Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 4k
Kolmapäev, 28. aprill 2021 - Brüssel

23. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 112)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja IV lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate tsükloksüdiimi, mepikvaadi, Metschnikowia fructicola tüve NRRL Y-27328 ja proheksadiooni jääkide piirnormidega (D063880/09 - 2021/2615(RPS) - tähtaeg: 24. mai 2021)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI;

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 999/2001 III, V, VII ja IX lisa seoses genotüübi määramisega kitsede positiivsete TSE juhtumite korral, lammaste ja kitsede vanuse kindlakstegemisega, ebatüüpilise skreipiga karja puhul võetavate meetmetega ning veistelt, lammastelt ja kitsedelt saadud loomsete saaduste impordi tingimustega (D069878/03 - 2021/2621(RPS) - tähtaeg: 1. juuli 2021)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI;

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja V lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate kletodiimi, dasometi, heksütiasoksi, metaami ja setoksüdiimi jääkide piirnormidega (D070117/04 - 2021/2629(RPS) - tähtaeg: 16. juuni 2021)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI;

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate ametoktradiini, biksafeeni, fenasakviini, spinetoraami, teflutriini ja metüültieenkarbasooni jääkide piirnormidega (D070119/04 - 2021/2636(RPS) - tähtaeg: 21. juuni 2021)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI;

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja IV lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate 24-epibrassinoliidi, Allium cepa L. sibula ekstrakti, tsüflumetofeeni, fludioksoniili, fluoroksüpüüri, naatrium-5-nitroguaiakolaadi, naatrium-o-nitrofenolaadi ja naatrium-p-nitrofenolaadi jääkide piirnormidega (D071791/03 - 2021/2650(RPS) - tähtaeg: 22. juuni 2021)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI;

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1881/2006 seoses teatavates toiduainetes sisalduva plii piirnormidega (D071844/04 - 2021/2659(RPS) - tähtaeg: 23. juuli 2021)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI;

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses polüoolide kasutamisega teatavates vähendatud energiasisaldusega kondiitritoodetes (D072048/03 - 2021/2631(RPS) - tähtaeg: 20. juuni 2021)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI;

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa ja komisjoni määruse (EL) nr 231/2012 lisa seoses Stevia’st saadud stevioolglükosiididega (E 960) ja stevioolglükosiididest ensümaatilise muundamise teel toodetud M-rebaudiosiidiga (D072115/03 - 2021/2660(RPS) - tähtaeg: 22. juuni 2021)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI.

Viimane päevakajastamine: 2. veebruar 2022Õigusteave - Privaatsuspoliitika