Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 5k
Keskiviikko 28. huhtikuuta 2021 - Bryssel

23. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 112 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvia täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja IV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse sykloksidiimin, mepikvatin, Metschnikowia fructicola kannan NRRL Y-27328 ja proheksadionin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D063880/09 - 2021/2615(RPS) - määräaika: 24. toukokuuta 2021)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteiden III, V, VII ja IX muuttamisesta siltä osin kuin on kyse vuohien TSE-positiivisten tapausten genotyypin määrittämisestä, lampaiden ja vuohien iän määrittämisestä, epätyypillisiin scrapie-tapauksiin karjoissa sovellettavista toimenpiteistä sekä nauta-, lammas- ja vuohieläimistä peräisin olevien tuotteiden tuontia koskevista edellytyksistä (D069878/03 - 2021/2621(RPS) - määräaika: 1. heinäkuuta 2021)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kletodiimin, datsometin, heksitiatsoksin, metaamin ja setoksidiimin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D070117/04 - 2021/2629(RPS) - määräaika: 16. kesäkuuta 2021)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ametoktradiinin, biksafeenin, fenatsakiinin, spinetoramin, teflutriinin ja tieenikarbatsonimetyylin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D070119/04 - 2021/2636(RPS) - määräaika: 21. kesäkuuta 2021)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja IV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 24-epibrassinolidin, Allium cepa L. -sipuliuutteen, syflumetofeenin, fludioksoniilin, fluroksipyyrin, natrium-5-nitroguajakolaatin, natrium-o-nitrofenolaatin ja natrium-p-nitrofenolaatin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D071791/03 - 2021/2650(RPS) - määräaika: 22. kesäkuuta 2021)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus asetuksen (EY) N:o 1881/2006 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tietyissä elintarvikkeissa olevan lyijyn enimmäismääristä (D071844/04 - 2021/2659(RPS) - määräaika: 23. heinäkuuta 2021)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse polyolien käytöstä tietyissä makeistuotteissa, joiden energiapitoisuutta on vähennetty (D072048/03 - 2021/2631(RPS) - määräaika: 20. kesäkuuta 2021)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II ja komission asetuksen (EU) N:o 231/2012 liitteen muuttamisesta siltä osin kuin on kyse stevioliglykosideista (E 960) ja steviasta saatavista stevioliglykosideista entsyymejä muuntamalla tuotetusta rebaudiosidi M:stä (D072115/03 - 2021/2660(RPS) - määräaika: 22. kesäkuuta 2021)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI.

Päivitetty viimeksi: 2. helmikuuta 2022Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö