Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 5k
Miercuri, 28 aprilie 2021 - Bruxelles

23. Măsuri de punere în aplicare (articolul 112 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de punere în aplicare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulament al Comisiei de modificare a anexelor II, III și IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru cicloxidim, mepiquat, Metschnikowia fructicola tulpina NRRL Y-27328 și prohexadionă din sau de pe anumite produse (D063880/09 - 2021/2615(RPS) - termen: 24 mai 2021)
retrimis comisiei competente: ENVI;

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor III, V, VII și IX la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește genotiparea cazurilor pozitive de EST la caprine, determinarea vârstei la ovine și caprine, măsurile aplicabile într-un efectiv de animale cu scrapie atipică și condițiile aplicabile importurilor de produse provenite de la bovine, ovine și caprine (D069878/03 - 2021/2621(RPS) - termen: 1 iulie 2021)
retrimis comisiei competente: ENVI;

- Regulament al Comisiei de modificare a anexelor II, III și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru cletodim, dazomet, hexitiazox, metam și setoxidim din sau de pe anumite produse (D070117/04 - 2021/2629(RPS) - termen: 16 iunie 2021)
retrimis comisiei competente: ENVI;

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri aplicabile substanțelor ametoctradin, bixafen, fenazaquin, spinetoram, teflutrin și tiencarbazon-metil din sau de pe anumite produse (D070119/04 - 2021/2636(RPS) - termen: 21 iunie 2021)
retrimis comisiei competente: ENVI;

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor II, III și IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru 24-epibrassinolidă, extract din bulbi de Allium cepa L., ciflumetofen, fludioxonil, fluroxipir, 5-nitroguaiacolat de sodiu, o-nitrofenolat de sodiu și p-nitrofenolat de sodiu din sau de pe anumite produse (D071791/03 - 2021/2650(RPS) - termen: 22 iunie 2021)
retrimis comisiei competente: ENVI;

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 în ceea ce privește nivelurile maxime de plumb din anumite produse alimentare (D071844/04 - 2021/2659(RPS) - termen: 23 iulie 2021)
retrimis comisiei competente: ENVI;

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea poliolilor în anumite produse de cofetărie cu valoare energetică redusă (D072048/03 - 2021/2631(RPS) - termen: 20 iunie 2021)
retrimis comisiei competente: ENVI;

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și a anexei la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei în ceea ce privește glicozidele steviolice (E 960) și rebaudiozida M produsă prin modificarea enzimatică a glicozidelor steviolice din stevia (D072115/03 - 2021/2660(RPS) - termen: 22 iunie 2021)
retrimis comisiei competente: ENVI.

Ultima actualizare: 2 februarie 2022Aviz juridic - Politica de confidențialitate