Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 4k
Onsdagen den 28 april 2021 - Bryssel

23. Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för cykloxydim, mepikvat, Metschnikowia fructicola stam NRRL Y-27328 och prohexadion i eller på vissa produkter (D063880/09 - 2021/2615(RPS) - tidsfrist: 24 maj 2021)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI,

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna III, V, VII och IX till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 vad gäller genotypning av positiva TSE-fall hos getter, åldersbestämning av får och getter, tillämpliga åtgärder i en besättning med atypisk skrapie och villkor för import av produkter från nötkreatur, får och getter (D069878/03 - 2021/2621(RPS) - tidsfrist: 1 juli 2021)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI,

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för kletodim, dazomet, hexytiazox, metam och setoxidim i eller på vissa produkter (D070117/04 - 2021/2629(RPS) - tidsfrist: 16 juni 2021)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI,

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för ametoktradin, bixafen, fenazakin, spinetoram, teflutrin och tienkarbazonmetyl i eller på vissa produkter (D070119/04 - 2021/2636(RPS) - tidsfrist: 21 juni 2021)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI,

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för 24 epibrassinolid, lökextrakt Allium cepa L., cyflumetofen, fludioxonil, fluroxypyr, natrium-5-nitroguaiakolat, natrium-o-nitrofenolat och natrium-p-nitrofenolat i eller på vissa produkter (D071791/03 - 2021/2650(RPS) - tidsfrist: 22 juni 2021)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI,

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 vad gäller gränsvärden för bly i vissa livsmedel (D071844/04 - 2021/2659(RPS) - tidsfrist: 23 juli 2021)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI,

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av polyoler i vissa energireducerade konfektyrvaror (D072048/03 - 2021/2631(RPS) - tidsfrist: 20 juni 2021)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI,

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 och av bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 vad gäller steviolglykosider (E 960) och rebaudiosid M framställt genom enzymmodifiering av steviolglykosider från Stevia (D072115/03 - 2021/2660(RPS) - tidsfrist: 22 juni 2021)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI.

Senaste uppdatering: 2 februari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy