Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
XML 19k
2021. április 28., Szerda - Brüsszel

24. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 111. cikkének (2) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról (C(2021)00199 - 2021/2626(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2021. április 12.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények forgalombahozatali engedélyére vonatkozó feltételek módosításainak vizsgálatáról szóló 1234/2008/EK rendelet módosításáról (C(2021)01603 - 2021/2616(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2021. március 24.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2020/124 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet (NAFO) által hozott védelmi és végrehajtási intézkedések melléklete tekintetében történő módosításáról (C(2021)01758 - 2021/2614(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2021. március 23.

utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos jegyzékbe foglalt és új betegségekre vonatkozó felügyeletre, mentesítési programokra és betegségtől mentes minősítésre vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló (EU) 2020/689 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról (C(2021)01784 - 2021/2613(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2021. március 23.

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

vélemény: ENVI (az eljárási szabályzat 57. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szanálási hatóságok által a szanálás alá vonható csoport konszolidált szintjén a szanálás alá vonható szervezetekre vonatkozó, a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 104a. cikkében említett követelmények és a kombinált pufferkövetelmények becsléséhez – amennyiben az említett irányelv értelmében maga a szanálás alá vonható csoport nem tartozik az említett követelmények hatálya alá – alkalmazandó módszereket részletesen meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2021)01794 - 2021/2619(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2021. március 26.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 1003/2013/EU és az (EU) 2019/360 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Értékpapírpiaci Hatóság által 2021-ben a kereskedési adattáraknak felszámított éves felügyeleti díjak tekintetében történő módosításáról (C(2021)01874 - 2021/2617(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2021. március 24.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelvének a vezetői felelősség, az ellenőrzési funkciók, a lényeges szervezeti egységek és az intézmény kockázati profiljára gyakorolt jelentős hatás meghatározására vonatkozó kritériumokat megállapító, valamint az intézmény kockázati profiljára az irányelv 92. cikkének (3) bekezdésében említett munkavállalók vagy munkavállalói kategóriák szakmai tevékenységeinek hatásával összehasonlítható módon ugyanolyan lényeges hatást gyakorló szakmai tevékenységeket végző munkavállalók vagy munkavállalói kategóriák azonosítására vonatkozó kritériumokat megállapító szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2021)01906 - 2021/2618(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2021. március 25.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a Chicagói Egyezmény rendelkezéseire tett hivatkozások naprakésszé tétele tekintetében történő módosításáról (C(2021)02102 - 2021/2623(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2021. április 7.

utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 748/2012/EU rendeletnek a környezetvédelmi követelményekre való hivatkozások naprakésszé tétele tekintetében történő módosításáról (C(2021)02104 - 2021/2624(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2021. április 7.

utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ökológiai termelés szabályainak való megfelelést igazoló tanúsítvány mintája tekintetében történő módosításáról (C(2021)02360 - 2021/2625(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2021. április 12.

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének, valamint az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének módosításáról (C(2021)02486 - 2021/2628(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2021. április 15.

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2016/127 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekben található növényvédő szerekre vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról (C(2021)02525 - 2021/2634(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2021. április 16.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2016/128 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a csecsemők és kisgyermekek táplálkozási igényeinek kielégítésére kifejlesztett, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerekben található növényvédő szerekre vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról (C(2021)02527 - 2021/2635(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2021. április 16.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2019/2144 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az indításgátló alkoholszonda gépjárművekbe történő beszerelésének előkészítésére vonatkozó részletes szabályok megállapítása révén történő kiegészítéséről, valamint az említett rendelet II. mellékletének módosításáról (C(2021)02563 - 2021/2630(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2021. április 19.

utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló irányelve az (EU) 2017/593 felhatalmazáson alapuló irányelvnek a fenntarthatósági tényezőknek a termékirányítási kötelezettségekbe való integrálása tekintetében történő módosításáról (C(2021)02612 - 2021/2638(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2021. április 21.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2017/2358 és az (EU) 2017/2359 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a fenntarthatósági tényezőknek, kockázatoknak és preferenciáknak a biztosítókra és biztosításértékesítőkre vonatkozó termékfelügyeleti és -irányítási követelményekbe, valamint a biztosítási alapú befektetési termékekre vonatkozó üzletviteli szabályokba és befektetési tanácsadásba történő integrálása tekintetében történő módosításáról (C(2021)02614 - 2021/2639(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2021. április 21.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 231/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek az alternatívbefektetésialap-kezelők által figyelembe veendő fenntarthatósági kockázatok és fenntarthatósági tényezők tekintetében történő módosításáról (C(2021)02615 - 2021/2648(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2021. április 21.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

vélemény: JURI (az eljárási szabályzat 57. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a fenntarthatósági tényezőknek, kockázatoknak és preferenciáknak a befektetési vállalkozásokra vonatkozó bizonyos szervezeti követelményekbe és működési feltételekbe történő integrálása tekintetében történő módosításáról (C(2021)02616 - 2021/2651(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2021. április 21.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló irányelve a 2010/43/EU irányelvnek az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV) esetében figyelembe veendő fenntarthatósági kockázatok és fenntarthatósági tényezők tekintetében történő módosításáról (C(2021)02617 - 2021/2637(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2021. április 21.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő kiegészítéséről szóló (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelet helyesbítéséről (C(2021)02618 - 2021/2652(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2021. április 21.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2019/787 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az elegyek jelölésére vonatkozó rendelkezések tekintetében történő módosításáról (C(2021)02621 - 2021/2640(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2021. április 21.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a fenntarthatósági kockázatok biztosítók és viszontbiztosítók irányításába történő integrálása tekintetében történő módosításáról (C(2021)02628 - 2021/2649(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2021. április 21.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2021/523 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az InvestEU Alapra vonatkozó beruházási iránymutatás meghatározása révén történő kiegészítéséről (C(2021)02633 - 2021/2627(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2021. április 14.

utalva az illetékes bizottsághoz: BUDG, ECON

vélemény: ENVI (az eljárási szabályzat 57. cikke), ITRE (az eljárási szabályzat 57. cikke), TRAN (az eljárási szabályzat 57. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2019/2144 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gépjárműveknek a járművezető fáradtságára és éberségének csökkenésére figyelmeztető rendszerei tekintetében történő típusjóváhagyására vonatkozó egyedi vizsgálati eljárásokra és műszaki követelményekre vonatkozó részletes szabályok megállapítása tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az említett rendelet II. mellékletének módosításáról (C(2021)02639 - 2021/2661(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2021. április 23.

utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a jogfelfüggesztő szanálási hatáskör elismerésére vonatkozó szerződéses feltételek tartalmát meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2021)02656 - 2021/2655(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2021. április 22.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2019/624 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a származási gazdaságban történő vágás esetén alkalmazandó bizonyítvány tekintetében történő módosításáról (C(2021)02703 - 2021/2663(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2021. április 26

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

vélemény: AGRI (az eljárási szabályzat 57. cikke)

Utolsó frissítés: 2022. február 2.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat