Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 1k
Onsdagen den 28 april 2021 - Bryssel

27. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 194 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Undantagsvis accepteras skriftliga röstförklaringar på högst 400 ord.

Senaste uppdatering: 2 februari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy