Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Сряда, 28 април 2021 г. - Брюксел
 1.Откриване на заседанието
 2.Обявяване на резултатите от гласуването
 3.Преговори преди първото четене в Парламента (член 71 от Правилника за дейността) (предприети действия)
 4.Цифрово зелено удостоверение - граждани на Съюза ***I - Цифрово зелено удостоверение - граждани на трети държави ***I - Физическа и финансова достъпност на тестовете за COVID-19 (разискване)
 5.Данъчно облагане на цифровия сектор: преговори в рамките на ОИСР, данъчен статут на цифровите дружества и евентуален европейски данък върху цифровите технологии (разискване)
 6.Първо гласуване
 7.Данъчно облагане на цифровия сектор: преговори в рамките на ОИСР, данъчен статут на цифровите дружества и евентуален европейски данък върху цифровите технологии (продължeние на разискването)
 8.Възобновяване на заседанието
 9.Състав на комисиите и делегациите
 10.Русия, случаят с Алексей Навални, увеличаване на военното присъствие по границата на Украйна и руското нападение в Чешката република (разискване)
 11.Китайски контрасанкции срещу субекти от ЕС, членове на ЕП и членове на парламенти (разискване)
 12.Пета годишнина от мирното споразумение в Колумбия (разискване)
 13.Обявяване на резултатите от гласуването
 14.Пета годишнина от мирното споразумение в Колумбия (продължeние на разискването)
 15.Отношенията между ЕС и Индия (разискване)
 16.Второ гласуване
 17.Отношенията между ЕС и Индия (продължeние на разискването)
 18.Възобновяване на заседанието
 19.Предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн ***II (разискване)
 20.Права и задължения на пътниците, използващи железопътен транспорт ***II (разискване)
 21.Европейска гаранция за децата (разискване)
 22.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 23.Мерки за изпълнение (член 112 от Правилника за дейността)
 24.Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността)
 25.Внасяне на документи
 26.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета
 27.Обяснения на вот
 28.Поправки на вот и намерения за гласуване
 29.Дневен ред на следващото заседание
 30.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (447 kb) Присъствен списък (51 kb) Резултати от различните гласувания (893 kb) Поименни гласувания (20542 kb) 
 
Протокол (447 kb) Присъствен списък (51 kb) Резултати от различните гласувания (893 kb) Поименни гласувания (20542 kb) 
 
Протокол (98 kb) Присъствен списък (13 kb) Резултати от различните гласувания (186 kb) Поименни гласувания (370 kb) 
 
Протокол (462 kb) Присъствен списък (89 kb) Резултати от различните гласувания (539 kb) Поименни гласувания (3177 kb) 
Последно осъвременяване: 2 февруари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност