Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Onsdagen den 28 april 2021 - Bryssel
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 3.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)
 4.Digitalt grönt intyg – unionsmedborgare ***I – Digitalt grönt intyg – tredjelandsmedborgare ***I – Tillgång till covid-19-testning till överkomliga priser (debatt)
 5.Digital beskattning: OECD-förhandlingarna, digitala företags skatterättsliga hemvist och en eventuell europeisk digital skatt (debatt)
 6.Första omröstningsomgången
 7.Digital beskattning: OECD-förhandlingarna, digitala företags skatterättsliga hemvist och en eventuell europeisk digital skatt (fortsättning på debatten)
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Utskottens och delegationernas sammansättning
 10.Ryssland, fallet Aleksej Navalnyj, militär upptrappning vid den ukrainska gränsen och rysk attack i Tjeckien (debatt)
 11.Kinesiska motsanktioner mot EU-enheter, ledamöter av Europaparlamentet och nationella parlamentsledamöter (debatt)
 12.Femårsdagen av fredsavtalet i Colombia (debatt)
 13.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 14.Femårsdagen av fredsavtalet i Colombia (fortsättning på debatten)
 15.Förbindelserna mellan EU och Indien (debatt)
 16.Andra omröstningsomgången
 17.Förbindelserna mellan EU och Indien (fortsättning på debatten)
 18.Återupptagande av sammanträdet
 19.Åtgärder mot spridning av terrorisminnehåll online ***II (debatt)
 20.Rättigheter och skyldigheter för tågresenärer ***II (debatt)
 21.Europeisk barngaranti (debatt)
 22.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 23.Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen)
 24.Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)
 25.Inkomna dokument
 26.Anslagsöverföringar och budgetbeslut
 27.Röstförklaringar
 28.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 29.Föredragningslista för nästa sammanträde
 30.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (365 kb) Närvarolista (51 kb) Omröstningsresultat (783 kb) Omröstningar med namnupprop (20542 kb) 
 
Protokoll (365 kb) Närvarolista (51 kb) Omröstningsresultat (783 kb) Omröstningar med namnupprop (20542 kb) 
 
Protokoll (90 kb) Närvarolista (13 kb) Omröstningsresultat (170 kb) Omröstningar med namnupprop (342 kb) 
 
Protokoll (404 kb) Närvarolista (79 kb) Omröstningsresultat (433 kb) Omröstningar med namnupprop (3142 kb) 
Senaste uppdatering: 2 februari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy