Indiċi 
Minuti
XML 368kPDF 429kWORD 92k
L-Erbgħa, 28 ta' April 2021 - Brussell
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni
 3.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (Artikolu 71 tar-Regoli ta' Proċedura) (azzjonijiet meħuda)
 4.Ċertifikat Aħdar Diġitali - Ċittadini tal-Unjoni ***I - Ċertifikat Aħdar Diġitali - ċittadini ta' pajjiżi terzi ***I - L-aċċessibbiltà u l-affordabbiltà tal-ittestjar għall-COVID-19 (dibattitu)
 5.It-tassazzjoni diġitali: in-negozjati tal-OECD, ir-residenza tat-taxxa tal-kumpaniji diġitali u l-eventwalità ta' Taxxa Diġitali Ewropea (dibattitu)
 6.L-ewwel sessjoni ta' votazzjonijiet
 7.It-tassazzjoni diġitali: in-negozjati tal-OECD, ir-residenza tat-taxxa tal-kumpaniji diġitali u l-eventwalità ta' Taxxa Diġitali Ewropea (tkomplija tad-dibattitu)
 8.Tkomplija tas-seduta
 9.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 10.Ir-Russja, il-każ ta' Alexei Navalny, l-iskjerament militari fil-fruntiera mal-Ukrajna u l-attakk Russu fir-Repubblika Ċeka (dibattitu)
 11.Kontrosanzjonijiet Ċiniżi fuq entitajiet tal-UE, Membri tal-PE u Deputati nazzjonali (dibattitu)
 12.Il-ħames anniversarju tal-Ftehim ta' Paċi fil-Kolombja (dibattitu)
 13.Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni
 14.Il-ħames anniversarju tal-Ftehim ta' Paċi fil-Kolombja (tkomplija tad-dibattitu)
 15.Relazzjonijiet UE-Indja (dibattitu)
 16.It-tieni sessjoni ta' votazzjonijiet
 17.Relazzjonijiet UE-Indja (tkomplija tad-dibattitu)
 18.Tkomplija tas-seduta
 19.Il-prevenzjoni tad-disseminazzjoni ta' kontenut terroristiku online ***II (dibattitu)
 20.Id-drittijiet u l-obbligi tal-passiġġieri tal-ferroviji (riformulazzjoni) ***II (dibattitu)
 21.Garanzija għat-Tfal (dibattitu)
 22.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 23.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 112 tar-Regoli ta' Proċedura)
 24.Atti delegati (Artikolu 111(2) tar-Regoli ta' Proċedura)
 25.Tressiq ta' dokumenti
 26.Trasferimenti ta' approprjazzjonijiet u deċiżjonijiet baġitarji
 27.Spjegazzjonijiet tal-vot
 28.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 29.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 30.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: David Maria SASSOLI
President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.06.


2. Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni

Il-President qara r-riżultati tal-votazzjonijiet:

Il-Ftehim ta' Kummerċ u Kooperazzjoni bejn l-UE u r-Renju Unit ***
Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim ta' Kummerċ u Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, minn naħa waħda, u r-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq, min-naħa l-oħra, u tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq dwar il-proċeduri tas-sigurtà għall-iskambju u l-protezzjoni ta' informazzjoni klassifikata [05022/2021 - C9-0086/2021 - 2020/0382(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteurs: Andreas Schieder u Christophe Hansen (A9-0128/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Approvazzjoni b'votazzjoni unika (P9_TA(2021)0140)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 24)

L-eżitu tan-negozjati bejn l-UE u r-Renju Unit
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0225/2021

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0141)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 25)

Kwittanza 2019: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi [COM(2020)0288 - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Kuhs (A9-0117/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0164)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 48)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

Kwittanza 2019: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, Taqsima I - Il-Parlament Ewropew [COM(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0165)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 49)

Kwittanza 2019: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill u l-Kunsill Ewropew
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, Taqsima II – Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill [COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Pascal Durand (A9-0056/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0166)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 50)

Il-kwittanza ġiet differita (ara l-Anness V, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura)

Kwittanza 2019: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, Taqsima IV – Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea [COM(2020)0288 - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ramona Strugariu (A9-0064/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0167)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 51)

Kwittanza 2019: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Awdituri
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, Taqsima V – Il-Qorti tal-Awdituri [COM(2020)0288 - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Martina Dlabajová (A9-0059/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0168)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 52)

Kwittanza 2019: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, Taqsima VI – Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew [COM(2020)0288 - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Olivier Chastel (A9-0057/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0169)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 53)

Kwittanza 2019: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat tar-Reġjuni
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, Taqsima VII – Il-Kumitat tar-Reġjuni [COM(2020)0288 - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Alin Mituța (A9-0055/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0170)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 54)

Kwittanza 2019: Baġit ġenerali tal-UE - L-Ombudsman Ewropew
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, Taqsima VIII – L-Ombudsman Ewropew [COM(2020)0288 - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Olivier Chastel (A9-0065/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0171)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 55)

Kwittanza 2019: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, Taqsima IX – Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data [COM(2020)0288 - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Alin Mituța (A9-0067/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0172)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 56)

Kwittanza 2019: Baġit ġenerali tal-UE - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, Taqsima X – Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna [COM(2020)0288 - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Alin Mituța (A9-0063/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0173)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 57)

Kwittanza 2019: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop) (qabel l-20 ta' Frar 2019: iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali) għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0230/2020 - 2020/2150(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0069/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0174)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 58)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

Kwittanza 2019: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound) (qabel l-20 ta' Frar 2019: Fondazzjoni Ewropea għal titjib tal-kondizzjonijiet tal-ħajja u tax-xogħol) għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0231/2020 - 2020/2151(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0094/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0175)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 59)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

Kwittanza 2019: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0176)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 60)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

Kwittanza 2019: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0177)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 61)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

Kwittanza 2019: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0178)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 62)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

Kwittanza 2019: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) (qabel l-20 ta' Frar 2019: l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol) għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0235/2020 - 2020/2155(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0090/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0179)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 63)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

Kwittanza 2019: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0236/2020 - 2020/2156(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0084/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0180)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 64)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

Kwittanza 2019: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0181)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 65)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

Kwittanza 2019: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali (Eurojust)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali (Eurojust) (qabel it-12 ta' Diċembru 2019: Eurojust) għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0182)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 66)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

Kwittanza 2019: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0239/2020 - 2020/2159(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0089/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0183)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 67)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

Kwittanza 2019: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0240/2020 - 2020/2160(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0099/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0184)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 68)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

Kwittanza 2019: L-Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0241/2020 - 2020/2161(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0070/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0185)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 69)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

Kwittanza 2019: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0186)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 70)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

Kwittanza 2019: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0187)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 71)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

Kwittanza 2019: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċibersigurtà (ENISA)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-ENISA (L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċibersigurtà) (qabel is-27 ta' Ġunju 2019: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Networks u l-Informazzjoni (ENISA)) għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0244/2020 - 2020/2164(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0085/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0188)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 72)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

Kwittanza 2019: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji (ERA) għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0245/2020 - 2020/2165(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0189)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 73)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

Kwittanza 2019: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (CEPOL)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (CEPOL) għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0190)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 74)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

Kwittanza 2019: L-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0191)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 75)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

Kwittanza 2019: L-Aġenzija Ewropea GNSS
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-GNSS Ewropea għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0192)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 76)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

Kwittanza 2019: L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0249/2020 - 2020/2169(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0092/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0193)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 77)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

Kwittanza 2019: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0194)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 78)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

Kwittanza 2019: L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0251/2020 - 2020/2171(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0088/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0195)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 79)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

Kwittanza 2019: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol)
Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0196)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 80)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

Kwittanza 2019: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0253/2020 - 2020/2173(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0197)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 81)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

Kwittanza 2019: L-Awtorità Bankarja Ewropea
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Bankarja Ewropea għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0254/2020 - 2020/2174(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0091/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0198)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 82)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

Kwittanza 2019: L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0255/2020 - 2020/2175(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0199)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 83)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

Kwittanza 2019: L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0256/2020 - 2020/2176(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0093/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0200)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 84)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

Kwittanza 2019: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (qabel l-4 ta' Lulju 2019: l-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija) għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0201)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 85)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

Kwittanza 2019: L-Aġenzija għall-Appoġġ tal-BEREC (l-Uffiċċju tal-BEREC)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għall-Appoġġ tal-BEREC (l-Uffiċċju tal-BEREC) għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0202)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 86)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

Kwittanza 2019: L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0203)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 87)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

Kwittanza 2019: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Ażil
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Ażil għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0204)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 88)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

Kwittanza 2019: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Tmexxija Operattiva ta’ Sistemi tal-IT fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Tmexxija Operattiva ta' Sistemi tal-IT fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA) għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0205)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 89)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

Kwittanza 2019: L-Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0206)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 90)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

Kwittanza 2019: L-Impriża Konġunta SESAR
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta SESAR għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0207)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 91)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

Kwittanza 2019: L-Impriża Konġunta Clean Sky 2
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0208)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 92)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

Kwittanza 2019: L-Impriża Konġunta dwar l-Industriji b’bażi Bijoloġika
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta dwar l-Industriji b'bażi Bijoloġika għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0209)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 93)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

Kwittanza 2019: L-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0210)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 94)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

Kwittanza 2019: L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0211)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 95)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

Kwittanza 2019: L-Impriża Konġunta Shift2Rail
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Shift2Rail għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0212)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 96)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

Kwittanza 2019: L-Impriża Konġunta ECSEL
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta ECSEL għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0213)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 97)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

Kwittanza 2019: Baġit ġenerali tal-UE - It-8, id-9, l-10 u l-11-il FEŻ
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tat-tmien, tad-disa', tal-għaxar u tal-ħdax-il Fond Ewropew għall-Iżvilupp għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0214)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 98)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

Protezzjoni tal-ħamrija
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0221/2021

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0143)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 27)

Pjan ta' ġestjoni pluriennali għat-tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran ***I
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi pjan ta' ġestjoni pluriennali għat-tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1936/2001, (UE) 2017/2107 u (UE) 2019/833 u li jħassar ir-Regolament (UE) 2016/1627 [COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0142)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 26)

Kwittanza 2019: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi [COM(2020)0288 - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Kuhs (A9-0117/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0164)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 48)


3. Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (Artikolu 71 tar-Regoli ta' Proċedura) (azzjonijiet meħuda)

Il-President ħabbar li ma rċeviex talba minn għadd ta' Membri jew grupp politiku jew gruppi politiċi li jilħqu tal-anqas il-limitu medju dwar id-deċiżjoni biex jibdew negozjati interistituzzjonali mħabbra fil-Minuti tad-data it-Tnejn 26 ta' April 2021 (punt 12 tal-Minuti tad-data 26.4.2021).

Il-Kumitat EMPL għalhekk seta' jibda n-negozjati wara l-iskadenza msemmija fl-Artikolu 71(2) tar-Regoli ta' Proċedura.


PRESIDENZA: Roberta METSOLA
Viċi President

4. Ċertifikat Aħdar Diġitali - Ċittadini tal-Unjoni ***I - Ċertifikat Aħdar Diġitali - ċittadini ta' pajjiżi terzi ***I - L-aċċessibbiltà u l-affordabbiltà tal-ittestjar għall-COVID-19 (dibattitu)

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar qafas għall-ħruġ, għall-verifika u għall-aċċettazzjoni ta' ċertifikati interoperabbli dwar il-vaċċinazzjoni, l-ittestjar u l-irkupru għall-faċilitazzjoni tal-moviment liberu waqt il-pandemija tal-COVID-19 (Ċertifikat Aħdar Diġitali) [COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar qafas għall-ħruġ, għall-verifika u għall-aċċettazzjoni ta' ċertifikati interoperabbli dwar il-vaċċinazzjoni, l-ittestjar u l-irkupru għaċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi li joqogħdu legalment jew li jirrisjedu legalment fit-territorji tal-Istati Membri waqt il-pandemija tal-COVID-19 (Ċertifikat Aħdar Diġitali) [COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: L-aċċessibbiltà u l-affordabbiltà tal-ittestjar għall-COVID-19 (2021/2654(RSP))

Ana Paula Zacarias (President fil-kariga tal-Kunsill) u Didier Reynders (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet

Intervent ta': Juan Fernando López Aguilar (rapporteur).

Interventi ta': Jeroen Lenaers f'isem il-Grupp PPE, Birgit Sippel f'isem il-Grupp S&D, Sophia in 't Veld f'isem il-Grupp Renew, Annalisa Tardino f'isem il-Grupp ID, Tineke Strik f'isem il-Grupp Verts/ALE, Nicola Procaccini f'isem il-Grupp ECR, Cornelia Ernst, f'isem il-Grupp The Left, Mislav Kolakušić Membru mhux affiljat, Cristian-Silviu Buşoi, Heléne Fritzon, José Ramón Bauzá Díaz, Nicolaus Fest, Tilly Metz, Anna Zalewska (il-President fakkret fid-dispożizzjonijiet attwalment fis-seħħ rigward l-interventi skont l-Artikolu 195 tar-Regoli ta' Proċedura wara kummenti mingħajr mikrofonu fis-sala), Kateřina Konečná, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Peter Liese, Javier Moreno Sánchez, María Soraya Rodríguez Ramos, Jean-Lin Lacapelle, Diana Riba i Giner, Assita Kanko, Anne-Sophie Pelletier, Laura Ferrara, Paulo Rangel, Jytte Guteland, Dragoş Tudorache, Sylvia Limmer, David Cormand, Rob Rooken, Petros Kokkalis, Balázs Hidvéghi, Esther de Lange, Christel Schaldemose, Frédérique Ries, Simona Baldassarre, Jutta Paulus, Margarita de la Pisa Carrión, Silvia Modig, Antonio Tajani, Simona Bonafè, Dita Charanzová u Roman Haider.

PRESIDENZA: Katarina BARLEY
Viċi President

Interventi ta': Michèle Rivasi, Cristian Terheş, Dolors Montserrat, Petar Vitanov, Fabienne Keller, Piernicola Pedicini, Beata Kempa, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sylvie Guillaume, Nicolae Ştefănuță, Sara Matthieu, Patryk Jaki, Isabel Wiseler-Lima, Sara Cerdas, Michal Šimečka, Andreas Schwab, Maria Grapini, Anna Júlia Donáth, Nathalie Colin-Oesterlé, Brando Benifei, Vlad-Marius Botoş, Loránt Vincze, Tiemo Wölken, Elsi Katainen, Pernille Weiss, Isabel Santos, Jan-Christoph Oetjen, Michaela Šojdrová, Łukasz Kohut, Caroline Nagtegaal, Tomislav Sokol, Romana Jerković, Lukas Mandl, Traian Băsescu u Tom Vandenkendelaere.

Interventi ta': Didier Reynders u Ana Paula Zacarias.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Annalisa Tardino u Jean-Lin Lacapelle, f'isem il-Grupp ID, dwar l-aċċessibbiltà u l-affordabbiltà tal-ittestjar għall-COVID-19 (2021/2654(RSP)) (B9-0233/2021);

- Cristian-Silviu Buşoi, f'isem il-Grupp PPE, Jytte Guteland u Christel Schaldemose, f'isem il-Grupp S&D, Sophia in ’t Veld, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Dragoş Tudorache, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Ondřej Kovařík, Yana Toom, Olivier Chastel, Karen Melchior, Claudia Gamon, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, f'isem il-Grupp Renew, Tilly Metz, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Alexandr Vondra u Nicola Procaccini, f'isem il-Grupp ECR, u Kateřina Konečná, f'isem il-Grupp The Left, dwar l-aċċessibbiltà u l-affordabbiltà tal-ittestjar għall-COVID-19 (2021/2654(RSP)) (B9-0234/2021/rev).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6 tal-Minuti tad-data 28.4.2021 (emendi) u punt 6 tal-Minuti tad-data 29.4.2021 (emendi - B9-0234/2021/rev); punt 16 tal-Minuti tad-data 28.4.2021 (votazzjoni finali) u punt 12 tal-Minuti tad-data 29.4.2021 - B9-0234/2021/rev).

Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni: punt 13 tal-Minuti tad-data 28.4.2021 (emendi) u punt 10 tal-Minuti tad-data 29.4.2021 (emendi - B9-0234/2021/rev); punt 19 tal-Minuti tad-data 29.4.2021 (votazzjoni finali).


5. It-tassazzjoni diġitali: in-negozjati tal-OECD, ir-residenza tat-taxxa tal-kumpaniji diġitali u l-eventwalità ta' Taxxa Diġitali Ewropea (dibattitu)

Rapport dwar it-tassazzjoni diġitali: in-negozjati tal-OECD, ir-residenza tat-taxxa tal-kumpaniji diġitali u l-eventwalità ta' Taxxa Diġitali Ewropea [2021/2010(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteurs: Andreas Schwab u Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

Andreas Schwab u Martin Hlaváček ippreżentaw ir-rapport.

Interventi ta': José Manuel Fernandes (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG) u Valérie Hayer (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG).

Intervent ta': Paolo Gentiloni (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Markus Ferber f'isem il-Grupp PPE, Niels Fuglsang f'isem il-Grupp S&D, Tom Vandendriessche f'isem il-Grupp ID, Damien Carême f'isem il-Grupp Verts/ALE, Patryk Jaki f'isem il-Grupp ECR, Martin Schirdewan, f'isem il-Grupp The Left, Enikő Győri Membru mhux affiljata, Lídia Pereira, Paul Tang, Billy Kelleher, Sven Giegold, Johan Van Overtveldt, Manon Aubry, Fabio Massimo Castaldo, Isabel Benjumea Benjumea, Aurore Lalucq, Kira Marie Peter-Hansen, Jessica Stegrud, Othmar Karas, Jonás Fernández, Mikuláš Peksa u Pedro Marques.

(Tkomplija tad-dibattitu: punt 7 tal-Minuti tad-data 28.4.2021)


6. L-ewwel sessjoni ta' votazzjonijiet

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjonijiet tal-emendi rigward:

Ċertifikat Aħdar Diġitali - Ċittadini tal-Unjoni ***I
Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar qafas għall-ħruġ, għall-verifika u għall-aċċettazzjoni ta' ċertifikati interoperabbli dwar il-vaċċinazzjoni, l-ittestjar u l-irkupru għall-faċilitazzjoni tal-moviment liberu waqt il-pandemija tal-COVID-19 (Ċertifikat Aħdar Diġitali) [COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar ;

Ċertifikat Aħdar Diġitali - ċittadini ta' pajjiżi terzi ***I
Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar qafas għall-ħruġ, għall-verifika u għall-aċċettazzjoni ta' ċertifikati interoperabbli dwar il-vaċċinazzjoni, l-ittestjar u l-irkupru għaċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi li joqogħdu legalment jew li jirrisjedu legalment fit-territorji tal-Istati Membri waqt il-pandemija tal-COVID-19 (Ċertifikat Aħdar Diġitali)
[COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar ;

It-tassazzjoni diġitali: in-negozjati tal-OECD, ir-residenza tat-taxxa tal-kumpaniji diġitali u l-eventwalità ta' Taxxa Diġitali Ewropea
Rapport dwar it-tassazzjoni diġitali: in-negozjati tal-OECD, ir-residenza tat-taxxa tal-kumpaniji diġitali u l-eventwalità ta' Taxxa Diġitali Ewropea [2021/2010(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteurs: Andreas Schwab u Martin Hlaváček (A9-0103/2021);

L-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia u l-istat tad-dritt f'Malta
Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa skont l-Artikolu 132(2) tar-regoli ta' Proċedura minn Vladimír Bilčík, f'isem il-Grupp PPE, Katarina Barley, f'isem il-Grupp S&D, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Moritz Körner, Yana Toom, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa, Malik Azmani, Sophia in ’t Veld u Dragoş Tudorache, f'isem il-Grupp Renew, Nicolaus Fest, f'isem il-Grupp ID, Gwendoline Delbos-Corfield, Sven Giegold, Saskia Bricmont, Alice Kuhnke, Sylwia Spurek, Rosa D’Amato, Francisco Guerreiro, Viola Von Cramon-Taubadel, Heidi Hautala, Daniel Freund, Ignazio Corrao u Tineke Strik, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Patryk Jaki, f'isem il-Grupp ECR, Konstantinos Arvanitis, f'isem il-Grupp The Left, Laura Ferrara u Sabrina Pignedoli, dwar l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia u l-istat tad-dritt f'Malta (2021/2611(RSP)) (B9-0219/2021)
Id-dibattitu sar fid-data 25 ta' Marzu 2021 (punt 11 tal-Minuti tad-data 25.3.2021).

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjoni dwar it-tieni sensiela ta' emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni dwar il-kwittanza:

Kwittanza 2019: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, Taqsima I - Il-Parlament Ewropew [COM(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021);

Kwittanza 2019: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill u l-Kunsill Ewropew
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, Taqsima II – Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill [COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Pascal Durand (A9-0056/2021).

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjonijiet finali rigward:

Pjan ta' ġestjoni pluriennali għat-tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran ***I
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi pjan ta' ġestjoni pluriennali għat-tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1936/2001, (UE) 2017/2107 u (UE) 2019/833 u li jħassar ir-Regolament (UE) 2016/1627 [COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020).

Protezzjoni tal-ħamrija
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0221/2021.

Il-votazzjoni se tkun miftuħa sas-14.15.

Il-Parlament għadda għall-votazzjoni.

Ħin li fih tħabbru r-riżultati tal-votazzjoni: 19.00 (punt 13 tal-Minuti tad-data 27.4.2021)


7. It-tassazzjoni diġitali: in-negozjati tal-OECD, ir-residenza tat-taxxa tal-kumpaniji diġitali u l-eventwalità ta' Taxxa Diġitali Ewropea (tkomplija tad-dibattitu)

Rapport dwar it-tassazzjoni diġitali: in-negozjati tal-OECD, ir-residenza tat-taxxa tal-kumpaniji diġitali u l-eventwalità ta' Taxxa Diġitali Ewropea [2021/2010(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteurs: Andreas Schwab u Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

(Bidu tad-dibattitu: punt 5 tal-Minuti tad-data 28.4.2021)

Interventi ta': Marek Belka u Evelyn Regner.

Intervent ta': Paolo Gentiloni (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6 tal-Minuti tad-data 28.4.2021 (emendi); punt 16 tal-Minuti tad-data 28.4.2021 (votazzjoni finali).

Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni: punt 13 tal-Minuti tad-data 28.4.2021 (emendi); punt 4 tal-Minuti tad-data 29.4.2021 (votazzjoni finali).

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.07.)


PRESIDENZA: Heidi HAUTALA
Viċi President

8. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.06.


9. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President ħabbret li l-President tal-Parlament irċieva mill-Grupp Renew id-deċiżjoni li ġejja li timmodifika l-kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet:

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Istati Uniti: Michiel Hoogeveen

Din id-deċiżjoni jibda jkollha effett mid-data tal-lum.


10. Ir-Russja, il-każ ta' Alexei Navalny, l-iskjerament militari fil-fruntiera mal-Ukrajna u l-attakk Russu fir-Repubblika Ċeka (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Ir-Russja, il-każ ta' Alexei Navalny, l-iskjerament militari fil-fruntiera mal-Ukrajna u l-attakk Russu fir-Repubblika Ċeka (2021/2642(RSP))

Josep Borrell Fontelles (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Sandra Kalniete f'isem il-Grupp PPE, Włodzimierz Cimoszewicz f'isem il-Grupp S&D, Malik Azmani f'isem il-Grupp Renew, Ivan David f'isem il-Grupp ID, Sergey Lagodinsky f'isem il-Grupp Verts/ALE, Anna Fotyga f'isem il-Grupp ECR, Mick Wallace, f'isem il-Grupp The Left, Dorien Rookmaker Membru mhux affiljata, Michael Gahler, Marek Belka, Bernard Guetta, Thierry Mariani, Viola Von Cramon-Taubadel, Witold Jan Waszczykowski, Silvia Modig, Andrea Bocskor, Andrzej Halicki, Tonino Picula, Dita Charanzová, Jörg Meuthen, Mikuláš Peksa, Jacek Saryusz-Wolski, Miroslav Radačovský, Andrius Kubilius, Marina Kaljurand, Petras Auštrevičius, Jaak Madison, Reinhard Bütikofer, Zdzisław Krasnodębski, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák, Sven Mikser, Michal Šimečka, Susanna Ceccardi, Hermann Tertsch, Antoni Comín i Oliveres, Francisco José Millán Mon, Isabel Santos, Elsi Katainen, Zbigniew Kuźmiuk, Peter van Dalen, Pierfrancesco Majorino, Urmas Paet, Beata Szydło, Traian Băsescu, Radka Maxová, Kosma Złotowski, Michaela Šojdrová, Eero Heinäluoma, Alexandr Vondra, Željana Zovko u Elena Yoncheva.

PRESIDENZA: Nicola BEER
Viċi President

Interventi ta': Anna Zalewska, Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Jadwiga Wiśniewska, Rasa Juknevičienė, Eugen Tomac, Paulo Rangel, Tomas Tobé, Ivan Štefanec, Riho Terras, Tom Vandenkendelaere u Georgios Kyrtsos.

Intervent ta': Josep Borrell Fontelles.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Mick Wallace, f'isem il-Grupp The Left, dwar ir-Russja, il-każ ta' Alexei Navalny, l-iskjerament militari fil-fruntiera mal-Ukrajna u l-attakki Russi fir-Repubblika Ċeka (2021/2642(RSP)) (B9-0235/2021);

- Sergey Lagodinsky, Markéta Gregorová, Eleonora Evi, Ernest Urtasun, Rosa D’Amato, Hannah Neumann, Mounir Satouri, Ignazio Corrao, Bronis Ropė, Yannick Jadot, Sara Matthieu, Piernicola Pedicini, Jakop G. Dalunde, Alice Kuhnke, Pär Holmgren, Reinhard Bütikofer, Francisco Guerreiro, Viola Von Cramon-Taubadel u Ville Niinistö, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar ir-Russja, il-każ ta' Alexei Navalny, l-iskjerament militari fil-fruntiera mal-Ukrajna u l-attakk Russu fir-Repubblika Ċeka (2021/2642(RSP)) (B9-0236/2021);

- Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Karin Karlsbro, Karen Melchior, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță u Ramona Strugariu, f'isem il-Grupp Renew, dwar ir-Russja, il-każ ta' Alexei Navalny, l-iskjerament militari fil-fruntiera mal-Ukrajna u l-attakki Russi fir-Repubblika Ċeka (2021/2642(RSP)) (B9-0237/2021);

- Marek Belka, Włodzimierz Cimoszewicz u Tonino Picula, f'isem il-Grupp S&D, dwar ir-Russja, il-każ ta' Alexei Navalny, l-iskjerament militari fil-fruntiera mal-Ukrajna u l-attakki Russi fir-Repubblika Ċeka (2021/2642(RSP)) (B9-0250/2021);

- Michael Gahler, Željana Zovko, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Andrzej Halicki, Antonio López-Istúriz White, Miriam Lexmann, David Lega, Rasa Juknevičienė, Jerzy Buzek, Riho Terras, Arba Kokalari, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Vladimír Bilčík, Traian Băsescu, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Eugen Tomac u Michaela Šojdrová; f'isem il-Grupp PPE, dwar ir-Russja, il-każ ta' Alexei Navalny, l-iskjerament militari fil-fruntiera mal-Ukrajna u l-attakki Russi fir-Repubblika Ċeka (2021/2642(RSP)) (B9-0251/2021);

- Anna Fotyga, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Roberts Zīle, Veronika Vrecionová, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Eugen Jurzyca, Dace Melbārde, Evžen Tošenovský, Hermann Tertsch, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Witold Jan Waszczykowski u Ryszard Czarnecki, f'isem il-Grupp ECR, dwar ir-Russja, il-każ ta' Alexei Navalny, l-iskjerament militari fil-fruntiera mal-Ukrajna u l-attakki Russi fir-Repubblika Ċeka (2021/2642(RSP)) (B9-0252/2021).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6 tal-Minuti tad-data 29.4.2021 (emendi); punt 12 tal-Minuti tad-data 29.4.2021 (votazzjoni finali).

Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni: punt 10 tal-Minuti tad-data 29.4.2021 (emendi); punt 19 tal-Minuti tad-data 29.4.2021 (votazzjoni finali).


11. Kontrosanzjonijiet Ċiniżi fuq entitajiet tal-UE, Membri tal-PE u Deputati nazzjonali (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Kontrosanzjonijiet Ċiniżi fuq entitajiet tal-UE, Membri tal-PE u Deputati nazzjonali (2021/2644(RSP))

Josep Borrell Fontelles (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Antonio López-Istúriz White f'isem il-Grupp PPE, Raphaël Glucksmann f'isem il-Grupp S&D, Ilhan Kyuchyuk f'isem il-Grupp Renew, Marco Campomenosi f'isem il-Grupp ID, Reinhard Bütikofer f'isem il-Grupp Verts/ALE, Charlie Weimers f'isem il-Grupp ECR, Emmanuel Maurel, f'isem il-Grupp The Left, Fabio Massimo Castaldo Membru mhux affiljat, Željana Zovko, Maria Arena, María Soraya Rodríguez Ramos, Mara Bizzotto, Hannah Neumann, Manu Pineda, Carles Puigdemont i Casamajó, Isabel Santos, Marie-Pierre Vedrenne, Sara Matthieu, Evelyne Gebhardt, Katalin Cseh, Jordi Solé, Tonino Picula, Karin Karlsbro, Francisco Guerreiro, Kathleen Van Brempt, Moritz Körner, Bernd Lange, Bernard Guetta, Inma Rodríguez-Piñero u Evin Incir.

Intervent ta': Ylva Johansson (Membru tal-Kummissjoni) Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu skont l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: is-sessjoni parzjali li jmiss.


12. Il-ħames anniversarju tal-Ftehim ta' Paċi fil-Kolombja (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Il-ħames anniversarju tal-Ftehim ta' Paċi fil-Kolombja (2021/2643(RSP))

Ylva Johansson (Membru tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjoni Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta': Leopoldo López Gil f'isem il-Grupp PPE, Javi López f'isem il-Grupp S&D, Izaskun Bilbao Barandica f'isem il-Grupp Renew, u Rosanna Conte f'isem il-Grupp ID.

PRESIDENZA: Othmar KARAS
Viċi President

(Tkomplija tad-dibattitu: punt 14 tal-Minuti tad-data 28.4.2021)


13. Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni

Il-President qara r-riżultati tal-votazzjonijiet:

Ċertifikat Aħdar Diġitali - Ċittadini tal-Unjoni ***I
Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar qafas għall-ħruġ, għall-verifika u għall-aċċettazzjoni ta' ċertifikati interoperabbli dwar il-vaċċinazzjoni, l-ittestjar u l-irkupru għaċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi li joqogħdu legalment jew li jirrisjedu legalment fit-territorji tal-Istati Membri waqt il-pandemija tal-COVID-19 (Ċertifikat Aħdar Diġitali) [COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0145)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 29)

Ċertifikat Aħdar Diġitali - ċittadini ta' pajjiżi terzi ***I
Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar qafas għall-ħruġ, għall-verifika u għall-aċċettazzjoni ta' ċertifikati interoperabbli dwar il-vaċċinazzjoni, l-ittestjar u l-irkupru għaċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi li joqogħdu legalment jew li jirrisjedu legalment fit-territorji tal-Istati Membri waqt il-pandemija tal-COVID-19 (Ċertifikat Aħdar Diġitali)
[COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDA

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0146)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 30)

It-tassazzjoni diġitali: in-negozjati tal-OECD, ir-residenza tat-taxxa tal-kumpaniji diġitali u l-eventwalità ta' Taxxa Diġitali Ewropea
Rapport dwar it-tassazzjoni diġitali: in-negozjati tal-OECD, ir-residenza tat-taxxa tal-kumpaniji diġitali u l-eventwalità ta' Taxxa Diġitali Ewropea [2021/2010(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteurs: Andreas Schwab u Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0147)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 31)

L-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia u l-istat tad-dritt f'Malta
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0219/2021

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0148)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 32)

Kwittanza 2019: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, Taqsima I - Il-Parlament Ewropew [COM(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0165)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 49)

Kwittanza 2019: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill u l-Kunsill Ewropew
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, Taqsima II – Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill [COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Pascal Durand (A9-0056/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0166)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 50)

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjonijiet finali dwar:

Pjan ta' ġestjoni pluriennali għat-tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran ***I
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi pjan ta' ġestjoni pluriennali għat-tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1936/2001, (UE) 2017/2107 u (UE) 2019/833 u li jħassar ir-Regolament (UE) 2016/1627 [COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Adozzjoni kif emendata (P9_TA(2021)142)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 26)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.

Protezzjoni tal-ħamrija
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0221/2021

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)143)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 27)

Interventi

- Juan Fernando López Aguilar (rapporteur) biex jitlob li l-kwistjonijiet li ġejjin jiġu riferuti lill-kumitat kompetenti skont l-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Ċertifikat Aħdar Diġitali - Ċittadini tal-Unjoni (COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)) - Kumitat LIBE;

- Ċertifikat Aħdar Diġitali - ċittadini ta' pajjiżi terzi COM(2021)0140 - C9-0100/2021 – 2021/0071(COD)) - Kumitat LIBE.


14. Il-ħames anniversarju tal-Ftehim ta' Paċi fil-Kolombja (tkomplija tad-dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Il-ħames anniversarju tal-Ftehim ta' Paċi fil-Kolombja (2021/2643(RSP))

(Bidu tad-dibattitu: punt 12 tal-Minuti tad-data 28.4.2021)

Interventi ta': Jordi Solé f'isem il-Grupp Verts/ALE, Hermann Tertsch f'isem il-Grupp ECR, Manu Pineda, f'isem il-Grupp The Left, Francisco José Millán Mon, Maria-Manuel Leitão-Marques, Jordi Cañas, Idoia Villanueva Ruiz, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Isabel Santos, Javier Nart, Pernando Barrena Arza, Ibán García Del Blanco, Massimiliano Smeriglio u Mónica Silvana González.

Intervent ta': Ylva Johansson (Membru tal-Kummissjoni) Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Leopoldo López Gil, Sandra Kalniete, Esteban González Pons, Michael Gahler, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato u Juan Ignacio Zoido Álvarez, f'isem il-Grupp PPE, dwar il-ħames anniversarju tal-Ftehim ta' Paċi fil-Kolombja (2021/2643(RSP)) (B9-0227/2021);

- Manu Pineda, f'isem il-Grupp The Left, dwar il-ħames anniversarju tal-Ftehim ta' Paċi fil-Kolombja (2021/2643(RSP)) (B9-0228/2021);

- Jordi Solé, Diana Riba i Giner, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Bronis Ropė, Benoît Biteau u Francisco Guerreiro, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-ħames anniversarju tal-Ftehim ta' Paċi fil-Kolombja (2021/2643(RSP)) (B9-0229/2021);

- Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache u Hilde Vautmans, f'isem il-Grupp Renew, dwar il-ħames anniversarju tal-Ftehim ta' Paċi fil-Kolombja (2021/2643(RSP)) (B9-0230/2021);

- Javi López u Marek Belka, f'isem il-Grupp S&D, dwar il-ħames anniversarju tal-Ftehim ta' Paċi fil-Kolombja (2021/2643(RSP)) (B9-0231/2021);

- Anna Fotyga, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Carlo Fidanza, Hermann Tertsch, Assita Kanko u Veronika Vrecionová, f'isem il-Grupp ECR, dwar il-ħames anniversarju tal-Ftehim ta' Paċi fil-Kolombja (2021/2643(RSP)) (B9-0232/2021).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6 tal-Minuti tad-data 29.4.2021 (emendi); punt 12 tal-Minuti tad-data 29.4.2021 (votazzjoni finali).

Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni: punt 10 tal-Minuti tad-data 29.4.2021 (emendi); punt 19 tal-Minuti tad-data 29.4.2021 (votazzjoni finali).


15. Relazzjonijiet UE-Indja (dibattitu)

Rapport dwar rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà rigward ir-relazzjonijiet UE-Indja [2021/2023(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

Alviina Alametsä ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Ylva Johansson (Membru tal-Kummissjoni) Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

(Tkomplija tad-dibattitu: punt 17 tal-Minuti tad-data 28.4.2021)


16. It-tieni sessjoni ta' votazzjonijiet

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjonijiet finali rigward:

Ċertifikat Aħdar Diġitali - Ċittadini tal-Unjoni ***I
Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar qafas għall-ħruġ, għall-verifika u għall-aċċettazzjoni ta' ċertifikati interoperabbli dwar il-vaċċinazzjoni, l-ittestjar u l-irkupru għall-faċilitazzjoni tal-moviment liberu waqt il-pandemija tal-COVID-19 (Ċertifikat Aħdar Diġitali) [COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar ;

Ċertifikat Aħdar Diġitali - ċittadini ta' pajjiżi terzi ***I
Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar qafas għall-ħruġ, għall-verifika u għall-aċċettazzjoni ta' ċertifikati interoperabbli dwar il-vaċċinazzjoni, l-ittestjar u l-irkupru għaċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi li joqogħdu legalment jew li jirrisjedu legalment fit-territorji tal-Istati Membri waqt il-pandemija tal-COVID-19 (Ċertifikat Aħdar Diġitali)
[COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar ;

It-tassazzjoni diġitali: in-negozjati tal-OECD, ir-residenza tat-taxxa tal-kumpaniji diġitali u l-eventwalità ta' Taxxa Diġitali Ewropea
Rapport dwar it-tassazzjoni diġitali: in-negozjati tal-OECD, ir-residenza tat-taxxa tal-kumpaniji diġitali u l-eventwalità ta' Taxxa Diġitali Ewropea [2021/2010(INI)] Rapporteurs: Andreas Schwab u Martin Hlaváček (A9-0103/2021);

L-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia u l-istat tad-dritt f'Malta
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0219/2021.

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjonijiet tal-emendi rigward:

Relazzjonijiet UE-Indja
Rapport dwar rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà rigward ir-relazzjonijiet UE-Indja [2021/2023(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Alviina Alametsä (A9-0124/2021).

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjoni dwar it-tielet sensiela ta' emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni dwar il-kwittanza:

Kwittanza 2019: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, Taqsima IV – Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea [COM(2020)0288 - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ramona Strugariu (A9-0064/2021);

Kwittanza 2019: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Awdituri
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, Taqsima V – Il-Qorti tal-Awdituri [COM(2020)0288 - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Martina Dlabajová (A9-0059/2021);

Kwittanza 2019: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, Taqsima VI – Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew [COM(2020)0288 - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Olivier Chastel (A9-0057/2021);

Kwittanza 2019: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat tar-Reġjuni
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, Taqsima VII – Il-Kumitat tar-Reġjuni [COM(2020)0288 - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Alin Mituța (A9-0055/2021);

Kwittanza 2019: Baġit ġenerali tal-UE - L-Ombudsman Ewropew
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, Taqsima VIII – L-Ombudsman Ewropew [COM(2020)0288 - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Olivier Chastel (A9-0065/2021);

Kwittanza 2019: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, Taqsima IX – Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data [COM(2020)0288 - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Alin Mituța (A9-0067/2021);

Kwittanza 2019: Baġit ġenerali tal-UE - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, Taqsima X – Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna [COM(2020)0288 - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Alin Mituța (A9-0063/2021);

Kwittanza 2019: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021);

Kwittanza 2019: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021);

Kwittanza 2019: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021);

Kwittanza 2019: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021);

Kwittanza 2019: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali (Eurojust)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali (Eurojust) (qabel it-12 ta' Diċembru 2019: Eurojust) għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021);

Kwittanza 2019: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021);

Kwittanza 2019: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021);

Kwittanza 2019: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (CEPOL)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (CEPOL) għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021);

Kwittanza 2019: L-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021);

Kwittanza 2019: L-Aġenzija Ewropea GNSS
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-GNSS Ewropea għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021);

Kwittanza 2019: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021);

Kwittanza 2019: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol)
Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021);

Kwittanza 2019: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (qabel l-4 ta' Lulju 2019: l-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija) għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021);

Kwittanza 2019: L-Aġenzija għall-Appoġġ tal-BEREC (l-Uffiċċju tal-BEREC)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għall-Appoġġ tal-BEREC (l-Uffiċċju tal-BEREC) għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021);

Kwittanza 2019: L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021)

Kwittanza 2019: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Ażil
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Ażil għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021);

Kwittanza 2019: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Tmexxija Operattiva ta’ Sistemi tal-IT fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Tmexxija Operattiva ta' Sistemi tal-IT fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA) għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021);

Kwittanza 2019: L-Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021);

Kwittanza 2019: L-Impriża Konġunta SESAR
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta SESAR għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021);

Kwittanza 2019: L-Impriża Konġunta Clean Sky 2
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021);

Kwittanza 2019: L-Impriża Konġunta dwar l-Industriji b’bażi Bijoloġika
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta dwar l-Industriji b'bażi Bijoloġika għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021);

Kwittanza 2019: L-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021);

Kwittanza 2019: L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021);

Kwittanza 2019: L-Impriża Konġunta Shift2Rail
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Shift2Rail għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021);

Kwittanza 2019: L-Impriża Konġunta ECSEL
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta ECSEL għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021);

Kwittanza 2019: Baġit ġenerali tal-UE - It-8, id-9, l-10 u l-11-il FEŻ
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tat-tmien, tad-disa', tal-għaxar u tal-ħdax-il Fond Ewropew għall-Iżvilupp għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021);

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-aġenziji tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019: prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-aġenziji tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019: prestazzjoni, ġestjoni finanzajrja u kontroll [COM(2020)0288 - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021).

Il-votazzjoni se tkun miftuħa sad-21.10.

Il-Parlament għadda għall-votazzjoni.

Ir-riżultati tal-votazzjoni se jitħabbru għada l-Ħamis 29 ta' April 2021 fid-09.00 (punt 2 tal-Minuti tad-data 29.4.2021).


17. Relazzjonijiet UE-Indja (tkomplija tad-dibattitu)

Rapport dwar rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà rigward ir-relazzjonijiet UE-Indja [2021/2023(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

(Bidu tad-dibattitu: punt 15 tal-Minuti tad-data 28.4.2021)

Interventi ta': David McAllister f'isem il-Grupp PPE, Katarina Barley f'isem il-Grupp S&D, Klemen Grošelj f'isem il-Grupp Renew, Thierry Mariani f'isem il-Grupp ID, Bert-Jan Ruissen f'isem il-Grupp ECR, Mick Wallace, f'isem il-Grupp The Left, Michael Gahler, Bernd Lange, Sandro Gozi, Lars Patrick Berg, Sandra Pereira, Paulo Rangel, Pedro Silva Pereira u Marco Campomenosi.

Intervent ta': Ylva Johansson (Membru tal-Kummissjoni) Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 16 tal-Minuti tad-data 28.4.2021 (emendi); punt 12 tal-Minuti tad-data 20.4.2021 (votazzjoni finali).

Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni: punt 4 tal-Minuti tad-data 29.4.2021 (emendi); punt 19 tal-Minuti tad-data 29.4.2021 (votazzjoni finali).

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 20.26.)


PRESIDENZA: Heidi HAUTALA
Viċi President

18. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 20.45.


19. Il-prevenzjoni tad-disseminazzjoni ta' kontenut terroristiku online ***II (dibattitu)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb li jiġi adottat regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-indirizzar tad-disseminazzjoni ta' kontenut terroristiku online [14308/1/2020 - C9-0113/2021 - 2018/0331(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Patryk Jaki (A9-0133/2021)

Patryk Jaki ppreżenta r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari.

Intervent ta': Ylva Johansson (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Javier Zarzalejos f'isem il-Grupp PPE, Marina Kaljurand f'isem il-Grupp S&D, Maite Pagazaurtundúa f'isem il-Grupp Renew, Nicolaus Fest f'isem il-Grupp ID, Marcel Kolaja f'isem il-Grupp Verts/ALE, Joachim Stanisław Brudziński f'isem il-Grupp ECR, Balázs Hidvéghi Membru mhux affiljat, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Fabienne Keller, Gilles Lebreton, Gwendoline Delbos-Corfield, Mislav Kolakušić, Geoffroy Didier u Evin Incir.

PRESIDENZA: Ewa KOPACZ
Viċi President

Interventi ta': Moritz Körner, Maximilian Krah u Lukas Mandl.

Intervent ta': Ylva Johansson.

Id-dibattitu ngħalaq.

Il-President għarrfet li l-ebda proposta għal ċaħda u l-ebda emenda ma tressqu skont l-Artikoli 67 u 68 tar-Regoli ta' Proċedura fir-rigward tal-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari (14308/1/2020 - C9-0113/2021 - 2018/0331(COD)).

Il-pożizzjoni tal-Kunsill b'hekk titqies approvata.

L-att propost b'hekk ġie adottat (P9_TA(2021)0144).

(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 28)


20. Id-drittijiet u l-obbligi tal-passiġġieri tal-ferroviji (riformulazzjoni) ***II (dibattitu)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-drittijiet u l-obbligi tal-passiġġieri tal-ferroviji (riformulazzjoni) [12262/1/2020 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021)

Bogusław Liberadzki ppreżenta r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari.

Intervent ta': Ylva Johansson (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Sven Schulze f'isem il-Grupp PPE, Johan Danielsson f'isem il-Grupp S&D, José Ramón Bauzá Díaz f'isem il-Grupp Renew, Maximilian Krah f'isem il-Grupp ID, Ciarán Cuffe f'isem il-Grupp Verts/ALE, Tomasz Piotr Poręba f'isem il-Grupp ECR, João Ferreira, f'isem il-Grupp The Left, Mario Furore Membru mhux affiljat, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Evelyne Gebhardt, Izaskun Bilbao Barandica, Alessandra Basso, Jakop G. Dalunde, Kosma Złotowski, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Seán Kelly, Isabel García Muñoz, Kim Van Sparrentak, Angel Dzhambazki, Dorien Rookmaker, Loucas Fourlas, Maria Grapini, Stelios Kympouropoulos, Petar Vitanov u Miriam Lexmann.

Intervent ta': Ylva Johansson.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6 tal-Minuti tad-data 29.4.2021 (emendi).

Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni: punt 10 tal-Minuti tad-data 29.4.2021 (emendi).


21. Garanzija għat-Tfal (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali O-000025/2021 mressqa minn Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska u Sandra Pereira, f'isem il- Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, lill-Kunsill: Garanzija Ewropea għat-Tfal (B9-0012/2021)

Mistoqsija bi tweġiba orali O-000026/2021 mressqa minn Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska u Sandra Pereira, f'isem il- Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, lill-Kummissjoni: Garanzija Ewropea għat-Tfal (B9-0013/2021)

Lucia Ďuriš Nicholsonová daħlet aktar fil-fond dwar il-mistoqsijiet.

Ana Paula Zacarias (President fil-kariga tal-Kunsill) u Nicolas Schmit (Membru tal-Kummissjoni) wieġbu l-mistoqsijiet.

Interventi ta': Eugen Tomac f'isem il-Grupp PPE, Brando Benifei f'isem il-Grupp S&D, Sylvie Brunet f'isem il-Grupp Renew, Catherine Griset f'isem il-Grupp ID, Katrin Langensiepen f'isem il-Grupp Verts/ALE, Beata Szydło f'isem il-Grupp ECR, Sandra Pereira, f'isem il-Grupp The Left, Chiara Gemma Membru mhux affiljata, Dennis Radtke, Agnes Jongerius, Atidzhe Alieva-Veli, Elżbieta Rafalska, Eugenia Rodríguez Palop, Loucas Fourlas, Heléne Fritzon, Margarita de la Pisa Carrión, Leila Chaibi, Cindy Franssen, Manuel Pizarro, Angel Dzhambazki, Gabriele Bischoff u Alicia Homs Ginel.

Interventi ta': Nicolas Schmit u Ana Paula Zacarias.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 136(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Lucia Ďuriš Nicholsonová, f'isem il-Kumitat EMPL, dwar il-Garanzija Ewropea għat-Tfal (2021/2605(RSP)) (B9-0220/2021).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6 tal-Minuti tad-data 29.4.2021 (emendi); punt 12 tal-Minuti tad-data 29.4.2021 (votazzjoni finali).

Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni: punt 10 tal-Minuti tad-data 29.4.2021 (emendi); punt 19 tal-Minuti tad-data 29.4.2021 (votazzjoni finali).


22. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Skont l-Artikolu 144 tar-Regoli ta' Proċedura, dawn il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu li jiġi organizzat tali dibattitu għal dawn il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I.   Is-sitwazzjoni tal-pandemija tal-COVID-19 fl-Amerka Latina (2021/2645(RSP))

- Miguel Urbán Crespo, f'isem il-Grupp The Left, dwar is-sitwazzjoni tal-pandemija tal-COVID-19 fl-Amerka Latina (B9-0238/2021);

- Željana Zovko, José Manuel Fernandes, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler, Gabriel Mato, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Magdalena Adamowicz, Benoît Lutgen, Adam Jarubas, Janina Ochojska, Ivan Štefanec, Frances Fitzgerald, Lefteris Christoforou, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Vangelis Meimarakis, Stanislav Polčák, Ioan-Rareş Bogdan, Loucas Fourlas, Jiří Pospíšil, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Vladimír Bilčík u Michaela Šojdrová, f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni tal-pandemija tal-COVID-19 fl-Amerka Latina (B9-0239/2021);

- Anna Cavazzini, Ignazio Corrao, Francisco Guerreiro, Yannick Jadot, Sara Matthieu, Hannah Neumann, Manuela Ripa, Michèle Rivasi, Mounir Satouri, Jordi Solé u Ernest Urtasun, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni tal-pandemija tal-COVID-19 fl-Amerka Latina (B9-0240/2021);

- Marek Belka, Isabel Santos u Maria-Manuel Leitão-Marques, f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni tal-pandemija tal-COVID-19 fl-Amerka Latina (B9-0241/2021);

- Jordi Cañas, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache u Hilde Vautmans, f'isem il-Grupp Renew, dwar is-sitwazzjoni tal-pandemija tal-COVID-19 fl-Amerka Latina (B9-0242/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Hermann Tertsch, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Bogdan Rzońca, Joanna Kopcińska u Witold Jan Waszczykowski, f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni tal-pandemija tal-COVID-19 fl-Amerka Latina (B9-0243/2021).

II.   Il-Bolivja u l-arrest tal-ex President Jeanine Añez u ta' uffiċjali oħra (2021/2646(RSP))

- Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler, Gabriel Mato, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, OJanina Ochojska, Ivan Štefanec, Frances Fitzgerald, CLefteris Christoforou, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Vangelis Meimarakis, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Jiří Pospíšil, Antonio López-Istúriz White, Luděk Niedermayer, Eva Maydell, Vladimír Bilčík u Michaela Šojdrová, f'isem il-Grupp PPE, dwar il-Bolivja u l-arrest tal-ex President Jeanine Añez u ta' uffiċjali oħra (B9-0244/2021);

- Marisa Matias u Manu Pineda, f'isem il-Grupp The Left, dwar il-Bolivja u l-arrest tal-ex President Jeanine Añez u ta' uffiċjali oħra (B9-0245/2021);

- Jordi Solé, Mounir Satouri, Bronis Ropė, Hannah Neumann, Benoît Biteau u Francisco Guerreiro, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-Bolivja u l-arrest tal-ex President Jeanine Añez u ta' uffiċjali oħra (B9-0246/2021);

- Marek Belka, Isabel Santos u Javi López, f'isem il-Grupp S&D, dwar il-Bolivja u l-arrest tal-ex President Jeanine Añez u ta' uffiċjali oħra (B9-0247/2021);

- José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache u Hilde Vautmans, f'isem il-Grupp Renew, dwar il-Bolivja u l-arrest tal-ex President Jeanine Añez u ta' uffiċjali oħra (B9-0248/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Hermann Tertsch, Ruža Tomašić, Joanna Kopcińska, Veronika Vrecionová, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Evžen Tošenovský, Adam Bielan, Carlo Fidanza, Charlie Weimers, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski u Witold Jan Waszczykowski, f'isem il-Grupp ECR, dwar il-Bolivja u l-arrest tal-ex President Jeanine Añez u ta' uffiċjali oħra (B9-0249/2021).

III.   Il-liġijiet dwar il-blasfemija fil-Pakistan, b'mod partikolari l-każ ta' Shagufta Kausar u Shafqat Emmanuel (2021/2647(RSP))

- Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Thierry Mariani, Harald Vilimsky, Gerolf Annemans u Filip De Man, f'isem il-Grupp ID, dwar il-liġijiet dwar il-blasfemija fil-Pakistan, b'mod partikolari l-każ ta' Shagufta Kausar u Shafqat Emmanuel (B9-0253/2021);

- Emmanuel Maurel, f'isem il-Grupp The Left, dwar il-liġijiet dwar il-blasfemija fil-Pakistan, b'mod partikolari l-każ ta' Shagufta Kausar u Shafqat Emmanuel (B9-0254/2021);

- Reinhard Bütikofer, Hannah Neumann, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Bronis Ropė, Yannick Jadot, Ernest Urtasun u Francisco Guerreiro, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-liġijiet dwar il-blasfemija fil-Pakistan, b'mod partikolari l-każ ta' Shagufta Kausar u Shafqat Emmanuel (B9-0255/2021);

- Marek Belka, Isabel Santos u Evin Incir, f'isem il-Grupp S&D, dwar il-liġijiet dwar il-blasfemija fil-Pakistan, b'mod partikolari l-każ ta' Shagufta Kausar u Shafqat Emmanuel (B9-0256/2021);

- Ulrike Müller, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Urmas Paet, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache u Hilde Vautmans, f'isem il-Grupp Renew, dwar il-liġijiet dwar il-blasfemija fil-Pakistan, b'mod partikolari l-każ ta' Shagufta Kausar u Shafqat Emmanuel (B9-0257/2021);

- Željana Zovko, Peter van Dalen, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler, Sandra Kalniete, György Hölvényi, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, Janina Ochojska, Ivan Štefanec, Frances Fitzgerald, Lefteris Christoforou, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Vangelis Meimarakis, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Jiří Pospíšil, Antonio López-Istúriz White, Luděk Niedermayer, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Tom Vandenkendelaere u Michaela Šojdrová, f'isem il-Grupp PPE, dwar il-liġijiet dwar il-blasfemija fil-Pakistan, b'mod partikolari l-każ ta' Shagufta Kausar u Shafqat Emmanuel (B9-0258/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Charlie Weimers, Bert-Jan Ruissen, Elżbieta Kruk, Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Assita Kanko, Raffaele Fitto, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Witold Jan Waszczykowski u Carlo Fidanza, f'isem il-Grupp ECR, dwar il-liġijiet dwar il-blasfemija fil-Pakistan, b'mod partikolari l-każ ta' Shagufta Kausar u Shafqat Emmanuel (B9-0259/2021).

Il-ħin għad-diskorsi se jiġi allokat skont l-Artikolu 171 tar-Regoli ta' Proċedura.


23. Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 112 tar-Regoli ta' Proċedura)

Intbagħtu lill-Parlament l-abbozzi ta' miżuri ta' implimentazzjoni li ġejjin li jaqgħu taħt il-proċedura regolatorja bi skrutinju:

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi II, III u IV tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward il-livelli massimi tar-residwi taċ-ċiklossidim, tal-mepiquat, tar-razza NRRL Y-27328 tal-Metschnikowia fructicola u tal-proeżadjon f'ċerti prodotti jew fuqhom (D063880/09 - 2021/2615(RPS) - skadenza: 24 ta' Mejju 2021)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI;

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi III, V, VII u IX tar-Regolament (KE) Nru 999/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-ġenotipar tal-każijiet pożittivi ta’ TSE fil-mogħoż, tad-determinazzjoni tal-età fl-annimali ovini u kaprini, tal-miżuri applikabbli f'merħla jew f'qatgħa bi scrapie atipika u tal-kundizzjonijiet għall-importazzjonijiet ta' prodotti ta' oriġini bovina, ovina u kaprina (D069878/03 - 2021/2621(RPS) - skadenza: 1 ta' Lulju 2021)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI;

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi II, III u V tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li għandu x’jaqsam mal-livelli massimi għar-residwi tal-kletodim, tad-dażomet, tal-eksitijażoks, tal-metam u tas-setossidim f'ċerti prodotti jew fuqhom (D070117/04 - 2021/2629(RPS) - skadenza: 16 ta' Ġunju 2021)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI;

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li għandu x'jaqsam mal-livelli massimi għar-residwi tal-ametoktradin, tal-biksafen, tal-fenażakin, tas-spinetoram tat-teflutrin u tat-tijenkarbażon-metil f'ċerti prodotti jew fuqhom (D070119/04 - 2021/2636(RPS) - skadenza: 21 ta' Ġunju 2021)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI;

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi II, III u IV tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li għandu x'jaqsam mal-livelli massimi għar-residwi tal-24-epibrassinolid, tal-estratt tal-basla tal-Allium cepa L., taċ-ċiflumetofen, tal-fludioksonil, tal-flurossipir, tal-5-nitrogwajakolat tas-sodju, tal-o-nitrofenolat tas-sodju u tal-p-nitrofenolat tas-sodju f’ċerti prodotti jew fuqhom (D071791/03 - 2021/2650(RPS) - skadenza: 22 ta' Ġunju 2021)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI;

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1881/2006 fir-rigward tal-livelli massimi taċ-ċomb f'ċerti oġġetti tal-ikel (D071844/04 - 2021/2659(RPS) - skadenza: 23 ta' Lulju 2021)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI;

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-użu tal-polijoli f'ċerti prodotti tal-ħelu b'enerġija mnaqqsa (D072048/03 - 2021/2631(RPS) - skadenza: 20 ta' Ġunju 2021)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI;

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u l-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 231/2012 fir-rigward tal-glikosidi tal-istevjol (E 960) u r-rebawdjosidu M prodott permezz tal-modifika enżimatika tal-glikosidi tal-istevjol minn Stevia (D072115/03 - 2021/2660(RPS) - skadenza: 22 ta' Ġunju 2021)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI.


24. Atti delegati (Artikolu 111(2) tar-Regoli ta' Proċedura)

L-abbozzi ta' atti delegati ntbagħtu lill-Parlament:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar rekwiżiti speċifiċi ta' iġjene għall-ikel li joriġina mill-annimali (C(2021)00199 - 2021/2626(DEA))

Skadenza għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-12 ta' April 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1234/2008 li jikkonċerna l-eżami ta' varjazzjonijiet fit-termini tal-awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq tal-prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem u tal-prodotti mediċinali veterinarji (C(2021)01603 - 2021/2616(DEA))

Skadenza għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-24 ta' Marzu 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI
opinjoni: ENVI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/124 fir-rigward tal-Anness tal-miżuri ta' konservazzjoni u ta' infurzar tal-Organizzazzjoni tas-Sajd fl-Atlantiku tal-Majjistral (NAFO) (C(2021)01758 - 2021/2614(DEA))

Skadenza għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-23 ta' Marzu 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: PECH

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2020/689 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2016/429 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-regoli għas-sorveljanza, għall-programmi ta' eradikazzjoni u għall-istat ta' ħelsien mill-mard għal ċertu mard elenkat u emerġenti (C(2021)01784 - 2021/2613(DEA))

Skadenza għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-23 ta' Marzu 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI

opinjoni: ENVI (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw il-metodoloġija li għandha tintuża mill-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni biex jiġi stmat ir-rekwiżit imsemmi fl-Artikolu 104a tad-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-rekwiżit ta' riżerva kombinat għal entitajiet ta' riżoluzzjoni fil-livell konsolidat tal-grupp ta' riżoluzzjoni fejn il-grupp ta' riżoluzzjoni mhuwiex soġġett għal dawk ir-rekwiżiti skont dik id-Direttiva (C(2021)01794 - 2021/2619(DEA))

Skadenza għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tas-26 ta' Marzu 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolamenti Delegati (UE) Nru 1003/2013 u (UE) 2019/360 fir-rigward tat-tariffi annwali superviżorji imposti mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq fuq ir-repożitorji tat-tranżazzjonijiet għall-2021 (C(2021)01874 - 2021/2617(DEA))

Skadenza għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-24 ta' Marzu 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji li jistabbilixxu l-kriterji biex jiġu definiti r-responsabbiltà maniġerjali, il-funzjonijiet ta' kontroll, unità tan-negozju materjali u impatt sinifikanti fuq il-profil tar-riskju tal-unità tan-negozju rilevanti, u li jistabbilixxu l-kriterji għall-identifikazzjoni tal-membri tal-persunal jew kategoriji ta' persunal li l-attivitajiet professjonali tiegħu għandhom impatt fuq il-profil tar-riskju tal-istituzzjonijiet li b'mod komparabbli huwa materjali daqs dak tal-membri tal-persunal jew tal-kategoriji ta' persunal imsemmija fl-Artikolu 92(3) ta' dik id-Direttiva (C(2021)01906 - 2021/2618(DEA))

Skadenza għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-25 ta' Marzu 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) 2018/1139 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, fir-rigward tal-aġġornament tar-referenzi għad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni ta' Chicago (C(2021)02102 - 2021/2623(DEA))

Skadenza għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tas-7 ta' April 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: TRAN

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) Nru 748/2012 fir-rigward tal-aġġornament tar-referenzi għar-rekwiżiti tal-protezzjoni ambjentali (C(2021)02104 - 2021/2624(DEA))

Skadenza għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tas-7 ta' April 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: TRAN

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) 2018/848 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-mudell taċ-ċertifikat li jattesta l-konformità mar-regoli dwar il-produzzjoni organika (C(2021)02360 - 2021/2625(DEA))

Skadenza għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-12 ta' April 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u l-Annessi II u III tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (C(2021)02486 - 2021/2628(DEA))

Skadenza għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-15 ta' April 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat (UE) Nru 2016/127 fir-rigward tar-rekwiżiti dwar il-pestiċidi fil-formula tat-trabi u fil-formula ta' prosegwiment (C(2021)02525 - 2021/2634(DEA))

Skadenza għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tas-16 ta' April 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat (UE) Nru 2016/128 fir-rigward tar-rekwiżiti dwar il-pestiċidi fl-ikel għal skopijiet mediċi speċjali żviluppat biex jissodisfa l-ħtiġijiet ta' nutrizzjoni tat-trabi u t-tfal żgħar (C(2021)02527 - 2021/2635(DEA))

Skadenza għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tas-16 ta' April 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2019/2144 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jistabbilixxi regoli dettaljati dwar il-faċilitazzjoni għall-installazzjoni tat-tagħmir li jidentifika l-użu tal-alkoħol fil-vetturi bil-mutur u li jemenda l-Anness II ta' dak ir-Regolament (C(2021)02563 - 2021/2630(DEA))

Skadenza għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tad-19 ta' April 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: IMCO

- Direttiva Delegata tal-Kummissjoni li temenda d-Direttiva Delegata (UE) 2017/593 fir-rigward tal-integrazzjoni tal-fatturi tas-sostenibbiltà fl-obbligi ta' governanza tal-prodotti (C(2021)02612 - 2021/2638(DEA))

Skadenza għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-21 ta' April 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolamenti Delegati (UE) 2017/2358 u (UE) 2017/2359 fir-rigward tal-integrazzjoni tal-fatturi ta' sostenibbiltà, tar-riskji għas-sostenibbiltà u tal-preferenzi ta' sostenibbiltà fir-rekwiżiti ta' sorveljanza u ta' governanza tal-prodotti għall-impriżi tal-assigurazzjoni u għad-distributuri tal-assigurazzjoni u fir-regoli tal-kondotta tal-operazzjonijiet u l-konsulenza dwar l-investiment għall-prodotti ta' investiment fl-assigurazzjoni (C(2021)02614 - 2021/2639(DEA))

Skadenza għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-21 ta' April 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON
opnijoni: JURI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat (UE) Nru 231/2013 fir-rigward tar-riskji għas-sostenibbiltà u l-fatturi ta' sostenibbiltà li għandhom jitqiesu minn Maniġers ta' Fondi ta' Investiment Alternattivi (C(2021)02615 - 2021/2648(DEA))

Skadenza għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-21 ta' April 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

opinjoni: JURI (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2017/565 rigward l-integrazzjoni tal-fatturi, tar-riskji u tal-preferenzi ta' sostenibbiltà f'ċerti rekwiżiti organizzazzjonali u kundizzjonijiet għall-operat għal ditti tal-investiment (C(2021)02616 - 2021/2651(DEA))

Skadenza għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-21 ta' April 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Direttiva Delegata tal-Kummissjoni li temenda d-Direttiva 2010/43/UE fir-rigward tar-riskji għas-sostenibbiltà u l-fatturi ta' sostenibbiltà li għandhom jitqiesu għall-Impriżi ta' Investiment Kollettiv f'Titoli Trasferibbli (UCITS) (C(2021)02617 - 2021/2637(DEA))

Skadenza għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-21 ta' April 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jikkoreġi r-Regolament Delegat (UE) 2017/565 li jissupplimenta d-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward rekwiżiti organizzazzjonali u kundizzjonijiet għall-operat għal ditti tal-investiment u termini definiti għall-finijiet ta' dik id-Direttiva (C(2021)02618 - 2021/2652(DEA))

Skadenza għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-21 ta' April 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) 2019/787 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li jikkonċerna d-dispożizzjonijiet dwar it-tikkettar applikabbli għall-blends (C(2021)02621 - 2021/2640(DEA))

Skadenza għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-21 ta' April 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 fir-rigward tal-integrazzjoni tar-riskji għas-sostenibbiltà fil-governanza tal-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (C(2021)02628 - 2021/2649(DEA))

Skadenza għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-21 ta' April 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplementa r-Regolament (UE) 2021/523 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jistabbilixxi l-linji gwida għall-investiment għall-Fond InvestEU (C(2021)02633 - 2021/2627(DEA))

Skadenza għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-14 ta' April 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: BUDG, ECON

opinjoni: ENVI (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), ITRE (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), TRAN (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2019/2144 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jistabbilixxi regoli dettaljati dwar il-proċeduri speċifiċi ta' ttestjar u r-rekwiżiti tekniċi għall-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur fir-rigward tas-sistemi tagħhom ta' twissija tal-ħedla u tal-attenzjoni tas-sewwieq u li jemenda l-Anness II ta' dak ir-Regolament (C(2021)02639 - 2021/2661(DEA))

Skadenza għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-23 ta' April 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: IMCO

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jiddeterminaw il-kontenut tal-klawżoli kuntrattwali dwar ir-rikonoxximent tas-setgħat ta' sospensjoni tar-riżoluzzjoni (C(2021)02656 - 2021/2655(DEA))

Skadenza għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-22 ta' April 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2019/624 fir-rigward taċ-ċertifikazzjoni fil-każ ta’ qatla fl-azjenda minn fejn joriġinaw l-annimali (C(2021)02703 - 2021/2663(DEA))

Skadenza għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tas-26 ta' April 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

opinjoni: AGRI (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura)


25. Tressiq ta' dokumenti

Tressqu d-dokumenti segwenti:

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 03/2021 – Taqsima III – Il-Kummissjoni (N9-0006/2021 - C9-0122/2021 - 2021/2027(GBD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 05/2021 – Taqsima III – Il-Kummissjoni (N9-0007/2021 - C9-0123/2021 - 2021/2028(GBD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: BUDG

- Talba għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet Nru 1/2021 - Taqsima VIII - L-Ombudsman Ewropew (N9-0008/2021 - C9-0125/2021 - 2021/2029(GBD))
irreferut lill-kumitat responsabbli: BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet INF 2/2021 - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (N9-0009/2021 - C9-0126/2021 - 2021/2031(GBD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 04/2021 – Taqsima III – Il-Kummissjoni (N9-0010/2021 - C9-0128/2021 - 2021/2032(GBD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet INF 1/2021 - SEAE (N9-0011/2021 - C9-0129/2021 - 2021/2033(GBD))
irreferut lill-kumitat responsabbli: BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 06/2021 – Taqsima III – Il-Kummissjoni (N9-0012/2021 - C9-0157/2021 - 2021/2044(GBD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 07/2021 – Taqsima III – Il-Kummissjoni (N9-0013/2021 - C9-0158/2021 - 2021/2045(GBD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: BUDG


26. Trasferimenti ta' approprjazzjonijiet u deċiżjonijiet baġitarji

Skont l-Artikolu 29(1), tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li japprova t-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet ta' INF 1/2021 - Taqsima X - SEAE et INF 2/2021 - Taqsima VI – Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew.

Skont l-Artikolu 29 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li japprova t-trasferiment ta' approprjazzjonijiet ta' Nru 1/2021 - Taqsima VIII - Ombudsman Ewropew.

Skont l-Artikolu 31(1), tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li japprova t-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea DEC 01/2021, DEC 03/2021 u DEC 05/2021 - Taqsima III - Kummissjoni.


27. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-internet tal-Parlament.

B'mod eċċezzjonali ġew aċċettati spjegazzjonijiet tal-vot ta' tul massimu ta' 400 kelma.


28. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jinsabu fid-dokument “Riżultati tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet”, anness mal-Minuti tas-seduta u disponibbli fuq is-sit tal-internet tal-Parlament. Huma indikati għal skopijiet ta' informazzjoni biss u ma jbiddlu bl-ebda mod ir-riżultat tal-votazzjoni kif imħabbra fil-plenarja.

Id-dokument jiġi aġġornat regolarment tul perjodu massimu ta' ġimagħtejn wara s-sessjoni parzjali.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-lista tal-korrezzjonijiet għall-voti u tal-intenzjonijiet tal-vot tingħalaq sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.


29. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 690.962/OJJE).


30. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.44.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Didier Geoffroy, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Huhtasaari Laura, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Markey Colm, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Noichl Maria, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sippel Birgit, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Skużati:

Beňová Monika, Berlusconi Silvio, Joveva Irena, Kokalari Arba, Maydell Eva, Skyttedal Sara

Minħabba raġunijiet marbuta mal-pandemija tal-COVID-19, ġiet stabbilita sistema ta' votazzjoni mill-bogħod (ara d-Deċiżjoni tal-Bureau tal-20 ta' Marzu 2020 li tikkompleta d-deċiżjoni tiegħu tat-3 ta' Mejju 2004 rigward ir-regoli dwar il-votazzjonijiet). L-ismijiet tal-Membri li ħadu sehem fil-votazzjoni jinsabu fid-dokument "Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet", anness mal-Minuti tas-seduta u disponibbli fuq is-sit tal-internet tal-Parlament.

Aġġornata l-aħħar: 2 ta' Frar 2022Avviż legali - Politika tal-privatezza