Index 
Notulen
XML 372kPDF 398kWORD 91k
Woensdag 28 april 2021 - Brussel
1.Opening van de vergadering
 2.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 3.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van het Parlement (artikel 71 van het Reglement) (volgende stappen)
 4.Digitaal groen certificaat - burgers van de Unie ***I - Digitaal groen certificaat - onderdanen van derde landen ***I - De toegankelijkheid en betaalbaarheid van COVID-tests (debat)
 5.Digitale belastingheffing: OESO-onderhandelingen, fiscale woonplaats van digitale ondernemingen en een mogelijke Europese digitale belasting (debat)
 6.Eerste stemming
 7.Digitale belastingheffing: OESO-onderhandelingen, fiscale woonplaats van digitale ondernemingen en een mogelijke Europese digitale belasting (voortzetting van het debat)
 8.Hervatting van de vergadering
 9.Samenstelling commissies en delegaties
 10.Rusland, de zaak Aleksej Navalny, de troepenopbouw aan de Oekraïense grens en de Russische aanslag in de Tsjechische Republiek (debat)
 11.Chinese sancties als vergelding tegen EU-entiteiten, EP-leden en parlementariërs (debat)
 12.Vijfde verjaardag van het vredesakkoord in Colombia (debat)
 13.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 14.Vijfde verjaardag van het vredesakkoord in Colombia (voortzetting van het debat)
 15.De betrekkingen tussen de EU en India (debat)
 16.Tweede stemming
 17.De betrekkingen tussen de EU en India (voortzetting van het debat)
 18.Hervatting van de vergadering
 19.Voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud ***II (debat)
 20.Rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer ***II (debat)
 21.Europese kindergarantie (debat)
 22.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 23.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 112 van het Reglement)
 24.Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 2, van het Reglement)
 25.Ingekomen stukken
 26.Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten
 27.Stemverklaringen
 28.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 29.Agenda van de volgende vergadering
 30.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: David Maria SASSOLI
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 9.06 uur geopend.


2. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming:

Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK ***
Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds, en van de overeenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake beveiligingsprocedures voor de uitwisseling en bescherming van gerubriceerde gegevens [05022/2021 - C9-0086/2021 - 2020/0382(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken - Commissie internationale handel. Rapporteurs: Andreas Schieder en Christophe Hansen (A9-0128/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Goedgekeurd bij één enkele stemming (P9_TA(2021)0140)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 24)

Het resultaat van de onderhandelingen tussen de EU en het VK
Ontwerpresolutie B9-0225/2021

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0141)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 25)

Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Commissie en uitvoerende agentschappen
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen [COM(2020)0288 - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Kuhs (A9-0117/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2021)0164)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 48)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Europees Parlement
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, afdeling I — Europees Parlement [COM(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P9_TA(2021)0165)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 49)

Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Raad en Europese Raad
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, afdeling II – Europese Raad en Raad [COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Pascal Durand (A9-0056/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P9_TA(2021)0166)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 50)

Het verlenen van kwijting wordt uitgesteld (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, onder b), van het Reglement)

Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Hof van Justitie van de Europese Unie
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, afdeling IV – Hof van Justitie van de Europese Unie [COM(2020)0288 - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ramona Strugariu (A9-0064/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P9_TA(2021)0167)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 51)

Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Rekenkamer
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, afdeling V – Rekenkamer [COM(2020)0288 - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Martina Dlabajová (A9-0059/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P9_TA(2021)0168)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 52)

Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Europees Economisch en Sociaal Comité
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, afdeling VI – Europees Economisch en Sociaal Comité [COM(2020)0288 - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Olivier Chastel (A9-0057/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P9_TA(2021)0169)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 53)

Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Comité van de Regio's
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, afdeling VII – Comité van de Regio’s [COM(2020)0288 - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Alin Mituța (A9-0055/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P9_TA(2021)0170)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 54)

Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Europese Ombudsman
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, afdeling VIII – Europese Ombudsman [COM(2020)0288 - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Olivier Chastel (A9-0065/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P9_TA(2021)0171)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 55)

Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, afdeling IX - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming [COM(2020)0288 - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Alin Mituța (A9-0067/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P9_TA(2021)0172)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 56)

Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Europese Dienst voor extern optreden
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, afdeling X — Europese Dienst voor extern optreden [COM(2020)0288 - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Alin Mituța (A9-0063/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P9_TA(2021)0173)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 57)

Kwijting 2019: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) (voor 20 februari 2019: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding) voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0230/2020 - 2020/2150(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0069/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2021)0174)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 58)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Kwijting 2019: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) (voor 20 februari 2019: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden) voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0231/2020 - 2020/2151(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0094/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2021)0175)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 59)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Kwijting 2019: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2021)0176)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 60)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Kwijting 2019: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2021)0177)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 61)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Kwijting 2019: Europees Milieuagentschap
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2021)0178)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 62)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Kwijting 2019: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (EU-OSHA) (voor 20 februari 2019: Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk) voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0235/2020 - 2020/2155(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0090/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2021)0179)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 63)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Kwijting 2019: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0236/2020 - 2020/2156(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0084/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2021)0180)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 64)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Kwijting 2019: Europees Geneesmiddelenbureau
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2021)0181)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 65)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Kwijting 2019: Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust) (voor 12 december 2019: Eurojust) voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2021)0182)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 66)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Kwijting 2019: Europese Stichting voor opleiding
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0239/2020 - 2020/2159(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0089/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2021)0183)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 67)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Kwijting 2019: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0240/2020 - 2020/2160(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0099/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2021)0184)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 68)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Kwijting 2019: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0241/2020 - 2020/2161(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0070/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2021)0185)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 69)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Kwijting 2019: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2021)0186)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 70)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Kwijting 2019: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2021)0187)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 71)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Kwijting 2019: Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging (Enisa)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van Enisa (het Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging) (tot 27 juni 2019: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa)) voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0244/2020 - 2020/2164(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0085/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2021)0188)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 72)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Kwijting 2019: Spoorwegbureau van de Europese Unie
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Spoorwegbureau van de Europese Unie (ERA) voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0245/2020 - 2020/2165(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2021)0189)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 73)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Kwijting 2019: Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol) voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2021)0190)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 74)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Kwijting 2019: Europees Grens- en kustwachtagentschap
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Grens- en kustwachtagentschap voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2021)0191)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 75)

Het verlenen van kwijting en de afsluiting van de rekeningen worden uitgesteld (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Kwijting 2019: Europees GNSS-Agentschap
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2021)0192)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 76)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Kwijting 2019: Europees Bureau voor visserijcontrole
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Bureau voor visserijcontrole voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0249/2020 - 2020/2169(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0092/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2021)0193)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 77)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Kwijting 2019: Europees Agentschap voor chemische stoffen
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2021)0194)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 78)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Kwijting 2019: Voorzieningsagentschap van Euratom
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0251/2020 - 2020/2171(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0088/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2021)0195)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 79)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Kwijting 2019: Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2021)0196)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 80)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Kwijting 2019: Europees Instituut voor gendergelijkheid
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor gendergelijkheid voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0253/2020 - 2020/2173(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2021)0197)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 81)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Kwijting 2019: Europese Bankautoriteit
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Bankautoriteit voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0254/2020 - 2020/2174(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0091/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2021)0198)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 82)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Kwijting 2019: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0255/2020 - 2020/2175(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2021)0199)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 83)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Kwijting 2019: Europese Autoriteit voor effecten en markten
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor effecten en markten voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0256/2020 - 2020/2176(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0093/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2021)0200)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 84)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Kwijting 2019: Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators (voor 4 juli 2019: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators) voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2021)0201)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 85)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Kwijting 2019: Bureau voor ondersteuning van Berec (Berec-Bureau)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau voor ondersteuning van Berec (Berec-Bureau) voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2021)0202)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 86)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Kwijting 2019: Europees Instituut voor innovatie en technologie
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor innovatie en technologie voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2021)0203)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 87)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Kwijting 2019: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2021)0204)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 88)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Kwijting 2019: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2021)0205)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 89)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Kwijting 2019: Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2021)0206)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 90)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Kwijting 2019: Gemeenschappelijke Onderneming SESAR
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming SESAR voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2021)0207)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 91)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Kwijting 2019: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2021)0208)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 92)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Kwijting 2019: Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2021)0209)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 93)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Kwijting 2019: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2021)0210)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 94)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Kwijting 2019: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2 voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2021)0211)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 95)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Kwijting 2019: Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2021)0212)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 96)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Kwijting 2019: Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2021)0213)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 97)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - 8e, 9e, 10e en 11e EOF
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het achtste, negende, tiende en elfde Europees Ontwikkelingsfonds voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2021)0214)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 98)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Bodembescherming
Ontwerpresolutie B9-0221/2021

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0143)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 27)

Meerjarig beheersplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarig beheersplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1936/2001, (EU) 2017/2107 en (EU) 2019/833 en tot intrekking van Verordening (EU) 2016/1627 [COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0142)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 26)

Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Commissie en uitvoerende agentschappen
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen [COM(2020)0288 - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Kuhs (A9-0117/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0164)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 48)


3. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van het Parlement (artikel 71 van het Reglement) (volgende stappen)

De Voorzitter deelt mee dat hij geen verzoek heeft ontvangen van leden of een fractie of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken met betrekking tot het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen zoals aangekondigd in de notulen van maandag 26 april 2021 (punt 12 van de notulen van 26.4.2021).

De commissie EMPL kon dus van start gaan met de onderhandelingen na het verstrijken van de termijn als bedoeld in artikel 71, lid 2, van het Reglement.


VOORZITTER: Roberta METSOLA
Ondervoorzitter

4. Digitaal groen certificaat - burgers van de Unie ***I - Digitaal groen certificaat - onderdanen van derde landen ***I - De toegankelijkheid en betaalbaarheid van COVID-tests (debat)

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele vaccinatie-, test- en herstelcertificaten teneinde het vrije verkeer tijdens de COVID-19-pandemie te vergemakkelijken (digitaal groen certificaat) [COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een kader voor de afgifte, verificatieen aanvaarding van interoperabele vaccinatie-, test- en herstelcertificaten voor onderdanen van derde landen die legaal op het grondgebied van de lidstaten wonen of verblijven tijdens de COVID-19-pandemie (digitaal groen certificaat) [COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar

Verklaringen van de Raad en de Commissie: De toegankelijkheid en betaalbaarheid van COVID-tests (2021/2654(RSP))

Ana Paula Zacarias (fungerend voorzitter van de Raad) en Didier Reynders (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af

Het woord wordt gevoerd door Juan Fernando López Aguilar (rapporteur).

Het woord wordt gevoerd door Jeroen Lenaers, namens de PPE-Fractie, Birgit Sippel, namens de S&D-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de Renew-Fractie, Annalisa Tardino, namens de ID-Fractie, Tineke Strik, namens de Verts/ALE-Fractie, Nicola Procaccini, namens de ECR-Fractie, Cornelia Ernst, namens de Fractie The Left, Mislav Kolakušić, niet-fractiegebonden lid, Cristian-Silviu Buşoi, Heléne Fritzon, José Ramón Bauzá Díaz, Nicolaus Fest, Tilly Metz, Anna Zalewska (de Voorzitter wijst op de bepalingen die momenteel van kracht zijn met betrekking tot spreektijd uit hoofde van artikel 195 van het Reglement na commentaren zonder microfoon in de zaal), Kateřina Konečná, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Peter Liese, Javier Moreno Sánchez, María Soraya Rodríguez Ramos, Jean-Lin Lacapelle, Diana Riba i Giner, Assita Kanko, Anne-Sophie Pelletier, Laura Ferrara, Paulo Rangel, Jytte Guteland, Dragoş Tudorache, Sylvia Limmer, David Cormand, Rob Rooken, Petros Kokkalis, Balázs Hidvéghi, Esther de Lange, Christel Schaldemose, Frédérique Ries, Simona Baldassarre, Jutta Paulus, Margarita de la Pisa Carrión, Silvia Modig, Antonio Tajani, Simona Bonafè, Dita Charanzová en Roman Haider.

VOORZITTER: Katarina BARLEY
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Michèle Rivasi, Cristian Terheş, Dolors Montserrat, Petar Vitanov, Fabienne Keller, Piernicola Pedicini, Beata Kempa, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sylvie Guillaume, Nicolae Ştefănuță, Sara Matthieu, Patryk Jaki, Isabel Wiseler-Lima, Sara Cerdas, Michal Šimečka, Andreas Schwab, Maria Grapini, Anna Júlia Donáth, Nathalie Colin-Oesterlé, Brando Benifei, Vlad-Marius Botoş, Loránt Vincze, Tiemo Wölken, Elsi Katainen, Pernille Weiss, Isabel Santos, Jan-Christoph Oetjen, Michaela Šojdrová, Łukasz Kohut, Caroline Nagtegaal, Tomislav Sokol, Romana Jerković, Lukas Mandl, Traian Băsescu en Tom Vandenkendelaere.

Het woord wordt gevoerd door Didier Reynders en Ana Paula Zacarias.

Ontwerpresoluties tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement:

- Annalisa Tardino en Jean-Lin Lacapelle, namens de ID-Fractie, over de toegankelijkheid en betaalbaarheid van COVID-tests (2021/2654(RSP)) (B9-0233/2021);

- Cristian-Silviu Buşoi, namens de PPE-Fractie, Jytte Guteland en Christel Schaldemose, namens de S&D-Fractie, Sophia in ’t Veld, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Dragoş Tudorache, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Ondřej Kovařík, Yana Toom, Olivier Chastel, Karen Melchior, Claudia Gamon, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, namens de Renew-Fractie, Tilly Metz, namens de Verts/ALE-Fractie, Alexandr Vondra en Nicola Procaccini, namens de ECR-Fractie, en Kateřina Konečná, namens de Fractie The Left, over de toegankelijkheid en betaalbaarheid van COVID-tests (2021/2654(RSP)) (B9-0234/2021/rev).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6 van de notulen van 28.4.2021 (amendementen) en punt 6 van de notulen van 29.4.2021 (amendementen - B9-0234/2021/rev); punt 16 van de notulen van 28.4.2021 (eindstemming) en punt 12 van de notulen van 29.4.2021 - B9-0234/2021/rev).

Bekendmaking van de uitslag van de stemming: punt 13 van de notulen van 28.4.2021 (amendementen) en punt 10 van de notulen van 29.4.2021 (amendementen - B9-0234/2021/rev); punt 19 van de notulen van 29.4.2021 (eindstemming).


5. Digitale belastingheffing: OESO-onderhandelingen, fiscale woonplaats van digitale ondernemingen en een mogelijke Europese digitale belasting (debat)

Verslag over digitale belastingheffing: OESO-onderhandelingen, fiscale woonplaats van digitale ondernemingen en een mogelijke Europese digitale belasting [2021/2010(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: Andreas Schwab en Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

Andreas Schwab en Martin Hlaváček geven toelichting bij het verslag.

Het woord wordt gevoerd door José Manuel Fernandes (rapporteur voor advies van de commissie BUDG) en Valérie Hayer (rapporteur voor advies van de commissie BUDG).

Het woord wordt gevoerd door Paolo Gentiloni (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Markus Ferber, namens de PPE-Fractie, Niels Fuglsang, namens de S&D-Fractie, Tom Vandendriessche, namens de ID-Fractie, Damien Carême, namens de Verts/ALE-Fractie, Patryk Jaki, namens de ECR-Fractie, Martin Schirdewan, namens de Fractie The Left, Enikő Győri, niet-fractiegebonden lid, Lídia Pereira, Paul Tang, Billy Kelleher, Sven Giegold, Johan Van Overtveldt, Manon Aubry, Fabio Massimo Castaldo, Isabel Benjumea Benjumea, Aurore Lalucq, Kira Marie Peter-Hansen, Jessica Stegrud, Othmar Karas, Jonás Fernández, Mikuláš Peksa en Pedro Marques.

(Voortzetting van het debat: punt 7 van de notulen van 28.4.2021)


6. Eerste stemming

Het Parlement stemt over de amendementen op:

Digitaal groen certificaat - burgers van de Unie ***I
Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele vaccinatie-, test- en herstelcertificaten teneinde het vrije verkeer tijdens de COVID-19-pandemie te vergemakkelijken (digitaal groen certificaat) [COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar;

Digitaal groen certificaat - onderdanen van derde landen ***I
Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele vaccinatie-, test- en herstelcertificaten teneinde het vrije verkeer tijdens de COVID-19-pandemie te faciliteren (digitaal groen certificaat) [COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar;

Digitale belastingheffing: OESO-onderhandelingen, fiscale woonplaats van digitale ondernemingen en een mogelijke Europese digitale belasting
Verslag over digitale belastingheffing: OESO-onderhandelingen, fiscale woonplaats van digitale ondernemingen en een mogelijke Europese digitale belasting [2021/2010(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: Andreas Schwab en Martin Hlaváček (A9-0103/2021);

De moord op Daphne Caruana Galizia en de rechtsstaat in Malta
Ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 132, lid 2, van het Reglement, door Vladimír Bilčík en Vladimír Bilčík, namens de PPE-Fractie, Katarina Barley, namens de S&D-Fractie, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Moritz Körner, Yana Toom, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa, Malik Azmani, Sophia in ’t Veld en Dragoş Tudorache, Nicolaus Fest, namens de ID-Fractie, Gwendoline Delbos-Corfield, Sven Giegold, Saskia Bricmont, Alice Kuhnke, Sylwia Spurek, Rosa D’Amato, Francisco Guerreiro, Viola Von Cramon-Taubadel, Heidi Hautala, Daniel Freund, Ignazio Corrao en Tineke Strik, namens de Verts/ALE-Fractie, Patryk Jaki, namens de ECR-Fractie, Konstantinos Arvanitis, namens de Fractie The Left, Laura Ferrara en Sabrina Pignedoli, over de moord op Daphne Caruana Galizia en de rechtsstaat in Malta (2021/2611(RSP)) (B9-0219/2021)
Het debat heeft plaatsgevonden op 25 maart 2021 (punt 11 van de notulen van 25.3.2021).

Het Parlement stemt over de tweede reeks amendementen op de ontwerpresoluties over de kwijting:

Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Europees Parlement
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, afdeling I — Europees Parlement [COM(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021);

Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Raad en Europese Raad
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, afdeling II – Europese Raad en Raad [COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Pascal Durand (A9-0056/2021).

Het Parlement houdt een eindstemming over:

Meerjarig beheersplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarig beheersplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1936/2001, (EU) 2017/2107 en (EU) 2019/833 en tot intrekking van Verordening (EU) 2016/1627 [COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020).

Bodembescherming
Ontwerpresolutie B9-0221/2021.

Er kan worden gestemd tot 14.15 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt om 19 uur (punt 13 van de notulen van 27.4.2021).


7. Digitale belastingheffing: OESO-onderhandelingen, fiscale woonplaats van digitale ondernemingen en een mogelijke Europese digitale belasting (voortzetting van het debat)

Verslag over digitale belastingheffing: OESO-onderhandelingen, fiscale woonplaats van digitale ondernemingen en een mogelijke Europese digitale belasting [2021/2010(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: Andreas Schwab en Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

(Begin van het debat: punt 5 van de notulen van 28.4.2021)

Het woord wordt gevoerd door Marek Belka en Evelyn Regner.

Het woord wordt gevoerd door Paolo Gentiloni (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6 van de notulen van 28.4.2021 (amendementen); punt 16 van de notulen van 28.4.2021 (eindstemming).

Bekendmaking van de uitslag van de stemming: punt 13 van de notulen van 28.4.2021 (amendementen); punt 4 van de notulen van 29.4.2021 (eindstemming).

(De vergadering wordt om 13.07 uur geschorst.)


VOORZITTER: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter

8. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.06 uur hervat.


9. Samenstelling commissies en delegaties

De voorzitter kondigt aan dat de Voorzitter van het Parlement van de ECR-Fractie het volgende besluit tot wijziging van de samenstelling van commissies en delegaties heeft ontvangen:

Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten: Michiel Hoogeveen

Dit besluit wordt vandaag van kracht.


10. Rusland, de zaak Aleksej Navalny, de troepenopbouw aan de Oekraïense grens en de Russische aanslag in de Tsjechische Republiek (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Rusland, de zaak Aleksej Navalny, de troepenopbouw aan de Oekraïense grens en de Russische aanslag in de Tsjechische Republiek (2021/2642(RSP))

Josep Borrell Fontelles (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Sandra Kalniete, namens de PPE-Fractie, Włodzimierz Cimoszewicz, namens de S&D-Fractie, Malik Azmani, namens de Renew-Fractie, Ivan David, namens de ID-Fractie, Sergey Lagodinsky, namens de Verts/ALE-Fractie, Anna Fotyga, namens de ECR-Fractie, Mick Wallace, namens de Fractie The Left, Dorien Rookmaker, niet-fractiegebonden lid, Michael Gahler, Marek Belka, Bernard Guetta, Thierry Mariani, Viola Von Cramon-Taubadel, Witold Jan Waszczykowski, Silvia Modig, Andrea Bocskor, Andrzej Halicki, Tonino Picula, Dita Charanzová, Jörg Meuthen, Mikuláš Peksa, Jacek Saryusz-Wolski, Miroslav Radačovský, Andrius Kubilius, Marina Kaljurand, Petras Auštrevičius, Jaak Madison, Reinhard Bütikofer, Zdzisław Krasnodębski, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák, Sven Mikser, Michal Šimečka, Susanna Ceccardi, Hermann Tertsch, Antoni Comín i Oliveres, Francisco José Millán Mon, Isabel Santos, Elsi Katainen, Zbigniew Kuźmiuk, Peter van Dalen, Pierfrancesco Majorino, Urmas Paet, Beata Szydło, Traian Băsescu, Radka Maxová, Kosma Złotowski, Michaela Šojdrová, Eero Heinäluoma, Alexandr Vondra, Željana Zovko en Elena Yoncheva.

VOORZITTER: Nicola BEER
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Anna Zalewska, Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Jadwiga Wiśniewska, Rasa Juknevičienė, Eugen Tomac, Paulo Rangel, Tomas Tobé, Ivan Štefanec, Riho Terras, Tom Vandenkendelaere en Georgios Kyrtsos.

Het woord wordt gevoerd door Josep Borrell Fontelles.

Ontwerpresoluties tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement:

- Mick Wallace, namens de Fractie The Left, over Rusland, de zaak Aleksej Navalny, de toenemende militaire aanwezigheid aan de grens met Oekraïne en de Russische aanvallen in Tsjechië (2021/2642(RSP)) (B9-0235/2021);

- Sergey Lagodinsky, Markéta Gregorová, Eleonora Evi, Ernest Urtasun, Rosa D’Amato, Hannah Neumann, Mounir Satouri, Ignazio Corrao, Bronis Ropė, Yannick Jadot, Sara Matthieu, Piernicola Pedicini, Jakop G. Dalunde, Alice Kuhnke, Pär Holmgren, Reinhard Bütikofer, Francisco Guerreiro, Viola Von Cramon-Taubadel en Ville Niinistö, namens de Verts/ALE-Fractie, over Rusland, de zaak Aleksej Navalny, de toenemende militaire aanwezigheid aan de grens met Oekraïne en de Russische aanvallen in Tsjechië (2021/2642(RSP)) (B9-0236/2021);

- Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Karin Karlsbro, Karen Melchior, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță en Ramona Strugariu, namens de Renew-Fractie, over Rusland, de zaak Aleksej Navalny, de toenemende militaire aanwezigheid aan de grens met Oekraïne en de Russische aanvallen in Tsjechië (2021/2642(RSP)) (B9-0237/2021);

- Marek Belka, Włodzimierz Cimoszewicz en Tonino Picula, namens de S&D-Fractie, over Rusland, de zaak Aleksej Navalny, de toenemende militaire aanwezigheid aan de grens met Oekraïne en de Russische aanvallen in Tsjechië (2021/2642(RSP)) (B9-0250/2021);

- Michael Gahler, Željana Zovko, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Andrzej Halicki, Antonio López-Istúriz White, Miriam Lexmann, David Lega, Rasa Juknevičienė, Jerzy Buzek, Riho Terras, Arba Kokalari, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Vladimír Bilčík, Traian Băsescu, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Eugen Tomac en Michaela Šojdrová; namens de PPE-Fractie, over Rusland, de zaak Aleksej Navalny, de toenemende militaire aanwezigheid aan de grens met Oekraïne en de Russische aanval in Tsjechië (2021/2642(RSP)) (B9-0251/2021);

- Anna Fotyga, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Roberts Zīle, Veronika Vrecionová, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Eugen Jurzyca, Dace Melbārde, Evžen Tošenovský, Hermann Tertsch, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Witold Jan Waszczykowski en Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, over Rusland, de zaak Aleksej Navalny, de toenemende militaire aanwezigheid aan de grens met Oekraïne en de Russische aanval in Tsjechië (2021/2642(RSP)) (B9-0252/2021).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6 van de notulen van 29.4.2021 (amendementen); punt 12 van de notulen van 29.4.2021 (eindstemming).

Bekendmaking van de uitslag van de stemming: punt 10 van de notulen van 29.4.2021 (amendementen); punt 19 van de notulen van 29.4.2021 (eindstemming).


11. Chinese sancties als vergelding tegen EU-entiteiten, EP-leden en parlementariërs (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Chinese sancties als vergelding tegen EU-entiteiten, EP-leden en parlementariërs (2021/2644(RSP))

Josep Borrell Fontelles (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Antonio López-Istúriz White, namens de PPE-Fractie, Raphaël Glucksmann, namens de S&D-Fractie, Ilhan Kyuchyuk, namens de Renew-Fractie, Marco Campomenosi, namens de ID-Fractie, Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, Charlie Weimers, namens de ECR-Fractie, Emmanuel Maurel, namens de Fractie The Left, Fabio Massimo Castaldo, niet-fractiegebonden lid, Željana Zovko, Maria Arena, María Soraya Rodríguez Ramos, Mara Bizzotto, Hannah Neumann, Manu Pineda, Carles Puigdemont i Casamajó, Isabel Santos, Marie-Pierre Vedrenne, Sara Matthieu, Evelyne Gebhardt, Katalin Cseh, Jordi Solé, Tonino Picula, Karin Karlsbro, Francisco Guerreiro, Kathleen Van Brempt, Moritz Körner, Bernd Lange, Bernard Guetta, Inma Rodríguez-Piñero en Evin Incir.

Het woord wordt gevoerd door Ylva Johansson (lid van de Commissie) namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

De overeenkomstig artikel 132, lid 2, van het Reglement in te dienen ontwerpresoluties worden op een later tijdstip bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.


12. Vijfde verjaardag van het vredesakkoord in Colombia (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Vijfde verjaardag van het vredesakkoord in Colombia (2021/2643(RSP))

Ylva Johansson (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Leopoldo López Gil, namens de PPE-Fractie, Javi López, namens de S&D-Fractie, Izaskun Bilbao Barandica, namens de Renew-Fractie, en Rosanna Conte, namens de ID-Fractie.

VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter

(Voortzetting van het debat: punt 14 van de notulen van 28.4.2021)


13. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming:

Digitaal groen certificaat - burgers van de Unie ***I
Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele vaccinatie-, test- en herstelcertificaten teneinde het vrije verkeer tijdens de COVID-19-pandemie te faciliteren (digitaal groen certificaat) [COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0145)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 29)

Digitaal groen certificaat - onderdanen van derde landen ***I
Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele vaccinatie-, test- en herstelcertificaten voor onderdanen van derde landen die legaal op het grondgebied van de lidstaten wonen of verblijven tijdens de COVID-19-pandemie (digitaal groen certificaat) [COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENT

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0146)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 30)

Digitale belastingheffing: OESO-onderhandelingen, fiscale woonplaats van digitale ondernemingen en een mogelijke Europese digitale belasting
Verslag over digitale belastingheffing: OESO-onderhandelingen, fiscale woonplaats van digitale ondernemingen en een mogelijke Europese digitale belasting [2021/2010(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: Andreas Schwab en Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0147)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 31)

De moord op Daphne Caruana Galizia en de rechtsstaat in Malta
Ontwerpresolutie B9-0219/2021

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0148)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 32)

Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Europees Parlement
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, afdeling I — Europees Parlement [COM(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0165)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 49)

Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Raad en Europese Raad
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, afdeling II – Europese Raad en Raad [COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Pascal Durand (A9-0056/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0166)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 50)

Het Parlement houdt een eindstemming over:

Meerjarig beheersplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarig beheersplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1936/2001, (EU) 2017/2107 en (EU) 2019/833 en tot intrekking van Verordening (EU) 2016/1627 [COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen als gewijzigd (P9_TA(2021)142)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 26)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Bodembescherming
Ontwerpresolutie B9-0221/2021

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)143)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 27)

Het woord wordt gevoerd door:

- Juan Fernando López Aguilar (rapporteur) met het verzoek om de volgende vragen terug te verwijzen naar de bevoegde commissie overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement:

- Digitaal groen certificaat - burgers van de Unie (COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)) - commissie LIBE;

- Digitaal groen certificaat - onderdanen van derde landen COM(2021)0140 - C9-0100/2021 – 2021/0071(COD)) - commissie LIBE.


14. Vijfde verjaardag van het vredesakkoord in Colombia (voortzetting van het debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Vijfde verjaardag van het vredesakkoord in Colombia (2021/2643(RSP))

(Begin van het debat: punt 12 van de notulen van 28.4.2021)

Het woord wordt gevoerd door Jordi Solé, namens de Verts/ALE-Fractie, Hermann Tertsch, namens de ECR-Fractie, Manu Pineda, namens de Fractie The Left, Francisco José Millán Mon, Maria-Manuel Leitão-Marques, Jordi Cañas, Idoia Villanueva Ruiz, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Isabel Santos, Javier Nart, Pernando Barrena Arza, Ibán García Del Blanco, Massimiliano Smeriglio en Mónica Silvana González.

Het woord wordt gevoerd door Ylva Johansson (lid van de Commissie) namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Ontwerpresoluties tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement:

- Leopoldo López Gil, Sandra Kalniete, Esteban González Pons, Michael Gahler, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato en Juan Ignacio Zoido Álvarez, namens de PPE-Fractie, over de situatie in Colombia, vijf jaar na de ondertekening van het vredesakkoord (2021/2643(RSP)) (B9-0227/2021);

- Manu Pineda, namens de Fractie The Left, over de situatie in Colombia, vijf jaar na de ondertekening van het vredesakkoord (2021/2643(RSP)) (B9-0228/2021);

- Jordi Solé, Diana Riba i Giner, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Bronis Ropė, Benoît Biteau en Francisco Guerreiro, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in Colombia, vijf jaar na de ondertekening van het vredesakkoord (2021/2643(RSP)) (B9-0229/2021);

- Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache en Hilde Vautmans, namens de Renew-Fractie, over de situatie in Colombia, vijf jaar na de ondertekening van het vredesakkoord (2021/2643(RSP)) (B9-0230/2021);

- Javi López en Marek Belka, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Colombia, vijf jaar na de ondertekening van het vredesakkoord (2021/2643(RSP)) (B9-0231/2021);

- Anna Fotyga, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Carlo Fidanza, Hermann Tertsch, Assita Kanko en Veronika Vrecionová, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Colombia, vijf jaar na de ondertekening van het vredesakkoord (2021/2643(RSP)) (B9-0232/2021).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6 van de notulen van 29.4.2021 (amendementen); punt 12 van de notulen van 29.4.2021 (eindstemming).

Bekendmaking van de uitslag van de stemming: punt 10 van de notulen van 29.4.2021 (amendementen); punt 19 van de notulen van 29.4.2021 (eindstemming).


15. De betrekkingen tussen de EU en India (debat)

Verslag over de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid betreffende de betrekkingen tussen de EU en India [2021/2023(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

Alviina Alametsä leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Ylva Johansson (lid van de Commissie) namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

(Voortzetting van het debat: punt 17 van de notulen van 28.4.2021)


16. Tweede stemming

Het Parlement houdt een eindstemming over:

Digitaal groen certificaat - burgers van de Unie ***I
Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele vaccinatie-, test- en herstelcertificaten teneinde het vrije verkeer tijdens de COVID-19-pandemie te vergemakkelijken (digitaal groen certificaat) [COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar ;

Digitaal groen certificaat - onderdanen van derde landen ***I
Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele vaccinatie-, test- en herstelcertificaten voor onderdanen van derde landen die legaal op het grondgebied van de lidstaten wonen of verblijven tijdens de COVID-19-pandemie (digitaal groen certificaat) [COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar ;

Digitale belastingheffing: OESO-onderhandelingen, fiscale woonplaats van digitale ondernemingen en een mogelijke Europese digitale belasting
Verslag over digitale belastingheffing: OESO-onderhandelingen, fiscale woonplaats van digitale ondernemingen en een mogelijke Europese digitale belasting [2021/2010(INI)] Rapporteurs: Andreas Schwab en Martin Hlaváček (A9-0103/2021);

De moord op Daphne Caruana Galizia en de rechtsstaat in Malta
Ontwerpresolutie B9-0219/2021.

Het Parlement stemt over de amendementen op:

De betrekkingen tussen de EU en India
Verslag over de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid betreffende de betrekkingen tussen de EU en India [2021/2023(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Alviina Alametsä (A9-0124/2021).

Het Parlement stemt over de derde reeks amendementen op de voorstellen voor een resolutie over de kwijting:

Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Hof van Justitie van de Europese Unie
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, afdeling IV – Hof van Justitie van de Europese Unie [COM(2020)0288 - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ramona Strugariu (A9-0064/2021);

Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Rekenkamer
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, afdeling V – Rekenkamer [COM(2020)0288 - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Martina Dlabajová (A9-0059/2021);

Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Europees Economisch en Sociaal Comité
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, afdeling VI – Europees Economisch en Sociaal Comité [COM(2020)0288 - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Olivier Chastel (A9-0057/2021);

Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Comité van de Regio's
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, afdeling VII – Comité van de Regio’s [COM(2020)0288 - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Alin Mituța (A9-0055/2021);

Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Europese Ombudsman
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, afdeling VIII – Europese Ombudsman [COM(2020)0288 - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Olivier Chastel (A9-0065/2021);

Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, afdeling IX - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming [COM(2020)0288 - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Alin Mituța (A9-0067/2021);

Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Europese Dienst voor extern optreden
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, afdeling X — Europese Dienst voor extern optreden [COM(2020)0288 - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Alin Mituța (A9-0063/2021);

Kwijting 2019: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021);

Kwijting 2019: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021);

Kwijting 2019: Europees Milieuagentschap
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021);

Kwijting 2019: Europees Geneesmiddelenbureau
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021);

Kwijting 2019: Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust) (voor 12 december 2019: Eurojust) voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021);

Kwijting 2019: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021);

Kwijting 2019: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021);

Kwijting 2019: Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol) voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021);

Kwijting 2019: Europees Grens- en kustwachtagentschap
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Grens- en kustwachtagentschap voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021);

Kwijting 2019: Europees GNSS-Agentschap
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021);

Kwijting 2019: Europees Agentschap voor chemische stoffen
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021);

Kwijting 2019: Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021);

Kwijting 2019: Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators (voor 4 juli 2019: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators) voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021);

Kwijting 2019: Bureau voor ondersteuning van Berec (Berec-Bureau)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau voor ondersteuning van Berec (Berec-Bureau) voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021);

Kwijting 2019: Europees Instituut voor innovatie en technologie
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor innovatie en technologie voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021)

Kwijting 2019: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021);

Kwijting 2019: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021);

Kwijting 2019: Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021);

Kwijting 2019: Gemeenschappelijke Onderneming SESAR
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming SESAR voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021);

Kwijting 2019: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021);

Kwijting 2019: Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021);

Kwijting 2019: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021);

Kwijting 2019: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2 voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021);

Kwijting 2019: Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021);

Kwijting 2019: Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021);

Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - 8e, 9e, 10e en 11e EOF
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het achtste, negende, tiende en elfde Europees Ontwikkelingsfonds voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021);

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de agentschappen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019: functioneren, financieel beheer en controle
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de agentschappen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019: functioneren, financieel beheer en controle [COM(2020)0288 - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021).

Er kan worden gestemd tot 21.10 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt morgen donderdag 29 april 2021 om 9.00 uur bekendgemaakt (punt 2 van de notulen van 29.4.2021).


17. De betrekkingen tussen de EU en India (voortzetting van het debat)

Verslag over de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid betreffende de betrekkingen tussen de EU en India [2021/2023(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

(Begin van het debat: punt 15 van de notulen van 28.4.2021)

Het woord wordt gevoerd door David McAllister, namens de PPE-Fractie, Katarina Barley, namens de S&D-Fractie, Klemen Grošelj, namens de Renew-Fractie, Thierry Mariani, namens de ID-Fractie, Bert-Jan Ruissen, namens de ECR-Fractie, Mick Wallace, namens de Fractie The Left, Michael Gahler, Bernd Lange, Sandro Gozi, Lars Patrick Berg, Sandra Pereira, Paulo Rangel, Pedro Silva Pereira en Marco Campomenosi.

Het woord wordt gevoerd door Ylva Johansson (lid van de Commissie) namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 16 van de notulen van 28.4.2021 (amendementen); punt 12 van de notulen van 20.4.2021 (eindstemming).

Bekendmaking van de uitslag van de stemming: punt 4 van de notulen van 29.4.2021 (amendementen); punt 19 van de notulen van 29.4.2021 (eindstemming).

(De vergadering wordt om 20.26 uur geschorst.)


VOORZITTER: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter

18. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 20.45 uur hervat.


19. Voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud ***II (debat)

Ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing over het standpunt van de Raad in eerste lezing, met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de aanpak van de verspreiding van terroristische online-inhoud [14308/1/2020 - C9-0113/2021 - 2018/0331(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Patryk Jaki (A9-0133/2021)

Patryk Jaki licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door Ylva Johansson (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Javier Zarzalejos, namens de PPE-Fractie, Marina Kaljurand, namens de S&D-Fractie, Maite Pagazaurtundúa, namens de Renew-Fractie, Nicolaus Fest, namens de ID-Fractie, Marcel Kolaja, namens de Verts/ALE-Fractie, Joachim Stanisław Brudziński, namens de ECR-Fractie, Balázs Hidvéghi, niet-fractiegebonden lid, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Fabienne Keller, Gilles Lebreton, Gwendoline Delbos-Corfield, Mislav Kolakušić, Geoffroy Didier en Evin Incir.

VOORZITTER: Ewa KOPACZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Moritz Körner, Maximilian Krah en Lukas Mandl.

Het woord wordt gevoerd door Ylva Johansson.

Het debat wordt gesloten.

De Voorzitter deelt mee dat er geen voorstel tot verwerping noch amendementen zijn ingediend overeenkomstig artikel 67 en 68 van het Reglement met betrekking tot het standpunt van de Raad in eerste lezing (14308/1/2020 - C9-0113/2021 - 2018/0331(COD)).

Het standpunt van de Raad wordt bijgevolg geacht te zijn goedgekeurd.

De voorgestelde handeling wordt derhalve vastgesteld (P9_TA(2021)0144).

(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 28)


20. Rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer ***II (debat)

Aanbeveling voor de tweede lezing over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer (herschikking) [12262/1/2020 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021)

Bogusław Liberadzki licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door Ylva Johansson (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Sven Schulze, namens de PPE-Fractie, Johan Danielsson, namens de S&D-Fractie, José Ramón Bauzá Díaz, namens de Renew-Fractie, Maximilian Krah, namens de ID-Fractie, Ciarán Cuffe, namens de Verts/ALE-Fractie, Tomasz Piotr Poręba, namens de ECR-Fractie, João Ferreira, namens de Fractie The Left, Mario Furore, niet-fractiegebonden lid, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Evelyne Gebhardt, Izaskun Bilbao Barandica, Alessandra Basso, Jakop G. Dalunde, Kosma Złotowski, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Seán Kelly, Isabel García Muñoz, Kim Van Sparrentak, Angel Dzhambazki, Dorien Rookmaker, Loucas Fourlas, Maria Grapini, Stelios Kympouropoulos, Petar Vitanov en Miriam Lexmann.

Het woord wordt gevoerd door Ylva Johansson.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6 van de notulen van 29.4.2021 (amendementen).

Bekendmaking van de uitslag van de stemming: punt 10 van de notulen van 29.4.2021 (amendementen).


21. Europese kindergarantie (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000025/2021 van Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska en Sandra Pereira, namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, aan de Raad: Europese kindergarantie (B9-0012/2021)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000026/2021 van Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska en Sandra Pereira, namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, aan de Commissie: Europese kindergarantie (B9-0013/2021)

Lucia Ďuriš Nicholsonová licht de vragen toe.

Ana Paula Zacarias (fungerend voorzitter van de Raad) en Nicolas Schmit (lid van de Commissie) beantwoorden de vragen.

Het woord wordt gevoerd door Eugen Tomac, namens de PPE-Fractie, Brando Benifei, namens de S&D-Fractie, Sylvie Brunet, namens de Renew-Fractie, Catherine Griset, namens de ID-Fractie, Katrin Langensiepen, namens de Verts/ALE-Fractie, Beata Szydło, namens de ECR-Fractie, Sandra Pereira, namens de Fractie The Left, Chiara Gemma, niet-fractiegebonden lid, Dennis Radtke, Agnes Jongerius, Atidzhe Alieva-Veli, Elżbieta Rafalska, Eugenia Rodríguez Palop, Loucas Fourlas, Heléne Fritzon, Margarita de la Pisa Carrión, Leila Chaibi, Cindy Franssen, Manuel Pizarro, Angel Dzhambazki, Gabriele Bischoff en Alicia Homs Ginel.

Het woord wordt gevoerd door Nicolas Schmit en Ana Paula Zacarias.

Ontwerpresolutie tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 136, lid 5, van het Reglement:

- Lucia Ďuriš Nicholsonová, namens de commissie EMPL, over de Europese kindergarantie (2021/2605(RSP)) (B9-0220/2021).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6 van de notulen van 29.4.2021 (amendementen); punt 12 van de notulen van 29.4.2021 (eindstemming).

Bekendmaking van de uitslag van de stemming: punt 10 van de notulen van 29.4.2021 (amendementen); punt 19 van de notulen van 29.4.2021 (eindstemming).


22. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De volgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 144 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken ingediend om een debat te houden:

I.   De COVID-19-pandemie in Latijns-Amerika (2021/2645(RSP))

- Miguel Urbán Crespo, namens de Fractie The Left, over de COVID-19-pandemie in Latijns-Amerika (B9-0238/2021);

- Željana Zovko, José Manuel Fernandes, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler, Gabriel Mato, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Magdalena Adamowicz, Benoît Lutgen, Adam Jarubas, Janina Ochojska, Ivan Štefanec, Frances Fitzgerald, Lefteris Christoforou, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Vangelis Meimarakis, Stanislav Polčák, Ioan-Rareş Bogdan, Loucas Fourlas, Jiří Pospíšil, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Vladimír Bilčík en Michaela Šojdrová, namens de PPE-Fractie, over de COVID-19-pandemie in Latijns-Amerika (B9-0239/2021);

- Anna Cavazzini, Ignazio Corrao, Francisco Guerreiro, Yannick Jadot, Sara Matthieu, Hannah Neumann, Manuela Ripa, Michèle Rivasi, Mounir Satouri, Jordi Solé en Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, over de COVID-19-pandemie in Latijns-Amerika (B9-0240/2021);

- Marek Belka, Isabel Santos en Maria-Manuel Leitão-Marques, namens de S&D-Fractie, over de COVID-19-pandemie in Latijns-Amerika (B9-0241/2021);

- Jordi Cañas, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache en Hilde Vautmans, namens de Renew-Fractie, over de COVID-19-pandemie in Latijns-Amerika (B9-0242/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Hermann Tertsch, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Bogdan Rzońca, Joanna Kopcińska en Witold Jan Waszczykowski, namens de ECR-Fractie, over de COVID-19-pandemie in Latijns-Amerika (B9-0243/2021).

II.   Bolivia en de arrestatie van voormalig president Jeanine Añez en andere functionarissen (2021/2646(RSP))

- Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler, Gabriel Mato, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, OJanina Ochojska, Ivan Štefanec, Frances Fitzgerald, CLefteris Christoforou, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Vangelis Meimarakis, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Jiří Pospíšil, Antonio López-Istúriz White, Luděk Niedermayer, Eva Maydell, Vladimír Bilčík en Michaela Šojdrová, namens de PPE-Fractie, over Bolivia en de arrestatie van voormalig president Jeanine Añez en andere functionarissen (B9-0244/2021);

- Marisa Matias en Manu Pineda, namens de Fractie The Left, over Bolivia en de arrestatie van voormalig president Jeanine Añez en andere functionarissen (B9-0245/2021);

- Jordi Solé, Mounir Satouri, Bronis Ropė, Hannah Neumann, Benoît Biteau en Francisco Guerreiro, namens de Verts/ALE-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Bolivia en de arrestatie van voormalig president Jeanine Añez en andere functionarissen (B9-0246/2021);

- Marek Belka, Isabel Santos en Javi López, namens de S&D-Fractie, over Bolivia en de arrestatie van voormalig president Jeanine Añez en andere functionarissen (B9-0247/2021);

- José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache en Hilde Vautmans, namens de Renew-Fractie, over Bolivia en de arrestatie van voormalig president Jeanine Añez en andere functionarissen (B9-0248/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Hermann Tertsch, Ruža Tomašić, Joanna Kopcińska, Veronika Vrecionová, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Evžen Tošenovský, Adam Bielan, Carlo Fidanza, Charlie Weimers, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski en Witold Jan Waszczykowski, namens de ECR-Fractie, over Bolivia en de arrestatie van voormalig president Jeanine Añez en andere functionarissen (B9-0249/2021).

III.   Wetgeving inzake godslastering in Pakistan, in het bijzonder de zaak Shagufta Kausar en Shafqat Emmanuel (2021/2647(RSP))

- Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Thierry Mariani, Harald Vilimsky, Gerolf Annemans en Filip De Man, namens de ID-Fractie, over de wetgeving inzake godslastering in Pakistan, in het bijzonder de zaak Shagufta Kausar en Shafqat Emmanuel (B9-0253/2021);

- Emmanuel Maurel, namens de Fractie The Left, over de wetgeving inzake godslastering in Pakistan, in het bijzonder de zaak Shagufta Kausar en Shafqat Emmanuel (B9-0254/2021);

- Reinhard Bütikofer, Hannah Neumann, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Bronis Ropė, Yannick Jadot, Ernest Urtasun en Francisco Guerreiro, namens de Verts/ALE-Fractie, over de wetgeving inzake godslastering in Pakistan, in het bijzonder de zaak Shagufta Kausar en Shafqat Emmanuel (B9-0255/2021);

- Marek Belka, Isabel Santos en Evin Incir, namens de S&D-Fractie, over de wetgeving inzake godslastering in Pakistan, in het bijzonder de zaak Shagufta Kausar en Shafqat Emmanuel (B9-0256/2021);

- Ulrike Müller, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Urmas Paet, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache en Hilde Vautmans, namens de Renew-Fractie, over de wetgeving inzake godslastering in Pakistan, in het bijzonder de zaak Shagufta Kausar en Shafqat Emmanuel (B9-0257/2021);

- Željana Zovko, Peter van Dalen, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler, Sandra Kalniete, György Hölvényi, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, Janina Ochojska, Ivan Štefanec, Frances Fitzgerald, Lefteris Christoforou, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Vangelis Meimarakis, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Jiří Pospíšil, Antonio López-Istúriz White, Luděk Niedermayer, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Tom Vandenkendelaere en Michaela Šojdrová, namens de PPE-Fractie, over de wetgeving inzake godslastering in Pakistan, in het bijzonder de zaak Shagufta Kausar en Shafqat Emmanuel (B9-0258/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Charlie Weimers, Bert-Jan Ruissen, Elżbieta Kruk, Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Assita Kanko, Raffaele Fitto, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Witold Jan Waszczykowski en Carlo Fidanza, namens de ECR-Fractie, over de wetgeving inzake godslastering in Pakistan, in het bijzonder de zaak Shagufta Kausar en Shafqat Emmanuel (B9-0259/2021).

De spreektijd wordt verdeeld overeenkomstig artikel 171 van het Reglement.


23. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 112 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van cycloxydim, mepiquat, Metschnikowia fructicola stam NRRL Y 27328 en prohexadione in of op bepaalde producten (D063880/09 - 2021/2615(RPS) - termijn: 24 mei 2021)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI;

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen III, V, VII en IX bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft genotypering van positieve TSE-gevallen bij geiten, de leeftijdsbepaling bij schapen en geiten, de maatregelen die van toepassing zijn in een beslag of populatie met atypische scrapie en de voorwaarden voor de invoer van producten van runderen, schapen en geiten (D069878/03 - 2021/2621(RPS) - termijn: 1 juli 2021)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI;

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van clethodim, dazomet, hexythiazox, metam en sethoxydim in of op bepaalde producten (D070117/04 - 2021/2629(RPS) - termijn: 16 juni 2021)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI;

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van ametoctradin, bixafen, fenazaquin, spinetoram, tefluthrin en thiëncarbazone-methyl in of op bepaalde producten (D070119/04 - 2021/2636(RPS) - termijn: 21 juni 2021)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI;

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen voor 24 epibrassinolide, extract van uienbollen (Allium cepa L.), cyflumetofen, fludioxonil, fluroxypyr, natrium 5 nitroguaiacolaat, natrium o nitrofenolaat en natrium p nitrofenolaat in of op bepaalde producten (D071791/03 - 2021/2650(RPS) - termijn: 22 juni 2021)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI;

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1881/2006 wat de maximumgehalten voor lood in bepaalde levensmiddelen betreft (D071844/04 - 2021/2659(RPS) - termijn: 23 juli 2021)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI;

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het gebruik van polyolen in bepaalde suikergoedproducten met verlaagde energetische waarde (D072048/03 - 2021/2631(RPS) - termijn: 20 juni 2021)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI;

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad en van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie wat betreft steviolglycosiden (E 960) en rebaudioside M geproduceerd via enzymmodificatie van steviolglycosiden uit Stevia (D072115/03 - 2021/2660(RPS) - termijn: 22 juni 2021)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI.


24. Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 2, van het Reglement)

Aan het Parlement toegezonden ontwerpen van gedelegeerde handelingen:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (C(2021)00199 - 2021/2626(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 12 april 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/2008 betreffende het onderzoek van wijzigingen in de voorwaarden van vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (C(2021)01603 - 2021/2616(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 24 maart 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/124 van de Commissie wat betreft de bijlage bij de instandhoudings- en handhavingsmaatregelen van de Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan (NAFO) (C(2021)01758 - 2021/2614(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 23 maart 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: PECH

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/689 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft regels voor bewaking, uitroeiingsprogramma’s en de ziektevrije status voor bepaalde in de lijst opgenomen ziekten en nieuwe ziekten (C(2021)01784 - 2021/2613(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 23 maart 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI advies: ENVI (artikel 57 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de door afwikkelingsautoriteiten te gebruiken methode voor het ramen van het in artikel 104 bis van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad bedoelde vereiste en het gecombineerde buffervereiste voor af te wikkelen entiteiten op het geconsolideerde niveau van de af te wikkelen groep, ingeval de af te wikkelen groep niet onderworpen is aan die vereisten uit hoofde van die richtlijn (C(2021)01794 - 2021/2619(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 26 maart 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van de Gedelegeerde Verordeningen (EU) nr. 1003/2013 en (EU) nr. 2019/360 wat betreft de door de Europese Autoriteit voor effecten en markten aan transactieregisters aangerekende jaarlijkse toezichtsvergoedingen voor 2021 (C(2021)01874 - 2021/2617(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 24 maart 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen met de criteria ter bepaling van leidinggevende verantwoordelijkheid, controlefuncties, essentiële bedrijfseenheden en een aanzienlijke impact op het risicoprofiel van een essentiële bedrijfseenheid, en met criteria voor het identificeren van personeelsleden of categorieën personeelsleden wier beroepswerkzaamheden het risicoprofiel van de instelling even wezenlijk beïnvloeden als die van de in artikel 92, lid 3, van die richtlijn bedoelde personeelsleden of categorieën personeelsleden (C(2021)01906 - 2021/2618(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 25 maart 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1139 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft de actualisering van de verwijzingen naar de bepalingen van het Verdrag van Chicago (C(2021)02102 - 2021/2623(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 7 april 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: TRAN

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 748/2012 wat betreft de actualisering van de verwijzingen naar de milieubeschermingseisen (C(2021)02104 - 2021/2624(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 7 april 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: TRAN

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het model van het certificaat ten bewijze van de naleving van de regels inzake de biologische productie (C(2021)02360 - 2021/2625(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 12 april 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad en van de bijlagen II en III bij Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad (C(2021)02486 - 2021/2628(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 15 april 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/127 wat betreft de voorschriften betreffende bestrijdingsmiddelen in volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding (C(2021)02525 - 2021/2634(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 16 april 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/128 wat betreft voorschriften betreffende bestrijdingsmiddelen in voeding voor medisch gebruik die is ontwikkeld om aan de voedingsbehoeften van zuigelingen en peuters te voldoen (C(2021)02527 - 2021/2635(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 16 april 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2019/2144 van het Europees Parlement en de Raad met nadere regels voor de ondersteuning van de installatie van een alcoholslot in motorvoertuigen en tot wijziging van bijlage II bij die verordening (C(2021)02563 - 2021/2630(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 19 april 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO

- Gedelegeerde richtlijn van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2017/593 wat betreft de integratie van duurzaamheidsfactoren in de productgovernanceverplichtingen (C(2021)02612 - 2021/2638(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 21 april 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van de Gedelegeerde Verordeningen (EU) 2017/2358 en (EU) 2017/2359 wat betreft de integratie van duurzaamheidsfactoren, -risico’s en -voorkeuren in de vereisten inzake producttoezicht en -governance voor verzekeringsondernemingen en verzekeringsdistributeurs en in de regels inzake bedrijfsvoering en beleggingsadvies voor verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (C(2021)02614 - 2021/2639(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 21 april 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 231/2013 wat betreft door beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen in aanmerking te nemen duurzaamheidsrisico’s en duurzaamheidsfactoren (C(2021)02615 - 2021/2648(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 21 april 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON advies: JURI (artikel 57 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/565 wat betreft de integratie van duurzaamheidsfactoren, -risico’s en -voorkeuren in bepaalde organisatorische vereisten en voorwaarden voor de bedrijfsvoering voor beleggingsondernemingen (C(2021)02616 - 2021/2651(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 21 april 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde richtlijn van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 2010/43/EU wat betreft voor instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) in aanmerking te nemen duurzaamheidsrisico’s en duurzaamheidsfactoren (C(2021)02617 - 2021/2637(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 21 april 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/565 van de Commissie houdende aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de door beleggingsondernemingen in acht te nemen organisatorische eisen en voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening en wat betreft de definitie van begrippen voor de toepassing van genoemde richtlijn (C(2021)02618 - 2021/2652(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 21 april 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) 2019/787 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de etiketteringsvoorschriften voor blends (C(2021)02621 - 2021/2640(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 21 april 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 wat betreft de integratie van duurzaamheidsrisico’s in de governance van verzekerings- en herverzekeringsondernemingen (C(2021)02628 - 2021/2649(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 21 april 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2021/523 van het Europees Parlement en de Raad door het bepalen van de investeringsrichtsnoeren voor het InvestEU-fonds (C(2021)02633 - 2021/2627(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 april 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: BUDG, ECON advies: ENVI (artikel 57 van het Reglement), ITRE (artikel 57 van het Reglement), TRAN (artikel 57 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2019/2144 van het Europees Parlement en de Raad door de nadere voorschriften vast te stellen voor specifieke testprocedures en technische voorschriften voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot systemen voor vermoeidheids- en aandachtswaarschuwing ervan, en tot wijziging van bijlage II bij die verordening (C(2021)02639 - 2021/2661(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 23 april 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft technische reguleringsnormen tot vaststelling van de inhoud van de contractuele bepalingen tot erkenning van bevoegdheden in verband met de opschorting van de afwikkeling (C(2021)02656 - 2021/2655(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 22 april 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/624 wat betreft certificering in geval van slachting op het bedrijf van herkomst (C(2021)02703 - 2021/2663(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 26 april 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI advies: AGRI (artikel 57 van het Reglement)


25. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 03/2021 - Afdeling III – Commissie (N9-0006/2021 - C9-0122/2021 - 2021/2027(GBD))
verwezen naar de bevoegde commissie: BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 05/2021 - Afdeling III – Commissie (N9-0007/2021 - C9-0123/2021 - 2021/2028(GBD))
verwezen naar de bevoegde commissie: BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving 1/2021 - Afdeling VIII - Europese Ombudsman (N9-0008/2021 - C9-0125/2021 - 2021/2029(GBD))
verwezen naar de bevoegde commissie: BUDG

- Voorstel voor kredietoverschrijving INF 2/2021 - Europees Economisch en Sociaal Comité (N9-0009/2021 - C9-0126/2021 - 2021/2031(GBD))
verwezen naar de bevoegde commissie: BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 04/2021 - Afdeling III – Commissie (N9-0010/2021 - C9-0128/2021 - 2021/2032(GBD))
verwezen naar de bevoegde commissie: BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving INF 1/2021 - SEAE (N9-0011/2021 - C9-0129/2021 - 2021/2033(GBD))
verwezen naar de bevoegde commissie: BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 06/2021 - Afdeling III – Commissie (N9-0012/2021 - C9-0157/2021 - 2021/2044(GBD))
verwezen naar de bevoegde commissie: BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 07/2021 - Afdeling III – Commissie (N9-0013/2021 - C9-0158/2021 - 2021/2045(GBD))
verwezen naar de bevoegde commissie: BUDG


26. Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten

Overeenkomstig artikel 29, lid 1, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten haar goedkeuring te hechten aan kredietoverschrijvingen INF 1/2021 - Afdeling X - EDEO en INF 2/2021 - Section VI - Europees Economisch en Sociaal Comité.

Overeenkomstig artikel 29 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten haar goedkeuring te hechten aan kredietoverschrijving 1/2021 - Afdeling VIII – Europese Ombudsman.

Overeenkomstig artikel 31, lid 1, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten haar goedkeuring te hechten aan kredietoverschrijvingen van de Europese Commissie DEC 01/2021, DEC 03/2021 en DEC 05/2021 - Afdeling III - Commissie.


27. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 194 van het Reglement staan op de webpagina’s van de leden op de website van het Parlement.

Bij wijze van uitzondering worden er stemverklaringen van maximaal 400 woorden aanvaard.


28. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage bij de notulen van de vergadering wordt gevoegd en beschikbaar is op de website van het Parlement. Zij worden alleen ter informatie vermeld en veranderen niets aan de uitslag van de stemming zoals die in de plenaire vergadering is bekendgemaakt.

Het document wordt regelmatig tot uiterlijk twee weken na de vergaderperiode bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn wordt de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag afgesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


29. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 690.962/OJJE).


30. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.44 uur gesloten.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Didier Geoffroy, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Huhtasaari Laura, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Markey Colm, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Noichl Maria, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sippel Birgit, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Verontschuldigd:

Beňová Monika, Berlusconi Silvio, Joveva Irena, Kokalari Arba, Maydell Eva, Skyttedal Sara

Naar aanleiding van de COVID-19-pandemie is er een systeem ingevoerd voor stemming op afstand (zie het besluit van het Bureau van 20 maart 2020 tot aanvulling van zijn besluit van 3 mei 2004 over instructies voor de stemmingen). De namen van de leden die hebben deelgenomen aan de stemming staan in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage gaat bij de notulen van de vergadering en beschikbaar is op de website van het Parlement.

Laatst bijgewerkt op: 27 juli 2021Juridische mededeling - Privacybeleid