Kazalo 
Zapisnik
XML 358kPDF 396kWORD 91k
Sreda, 28. april 2021 - Bruselj
1.Otvoritev seje
 2.Razglasitev izidov glasovanja
 3.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 71 Poslovnika) (nadaljevanje)
 4.Digitalno zeleno potrdilo – državljani Unije ***I - Digitalno zeleno potrdilo – državljani tretjih držav ***I - Dosegljivost in cenovna dostopnost testiranja na covid-19 (razprava)
 5.Obdavčitev digitalnega gospodarstva: pogajanja v OECD, davčno rezidentstvo digitalnih podjetij in morebitni evropski digitalni davek (razprava)
 6.Prvi čas glasovanja
 7.Obdavčitev digitalnega gospodarstva: pogajanja v OECD, davčno rezidentstvo digitalnih podjetij in morebitni evropski digitalni davek (nadaljevanje razprave)
 8.Nadaljevanje seje
 9.Sestava odborov in delegacij
 10.Rusija, primer Alekseja Navalnega, kopičenje vojske na meji z Ukrajino ter ruski napadi v Češki republiki (razprava)
 11.Kitajski povračilni ukrepi proti subjektom EU, poslancem Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov (razprava)
 12.Peta obletnica mirovnega sporazuma v Kolumbiji (razprava)
 13.Razglasitev izidov glasovanja
 14.Peta obletnica mirovnega sporazuma v Kolumbiji (nadaljevanje razprave)
 15.Odnosi med EU in Indijo (razprava)
 16.Drugi čas glasovanja
 17.Odnosi med EU in Indijo (nadaljevanje razprave)
 18.Nadaljevanje seje
 19.Preprečevanje razširjanja terorističnih spletnih vsebin ***II (razprava)
 20.Pravice in obveznosti potnikov v železniškem prometu ***II (razprava)
 21.Evropsko jamstvo za otroke (razprava)
 22.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 23.Izvedbeni ukrepi (člen 112 Poslovnika)
 24.Delegirani akti (člen 111(2) Poslovnika)
 25.Predložitev dokumentov
 26.Prerazporeditev sredstev in proračunske odločitve
 27.Obrazložitve glasovanja
 28.Popravki in namere glasovanj
 29.Dnevni red naslednje seje
 30.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: David Maria SASSOLI
Predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.06.


2. Razglasitev izidov glasovanja

Predsednik je prebral izide glasovanja:

Sporazum o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom ***
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na drugi strani in Sporazuma med Evropsko unijo ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska o varnostnih postopkih pri izmenjavi in varovanju tajnih podatkov [05022/2021 - C9-0086/2021 - 2020/0382(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve - Odbor za mednarodno trgovino. Soporočevalca: Andreas Schieder in Christophe Hansen (A9-0128/2021)

(potrebna navadna večina)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Odobreno z enim samim glasovanjem (P9_TA(2021)0140)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 24)

Izid pogajanj med EU in Združenim kraljestvom
Predlog resolucije B9-0225/2021

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2021)0141)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 25)

Razrešnica 2019: splošni proračun EU – Komisija in izvajalske agencije
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije [COM(2020)0288 - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Joachim Kuhs (A9-0117/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2021)0164)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 48)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig odobren (glej Prilogo V, člen 5(1) Poslovnika).

Razrešnica 2019: splošni proračun EU – Evropski parlament
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019, oddelek I – Evropski parlament [COM(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P9_TA(2021)0165)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 49)

Razrešnica 2019: splošni proračun EU – Svet in Evropski svet
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019, oddelek II – Evropski svet in Svet [COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Pascal Durand (A9-0056/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P9_TA(2021)0166)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 50)

Razrešnica je odložena (glej Prilogo V, člen 5(1)(b) Poslovnika).

Razrešnica 2019: splošni proračun EU – Sodišče Evropske unije
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019, oddelek IV – Sodišče Evropske unije [COM(2020)0288 - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Ramona Strugariu (A9-0064/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P9_TA(2021)0167)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 51)

Razrešnica 2019: splošni proračun EU – Računsko sodišče
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019, oddelek V – Računsko sodišče [COM(2020)0288 - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Martina Dlabajová (A9-0059/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P9_TA(2021)0168)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 52)

Razrešnica 2019: splošni proračun EU – Evropski ekonomsko-socialni odbor
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor [COM(2020)0288 - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Olivier Chastel (A9-0057/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P9_TA(2021)0169)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 53)

Razrešnica 2019: splošni proračun EU – Odbor regij
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019, oddelek VII – Odbor regij [COM(2020)0288 - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Alin Mituța (A9-0055/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P9_TA(2021)0170)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 54)

Razrešnica 2019: splošni proračun EU – Evropski varuh človekovih pravic
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic [COM(2020)0288 - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Olivier Chastel (A9-0065/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P9_TA(2021)0171)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 55)

Razrešnica 2019: splošni proračun EU – Evropski nadzornik za varstvo podatkov
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov [COM(2020)0288 - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Alin Mituța (A9-0067/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P9_TA(2021)0172)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 56)

Razrešnica 2019: splošni proračun EU – Evropska služba za zunanje delovanje
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019, oddelek X – Evropska služba za zunanje delovanje [COM(2020)0288 - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Alin Mituța (A9-0063/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P9_TA(2021)0173)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 57)

Razrešnica 2019: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) (pred 20. februarjem 2019: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja) za proračunsko leto 2019 [COM(2020)0288 - C9-0230/2020 - 2020/2150(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0069/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2021)0174)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 58)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig odobren (glej Prilogo V, člen 5(1) Poslovnika).

Razrešnica 2019: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) (do 20. februarja 2019: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer) za proračunsko leto 2019 [COM(2020)0288 - C9-0231/2020 - 2020/2151(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0094/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2021)0175)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 59)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig odobren (glej Prilogo V, člen 5(1) Poslovnika).

Razrešnica 2019: Agencija Evropske unije za temeljne pravice
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2019 [COM(2020)0288 - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2021)0176)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 60)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig odobren (glej Prilogo V, člen 5(1) Poslovnika).

Razrešnica 2019: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2019 [COM(2020)0288 - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2021)0177)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 61)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig odobren (glej Prilogo V, člen 5(1) Poslovnika).

Razrešnica 2019: Evropska agencija za okolje
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2019 [COM(2020)0288 - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2021)0178)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 62)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig odobren (glej Prilogo V, člen 5(1) Poslovnika).

Razešnica 2019: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) (do 20. februarja 2019: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu) za proračunsko leto 2019 [COM(2020)0288 - C9-0235/2020 - 2020/2155(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0090/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2021)0179)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 63)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig odobren (glej Prilogo V, člen 5(1) Poslovnika).

Razrešnica 2019: Prevajalski center za organe Evropske unije
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2019 [COM(2020)0288 - C9-0236/2020 - 2020/2156(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0084/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2021)0180)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 64)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig odobren (glej Prilogo V, člen 5(1) Poslovnika).

Razrešnica 2019: Evropska agencija za zdravila
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2019 [COM(2020)0288 - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2021)0181)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 65)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig odobren (glej Prilogo V, člen 5(1) Poslovnika).

Razrešnica 2019: Agencija Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust) (do 12. decembra 2019: Eurojust) za proračunsko leto 2019 [COM(2020)0288 - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2021)0182)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 66)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig odobren (glej Prilogo V, člen 5(1) Poslovnika).

Razrešnica 2019: Evropska fundacija za usposabljanje
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2019 [COM(2020)0288 - C9-0239/2020 - 2020/2159(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0089/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2021)0183)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 67)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig odobren (glej Prilogo V, člen 5(1) Poslovnika).

Razrešnica 2019: Evropska agencija za pomorsko varnost
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2019 [COM(2020)0288 - C9-0240/2020 - 2020/2160(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0099/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2021)0184)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 68)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig odobren (glej Prilogo V, člen 5(1) Poslovnika).

Razrešnica 2019: Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2019 [COM(2020)0288 - C9-0241/2020 - 2020/2161(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0070/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2021)0185)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 69)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig odobren (glej Prilogo V, člen 5(1) Poslovnika).

Razrešnica 2019: Evropska agencija za varnost hrane
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2019 [COM(2020)0288 - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2021)0186)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 70)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig odobren (glej Prilogo V, člen 5(1) Poslovnika).

Razrešnica 2019: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2019 [COM(2020)0288 - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2021)0187)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 71)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig odobren (glej Prilogo V, člen 5(1) Poslovnika).

Razrešnica 2019: Agencija Evropske unije za kibernetsko varnost (ENISA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za kibernetsko varnost (ENISA) (pred 27. junijem 2019: Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA)) za proračunsko leto 2019 [COM(2020)0288 - C9-0244/2020 - 2020/2164(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0085/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2021)0188)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 72)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig odobren (glej Prilogo V, člen 5(1) Poslovnika).

Razrešnica 2019: Agencija Evropske unije za železnice
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za železnice (ERA) za proračunsko leto 2019 [COM(2020)0288 - C9-0245/2020 - 2020/2165(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2021)0189)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 73)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig odobren (glej Prilogo V, člen 5(1) Poslovnika).

Razrešnica 2019: Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) za proračunsko leto 2019 [COM(2020)0288 - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2021)0190)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 74)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig odobren (glej Prilogo V, člen 5(1) Poslovnika).

Razrešnica 2019: Evropska agencija za mejno in obalno stražo
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za mejno in obalno stražo za proračunsko leto 2019 [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2021)0191)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 75)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig odobren (glej Prilogo V, člen 5(1) Poslovnika).

Razrešnica 2019: Agencija za evropski GNSS
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2019 [COM(2020)0288 - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2021)0192)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 76)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig odobren (glej Prilogo V, člen 5(1) Poslovnika).

Razrešnica 2019: Evropska agencija za nadzor ribištva
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2019 [COM(2020)0288 - C9-0249/2020 - 2020/2169(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0092/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2021)0193)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 77)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig odobren (glej Prilogo V, člen 5(1) Poslovnika).

Razrešnica 2019: Evropska agencija za kemikalije
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2019 [COM(2020)0288 - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2021)0194)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 78)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig odobren (glej Prilogo V, člen 5(1) Poslovnika).

Razrešnica 2019: Agencija za oskrbo Euratom
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2019 [COM(2020)0288 - C9-0251/2020 - 2020/2171(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0088/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2021)0195)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 79)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig odobren (glej Prilogo V, člen 5(1) Poslovnika).

Razrešnica 2019: Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) za proračunsko leto 2019 [COM(2020)0288 - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2021)0196)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 80)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig odobren (glej Prilogo V, člen 5(1) Poslovnika).

Razrešnica 2019: Evropski inštitut za enakost spolov
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2019 [COM(2020)0288 - C9-0253/2020 - 2020/2173(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2021)0197)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 81)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig odobren (glej Prilogo V, člen 5(1) Poslovnika).

Razrešnica 2019: Evropski bančni organ
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2019 [COM(2020)0288 - C9-0254/2020 - 2020/2174(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0091/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2021)0198)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 82)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig odobren (glej Prilogo V, člen 5(1) Poslovnika).

Razrešnica 2019: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2019 [COM(2020)0288 - C9-0255/2020 - 2020/2175(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2021)0199)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 83)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig odobren (glej Prilogo V, člen 5(1) Poslovnika).

Razrešnica 2019: Evropski organ za vrednostne papirje in trge
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za proračunsko leto 2019 [COM(2020)0288 - C9-0256/2020 - 2020/2176(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0093/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2021)0200)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 84)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig odobren (glej Prilogo V, člen 5(1) Poslovnika).

Razrešnica 2019: Agencija Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev (do 4. julija 2019: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev) za proračunsko leto 2019 [COM(2020)0288 - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2021)0201)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 85)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig odobren (glej Prilogo V, člen 5(1) Poslovnika).

Razrešnica 2019: Agencija za podporo BEREC-u (Urad BEREC)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za podporo BEREC-u (Urad BEREC) za proračunsko leto 2019 [COM(2020)0288 - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2021)0202)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 86)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig odobren (glej Prilogo V, člen 5(1) Poslovnika).

Razrešnica 2019: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2019 [COM(2020)0288 - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2021)0203)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 87)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig odobren (glej Prilogo V, člen 5(1) Poslovnika).

Razrešnica 2019: Evropski azilni podporni urad
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2019 [COM(2020)0288 - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2021)0204)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 88)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig odobren (glej Prilogo V, člen 5(1) Poslovnika).

Razrešnica 2019: Agencija Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) za proračunsko leto 2019 [COM(2020)0288 - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2021)0205)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 89)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig odobren (glej Prilogo V, člen 5(1) Poslovnika).

Razrešnica 2019: Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2019 [COM(2020)0288 - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2021)0206)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 90)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig odobren (glej Prilogo V, člen 5(1) Poslovnika).

Razrešnica 2019: Skupno podjetje SESAR
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2019 [COM(2020)0288 - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2021)0207)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 91)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig odobren (glej Prilogo V, člen 5(1) Poslovnika).

Razrešnica 2019: Skupno podjetje Čisto nebo 2
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Čisto nebo 2 za proračunsko leto 2019 [COM(2020)0288 - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2021)0208)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 92)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig odobren (glej Prilogo V, člen 5(1) Poslovnika).

Razrešnica 2019: Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase, za proračunsko leto 2019 [COM(2020)0288 - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2021)0209)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 93)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig odobren (glej Prilogo V, člen 5(1) Poslovnika).

Razrešnica 2019: Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila 2
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 za proračunsko leto 2019 [COM(2020)0288 - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2021)0210)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 94)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig odobren (glej Prilogo V, člen 5(1) Poslovnika).

Razrešnica 2019: Skupno podjetje za gorivne celice in vodik 2
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik 2 za proračunsko leto 2019 [COM(2020)0288 - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2021)0211)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 95)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig odobren (glej Prilogo V, člen 5(1) Poslovnika).

Razrešnica 2019: Skupno podjetje Shift2Rail
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Shift2Rail za proračunsko leto 2019 [COM(2020)0288 - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2021)0212)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 96)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig odobren (glej Prilogo V, člen 5(1) Poslovnika).

Razrešnica 2019: Skupno podjetje ECSEL
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ECSEL za proračunsko leto 2019 [COM(2020)0288 - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2021)0213)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 97)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig odobren (glej Prilogo V, člen 5(1) Poslovnika).

Razrešnica 2019: splošni proračun EU – 8., 9., 10. in 11. ERS
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna osmega, devetega, desetega in enajstega Evropskega razvojnega sklada za proračunsko leto 2019 [COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2021)0214)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 98)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig odobren (glej Prilogo V, člen 5(1) Poslovnika).

Varstvo tal
Predlog resolucije B9-0221/2021

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2021)0143)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 27)

Večletni načrt upravljanja za modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta upravljanja za modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju, spremembi uredb (ES) št. 1936/2001, (EU) 2017/2107 in (EU) 2019/833 ter razveljavitvi Uredbe (EU) 2016/1627 [COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2021)0142)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 26)

Razrešnica 2019: splošni proračun EU – Komisija in izvajalske agencije
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije [COM(2020)0288 - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Joachim Kuhs (A9-0117/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2021)0164)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 48)


3. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 71 Poslovnika) (nadaljevanje)

Predsednik je sporočil, da od poslancev ali politične skupine oziroma skupin, ki dosegajo vsaj srednji prag, ni prejel zahteve za začetek medinstitucionalnih pogajanj, napovedanih v zapisniku v ponedeljek, 26. aprila 2021 (točka 12 zapisnika z dne 26.4.2021).

Odbor EMPL je lahko začel pogajanja po izteku roka iz člena 71(2) Poslovnika.


PREDSEDSTVO: Roberta METSOLA
podpredsednica

4. Digitalno zeleno potrdilo – državljani Unije ***I - Digitalno zeleno potrdilo – državljani tretjih držav ***I - Dosegljivost in cenovna dostopnost testiranja na covid-19 (razprava)

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni za olajšanje prostega gibanja med pandemijo COVID-19 (digitalno zeleno potrdilo) [COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Juan Fernando López Aguilar

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni za državljane tretjih držav, ki se zakonito zadržujejo ali zakonito prebivajo na ozemlju držav članic, med pandemijo COVID-19 (digitalno zeleno potrdilo) [COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Juan Fernando López Aguilar

Izjavi Sveta in Komisije: Dosegljivost in cenovna dostopnost testiranja na covid-19 (2021/2654(RSP))

Ana Paula Zacarias (predsedujoča Svetu) in Didier Reynders (član Komisije) so podali izjave

Govoril je Juan Fernando López Aguilar (poročevalec).

Govorili so Jeroen Lenaers v imenu skupine PPE, Birgit Sippel v imenu skupine S&D, Sophia in 't Veld v imenu skupine Renew, Annalisa Tardino v imenu skupine ID, Tineke Strik v imenu skupine Verts/ALE, Nicola Procaccini v imenu skupine ECR, Cornelia Ernst, v imenu skupine The Left, Mislav Kolakušić (samostojni poslanec), Cristian-Silviu Buşoi, Heléne Fritzon, José Ramón Bauzá Díaz, Nicolaus Fest, Tilly Metz, Anna Zalewska, ((predsedujoča je po komentarjih brez mikrofona v sejni dvorani opozorila na trenutno veljavne določbe o govorih v skladu s členom 195 Poslovnika), Kateřina Konečná, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Peter Liese, Javier Moreno Sánchez, María Soraya Rodríguez Ramos, Jean-Lin Lacapelle, Diana Riba i Giner, Assita Kanko, Anne-Sophie Pelletier, Laura Ferrara, Paulo Rangel, Jytte Guteland, Dragoş Tudorache, Sylvia Limmer, David Cormand, Rob Rooken, Petros Kokkalis, Balázs Hidvéghi, Esther de Lange, Christel Schaldemose, Frédérique Ries, Simona Baldassarre, Jutta Paulus, Margarita de la Pisa Carrión, Silvia Modig, Antonio Tajani, Simona Bonafè, Dita Charanzová in Roman Haider.

PREDSEDSTVO: Katarina BARLEY
podpredsednica

Govorili so Michèle Rivasi, Cristian Terheş, Dolors Montserrat, Petar Vitanov, Fabienne Keller, Piernicola Pedicini, Beata Kempa, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sylvie Guillaume, Nicolae Ştefănuță, Sara Matthieu, Patryk Jaki, Isabel Wiseler-Lima, Sara Cerdas, Michal Šimečka, Andreas Schwab, Maria Grapini, Anna Júlia Donáth, Nathalie Colin-Oesterlé, Brando Benifei, Vlad-Marius Botoş, Loránt Vincze, Tiemo Wölken, Elsi Katainen, Pernille Weiss, Isabel Santos, Jan-Christoph Oetjen, Michaela Šojdrová, Łukasz Kohut, Caroline Nagtegaal, Tomislav Sokol, Romana Jerković, Lukas Mandl, Traian Băsescu in Tom Vandenkendelaere.

Govorili so Didier Reynders in Ana Paula Zacarias.

Predlogi resolucije, vloženi v skladu s členom 132(2) Poslovnika ob koncu razprave:

- Annalisa Tardino in Jean-Lin Lacapelle, v imenu skupine ID, o razpoložljivosti in cenovni dostopnosti testiranja na covid-19 (2021/2654(RSP)) (B9-0233/2021);

- Cristian-Silviu Buşoi, v imenu skupine PPE, Jytte Guteland in Christel Schaldemose, v imenu skupine S&D, Sophia in ’t Veld, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Dragoş Tudorache, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Ondřej Kovařík, Yana Toom, Olivier Chastel, Karen Melchior, Claudia Gamon, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, v imenu skupine Renew, Tilly Metz, v imenu skupine Verts/ALE, Alexandr Vondra in Nicola Procaccini, v imenu skupine ECR, in Kateřina Konečná, v imenu skupine The Left, o dosegljivosti in cenovni dostopnosti testiranja na covid-19 (2021/2654(RSP)) (B9-0234/2021/rev).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6 zapisnika z dne 28.4.2021 (predlogi sprememb) in točka 6 zapisnika z dne 29.4.2021 (predlogi sprememb - B9-0234/2021/rev); točka 16 zapisnika z dne 28.4.2021 (končno glasovanje) in točka 12 zapisnika z dne 29.4.2021 - B9-0234/2021/rev).

Objava izidov glasovanja: točka 13 zapisnika z dne 28.4.2021 (predlogi sprememb) in točka 10 zapisnika z dne 29.4.2021 (predlogi sprememb - B9-0234/2021/rev); točka 19 zapisnika z dne 29.4.2021 (končno glasovanje).


5. Obdavčitev digitalnega gospodarstva: pogajanja v OECD, davčno rezidentstvo digitalnih podjetij in morebitni evropski digitalni davek (razprava)

Poročilo o obdavčitvi digitalnega gospodarstva: pogajanja v OECD, davčno rezidentstvo digitalnih podjetij in morebitni evropski digitalni davek [2021/2010(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Soporočevalca: Andreas Schwab in Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

Andreas Schwab in Martin Hlaváček sta predstavila poročilo.

Govorila sta José Manuel Fernandes (pripravljavec mnenja odbora BUDG) in Valérie Hayer (pripravljavka mnenja odbora BUDG).

Govoril je Paolo Gentiloni (član Komisije).

Govorili so Markus Ferber v imenu skupine PPE, Niels Fuglsang v imenu skupine S&D, Tom Vandendriessche v imenu skupine ID, Damien Carême v imenu skupine Verts/ALE, Patryk Jaki v imenu skupine ECR, Martin Schirdewan, v imenu skupine The Left, Enikő Győri (samostojna poslanka), Lídia Pereira, Paul Tang, Billy Kelleher, Sven Giegold, Johan Van Overtveldt, Manon Aubry, Fabio Massimo Castaldo, Isabel Benjumea Benjumea, Aurore Lalucq, Kira Marie Peter-Hansen, Jessica Stegrud, Othmar Karas, Jonás Fernández, Mikuláš Peksa in Pedro Marques.

(Nadaljevanje razprave: točka 7 zapisnika z dne 28.4.2021)


6. Prvi čas glasovanja

Parlament bo glasoval o predlogih sprememb:

Digitalno zeleno potrdilo – državljani Unije ***I
Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni za olajšanje prostega gibanja med pandemijo COVID-19 (digitalno zeleno potrdilo) [COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Juan Fernando López Aguilar;

Digitalno zeleno potrdilo – državljani tretjih držav ***I
Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni za državljane tretjih držav, ki se zakonito zadržujejo ali zakonito prebivajo na ozemlju držav članic, med pandemijo COVID-19 (digitalno zeleno potrdilo) [COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Juan Fernando López Aguilar
;

Obdavčitev digitalnega gospodarstva: pogajanja v OECD, davčno rezidentstvo digitalnih podjetij in morebitni evropski digitalni davek
Poročilo o obdavčitvi digitalnega gospodarstva: pogajanja v OECD, davčno rezidentstvo digitalnih podjetij in morebitni evropski digitalni davek [2021/2010(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Soporočevalca: Andreas Schwab in Martin Hlaváček (A9-0103/2021);

Umor Daphne Caruana Galizia in pravna država na Malti
Predlog resolucije, ki so ga v skladu s členom 132(2) Poslovnika vložili Vladimír Bilčík v imenu skupine PPE, Katarina Barley, v imenu skupine S&D, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Moritz Körner, Yana Toom, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa, Malik Azmani, Sophia in ’t Veld in Dragoş Tudorache, v imenu skupine Renew, Nicolaus Fest, v imenu skupine ID, Gwendoline Delbos-Corfield, Sven Giegold, Saskia Bricmont, Alice Kuhnke, Sylwia Spurek, Rosa D’Amato, Francisco Guerreiro, Viola Von Cramon-Taubadel, Heidi Hautala, Daniel Freund, Ignazio Corrao in Tineke Strik, v imenu skupine Verts/ALE, Patryk Jaki, v imenu skupine ECR, Konstantinos Arvanitis, v imenu skupine The Left, Laura Ferrara in Sabrina Pignedoli, o umoru Daphne Caruane Galizie in pravni državi na Malti (2021/2611(RSP)) (B9-0219/2021)
Razprava je potekala dne 25. marca 2021 (točka 11 zapisnika z dne 25.3.2021).

Parlament bo glasoval o drugem sklopu predlogov sprememb k predlogom resolucij o razrešnici:

Razrešnica 2019: splošni proračun EU – Evropski parlament
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019, oddelek I – Evropski parlament [COM(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021);

Razrešnica 2019: splošni proračun EU – Svet in Evropski svet
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019, oddelek II – Evropski svet in Svet [COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Pascal Durand (A9-0056/2021).

Parlament bo izvedel končno glasovanje o:

Večletni načrt upravljanja za modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta upravljanja za modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju, spremembi uredb (ES) št. 1936/2001, (EU) 2017/2107 in (EU) 2019/833 ter razveljavitvi Uredbe (EU) 2016/1627 [COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020).

Varstvo tal
Predlog resolucije B9-0221/2021.

Glasovanje je odprto do 14.15.

Glasovanje se je začelo.

Izidi glasovanja bodo objavljeni ob ob 19.00 (točka 13 zapisnika z dne 27.4.2021)


7. Obdavčitev digitalnega gospodarstva: pogajanja v OECD, davčno rezidentstvo digitalnih podjetij in morebitni evropski digitalni davek (nadaljevanje razprave)

Poročilo o obdavčitvi digitalnega gospodarstva: pogajanja v OECD, davčno rezidentstvo digitalnih podjetij in morebitni evropski digitalni davek [2021/2010(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Soporočevalca: Andreas Schwab in Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

(Začetek razprave: točka 5 zapisnika z dne 28.4.2021)

Govorila sta Marek Belka in Evelyn Regner.

Govoril je Paolo Gentiloni (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6 zapisnika z dne 28.4.2021 (predlogi sprememb); točka 16 zapisnika z dne 28.4.2021 (končno glasovanje).

Objava izidov glasovanja: točka 13 zapisnika z dne 28.4.2021 (predlogi sprememb); točka 4 zapisnika z dne 29.4.2021 (končno glasovanje).

(Seja je bila prekinjena ob 13.07.)


PREDSEDSTVO: Heidi HAUTALA
podpredsednica

8. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 15.06.


9. Sestava odborov in delegacij

Predsedujoča je sporočila, da je predsednik Parlamenta od skupine ECR prejel naslednji sklep o spremembi sestave odborov in delegacij:

Delegacija za odnose z Združenimi državami Amerike: Michiel Hoogeveen

Ta odločitev začne veljati na današnji dan.


10. Rusija, primer Alekseja Navalnega, kopičenje vojske na meji z Ukrajino ter ruski napadi v Češki republiki (razprava)

Izjava podpresednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politko: Rusija, primer Alekseja Navalnega, kopičenje vojske na meji z Ukrajino ter ruski napadi v Češki republiki (2021/2642(RSP))

Josep Borrell Fontelles (podpredsednik Komisije/visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podal izjavo.

Govorili so Sandra Kalniete v imenu skupine PPE, Włodzimierz Cimoszewicz v imenu skupine S&D, Malik Azmani v imenu skupine Renew, Ivan David v imenu skupine ID, Sergey Lagodinsky v imenu skupine Verts/ALE, Anna Fotyga v imenu skupine ECR, Mick Wallace, v imenu skupine The Left, Dorien Rookmaker (samostojna poslanka), Michael Gahler, Marek Belka, Bernard Guetta, Thierry Mariani, Viola Von Cramon-Taubadel, Witold Jan Waszczykowski, Silvia Modig, Andrea Bocskor, Andrzej Halicki, Tonino Picula, Dita Charanzová, Jörg Meuthen, Mikuláš Peksa, Jacek Saryusz-Wolski, Miroslav Radačovský, Andrius Kubilius, Marina Kaljurand, Petras Auštrevičius, Jaak Madison, Reinhard Bütikofer, Zdzisław Krasnodębski, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák, Sven Mikser, Michal Šimečka, Susanna Ceccardi, Hermann Tertsch, Antoni Comín i Oliveres, Francisco José Millán Mon, Isabel Santos, Elsi Katainen, Zbigniew Kuźmiuk, Peter van Dalen, Pierfrancesco Majorino, Urmas Paet, Beata Szydło, Traian Băsescu, Radka Maxová, Kosma Złotowski, Michaela Šojdrová, Eero Heinäluoma, Alexandr Vondra, Željana Zovko in Elena Yoncheva.

PREDSEDSTVO: Nicola BEER
podpredsednica

Govorili so Anna Zalewska, Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Jadwiga Wiśniewska, Rasa Juknevičienė, Eugen Tomac, Paulo Rangel, Tomas Tobé, Ivan Štefanec, Riho Terras, Tom Vandenkendelaere in Georgios Kyrtsos.

Govoril je Josep Borrell Fontelles.

Predlogi resolucije, vloženi v skladu s členom 132(2) Poslovnika ob koncu razprave:

- Mick Wallace, v imenu skupine The Left, o Rusiji, primeru Alekseja Navalnega, kopičenju vojske na meji z Ukrajino ter ruskih napadih v Češki republiki (2021/2642(RSP)) (B9-0235/2021);

- Sergey Lagodinsky, Markéta Gregorová, Eleonora Evi, Ernest Urtasun, Rosa D’Amato, Hannah Neumann, Mounir Satouri, Ignazio Corrao, Bronis Ropė, Yannick Jadot, Sara Matthieu, Piernicola Pedicini, Jakop G. Dalunde, Alice Kuhnke, Pär Holmgren, Reinhard Bütikofer, Francisco Guerreiro, Viola Von Cramon-Taubadel in Ville Niinistö, v imenu skupine Verts/ALE, o Rusiji, primeru Alekseja Navalnega, kopičenju vojske na meji z Ukrajino ter ruskih napadih v Češki republiki (2021/2642(RSP)) (B9-0236/2021);

- Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Karin Karlsbro, Karen Melchior, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță in Ramona Strugariu, v imenu skupine Renew, o Rusiji, primeru Alekseja Navalnega, kopičenju vojske na meji z Ukrajino ter ruskih napadih v Češki republiki (2021/2642(RSP)) (B9-0237/2021);

- Marek Belka, Włodzimierz Cimoszewicz in Tonino Picula, v imenu skupine S&D, o Rusiji, primeru Alekseja Navalnega, kopičenju vojske na meji z Ukrajino ter ruskih napadih v Češki (2021/2642(RSP)) (B9-0250/2021);

- Michael Gahler, Željana Zovko, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Andrzej Halicki, Antonio López-Istúriz White, Miriam Lexmann, David Lega, Rasa Juknevičienė, Jerzy Buzek, Riho Terras, Arba Kokalari, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Vladimír Bilčík, Traian Băsescu, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Eugen Tomac in Michaela Šojdrová; v imenu skupine PPE, o Rusiji, primeru Alekseja Navalnega, kopičenju vojske na meji z Ukrajino ter ruskih napadih v Češki republiki (2021/2642(RSP)) (B9-0251/2021);

- Anna Fotyga, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Roberts Zīle, Veronika Vrecionová, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Eugen Jurzyca, Dace Melbārde, Evžen Tošenovský, Hermann Tertsch, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Witold Jan Waszczykowski in Ryszard Czarnecki, v imenu skupine ECR, o Rusiji, primeru Alekseja Navalnega, kopičenju vojske na meji z Ukrajino ter ruskih napadih v Češki republiki (2021/2642(RSP)) (B9-0252/2021).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6 zapisnika z dne 29.4.2021 (predlogi sprememb); točka 12 zapisnika z dne 29.4.2021 (končno glasovanje).

Objava izidov glasovanja: točka 10 zapisnika z dne 29.4.2021 (predlogi sprememb); točka 19 zapisnika z dne 29.4.2021 (končno glasovanje).


11. Kitajski povračilni ukrepi proti subjektom EU, poslancem Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov (razprava)

Izjava podpresednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politko: Kitajski povračilni ukrepi proti subjektom EU, poslancem Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov (2021/2644(RSP))

Josep Borrell Fontelles (podpredsednik Komisije/visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podal izjavo.

Govorili so Antonio López-Istúriz White v imenu skupine PPE, Raphaël Glucksmann v imenu skupine S&D, Ilhan Kyuchyuk v imenu skupine Renew, Marco Campomenosi v imenu skupine ID, Reinhard Bütikofer v imenu skupine Verts/ALE, Charlie Weimers v imenu skupine ECR, Emmanuel Maurel, v imenu skupine The Left, Fabio Massimo Castaldo (samostojni poslanec), Željana Zovko, Maria Arena, María Soraya Rodríguez Ramos, Mara Bizzotto, Hannah Neumann, Manu Pineda, Carles Puigdemont i Casamajó, Isabel Santos, Marie-Pierre Vedrenne, Sara Matthieu, Evelyne Gebhardt, Katalin Cseh, Jordi Solé, Tonino Picula, Karin Karlsbro, Francisco Guerreiro, Kathleen Van Brempt, Moritz Körner, Bernd Lange, Bernard Guetta, Inma Rodríguez-Piñero in Evin Incir.

Govorila je Ylva Johansson (članica Komisije) v imenu podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanjo in varnostno politiko.

Predlogi resolucije, ki jih je treba vložiti v skladu s členom 132(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: naslednje delno zasedanje.


12. Peta obletnica mirovnega sporazuma v Kolumbiji (razprava)

Izjava podpresednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politko: Peta obletnica mirovnega sporazuma v Kolumbiji (2021/2643(RSP))

Ylva Johansson (članica Komisije) je podala izjavo v imenu podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanjo in varnostno politiko.

Govorili so Leopoldo López Gil v imenu skupine PPE, Javi López v imenu skupine S&D, Izaskun Bilbao Barandica v imenu skupine Renew, in Rosanna Conte v imenu skupine ID.

PREDSEDSTVO: Othmar KARAS
podpredsednik

(Nadaljevanje razprave: točka 14 zapisnika z dne 28.4.2021)


13. Razglasitev izidov glasovanja

Predsednik je prebral izide glasovanja:

Digitalno zeleno potrdilo – državljani Unije ***I
Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni za olajšanje prostega gibanja med pandemijo COVID-19 (digitalno zeleno potrdilo) [COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Juan Fernando López Aguilar

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2021)0145)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 29)

Digitalno zeleno potrdilo – državljani tretjih držav ***I
Predlog uredbe Evropskega Parlamenta in Sveta o okviru za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni za državljane tretjih držav, ki se zakonito zadržujejo ali zakonito prebivajo na ozemlju držav članic, med pandemijo COVID-19 (digitalno zeleno potrdilo)
[COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Juan Fernando López Aguilar

(potrebna navadna večina)

PREDLOG SPREMEMBE

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2021)0146)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 30)

Obdavčitev digitalnega gospodarstva: pogajanja v OECD, davčno rezidentstvo digitalnih podjetij in morebitni evropski digitalni davek
Poročilo o obdavčitvi digitalnega gospodarstva: pogajanja v OECD, davčno rezidentstvo digitalnih podjetij in morebitni evropski digitalni davek [2021/2010(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Soporočevalca: Andreas Schwab in Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2021)0147)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 31)

Umor Daphne Caruana Galizia in pravna država na Malti
Predlog resolucije B9-0219/2021

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2021)0148)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 32)

Razrešnica 2019: splošni proračun EU – Evropski parlament
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019, oddelek I – Evropski parlament [COM(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2021)0165)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 49)

Razrešnica 2019: splošni proračun EU – Svet in Evropski svet
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019, oddelek II – Evropski svet in Svet [COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Pascal Durand (A9-0056/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2021)0166)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 50)

Parlament bo izvedel končno glasovanje o:

Večletni načrt upravljanja za modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta upravljanja za modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju, spremembi uredb (ES) št. 1936/2001, (EU) 2017/2107 in (EU) 2019/833 ter razveljavitvi Uredbe (EU) 2016/1627 [COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG KOMISIJE

Sprejeto, kot je bilo spremenjeno (P9_TA(2021)142)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 26)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Varstvo tal
Predlog resolucije B9-0221/2021

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2021)143)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 27)

Govori

- Juan Fernando López Aguilar (poročevalec) je zahteval, da se naslednja vprašanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika posredujejo pristojnemu odboru:

- Digitalno zeleno potrdilo – državljani Unije (COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)) - odbor LIBE;

- Digitalno zeleno potrdilo – državljani tretjih držav COM(2021)0140 - C9-0100/2021 – 2021/0071(COD)) - odbor LIBE.


14. Peta obletnica mirovnega sporazuma v Kolumbiji (nadaljevanje razprave)

Izjava podpresednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politko: Peta obletnica mirovnega sporazuma v Kolumbiji (2021/2643(RSP))

(Začetek razprave: točka 12 zapisnika z dne 28.4.2021)

Govorili so Jordi Solé v imenu skupine Verts/ALE, Hermann Tertsch v imenu skupine ECR, Manu Pineda, v imenu skupine The Left, Francisco José Millán Mon, Maria-Manuel Leitão-Marques, Jordi Cañas, Idoia Villanueva Ruiz, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Isabel Santos, Javier Nart, Pernando Barrena Arza, Ibán García Del Blanco, Massimiliano Smeriglio in Mónica Silvana González.

Govorila je Ylva Johansson (član Komisije) v imenu podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanjo in varnostno politiko.

Predlogi resolucije, vloženi v skladu s členom 132(2) Poslovnika ob koncu razprave:

- Leopoldo López Gil, Sandra Kalniete, Esteban González Pons, Michael Gahler, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato in Juan Ignacio Zoido Álvarez, v imenu skupine PPE, o peti obletnici mirovnega sporazuma v Kolumbiji (2021/2643(RSP)) (B9-0227/2021);

- Manu Pineda, v imenu skupine The Left, o peti obletnici mirovnega sporazuma v Kolumbiji (2021/2643(RSP)) (B9-0228/2021);

- Jordi Solé, Diana Riba i Giner, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Bronis Ropė, Benoît Biteau in Francisco Guerreiro, v imenu skupine Verts/ALE, o peti obletnici mirovnega sporazuma v Kolumbiji (2021/2643(RSP)) (B9-0229/2021);

- Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache in Hilde Vautmans, v imenu skupine Renew, o peti obletnici mirovnega sporazuma v Kolumbiji (2021/2643(RSP)) (B9-0230/2021);

- Javi López in Marek Belka, v imenu skupine S&D, o peti obletnici mirovnega sporazuma v Kolumbiji (2021/2643(RSP)) (B9-0231/2021);

- Anna Fotyga, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Carlo Fidanza, Hermann Tertsch, Assita Kanko in Veronika Vrecionová, v imenu skupine ECR, o peti obletnici mirovnega sporazuma v Kolumbiji (2021/2643(RSP)) (B9-0232/2021).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6 zapisnika z dne 29.4.2021 (predlogi sprememb); točka 12 zapisnika z dne 29.4.2021 (končno glasovanje).

Objava izidov glasovanja: točka 10 zapisnika z dne 29.4.2021 (predlogi sprememb); točka 19 zapisnika z dne 29.4.2021 (končno glasovanje).


15. Odnosi med EU in Indijo (razprava)

Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o odnosih med EU in Indijo [2021/2023(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

Alviina Alametsä je predstavila poročilo.

Govorila je Ylva Johansson (članica Komisije) v imenu podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanjo in varnostno politiko.

(Nadaljevanje razprave: točka 17 zapisnika z dne 28.4.2021)


16. Drugi čas glasovanja

Parlament bo izvedel končno glasovanje o:

Digitalno zeleno potrdilo – državljani Unije ***I
Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni za olajšanje prostega gibanja med pandemijo COVID-19 (digitalno zeleno potrdilo) [COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Juan Fernando López Aguilar ;

Digitalno zeleno potrdilo – državljani tretjih držav ***I
Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni za državljane tretjih držav, ki se zakonito zadržujejo ali zakonito prebivajo na ozemlju držav članic, med pandemijo COVID-19 (digitalno zeleno potrdilo)
[COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Juan Fernando López Aguilar ;

Obdavčitev digitalnega gospodarstva: pogajanja v OECD, davčno rezidentstvo digitalnih podjetij in morebitni evropski digitalni davek
Poročilo o obdavčitvi digitalnega gospodarstva: pogajanja v OECD, davčno rezidentstvo digitalnih podjetij in morebitni evropski digitalni davek [2021/2010(INI)] Soporočevalca: Andreas Schwab in Martin Hlaváček (A9-0103/2021);

Umor Daphne Caruana Galizia in pravna država na Malti
Predlog resolucije B9-0219/2021.

Parlament bo glasoval o predlogih sprememb:

Odnosi med EU in Indijo
Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o odnosih med EU in Indijo [2021/2023(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Alviina Alametsä (A9-0124/2021).

Parlament bo glasoval o tretjem sklopu predlogov sprememb k predlogom resolucij o razrešnici:

Razrešnica 2019: splošni proračun EU – Sodišče Evropske unije
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019, oddelek IV – Sodišče Evropske unije [COM(2020)0288 - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Ramona Strugariu (A9-0064/2021);

Razrešnica 2019: splošni proračun EU – Računsko sodišče
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019, oddelek V – Računsko sodišče [COM(2020)0288 - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Martina Dlabajová (A9-0059/2021);

Razrešnica 2019: splošni proračun EU – Evropski ekonomsko-socialni odbor
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor [COM(2020)0288 - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Olivier Chastel (A9-0057/2021);

Razrešnica 2019: splošni proračun EU – Odbor regij
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019, oddelek VII – Odbor regij [COM(2020)0288 - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Alin Mituța (A9-0055/2021);

Razrešnica 2019: splošni proračun EU – Evropski varuh človekovih pravic
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic [COM(2020)0288 - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Olivier Chastel (A9-0065/2021);

Razrešnica 2019: splošni proračun EU – Evropski nadzornik za varstvo podatkov
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov [COM(2020)0288 - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Alin Mituța (A9-0067/2021);

Razrešnica 2019: splošni proračun EU – Evropska služba za zunanje delovanje
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019, oddelek X – Evropska služba za zunanje delovanje [COM(2020)0288 - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Alin Mituța (A9-0063/2021);

Razrešnica 2019: Agencija Evropske unije za temeljne pravice
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2019 [COM(2020)0288 - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021);

Razrešnica 2019: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2019 [COM(2020)0288 - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021);

Razrešnica 2019: Evropska agencija za okolje
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2019 [COM(2020)0288 - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021);

Razrešnica 2019: Evropska agencija za zdravila
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2019 [COM(2020)0288 - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021);

Razrešnica 2019: Agencija Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust) (do 12. decembra 2019: Eurojust) za proračunsko leto 2019 [COM(2020)0288 - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021);

Razrešnica 2019: Evropska agencija za varnost hrane
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2019 [COM(2020)0288 - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021);

Razrešnica 2019: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2019 [COM(2020)0288 - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021);

Razrešnica 2019: Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) za proračunsko leto 2019 [COM(2020)0288 - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021);

Razrešnica 2019: Evropska agencija za mejno in obalno stražo
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za mejno in obalno stražo za proračunsko leto 2019 [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021);

Razrešnica 2019: Agencija za evropski GNSS
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2019 [COM(2020)0288 - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021);

Razrešnica 2019: Evropska agencija za kemikalije
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2019 [COM(2020)0288 - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021);

Razrešnica 2019: Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) za proračunsko leto 2019 [COM(2020)0288 - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021);

Razrešnica 2019: Agencija Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev (do 4. julija 2019: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev) za proračunsko leto 2019 [COM(2020)0288 - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021);

Razrešnica 2019: Agencija za podporo BEREC-u (Urad BEREC)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za podporo BEREC-u (Urad BEREC) za proračunsko leto 2019 [COM(2020)0288 - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021);

Razrešnica 2019: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2019 [COM(2020)0288 - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021)

Razrešnica 2019: Evropski azilni podporni urad
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2019 [COM(2020)0288 - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021);

Razrešnica 2019: Agencija Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) za proračunsko leto 2019 [COM(2020)0288 - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021);

Razrešnica 2019: Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2019 [COM(2020)0288 - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021);

Razrešnica 2019: Skupno podjetje SESAR
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2019 [COM(2020)0288 - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021);

Razrešnica 2019: Skupno podjetje Čisto nebo 2
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Čisto nebo 2 za proračunsko leto 2019 [COM(2020)0288 - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021);

Razrešnica 2019: Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase, za proračunsko leto 2019 [COM(2020)0288 - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021);

Razrešnica 2019: Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila 2
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 za proračunsko leto 2019 [COM(2020)0288 - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021);

Razrešnica 2019: Skupno podjetje za gorivne celice in vodik 2
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik 2 za proračunsko leto 2019 [COM(2020)0288 - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021);

Razrešnica 2019: Skupno podjetje Shift2Rail
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Shift2Rail za proračunsko leto 2019 [COM(2020)0288 - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021);

Razrešnica 2019: Skupno podjetje ECSEL
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ECSEL za proračunsko leto 2019 [COM(2020)0288 - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021);

Razrešnica 2019: splošni proračun EU – 8., 9., 10. in 11. ERS
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna osmega, devetega, desetega in enajstega Evropskega razvojnega sklada za proračunsko leto 2019 [COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021);

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna agencij Evropske unije za proračunsko leto 2019: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna agencij Evropske unije za proračunsko leto 2019: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor [COM(2020)0288 - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021).

Glasovanje je odprto do 21.10.

Glasovanje se je začelo.

Izidi glasovanja bodo sporočeni jutri, v četrtek, 29. aprila 2021, ob 09.00 (točka 2 zapisnika z dne 29.4.2021).


17. Odnosi med EU in Indijo (nadaljevanje razprave)

Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o odnosih med EU in Indijo [2021/2023(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

(Začetek razprave: točka 15 zapisnika z dne 28.4.2021)

Govorili so David McAllister v imenu skupine PPE, Katarina Barley v imenu skupine S&D, Klemen Grošelj v imenu skupine Renew, Thierry Mariani v imenu skupine ID, Bert-Jan Ruissen v imenu skupine ECR, Mick Wallace, v imenu skupine The Left, Michael Gahler, Bernd Lange, Sandro Gozi, Lars Patrick Berg, Sandra Pereira, Paulo Rangel, Pedro Silva Pereira in Marco Campomenosi.

Govorila je Ylva Johansson (članica Komisije) v imenu podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanjo in varnostno politiko.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 16 zapisnika z dne 28.4.2021 (predlogi sprememb); točka 12 zapisnika z dne 20.4.2021 (končno glasovanje).

Objava izidov glasovanja: točka 4 zapisnika z dne 29.4.2021 (predlogi sprememb); točka 19 zapisnika z dne 29.4.2021 (končno glasovanje).

(Seja je bila prekinjena ob 20.26.)


PREDSEDSTVO: Heidi HAUTALA
podpredsednica

18. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 20.45.


19. Preprečevanje razširjanja terorističnih spletnih vsebin ***II (razprava)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi zaradi sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o obravnavanju razširjanja terorističnih spletnih vsebin [14308/1/2020 - C9-0113/2021 - 2018/0331(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Patryk Jaki (A9-0133/2021)

Patryk Jaki je predstavil priporočilo za drugo obravnavo.

Govorila je Ylva Johansson (članica Komisije).

Govorili so Javier Zarzalejos v imenu skupine PPE, Marina Kaljurand v imenu skupine S&D, Maite Pagazaurtundúa v imenu skupine Renew, Nicolaus Fest v imenu skupine ID, Marcel Kolaja v imenu skupine Verts/ALE, Joachim Stanisław Brudziński v imenu skupine ECR, Balázs Hidvéghi (samostojni poslanec), Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Fabienne Keller, Gilles Lebreton, Gwendoline Delbos-Corfield, Mislav Kolakušić, Geoffroy Didier in Evin Incir.

PREDSEDSTVO: Ewa KOPACZ
podpredsednica

Govorili so Moritz Körner, Maximilian Krah in Lukas Mandl.

Govorila je Ylva Johansson.

Razprava se je zaključila.

Predsedujoča je sporočil, da v skladu s členoma 67 in 68 Poslovnika ni bil vložen noben predlog zavrnitve ali predlog spremembe stališča Sveta v prvi obravnavi (14308/1/2020 - C9-0113/2021 - 2018/0331(COD)).

Stališče Sveta se šteje za sprejeto.

Predlagani akt je sprejet (P9_TA(2021)0144).

(Priloga "Izidi glasovanja", točka 28)


20. Pravice in obveznosti potnikov v železniškem prometu ***II (razprava)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu (prenovitev) [12262/1/2020 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021)

Bogusław Liberadzki je predstavil priporočilo za drugo obravnavo.

Govorila je Ylva Johansson (članica Komisije).

Govorili so Sven Schulze v imenu skupine PPE, Johan Danielsson v imenu skupine S&D, José Ramón Bauzá Díaz v imenu skupine Renew, Maximilian Krah v imenu skupine ID, Ciarán Cuffe v imenu skupine Verts/ALE, Tomasz Piotr Poręba v imenu skupine ECR, João Ferreira, v imenu skupine The Left, Mario Furore (samostojni poslanec), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Evelyne Gebhardt, Izaskun Bilbao Barandica, Alessandra Basso, Jakop G. Dalunde, Kosma Złotowski, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Seán Kelly, Isabel García Muñoz, Kim Van Sparrentak, Angel Dzhambazki, Dorien Rookmaker, Loucas Fourlas, Maria Grapini, Stelios Kympouropoulos, Petar Vitanov in Miriam Lexmann.

Govorila je Ylva Johansson.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6 zapisnika z dne 29.4.2021 (predlogi sprememb).

Objava izidov glasovanja: točka 10 zapisnika z dne 29.4.2021 (predlogi sprememb).


21. Evropsko jamstvo za otroke (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor O-000025/2021, ki so ga postavili Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska in Sandra Pereira, v imenu Komisije Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve, Svetu: Evropsko jamstvo za otroke (B9-0012/2021)

Vprašanje za ustni odgovor O-000026/2021, ki so ga postavili Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska in Sandra Pereira, v imenu Komisije Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve, Komisiji: Evropsko jamstvo za otroke (B9-0013/2021)

Lucia Ďuriš Nicholsonová je predstavila vprašanji.

Ana Paula Zacarias (predsedujoča Svetu) in Nicolas Schmit (član Komisije) sta odgovorila na vprašanji.

Govorili so Eugen Tomac v imenu skupine PPE, Brando Benifei v imenu skupine S&D, Sylvie Brunet v imenu skupine Renew, Catherine Griset v imenu skupine ID, Katrin Langensiepen v imenu skupine Verts/ALE, Beata Szydło v imenu skupine ECR, Sandra Pereira, v imenu skupine The Left, Chiara Gemma (samostojna poslanka), Dennis Radtke, Agnes Jongerius, Atidzhe Alieva-Veli, Elżbieta Rafalska, Eugenia Rodríguez Palop, Loucas Fourlas, Heléne Fritzon, Margarita de la Pisa Carrión, Leila Chaibi, Cindy Franssen, Manuel Pizarro, Angel Dzhambazki, Gabriele Bischoff in Alicia Homs Ginel.

Govorila sta Nicolas Schmit in Ana Paula Zacarias.

Predlog resolucije, vložen v skladu s členom 136(5) Poslovnika ob koncu razprave:

- Lucia Ďuriš Nicholsonová, v imenu odbora EMPL, o evropskem jamstvu za otroke (2021/2605(RSP)) (B9-0220/2021).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6 zapisnika z dne 29.4.2021 (predlogi sprememb); točka 12 zapisnika z dne 29.4.2021 (končno glasovanje).

Objava izidov glasovanja: točka 10 zapisnika z dne 29.4.2021 (predlogi sprememb); točka 19 zapisnika z dne 29.4.2021 (končno glasovanje).


22. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 144 Poslovnika vložili zahtevo za razpravo o naslednjih predlogih resolucije:

I.   Stanje pandemije covida-19 v Latinski Ameriki (2021/2645(RSP))

- Miguel Urbán Crespo, v imenu skupine The Left, o stanju pandemije covida-19 v Latinski Ameriki (B9-0238/2021);

- Željana Zovko, José Manuel Fernandes, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler, Gabriel Mato, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Magdalena Adamowicz, Benoît Lutgen, Adam Jarubas, Janina Ochojska, Ivan Štefanec, Frances Fitzgerald, Lefteris Christoforou, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Vangelis Meimarakis, Stanislav Polčák, Ioan-Rareş Bogdan, Loucas Fourlas, Jiří Pospíšil, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Vladimír Bilčík in Michaela Šojdrová, v imenu skupine PPE, o pandemiji covida-19 v Latinski Ameriki (B9-0239/2021);

- Anna Cavazzini, Ignazio Corrao, Francisco Guerreiro, Yannick Jadot, Sara Matthieu, Hannah Neumann, Manuela Ripa, Michèle Rivasi, Mounir Satouri, Jordi Solé in Ernest Urtasun, v imenu skupine Verts/ALE, o pandemiji covida-19 v Latinski Ameriki (B9-0240/2021);

- Marek Belka, Isabel Santos in Maria-Manuel Leitão-Marques, v imenu skupine S&D, o pandemiji covida-19 v Latinski Ameriki (B9-0241/2021);

- Jordi Cañas, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache in Hilde Vautmans, v imenu skupine Renew, o pandemiji covida-19 v Latinski Ameriki (B9-0242/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Hermann Tertsch, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Bogdan Rzońca, Joanna Kopcińska in Witold Jan Waszczykowski, v imenu skupine ECR, o pandemiji covida-19 v Latinski Ameriki (B9-0243/2021).

II.   Bolivija in aretacija nekdanje predsednice Jeanine Añez ter drugih uradnikov (2021/2646(RSP))

- Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler, Gabriel Mato, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, OJanina Ochojska, Ivan Štefanec, Frances Fitzgerald, CLefteris Christoforou, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Vangelis Meimarakis, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Jiří Pospíšil, Antonio López-Istúriz White, Luděk Niedermayer, Eva Maydell, Vladimír Bilčík in Michaela Šojdrová, v imenu skupine PPE, o Boliviji in aretaciji nekdanje predsednice Jeanine Añez ter drugih uradnikov (B9-0244/2021);

- Marisa Matias in Manu Pineda, v imenu skupine The Left, o Boliviji in aretaciji nekdanje predsednice Jeanine Añez ter drugih uradnikov (B9-0245/2021);

- Jordi Solé, Mounir Satouri, Bronis Ropė, Hannah Neumann, Benoît Biteau in Francisco Guerreiro, v imenu skupine Verts/ALE, o stanju človekovih pravic v Boliviji in aretaciji nekdanje predsednice Jeanine Añez ter drugih uradnikov (B9-0246/2021);

- Marek Belka, Isabel Santos in Javi López, v imenu skupine S&D, o Boliviji in aretaciji nekdanje predsednice Jeanine Añez ter drugih uradnikov (B9-0247/2021);

- José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache in Hilde Vautmans, v imenu skupine Renew, o Boliviji in aretaciji nekdanje predsednice Jeanine Añez ter drugih uradnikov (B9-0248/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Hermann Tertsch, Ruža Tomašić, Joanna Kopcińska, Veronika Vrecionová, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Evžen Tošenovský, Adam Bielan, Carlo Fidanza, Charlie Weimers, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski in Witold Jan Waszczykowski, v imenu skupine ECR, o Boliviji in aretaciji nekdanje predsednice Jeanine Añez ter drugih uradnikov (B9-0249/2021).

III.   Zakon o bogokletstvu v Pakistanu, zlasti primer Šagufte Kavzar in Šafkata Emanuela (2021/2647(RSP))

- Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Thierry Mariani, Harald Vilimsky, Gerolf Annemans in Filip De Man, v imenu skupine ID, o zakonu o bogokletstvu v Pakistanu, zlasti primeru Šagufte Kavzar in Šafkata Emanuela (B9-0253/2021);

- Emmanuel Maurel, v imenu skupine The Left, o zakonu o bogokletstvu v Pakistanu, zlasti primeru Šagufte Kavzar in Šafkata Emanuela (B9-0254/2021);

- Reinhard Bütikofer, Hannah Neumann, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Bronis Ropė, Yannick Jadot, Ernest Urtasun in Francisco Guerreiro, v imenu skupine Verts/ALE, o zakonu o bogokletstvu v Pakistanu, zlasti primeru Šagufte Kavzar in Šafkata Emanuela (B9-0255/2021);

- Marek Belka, Isabel Santos in Evin Incir, v imenu skupine S&D, o zakonu o bogokletstvu v Pakistanu, zlasti primeru Šagufte Kavzar in Šafkata Emanuela (B9-0256/2021);

- Ulrike Müller, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Urmas Paet, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache in Hilde Vautmans, v imenu skupine Renew, o zakonu o bogokletstvu v Pakistanu, zlasti primeru Šagufte Kavzar in Šafkata Emanuela (B9-0257/2021);

- Željana Zovko, Peter van Dalen, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler, Sandra Kalniete, György Hölvényi, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, Janina Ochojska, Ivan Štefanec, Frances Fitzgerald, Lefteris Christoforou, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Vangelis Meimarakis, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Jiří Pospíšil, Antonio López-Istúriz White, Luděk Niedermayer, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Tom Vandenkendelaere in Michaela Šojdrová, v imenu skupine PPE, o zakonu o bogokletstvu v Pakistanu, zlasti primeru Šagufte Kavzar in Šafkata Emanuela (B9-0258/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Charlie Weimers, Bert-Jan Ruissen, Elżbieta Kruk, Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Assita Kanko, Raffaele Fitto, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Witold Jan Waszczykowski in Carlo Fidanza, v imenu skupine ECR, o zakonu o bogokletstvu v Pakistanu, zlasti primeru Šagufte Kavzar in Šafkata Emanuela (B9-0259/2021).

Čas za govor bo dodeljen v skladu s členom 171 Poslovnika.


23. Izvedbeni ukrepi (člen 112 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o spremembi prilog II, III in IV k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za cikloksidim, mepikvat, Metschnikowia fructicola sev NRRL Y-27328 in proheksadion v ali na nekaterih proizvodih (D063880/09 - 2021/2615(RPS) - rok: 24. maja 2021)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI;

- Uredba Komisije o spremembi prilog III, V, VII in IX k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 glede genotipizacije pozitivnih primerov TSE pri kozah, določitve starosti pri ovcah in kozah, ukrepov, ki se uporabljajo v čredi z atipičnim praskavcem, ter pogojev za uvoz proizvodov govejega, ovčjega in kozjega izvora (D069878/03 - 2021/2621(RPS) - rok: 1. julija 2021)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI;

- Uredba Komisije o spremembi prilog II, III in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za kletodim, dazomet, heksitiazoks, metam in setoksidim v ali na nekaterih proizvodih (D070117/04 - 2021/2629(RPS) - rok: 16. junija 2021)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI;

- Uredba Komisije o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za ametoktradin, biksafen, fenazakvin, spinetoram, teflutrin in tienkarbazon-metil v ali na nekaterih proizvodih (D070119/04 - 2021/2636(RPS) - rok: 21. junija 2021)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI;

- Uredba Komisije o spremembi prilog II, III in IV k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za 24-epibrasinolid, izvleček čebulnice Allium cepa L., ciflumetofen, fludioksinil, fluroksipir, natrijev 5-nitrogvajakolat, natrijev o-nitrofenolat in natrijev p-nitrofenolat v ali na nekaterih proizvodih (D071791/03 - 2021/2650(RPS) - rok: 22. junija 2021)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI;

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1881/2006 glede mejnih vrednosti svinca v nekaterih živilih (D071844/04 - 2021/2659(RPS) - rok: 23. julija 2021)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI;

- Uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe poliolov v nekaterih slaščičarskih izdelkih z zmanjšano energijsko vrednostjo (D072048/03 - 2021/2631(RPS) - rok: 20. junija 2021)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI;

- Uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Priloge k Uredbi Komisije (EU) št. 231/2012 glede steviol glikozidov (E 960) in rebaudiozida M, proizvedenega z encimsko modifikacijo steviol glikozidov iz stevie (D072115/03 - 2021/2660(RPS) - rok: 22. junija 2021)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI.


24. Delegirani akti (člen 111(2) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (C(2021)00199 - 2021/2626(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 12. aprila 2021

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1234/2008 o pregledu sprememb pogojev dovoljenj za promet z zdravili za uporabo v humani medicini in zdravili za uporabo v veterinarski medicini (C(2021)01603 - 2021/2616(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 mesece od datuma prejetja dne 24. marca 2021

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/124 glede Priloge k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika (NAFO) (C(2021)01758 - 2021/2614(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 23. marca 2021

posredovano pristojnemu odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2020/689 o dopolnitvi Uredb(EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za spremljanje, programe izkoreninjenja in status prost nekaterih bolezni s seznama in porajajočih se bolezni (C(2021)01784 - 2021/2613(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 23. marca 2021

posredovano pristojnemu odboru: AGRI
mnenje: ENVI (člen 57 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo metodologijo, ki jo morajo organi za reševanje uporabiti pri oceni zahteve iz člena 104a Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta in zahteve po skupnem blažilniku za subjekte v postopku reševanja na konsolidirani ravni skupine v postopku reševanja, kadar za skupino v postopku reševanja ne veljajo navedene zahteve iz navedene direktive (C(2021)01794 - 2021/2619(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 mesece od datuma prejetja dne 26. marca 2021

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi delegiranih uredb (EU) št. 1003/2013 in (EU) 2019/360 v zvezi s pristojbinami za leto 2021, ki jih Evropski organ za vrednostne papirje in trge zaračunava repozitorijem sklenjenih poslov (C(2021)01874 - 2021/2617(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 mesece od datuma prejetja dne 24. marca 2021

posredovano pristojnemu odboru: ECON

mnenje: ITRE (člen 57 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo merila za opredelitev vodstvene odgovornosti, kontrolnih funkcij, pomembnih poslovnih enot in pomembnega vpliva na profil tveganosti pomembne poslovne enote ter merila za opredelitev zaposlenih ali kategorij zaposlenih, katerih poklicne dejavnosti podobno pomembno vplivajo na profil tveganosti institucije kot dejavnosti zaposlenih ali kategorij zaposlenih iz člena 92(3) Direktive (C(2021)01906 - 2021/2618(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 mesece od datuma prejetja dne 25. marca 2021

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) 2018/1139 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s posodobitvijo sklicevanj na določbe Čikaške konvencije (C(2021)02102 - 2021/2623(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 7. aprila 2021

posredovano pristojnemu odboru: TRAN

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 748/2012 v zvezi s posodobitvami sklicevanj na zahteve glede varstva okolja (C(2021)02104 - 2021/2624(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 7. aprila 2021

posredovano pristojnemu odboru: TRAN

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta glede vzorca certifikata, ki potrjuje skladnost s pravili o ekološki pridelavi (C(2021)02360 - 2021/2625(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 12. aprila 2021

posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter prilog II in III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (C(2021)02486 - 2021/2628(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 15. aprila 2021

posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 2016/127 glede zahtev za pesticide v začetnih formulah za dojenčke in nadaljevalnih formulah (C(2021)02525 - 2021/2634(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 16. aprila 2021

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/128 glede zahtev za pesticide v živilih za posebne zdravstvene namene, pripravljenih za zadovoljitev prehranskih potreb dojenčkov in majhnih otrok (C(2021)02527 - 2021/2635(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 16. aprila 2021

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/2144 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo podrobnih pravil glede pripomočka za namestitev alkoholne zapore v motorna vozila ter o spremembi Priloge II k navedeni uredbi (C(2021)02563 - 2021/2630(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 19. aprila 2021

posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Delegirane direktive (EU) 2017/593 v zvezi z vključevanjem dejavnikov trajnostnosti v obveznosti glede upravljanja produktov (C(2021)02612 - 2021/2638(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 mesece od datuma prejetja dne 21. aprila 2021

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi delegiranih uredb (EU) 2017/2358 in (EU) 2017/2359 v zvezi z vključitvijo dejavnikov trajnostnosti ter tveganj in preferenc glede trajnostnosti v zahteve glede nadzora in upravljanja produktov za zavarovalnice in distributerje zavarovalnih produktov ter v pravila poslovanja in investicijsko svetovanje za zavarovalne naložbene produkte (C(2021)02614 - 2021/2639(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 mesece od datuma prejetja dne 21. aprila 2021

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 231/2013 v zvezi s tveganji glede trajnostnosti in dejavniki trajnostnosti, ki jih morajo upoštevati upravitelji alternativnih investicijskih skladov (C(2021)02615 - 2021/2648(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 mesece od datuma prejetja dne 21. aprila 2021

posredovano pristojnemu odboru: ECON

mnenje: JURI (člen 57 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/565 v zvezi z vključitvijo dejavnikov trajnostnosti ter tveganj in preferenc glede trajnostnosti v nekatere organizacijske zahteve in pogoje poslovanja za investicijska podjetja (C(2021)02616 - 2021/2651(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 mesece od datuma prejetja dne 21. aprila 2021

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Direktive 2010/43/EU v zvezi s tveganji glede trajnostnosti in dejavniki trajnostnosti, ki jih je treba upoštevati pri kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (C(2021)02617 - 2021/2637(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 mesece od datuma prejetja dne 21. aprila 2021

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o popravku Delegirane uredbe (EU) 2017/565 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z organizacijskimi zahtevami in pogoji poslovanja investicijskih podjetij ter opredeljenimi izrazi za namene navedene direktive (C(2021)02618 - 2021/2652(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 mesece od datuma prejetja dne 21. aprila 2021

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) 2019/787 Evropskega parlamenta in Sveta glede določb o označevanju tipiziranih žganih pijač (C(2021)02621 - 2021/2640(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 21. aprila 2021

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/35 v zvezi z vključevanjem tveganj glede trajnostnosti v upravljanje zavarovalnic in pozavarovalnic (C(2021)02628 - 2021/2649(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 mesece od datuma prejetja dne 21. aprila 2021

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/523 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo naložbenih smernic za Sklad InvestEU (C(2021)02633 - 2021/2627(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 14. aprila 2021

posredovano pristojnemu odboru: BUDG, ECON

mnenje: ENVI (člen 57 Poslovnika), ITRE (člen 57 Poslovnika), TRAN (člen 57 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/2144 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo podrobnih pravil v zvezi s posebnimi preskusnimi postopki in tehničnimi zahtevami za homologacijo motornih vozil glede na njihove sisteme za opozarjanje na zaspanost in zmanjšano pozornost voznika ter o spremembi Priloge II k navedeni uredbi (C(2021)02639 - 2021/2661(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 23. aprila 2021

posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov, ki določajo vsebino pogodbenih določil o priznanju pooblastil za mirovanje v primeru reševanja (C(2021)02656 - 2021/2655(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 mesece od datuma prejetja dne 22. aprila 2021

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2019/624 glede izdajanja spričeval v primeru zakola na izvornem gospodarstvu (C(2021)02703 - 2021/2663(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 26. aprila 2021

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

mnenje: AGRI (člen 57 Poslovnika)


25. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 03/2021 - Oddelek III - Komisija (N9-0006/2021 - C9-0122/2021 - 2021/2027(GBD))
posredovano pristojnemu odboru: BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 05/2021 - Oddelek III - Komisija (N9-0007/2021 - C9-0123/2021 - 2021/2028(GBD))
posredovano pristojnemu odboru: BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev št. 1/2021 - Oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic (N9-0008/2021 - C9-0125/2021 - 2021/2029(GBD))
posredovano pristojnemu odboru: BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev INF 2/2021 - Evropski ekonomsko-socialni odbor (N9-0009/2021 - C9-0126/2021 - 2021/2031(GBD))
posredovano pristojnemu odboru: BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 04/2021 - Oddelek III - Komisija (N9-0010/2021 - C9-0128/2021 - 2021/2032(GBD))
posredovano pristojnemu odboru: BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev INF 1/2021 - SEAE (N9-0011/2021 - C9-0129/2021 - 2021/2033(GBD))
posredovano pristojnemu odboru: BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 06/2021 - Oddelek III - Komisija (N9-0012/2021 - C9-0157/2021 - 2021/2044(GBD))
posredovano pristojnemu odboru: BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 07/2021 - Oddelek III - Komisija (N9-0013/2021 - C9-0158/2021 - 2021/2045(GBD))
posredovano pristojnemu odboru: BUDG


26. Prerazporeditev sredstev in proračunske odločitve

Odbor za proračun je v skladu s členom 29(1) finančne uredbe sklenil, da bo odobril prerazporeditve sredstev INF 1/2021 - Oddelek X - Evropska služba za zunanje delovanje in INF 2/2021 – Oddelek VI - Evropski ekonomsko-socialni odbor.

Odbor za proračun je v skladu s členom 29 finančne uredbe sklenil, da bo odobril prerazporeditev sredstev n°1/2021 – Oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic.

Odbor za proračun je v skladu s členom 31(1) finančne uredbe sklenil, da bo odobril prerazporeditve sredstev Evropske komisije DEC 01/2021, DEC 03/2021 in DEC 05/2021 - Oddelek III - Komisije.


27. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja so v skladu s členom 194 Poslovnika na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Izjemoma bodo sprejete obrazložitve glasovanja, ki niso daljše kot 400 besed.


28. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj se nahajajo v dokumentu “Izidi poimenskega glasovanja”, ki je priložen zapisniku zasedanja, in so na voljo na spletišču Parlamenta. Navedeni so samo informativno in ne spreminjajo izida glasovanja, ki je razglašen na plenarni seji.

Dokument se redno posodablja največ dva tedna po zadnjem dnevu delnega zasedanja.

Po tem roku je seznam popravkov in namer glasovanja dokončen in se predloži v prevajanje in objavo v Uradnem listu.


29. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 690.962/OJJE).


30. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.44.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Didier Geoffroy, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Huhtasaari Laura, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Markey Colm, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Noichl Maria, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sippel Birgit, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Opravičeni:

Beňová Monika, Berlusconi Silvio, Joveva Irena, Kokalari Arba, Maydell Eva, Skyttedal Sara

Zaradi pandemije COVID-19 je bil vzpostavljen sistem glasovanja na daljavo (glej sklep predsedstva z dne 20. marca 2020, ki je dopolnil sklep z dne 3. maja 2004 o pravilih glasovanja). Imena poslancev, ki so sodelovali pri glasovanju, so navedena v dokumentu "Izidi poimenskega glasovanja", ki je priložen zapisniku seje in je na voljo na spletnem mestu Parlamenta.

Zadnja posodobitev: 2. februar 2022Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov