Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2020/2146(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A9-0055/2021

Rozpravy :

PV 27/04/2021 - 8
CRE 27/04/2021 - 8

Hlasování :

PV 28/04/2021 - 2
PV 29/04/2021 - 4
PV 29/04/2021 - 19
CRE 29/04/2021 - 4

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0170

Zápis
XML 69k
Čtvrtek, 29. dubna 2021 - Brusel

4. Oznámení výsledků hlasování
CRE

Předsedající oznámil výsledky hlasování:

Digitální zelený certifikát – občané EU ***I
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, testování a uzdravení za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19 (digitální zelený certifikát) [COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Juan Fernando López Aguilar

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

přijat v pozměněném znění (P9_TA(2021)0145)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 29)

ŽÁDOST O VRÁCENÍ VÝBORU

schválena JH (569 pro, 95 proti, 26 zdržení se)

Digitální zelený certifikát – státní příslušníci třetích zemí ***I
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o
rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, testování a uzdravení během pandemie COVID-19 státním příslušníkům třetích zemí s oprávněným pobytem nebo oprávněným bydlištěm na území členských států (digitální zelený certifikát) [COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Juan Fernando López Aguilar

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

přijat v pozměněném znění (P9_TA(2021)0146)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 30)

ŽÁDOST O VRÁCENÍ VÝBORU

schválena JH (569 pro, 61 proti, 60 zdržení se)

Zdanění digitální ekonomiky: jednání OECD, daňové rezidentství digitálních společností a případné evropské zdanění digitální ekonomiky
Zpráva o zdanění digitální ekonomiky: jednání OECD, daňové rezidentství digitálních společností a případné evropské zdanění digitální ekonomiky [2021/2010(INI)] Zpravodajové: Andreas Schwab a Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0147)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 31)

Vražda Daphne Caruanové Galiziové a právní stát na Maltě
Návrh usnesení B9-0219/2021

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0148)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 32)

Vztahy mezi EU a Indií
Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku týkajícím se vztahů mezi EU a Indií [2021/2023(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0163)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 47)

Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr Evropské unie
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019, oddíl IV – Soudní dvůr Evropské unie [COM(2020)0288 - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Ramona Strugariu (A9-0064/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0167)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 51)

Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019, oddíl V – Účetní dvůr [COM(2020)0288 - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Martina Dlabajová (A9-0059/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0168)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 52)

Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor [COM(2020)0288 - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Olivier Chastel (A9-0057/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0169)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 53)

Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019, oddíl VII – Výbor regionů [COM(2020)0288 - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Alin Mituța (A9-0055/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0170)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 54)

Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv [COM(2020)0288 - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Olivier Chastel (A9-0065/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0171)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 55)

Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor ochrany údajů
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů [COM(2020)0288 - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Alin Mituța (A9-0067/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0172)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 56)

Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost [COM(2020)0288 - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Alin Mituța (A9-0063/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0173)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 57)

Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro základní práva
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0176)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 60)

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0177)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 61)

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro životní prostředí
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0178)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 62)

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro léčivé přípravky
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0181)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 65)

Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) (do 12. prosince 2019: Eurojust) na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0182)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 66)

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0186)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 70)

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0187)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 91)

Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0190)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 74)

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0191)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 75)

Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura pro evropský GNSS
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0192)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 76)

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro chemické látky
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0194)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 78)

Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0196)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 80)

Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů (do 4. července 2019: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů) na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0201)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 85)

Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura na podporu BEREC (Úřad BEREC)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury na podporu BEREC (Úřad BEREC) na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0202)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 86)

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropský inovační a technologický institut
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0203)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 87)

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0204)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 88)

Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0205)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 89)

Udělení absolutoria za rok 2019: společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0206)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 90)

Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik SESAR
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0207)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 91)

Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik Clean Sky 2
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky 2 na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0208)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 92)

Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0209)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 93)

Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0210)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 94)

Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik pro palivové články a vodík 2
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro palivové články a vodík 2 na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0211)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 95)

Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik Shift2Rail
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Shift2Rail na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0212)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 96)

Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik ECSEL
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ECSEL na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0213)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 97)

Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – 8., 9., 10. a 11. ERF
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu osmého, devátého, desátého a jedenáctého Evropského rozvojového fondu na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0214)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 98)

Udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur Evropské unie na rozpočtový rok 2019: výkonnost, finanční řízení a kontrola
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur Evropské unie na rozpočtový rok 2019: výkonnost, finanční řízení a kontrola [COM(2020)0288 - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0215)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 99)

Vystoupení

Damian Boeselager (zpravodaj), aby na základě čl. 159 odst. 4 jednacího řádu učnil prohlášení ke své zprávě o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2022 – oddíl I – Evropský parlament (A9-0145/2021).

Poslední aktualizace: 21. září 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí