Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2020/2146(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A9-0055/2021

Dezbateri :

PV 27/04/2021 - 8
CRE 27/04/2021 - 8

Voturi :

PV 28/04/2021 - 2
PV 29/04/2021 - 4
PV 29/04/2021 - 19
CRE 29/04/2021 - 4

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0170

Proces-verbal
XML 70k
Joi, 29 aprilie 2021 - Bruxelles

4. Anunțarea rezultatelor votului
CRE

Președintele a comunicat rezultatele votului:

Certificatul verde digital - Cetățenii Uniunii ***I
Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un cadru pentru eliberarea, verificarea și acceptarea adeverințelor interoperabile de vaccinare, de testare și de vindecare în vederea facilitării liberei circulații în timpul pandemiei de COVID-19 (adeverința electronică verde) [COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Juan Fernando López Aguilar

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat așa cum a fost modificat (P9_TA(2021)0145)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 29)

CERERE DE RETRIMITERE ÎN COMISIE

Aprobat prin AN (569 pentru, 95 împotrivă, 26 abțineri)

Certificatul verde digital - Resortisanții țărilor terțe ***I
Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un cadru pentru eliberarea, verificarea și acceptarea adeverințelor interoperabile de vaccinare, de testare și de vindecare destinate resortsanților țărilor terțe a căror ședere sau reședință pe teritoriul statelor membre ale UE este legală în timpul pandemiei de COVID-19 (adeverința electronică verde) [COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Juan Fernando López Aguilar

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat așa cum a fost modificat (P9_TA(2021)0146)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 30)

CERERE DE RETRIMITERE ÎN COMISIE

Aprobat prin AN (569 pentru, 61 împotrivă, 60 abțineri)

Impozitarea economiei digitale: negocierile OCDE, domiciliul fiscal al întreprinderilor digitale și o posibilă taxă digitală europeană
Raport referitor la impozitarea economiei digitale: negocierile OCDE, domiciliul fiscal al întreprinderilor digitale și o posibilă taxă digitală europeană [2021/2010(INI)] Raportori: Andreas Schwab și Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2021)0147)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 31)

Asasinarea lui Daphne Caruana Galizia și statul de drept în Malta
Propunere de rezoluție B9-0219/2021

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2021)0148)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 32)

Relațiile UE-India
Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind relațiile UE-India [2021/2023(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0163)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 47)

Descărcarea de gestiune 2019: bugetul general al UE - Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2019, secțiunea IV - Curtea de Justiție [COM(2020)0288 - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Ramona Strugariu (A9-0064/2021)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0167)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 51)

Descărcarea de gestiune 2019: bugetul general al UE - Curtea de Conturi
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2019, secțiunea V - Curtea de Conturi [COM(2020)0288 - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Martina Dlabajová (A9-0059/2021)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0168)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 52)

Descărcarea de gestiune 2019: bugetul general al UE - Comitetul Economic și Social European
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2019, secțiunea VI - Comitetul Economic și Social European [COM(2020)0288 - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Olivier Chastel (A9-0057/2021)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0169)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 53)

Descărcarea de gestiune 2019: bugetul general al UE - Comitetul Regiunilor
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2019, secțiunea VII – Comitetul Regiunilor [COM(2020)0288 - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Alin Mituța (A9-0055/2021)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0170)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 54)

Descărcarea de gestiune 2019: bugetul general al UE - Ombudsmanul European
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2019, secțiunea VIII - Ombudsmanul European [COM(2020)0288 - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Olivier Chastel (A9-0065/2021)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0171)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 55)

Descărcarea de gestiune 2019: bugetul general al UE - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2019, secțiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor [COM(2020)0288 - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Alin Mituța (A9-0067/2021)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0172)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 56)

Descărcarea de gestiune 2019: bugetul general al UE - Serviciul European de Acțiune Externă
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2019, secțiunea X – Serviciul European de Acțiune Externă [COM(2020)0288 - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Alin Mituța (A9-0063/2021)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0173)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 57)

Descărcarea de gestiune 2019: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0176)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 60)

Descărcarea de gestiune 2019: Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie aferent exercițiului financiar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0177)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 61)

Descărcarea de gestiune 2019: Agenția Europeană de Mediu
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Mediu aferent exercițiului financiar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0178)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 62)

Descărcarea de gestiune 2019: Agenția Europeană pentru Medicamente
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Medicamente aferent exercițiului financiar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0181)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 65)

Descărcarea de gestiune 2019: Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) (înainte de 12 decembrie 2019: Eurojust) aferent exercițiului financiar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0182)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 66)

Descărcarea de gestiune 2019: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară aferent exercițiului financiar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0186)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 70)

Descărcarea de gestiune 2019: Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor aferent exercițiului financiar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0187)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 91)

Descărcarea de gestiune 2019: Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) aferent exercițiului financiar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0190)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 74)

Descărcarea de gestiune 2019: Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă aferent exercițiului financiar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0191)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 75)

Descărcarea de gestiune 2019: Agenția GNSS European
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției GNSS European aferent exercițiului financiar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0192)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 76)

Descărcarea de gestiune 2019: Agenția Europeană pentru Produse Chimice
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Produse Chimice aferent exercițiului financiar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0194)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 78)

Descărcarea de gestiune 2019: Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) aferent exercițiului financiar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0196)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 80)

Descărcarea de gestiune 2019: Agenția Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (înainte de 4 iulie 2019: Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei) aferent exercițiului financiar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0201)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 85)

Descărcarea de gestiune 2019: Agenția de Sprijin pentru OAREC (Oficiul OAREC)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției de Sprijin pentru OAREC (Oficiul OAREC) aferent exercițiului financiar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0202)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 86)

Descărcarea de gestiune 2019: Institutul European de Inovare și Tehnologie
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European de Inovare și Tehnologie aferent exercițiului financiar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0203)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 87)

Descărcarea de gestiune 2019: Biroul European de Sprijin pentru Azil
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Biroului European de Sprijin pentru Azil aferent exercițiului financiar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0204)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 88)

Descărcarea de gestiune 2019: Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) aferent exercițiului financiar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0205)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 89)

Descărcarea de gestiune 2019: întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune aferent exercițiului financiar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0206)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 90)

Descărcarea de gestiune 2019: întreprinderea comună SESAR
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune SESAR aferent exercițiului financiar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0207)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 91)

Descărcarea de gestiune 2019: întreprinderea comună Clean Sky 2
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Clean Sky 2 aferent exercițiului financiar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0208)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 92)

Descărcarea de gestiune 2019: întreprinderea comună pentru bioindustrii
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune pentru bioindustrii aferent exercițiului financiar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0209)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 93)

Descărcarea de gestiune 2019: întreprinderea comună referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 aferent exercițiului financiar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0210)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 94)

Descărcarea de gestiune 2019: întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen 2”
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2” aferent exercițiului financiar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0211)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 95)

Descărcarea de gestiune 2019: întreprinderea comună Shift2Rail
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Shift2Rail aferent exercițiului financiar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0212)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 96)

Descărcarea de gestiune 2019: întreprinderea comună ECSEL
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ECSEL aferent exercițiului financiar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0213)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 97)

Descărcarea de gestiune 2019: bugetul general al UE - al 8-lea, al 9-lea, al 10-lea și al 11-lea FED
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului celui de al optulea, al nouălea, al zecelea și al unsprezecelea Fond european de dezvoltare aferent exercițiului financiar 2019 [COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0214)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 98)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agențiilor Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2019: performanțe, gestiune financiară și control
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agențiilor Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2019: performanțe, gestiune financiară și control [COM(2020)0288 - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0215)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 99)

Intervenții

Damian Boeselager (raportor) a făcut o declarație asupra raportului său referitor la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022 – Secțiunea I – Parlamentul European (A9-0145/2021), în temeiul articolului 159 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

Ultima actualizare: 21 septembrie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate