Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/2146(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A9-0055/2021

Rozpravy :

PV 27/04/2021 - 8
CRE 27/04/2021 - 8

Hlasovanie :

PV 28/04/2021 - 2
PV 29/04/2021 - 4
PV 29/04/2021 - 19
CRE 29/04/2021 - 4

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0170

Zápisnica
XML 69k
Štvrtok, 29. apríla 2021 - Brusel

4. Oznámenie výsledkov hlasovania
Doslovný zápis

Predseda oznámil výsledky hlasovania:

Digitálne zelené osvedčenie – občania Únie ***I
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní, vykonaní testu a prekonaní ochorenia s cieľom uľahčiť voľný pohyb počas pandémie ochorenia COVID-19 (digitálne zelené osvedčenie) [COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Juan Fernando López Aguilar

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Prijatý v znení zmien (P9_TA(2021)0145)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 29)

ŽIADOSŤ O VRÁTENIE VÝBORU

Schválené HPM (569 za, 95 proti, 26 sa zdržali)

Digitálne zelené osvedčenie – štátni príslušníci tretích krajín ***I
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní, vykonaní testu a prekonaní ochorenia občanom tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú na území členských štátov alebo v nich majú oprávnený pobyt, počas pandémie ochorenia COVID-19 (digitálne zelené osvedčenie) [COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Juan Fernando López Aguilar

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Prijatý v znení zmien (P9_TA(2021)0146)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 30)

ŽIADOSŤ O VRÁTENIE VÝBORU

Schválené HPM (569 za, 61 proti, 60 sa zdržali)

Zdaňovanie digitálneho hospodárstva: rokovania OECD, daňová rezidencia digitálnych spoločností a prípadná európska digitálna daň
Správa o zdaňovaní digitálneho hospodárstva: rokovania OECD, daňová rezidencia digitálnych spoločností a prípadná európska digitálna daň [2021/2010(INI)] Spravodajcovia: Andreas Schwab a Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0147)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 31)

Vražda Daphne Caruanovej Galiziovej a právny štát na Malte
Návrh uznesenia B9-0219/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0148)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 32)

Vzťahy medzi EÚ a Indiou
Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o vzťahoch medzi EÚ a Indiou [2021/2023(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0163)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 47)

Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor Európskej únie
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019, oddiel IV – Súdny dvor Európskej únie [COM(2020)0288 - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Ramona Strugariu (A9-0064/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0167)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 51)

Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Dvor audítorov
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019, oddiel V – Dvor audítorov [COM(2020)0288 - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Martina Dlabajová (A9-0059/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0168)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 52)

Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor [COM(2020)0288 - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Olivier Chastel (A9-0057/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0169)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 53)

Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019, oddiel VII – Výbor regiónov [COM(2020)0288 - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Alin Mituța (A9-0055/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0170)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 54)

Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019, oddiel VIII – Európsky ombudsman [COM(2020)0288 - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Olivier Chastel (A9-0065/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0171)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 55)

Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019, oddiel IX – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov [COM(2020)0288 - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Alin Mituța (A9-0067/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0172)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 56)

Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť [COM(2020)0288 - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Alin Mituța (A9-0063/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0173)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 57)

Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0176)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 60)

Absolutórium za rok 2019: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0177)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 61)

Absolutórium za rok 2019: Európska environmentálna agentúra (EEA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0178)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 62)

Absolutórium za rok 2019: Európska agentúra pre lieky (EMA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0181)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 65)

Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) (do 12. decembra 2019: Eurojust) za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0182)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 66)

Absolutórium za rok 2019: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0186)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 70)

Absolutórium za rok 2019: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0187)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 91)

Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0190)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 74)

Absolutórium za rok 2019: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0191)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 75)

Absolutórium za rok 2019: Agentúra pre európsky GNSS (GSA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0192)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 76)

Absolutórium za rok 2019: Európska chemická agentúra (ECHA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0194)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 78)

Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0196)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 80)

Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (do 4. júla 2019: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky) za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0201)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 85)

Absolutórium za rok 2019: Agentúra na podporu orgánu BEREC (Úrad BEREC)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry na podporu orgánu BEREC (Úrad BEREC) za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0202)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 86)

Absolutórium za rok 2019: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0203)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 87)

Absolutórium za rok 2019: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0204)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 88)

Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0205)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 89)

Absolutórium za rok 2019: Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0206)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 90)

Absolutórium za rok 2019: spoločný podnik SESAR
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0207)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 91)

Absolutórium za rok 2019: spoločný podnik Čisté nebo 2
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0208)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 92)

Absolutórium za rok 2019: spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI) za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0209)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 93)

Absolutórium za rok 2019: spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (IIL2)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0210)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 94)

Absolutórium za rok 2019: spoločný podnik pre palivové články a vodík 2
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre palivové články a vodík 2 za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0211)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 95)

Absolutórium za rok 2019: spoločný podnik Shift2Rail (Shift2Rail)
Správa k absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Shift2Rail za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0212)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 96)

Absolutórium za rok 2019: spoločný podnik ECSEL
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0213)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 97)

Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ - 8., 9., 10. a 11. ERF
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0214)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 98)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2019: výkonnosť, finančné riadenie a kontrola
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2019: výkonnosť, finančné riadenie a kontrola [COM(2020)0288 - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0215)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 99)

Vystúpenia

Damian Boeselager (spravodajca) s vyhlásením na základe článku 159 ods. 4 rokovacieho poriadku o svojej správe o odhade príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2022 – Oddiel I – Európsky parlament (A9-0145/2021).

Posledná úprava: 21. septembra 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia