Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 2k
Donderdag 29 april 2021 - Brussel

5. Fraudebestrijdingsprogramma van de Unie 2021-2027 ***II (debat)
Volledige verslagen

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het fraudebestrijdingsprogramma van de Unie en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 250/2014 [05330/1/2021 - C9-0108/2021 - 2018/0211(COD)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monika Hohlmeier (A9-0126/2021)

Monika Hohlmeier licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door José Manuel Fernandes, namens de PPE-Fractie, Tsvetelina Penkova, namens de S&D-Fractie, Alin Mituța, namens de Renew-Fractie, Joachim Kuhs, namens de ID-Fractie, Daniel Freund, namens de Verts/ALE-Fractie, Bogdan Rzońca, namens de ECR-Fractie, en Sabrina Pignedoli, niet-fractiegebonden lid.

(Voortzetting van het debat: punt 7 van de notulen van 29.4.2021)

Laatst bijgewerkt op: 21 september 2021Juridische mededeling - Privacybeleid