Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 2k
Štvrtok, 29. apríla 2021 - Brusel

5. Program EÚ pre boj proti podvodom ***II (rozprava)
CRE

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program Únie pre boj proti podvodom a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 250/2014 [05330/1/2021 - C9-0108/2021 - 2018/0211(COD)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Monika Hohlmeier (A9-0126/2021)

Monika Hohlmeier uviedla odporúčanie do druhého čítania.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: José Manuel Fernandes v mene skupiny PPE, Tsvetelina Penkova v mene skupiny S&D, Alin Mituța v mene skupiny Renew, Joachim Kuhs v mene skupiny ID, Daniel Freund v mene skupiny Verts/ALE, Bogdan Rzońca v mene skupiny ECR a Sabrina Pignedoli – nezaradená poslankyňa.

(pokračovanie rozpravy: bod 7 zápisnice zo dňa 29.4.2021)

Posledná úprava: 21. septembra 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia