Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 19k
Čtvrtek, 29. dubna 2021 - Brusel

6. První hlasování
CRE

Parlament hlasoval o pozměňovacích návrzích:

Pandemie COVID-19 v Latinské Americe
Společný návrh usnesení, který v souladu s čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu předložili Željana Zovko, José Manuel Fernandes, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler, Gabriel Mato, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Magdalena Adamowicz, Benoît Lutgen, Adam Jarubas, Janina Ochojska, Frances Fitzgerald, Lefteris Christoforou, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Vangelis Meimarakis, Stanislav Polčák, Ioan-Rareş Bogdan, Loucas Fourlas, Jiří Pospíšil, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Michaela Šojdrová a Vladimír Bilčík za skupinu PPE, Marek Belka, Isabel Santos a Maria-Manuel Leitão-Marques za skupinu S&D, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Moritz Körner, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoș Pîslaru, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță a Ramona Strugariu za skupinu Renew, Hannah Neumann, Anna Cavazzini za skupinu Verts/ALE, Veronika Vrecionová, Raffaele Fitto, Joanna Kopcińska, Karol Karski, Elżbieta Kruk, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch a Carlo Fidanza za skupinu ECR a Fabio Massimo Castaldo a kterým se nahrazují návrhy usnesení B9-0239/2021, B9-0240/2021, B9-0241/2021, B9-0242/2021 a B9-0243/2021, o pandemii COVID-19 v Latinské Americe (2021/2645(RSP)) (RC-B9-0239/2021);

Bolívie a zatčení bývalé prezidentky Jeanine Añezové a dalších činitelů
Společný návrh usnesení, který v souladu s čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu předložili Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Janina Ochojska, Ivan Štefanec, Frances Fitzgerald, Lefteris Christoforou, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Vangelis Meimarakis, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Jiří Pospíšil, Antonio López-Istúriz White, Luděk Niedermayer, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík a Gabriel Mato za skupinu PPE, José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Svenja Hahn, Moritz Körner, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu a Urmas Paet za skupinu Renew, Anna Fotyga, Karol Karski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Elżbieta Rafalska, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch a Carlo Fidanza za skupinu ECR a kterám se nahrazují návrhy usnesení B9-0244/2021, B9-0248/2021 a B9-0249/2021 o Bolívii a zatčení bývalé prezidentky Jeanine Añezové a dalších činitelů (2021/2646(RSP)) (RC-B9-0244/2021);

Zákony proti rouhání v Pákistánu, zejména případ Šagufty Kausarové a Šafkata Emmanuela
Společný návrh usnesení, který v souladu s čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu předložili Željana Zovko, Peter van Dalen, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler, Sandra Kalniete, György Hölvényi, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, Janina Ochojska, Frances Fitzgerald, Lefteris Christoforou, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Vangelis Meimarakis, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Jiří Pospíšil, Antonio López-Istúriz White, Luděk Niedermayer, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Tom Vandenkendelaere a Ivan Štefanec za skupinu PPE, Marek Belka, Isabel Santos a Evin Incir za skupinu S&D, Ulrike Müller, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans a Urmas Paet za skupinu Renew, Reinhard Bütikofer a Hannah Neumann za skupinu Verts/ALE, Anna Fotyga, Karol Karski, Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Tomasz Piotr Poręba, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Bert-Jan Ruissen, Nicola Procaccini, Witold Jan Waszczykowski, Adam Bielan, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Carlo Fidanza a Valdemar Tomaševski za skupinu ECR a Emmanuel Maurel za skupinu The Left a kterým se nahrazují návrhy usnesení B9-0254/2021, B9-0255/2021, B9-0256/2021, B9-0257/2021, B9-0258/2021 a B9-0259/2021, o zákonech proti rouhání v Pákistánu, zejména případu Šagufty Kausarové a Šafkata Emmanuela (2021/2647(RSP)) (RC-B9-0254/2021);

Odhad příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2022
Zpráva o odhadech příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2022 – oddíl I – Evropský parlament [2020/2264(BUI)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Damian Boeselager (A9-0145/2021);

Rusko: případ Alexeje Navalného, posilování vojenské přítomnosti na ukrajinských hranicích a ruský útok v České republice
Společný návrh usnesení, který v souladu s čl. 132 odst. 2 a 4 jednacího řádu předložili Michael Gahler, Željana Zovko, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Andrzej Halicki, Antonio López-Istúriz White, Miriam Lexmann, David Lega, Rasa Juknevičienė, Jerzy Buzek, Riho Terras, Arba Kokalari, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Vladimír Bilčík, Traian Băsescu, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Eugen Tomac a Michaela Šojdrová za skupinu PPE, Marek Belka, Włodzimierz Cimoszewicz, Tonino Picula za skupinu S&D, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu a Dragoş Tudorache za skupinu Renew, Sergey Lagodinsky za skupinu Verts/ALE, Anna Fotyga, Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Elżbieta Rafalska, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Jan Zahradil, Jacek Saryusz-Wolski, Zdzisław Krasnodębski, Adam Bielan, Elżbieta Kruk a Zbigniew Kuźmiuk za skupinu ECR a kterým se nahrazují návrhy usnesení B9-0236/2021, B9-0237/2021, B9-0250/2021, B9-0251/2021 a B9-0252/2021, o Rusku: případ Alexeje Navalného, posilování vojenské přítomnosti na ukrajinských hranicích a ruskám útok v České republice (2021/2642(RSP)) (RC-B9-0236/2021);

Páté výročí mírové dohody v Kolumbii
Společný návrh usnesení, který v souladu s čl. 132 odst. 2 a 4 jednacího řádu předložili Leopoldo López Gil, Sandra Kalniete, Esteban González Pons, Michael Gahler, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez za skupinu PPE, Javi López, Marek Belka, Maria-Manuel Leitão-Marques a Ibán García Del Blanco za skupinu S&D, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoș Pîslaru, María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache a Hilde Vautmans za skupinu Renew, Jordi Solé za skupinu Verts/ALE a Fabio Massimo Castaldo a kterým se nahrazují návrhy usnesení B9-0227/2021, B9-0229/2021, B9-0230/2021 a B9-0231/2021, o páteém výročí mírové dohody v Kolumbii (2021/2643(RSP)) (RC-B9-0227/2021);

Evropská záruka pro děti
Návrh usnesení B9-0220/2021;

Přístup k testům na COVID-19 a jejich cenová dostupnost
Návrh usnesení B9-0234/2021/rev;

Práva a povinnosti cestujících v železniční přepravě ***II
Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (přepracované znění) [12262/1/2020 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021);

Evropský obranný fond ***II
Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský obranný fond a zrušuje nařízení (EU) 2018/1092 [06748/1/2020 - C9-0112/2021 - 2018/0254(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021).

Hlasovat bylo možné do 11:00.

Hlasování začalo.

Oznámení výsledků hlasování bylo stanoveno na 13:00 (bod 10 zápisu ze dne 29.4.2021)

Poslední aktualizace: 21. září 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí