Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 19k
Neljapäev, 29. aprill 2021 - Brüssel

6. Esimene hääletusvoor
Istungi stenogramm

Hääletusele pandi järgmiste dokumentide kohta esitatud muudatusettepanekud.

COVID-19 pandeemia Ladina-Ameerikas
Resolutsiooni ühisettepanek, millega asendati resolutsiooni ettepanekud B9-0239/2021, B9-0240/2021, B9-0241/2021, B9-0242/2021 ja B9-0243/2021 ning mille esitasid vastavalt kodukorra artikli 144 lõikele 5 ja artikli 132 lõikele 4 Željana Zovko, José Manuel Fernandes, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler, Gabriel Mato, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Magdalena Adamowicz, Benoît Lutgen, Adam Jarubas, Janina Ochojska, Frances Fitzgerald, Lefteris Christoforou, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Vangelis Meimarakis, Stanislav Polčák, Ioan-Rareş Bogdan, Loucas Fourlas, Jiří Pospíšil, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Michaela Šojdrová ja Vladimír Bilčík fraktsiooni PPE nimel, Marek Belka, Isabel Santos ja Maria-Manuel Leitão-Marques fraktsiooni S&D nimel, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Moritz Körner, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoș Pîslaru, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță ja Ramona Strugariu fraktsiooni Renew nimel, Hannah Neumann, Anna Cavazzini fraktsiooni Verts/ALE nimel, Veronika Vrecionová, Raffaele Fitto, Joanna Kopcińska, Karol Karski, Elżbieta Kruk, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch ja Carlo Fidanza fraktsiooni ECR nimel ja Fabio Massimo Castaldo COVID-19 pandeemia kohta Ladina-Ameerikas (2021/2645(RSP)) (RC-B9-0239/2021);

Boliivia ning endise presidendi Jeanine Añezi ja teiste ametnike vahistamine
Resolutsiooni ühisettepanek, millega asendati resolutsiooni ettepanekud B9-0244/2021, B9-0248/2021 ja B9-0249/2021 ning mille esitasid vastavalt kodukorra artikli 144 lõikele 5 ja artikli 132 lõikele 4 Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Janina Ochojska, Ivan Štefanec, Frances Fitzgerald, Lefteris Christoforou, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Vangelis Meimarakis, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Jiří Pospíšil, Antonio López-Istúriz White, Luděk Niedermayer, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík ja Gabriel Mato fraktsiooni PPE nimel, José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Svenja Hahn, Moritz Körner, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu ja Urmas Paet fraktsiooni Renew nimel, Anna Fotyga, Karol Karski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Elżbieta Rafalska, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch ja Carlo Fidanza fraktsiooni ECR nimel Boliivia ning endise presidendi Jeanine Añezi ja teiste ametnike vahistamise kohta (2021/2646(RSP)) (RC-B9-0244/2021);

Pühaduseteotust käsitlevad seadused Pakistanis, eelkõige seoses Shagufta Kausari ja Shafqat Emmanueli juhtumitega
Resolutsiooni ühisettepanek, millega asendati resolutsiooni ettepanekud B9-0254/2021, B9-0255/2021, B9-0256/2021, B9-0257/2021, B9-0258/2021 ja B9-0259/2021 ning mille esitasid vastavalt kodukorra artikli 144 lõikele 5 ja artikli 132 lõikele 4 Željana Zovko, Peter van Dalen, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler, Sandra Kalniete, György Hölvényi, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, Janina Ochojska, Frances Fitzgerald, Lefteris Christoforou, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Vangelis Meimarakis, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Jiří Pospíšil, Antonio López-Istúriz White, Luděk Niedermayer, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Tom Vandenkendelaere ja Ivan Štefanec fraktsiooni PPE nimel, Marek Belka, Isabel Santos ja Evin Incir fraktsiooni S&D nimel, Ulrike Müller, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans ja Urmas Paet fraktsiooni Renew nimel, Reinhard Bütikofer ja Hannah Neumann fraktsiooni Verts/ALE nimel, Anna Fotyga, Karol Karski, Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Tomasz Piotr Poręba, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Bert-Jan Ruissen, Nicola Procaccini, Witold Jan Waszczykowski, Adam Bielan, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Carlo Fidanza ja Valdemar Tomaševski fraktsiooni ECR nimel ja Emmanuel Maurel fraktsiooni The Left nimel pühaduseteotust käsitlevate seaduste kohta Pakistanis, eelkõige seoses Shagufta Kausari ja Shafqat Emmanueli juhtumitega (2021/2647(RSP)) (RC-B9-0254/2021);

Euroopa Parlamendi 2022. aasta tulude ja kulude eelarvestus
2022. aasta tulude ja kulude eelarvestus – I jagu – Euroopa Parlament [2020/2264(BUI)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Damian Boeselager (A9-0145/2021);

Venemaa, Aleksei Navalnõi juhtum, sõjalise kohaloleku suurendamine Ukraina piiril ja Venemaa rünnak Tšehhi Vabariigis
Resolutsiooni ühisettepanek, millega asendati resolutsiooni ettepanekud B9-0236/2021, B9-0237/2021, B9-0250/2021, B9-0251/2021 ja B9-0252/2021 ning mille esitasid vastavalt kodukorra artikli 132 lõigetele 2 ja 4 Michael Gahler, Željana Zovko, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Andrzej Halicki, Antonio López-Istúriz White, Miriam Lexmann, David Lega, Rasa Juknevičienė, Jerzy Buzek, Riho Terras, Arba Kokalari, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Vladimír Bilčík, Traian Băsescu, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Eugen Tomac ja Michaela Šojdrová fraktsiooni PPE nimel, Marek Belka, Włodzimierz Cimoszewicz, Tonino Picula fraktsiooni S&D nimel, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu ja Dragoş Tudorache fraktsiooni Renew nimel, Sergey Lagodinsky fraktsiooni Verts/ALE nimel, Anna Fotyga, Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Elżbieta Rafalska, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Jan Zahradil, Jacek Saryusz-Wolski, Zdzisław Krasnodębski, Adam Bielan, Elżbieta Kruk ja Zbigniew Kuźmiuk fraktsiooni ECR nimel Venemaa, Aleksei Navalnõi juhtumi, Ukraina piiril sõjalise kohaloleku suurendamise ja Venemaa rünnaku kohta Tšehhi Vabariigis (2021/2642(RSP)) (RC-B9-0236/2021);

Colombia rahulepingu viies aastapäev
Resolutsiooni ühisettepanek, millega asendati resolutsiooni ettepanekud B9-0227/2021, B9-0229/2021, B9-0230/2021 ja B9-0231/2021 ning mille esitasid vastavalt kodukorra artikli 132 lõigetele 2 ja 4 Leopoldo López Gil, Sandra Kalniete, Esteban González Pons, Michael Gahler, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez fraktsiooni PPE nimel, Javi López, Marek Belka, Maria-Manuel Leitão-Marques ja Ibán García Del Blanco fraktsiooni S&D nimel, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoș Pîslaru, María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache ja Hilde Vautmans fraktsiooni Renew nimel, Jordi Solé fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Fabio Massimo Castaldo Colombia rahulepingu viienda aastapäeva kohta (2021/2643(RSP)) (RC-B9-0227/2021);

Euroopa lastegarantii
Resolutsiooni ettepanek B9-0220/2021;

COVID-19 testimise kättesaadavus ja taskukohasus
Resolutsiooni ettepanek B9-0234/2021/rev;

Rongireisijate õigused ja kohustused ***II
Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta (uuesti sõnastatud) [12262/1/2020 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021);

Euroopa Kaitsefond ***II
Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Kaitsefond ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) 2018/1092 [06748/1/2020 - C9-0112/2021 - 2018/0254(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021).

Hääletuse lõpp kell 11.00.

Toimus hääletus.

Hääletuse tulemused tehakse teatavaks kell 13.00 (29.4.2021 protokollipunkt 10).

Viimane päevakajastamine: 21. september 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika