Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
XML 19k
Il-Ħamis, 29 ta' April 2021 - Brussell

6. L-ewwel sessjoni ta' votazzjonijiet
CRE

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjonijiet tal-emendi rigward:

Is-sitwazzjoni tal-pandemija tal-COVID-19 fl-Amerka Latina
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta mressqa, f'konformità mal-Artikolu 144(5) u l-Artikolu 132(4) tar-Regoli ta' Proċedura, li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0239/2021, B9-0240/2021, B9-0241/2021, B9-0242/2021 u B9-0243/2021, minn Željana Zovko, José Manuel Fernandes, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler, Gabriel Mato, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Magdalena Adamowicz, Benoît Lutgen, Adam Jarubas, Janina Ochojska, Frances Fitzgerald, Lefteris Christoforou, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Vangelis Meimarakis, Stanislav Polčák, Ioan-Rareş Bogdan, Loucas Fourlas, Jiří Pospíšil, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Michaela Šojdrová u Vladimír Bilčík, f'isem il-Grupp PPE, Marek Belka, Isabel Santos u Maria-Manuel Leitão-Marques, f'isem il-Grupp S&D, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Moritz Körner, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoș Pîslaru, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță u Ramona Strugariu, f'isem il-Grupp Renew, Hannah Neumann, Anna Cavazzini, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Veronika Vrecionová, Raffaele Fitto, Joanna Kopcińska, Karol Karski, Elżbieta Kruk, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch u Carlo Fidanza, f'isem il-Grupp ECR, u Fabio Massimo Castaldo, dwar is-sitwazzjoni tal-pandemija tal-COVID-19 fl-Amerka Latina (2021/2645(RSP)) (RC-B9-0239/2021);

Il-Bolivja u l-arrest tal-ex President Jeanine Añez u ta' uffiċjali oħra
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta mressqa, f'konformità mal-Artikolu 144(5) u l-Artikolu 132(4) tar-Regoli ta' Proċedura, li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0244/2021, B9-0248/2021 u B9-0249/2021, minn Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Janina Ochojska, Ivan Štefanec, Frances Fitzgerald, Lefteris Christoforou, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Vangelis Meimarakis, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Jiří Pospíšil, Antonio López-Istúriz White, Luděk Niedermayer, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík u Gabriel Mato, f'isem il-Grupp PPE, José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Svenja Hahn, Moritz Körner, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu u Urmas Paet, f'isem il-Grupp Renew, Anna Fotyga, Karol Karski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Elżbieta Rafalska, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch u Carlo Fidanza, f'isem il-Grupp ECR, dwar il-Bolivja u l-arrest tal-ex President Jeanine Añez u ta' uffiċjali oħra (2021/2646(RSP)) (RC-B9-0244/2021);

Il-liġijiet dwar il-blasfemija fil-Pakistan, b'mod partikolari l-każ ta' Shagufta Kausar u Shafqat Emmanuel
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta mressqa, f'konformità mal-Artikolu 144(5) u l-Artikolu 132(4) tar-Regoli ta' Proċedura, li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0254/2021, B9-0255/2021, B9-0256/2021, B9-0257/2021, B9-0258/2021 u B9-0259/2021, minn Željana Zovko, Peter van Dalen, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler, Sandra Kalniete, György Hölvényi, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, Janina Ochojska, Frances Fitzgerald, Lefteris Christoforou, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Vangelis Meimarakis, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Jiří Pospíšil, Antonio López-Istúriz White, Luděk Niedermayer, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Tom Vandenkendelaere u Ivan Štefanec, f'isem il-Grupp PPE, Marek Belka, Isabel Santos u Evin Incir, f'isem il-Grupp S&D, Ulrike Müller, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans u Urmas Paet, f'isem il-Grupp Renew, Reinhard Bütikofer u Hannah Neumann, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Anna Fotyga, Karol Karski, Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Tomasz Piotr Poręba, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Bert-Jan Ruissen, Nicola Procaccini, Witold Jan Waszczykowski, Adam Bielan, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Carlo Fidanza u Valdemar Tomaševski, f'isem il-Grupp ECR, u Emmanuel Maurel, f'isem il-Grupp The Left, dwar il-liġijiet dwar il-blasfemija fil-Pakistan, b'mod partikolari l-każ ta' Shagufta Kausar u Shafqat Emmanuel (2021/2647(RSP)) (RC-B9-0254/2021);

L-estimi tad-dħul u tan-nefqa tal-Parlament għas-sena finanzjarja 2022
Rapport dwar l-estimi tad-dħul u tan-nefqa tal-Parlament għas-sena finanzjarja 2022 – Taqsima I – Il-Parlament Ewropew [2020/2264(BUI)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Damian Boeselager (A9-0145/2021);

Ir-Russja, il-każ ta' Alexei Navalny, l-iskjerament militari fil-fruntiera mal-Ukrajna u l-attakk Russu fir-Repubblika Ċeka
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta mressqa, f'konformità mal-Artikolu 144(5) u l-Artikolu 132(4) tar-Regoli ta' Proċedura, li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0236/2021, B9-0237/2021, B9-0250/2021, B9-0251/2021 u B9-0252/2021, minn Michael Gahler, Željana Zovko, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Andrzej Halicki, Antonio López-Istúriz White, Miriam Lexmann, David Lega, Rasa Juknevičienė, Jerzy Buzek, Riho Terras, Arba Kokalari, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Vladimír Bilčík, Traian Băsescu, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Eugen Tomac u Michaela Šojdrová, f'isem il-Grupp PPE, Marek Belka, Włodzimierz Cimoszewicz, Tonino Picula, f'isem il-Grupp S&D, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu u Dragoş Tudorache, f'isem il-Grupp Renew, Sergey Lagodinsky, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Anna Fotyga, Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Elżbieta Rafalska, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Jan Zahradil, Jacek Saryusz-Wolski, Zdzisław Krasnodębski, Adam Bielan, Elżbieta Kruk u Zbigniew Kuźmiuk, f'isem il-Grupp ECR; dwar ir-Russja, il-każ ta' Alexei Navalny, l-iskjerament militari fil-fruntiera mal-Ukrajna u l-attakk Russu fir-Repubblika Ċeka (2021/2642(RSP)) (RC-B9-0236/2021);

Il-ħames anniversarju tal-Ftehim ta' Paċi fil-Kolombja
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta mressqa, f'konformità mal-Artikolu 144(5) u l-Artikolu 132(4) tar-Regoli ta' Proċedura, li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0227/2021, B9-0229/2021, B9-0230/2021 u B9-0231/2021, minn Leopoldo López Gil, Sandra Kalniete, Esteban González Pons, Michael Gahler, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez, f'isem il-Grupp PPE, Javi López, Marek Belka, Maria-Manuel Leitão-Marques u Ibán García Del Blanco, f'isem il-Grupp S&D, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoș Pîslaru, María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache u Hilde Vautmans, f'isem il-Grupp Renew, Jordi Solé, f'isem il-Grupp Verts/ALE, u Fabio Massimo Castaldo, dwar il-ħames anniversarju tal-Ftehim ta' Paċi fil-Kolombja (2021/2643(RSP)) (RC-B9-0227/2021);

Garanzija għat-Tfal
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0220/2021;

L-aċċessibbiltà u l-affordabbiltà tal-ittestjar għall-COVID-19
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0234/2021/rev;

Id-drittijiet u l-obbligi tal-passiġġieri tal-ferroviji (riformulazzjoni) ***II
Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-drittijiet u l-obbligi tal-passiġġieri tal-ferroviji (riformulazzjoni) [12262/1/2020 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021);

L-istabbiliment tal-Fond Ewropew għad-Difiża ***II
Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fond Ewropew għad-Difiża u li jħassar ir-Regolament (UE) 2018/1092 [06748/1/2020 - C9-0112/2021 - 2018/0254(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021).

Il-votazzjoni se tkun miftuħa sal-11.00.

Il-Parlament għadda għall-votazzjoni.

Ħin li fih tħabbru r-riżultati tal-votazzjoni: 13.00 (punt 10 tal-Minuti tad-data 29.4.2021)

Aġġornata l-aħħar: 21 ta' Settembru 2021Avviż legali - Politika tal-privatezza