Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 19k
Czwartek, 29 kwietnia 2021 r. - Bruksela

6. Pierwsza część głosowania
CRE

Parlament przystąpi do głosowania nad poprawkami do następujących dokumentów:

Sytuacja związana z pandemią COVID-19 w Ameryce Łacińskiej
Wspólny projekt rezolucji, zastępujący projekty rezolucji B9-0239/2021, B9-0240/2021, B9-0241/2021, B9-0242/2021 i B9-0243/2021, złożony zgodnie z art. 144 ust. 5 i art. 132 ust. 4 Regulaminu przez następujących posłów: Željana Zovko, José Manuel Fernandes, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler, Gabriel Mato, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Magdalena Adamowicz, Benoît Lutgen, Adam Jarubas, Janina Ochojska, Frances Fitzgerald, Lefteris Christoforou, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Vangelis Meimarakis, Stanislav Polčák, Ioan-Rareş Bogdan, Loucas Fourlas, Jiří Pospíšil, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Michaela Šojdrová i Vladimír Bilčík w imieniu grupy PPE, Marek Belka, Isabel Santos i Maria-Manuel Leitão-Marques w imieniu grupy S&D, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Moritz Körner, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoș Pîslaru, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță i Ramona Strugariu w imieniu grupy Renew, Hannah Neumann, Anna Cavazzini w imieniu grupy Verts/ALE, Veronika Vrecionová, Raffaele Fitto, Joanna Kopcińska, Karol Karski, Elżbieta Kruk, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch i Carlo Fidanza w imieniu grupy ECR i Fabio Massimo Castaldo w sprawie sytuacji związanej z pandemią COVID-19 w Ameryce Łacińskiej (2021/2645(RSP)) (RC-B9-0239/2021);

Boliwia i aresztowanie byłej prezydent Jeanine Añez i innych urzędników państwowych
Wspólny projekt rezolucji, zastępujący projekty rezolucji B9-0244/2021, B9-0248/2021 i B9-0249/2021, złożony zgodnie z art. 144 ust. 5 i art. 132 ust. 4 Regulaminu przez następujących posłów: Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Janina Ochojska, Ivan Štefanec, Frances Fitzgerald, Lefteris Christoforou, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Vangelis Meimarakis, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Jiří Pospíšil, Antonio López-Istúriz White, Luděk Niedermayer, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík i Gabriel Mato w imieniu grupy PPE, José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Svenja Hahn, Moritz Körner, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu i Urmas Paet w imieniu grupy Renew, Anna Fotyga, Karol Karski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Elżbieta Rafalska, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch i Carlo Fidanza w imieniu grupy ECR w sprawie Boliwii i aresztowania byłej prezydent Jeanine Añez i innych urzędników państwowych (2021/2646(RSP)) (RC-B9-0244/2021);

Prawo zakazujące bluźnierstwa w Pakistanie, w szczególności sprawa Shagufty Kausar i Shafqata Emmanuela
Wspólny projekt rezolucji, zastępujący projekty rezolucji B9-0254/2021, B9-0255/2021, B9-0256/2021, B9-0257/2021, B9-0258/2021 i B9-0259/2021, złożony zgodnie z art. 144 ust. 5 i art. 132 ust. 4 Regulaminu przez nasępujących posłów: Željana Zovko, Peter van Dalen, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler, Sandra Kalniete, György Hölvényi, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, Janina Ochojska, Frances Fitzgerald, Lefteris Christoforou, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Vangelis Meimarakis, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Jiří Pospíšil, Antonio López-Istúriz White, Luděk Niedermayer, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Tom Vandenkendelaere i Ivan Štefanec w imieniu grupy PPE, Marek Belka, Isabel Santos i Evin Incir w imieniu grupy S&D, Ulrike Müller, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans i Urmas Paet w imieniu grupy Renew, Reinhard Bütikofer i Hannah Neumann w imieniu grupy Verts/ALE, Anna Fotyga, Karol Karski, Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Tomasz Piotr Poręba, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Bert-Jan Ruissen, Nicola Procaccini, Witold Jan Waszczykowski, Adam Bielan, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Carlo Fidanza i Valdemar Tomaševski w imieniu grupy ECR i Emmanuel Maurel w imieniu grupy The Left w sprawie prawa zakazującego bluźnierstwa w Pakistanie, w szczególności sprawa Shagufty Kausar i Shafqata Emmanuela (2021/2647(RSP)) (RC-B9-0254/2021);

Preliminarz dochodów i wydatków Parlamentu na rok budżetowy 2022
Sprawozdanie w sprawie preliminarza dochodów i wydatków na rok budżetowy 2022 – sekcja I – Parlament Europejski [2020/2264(BUI)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Damian Boeselager (A9-0145/2021);

Rosja, sprawa Aleksieja Nawalnego, koncentracja oddziałów wojska na granicy z Ukrainą i rosyjski zamach w Republice Czeskiej
Wspólny projekt rezolucji, zastępujący projekty rezolucji B9-0236/2021, B9-0237/2021, B9-0250/2021, B9-0251/2021 i B9-0252/2021, złożony zgodnie z 132 ust. 2 i 4 Regulaminu przez nastepujących posłów: Michael Gahler, Željana Zovko, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Andrzej Halicki, Antonio López-Istúriz White, Miriam Lexmann, David Lega, Rasa Juknevičienė, Jerzy Buzek, Riho Terras, Arba Kokalari, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Vladimír Bilčík, Traian Băsescu, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Eugen Tomac i Michaela Šojdrová w imieniu grupy PPE, Marek Belka, Włodzimierz Cimoszewicz, Tonino Picula w imieniu grupy S&D, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu i Dragoş Tudorache w imieniu grupy Renew, Sergey Lagodinsky w imieniu grupy Verts/ALE, Anna Fotyga, Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Elżbieta Rafalska, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Jan Zahradil, Jacek Saryusz-Wolski, Zdzisław Krasnodębski, Adam Bielan, Elżbieta Kruk i Zbigniew Kuźmiuk w imieniu grupy ECR w sprawie Rosji ̶̵ sprawa Aleksieja Nawalnego, koncentracja oddziałów wojska na granicy z Ukrainą i rosyjski zamach w Republice Czeskiej (2021/2642(RSP)) (RC-B9-0236/2021);

5. rocznica porozumienia pokojowego w Kolumbii
Wspólny projekt rezolucji, zastępujący projekty rezolucji B9-0227/2021, B9-0229/2021, B9-0230/2021 i B9-0231/2021, złożony zgodnie z 132 ust. 2 i 4 Regulaminu przez następujących posłów: Leopoldo López Gil, Sandra Kalniete, Esteban González Pons, Michael Gahler, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez w imieniu grupy PPE, Javi López, Marek Belka, Maria-Manuel Leitão-Marques i Ibán García Del Blanco w imieniu grupy S&D, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoș Pîslaru, María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache i Hilde Vautmans w imieniu grupy Renew, Jordi Solé w imieniu grupy Verts/ALE i Fabio Massimo Castaldo w sprawie piątej rocznicy porozumienia pokojowego w Kolumbii (2021/2643(RSP)) (RC-B9-0227/2021);

Europejska gwarancja dla dzieci
Projekt rezolucji B9-0220/2021;

Dostępność i przystępność cenowa testów na COVID-19
Projekt rezolucji B9-0234/2021/rev;

Prawa i obowiązki pasażerów w ruchu kolejowym ***II
Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (wersja przekształcona) [12262/1/2020 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021);

Europejski Fundusz Obronny ***II
Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Fundusz Obronny i uchylającego rozporządzenie (UE) 2018/1092 [06748/1/2020 - C9-0112/2021 - 2018/0254(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021).

Głosowanie będzie otwarte do godz. 11.00.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz. 13.00 (pkt 10 protokołu z dnia 29.4.2021)

Ostatnia aktualizacja: 21 września 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności