Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 20k
Joi, 29 aprilie 2021 - Bruxelles

6. Prima sesiune de votare
CRE

Parlamentul este invitat să treacă la votul amendamentelor la:

Pandemia de COVID-19 în America Latină
Propunere comună de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 144 alineatul (5) și cu articolul 132 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, înlocuind propunerile de rezoluție B9-0239/2021, B9-0240/2021, B9-0241/2021, B9-0242/2021 și B9-0243/2021, de Željana Zovko, José Manuel Fernandes, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler, Gabriel Mato, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Magdalena Adamowicz, Benoît Lutgen, Adam Jarubas, Janina Ochojska, Frances Fitzgerald, Lefteris Christoforou, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Vangelis Meimarakis, Stanislav Polčák, Ioan-Rareş Bogdan, Loucas Fourlas, Jiří Pospíšil, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Michaela Šojdrová și Vladimír Bilčík, în numele Grupului PPE, Marek Belka, Isabel Santos și Maria-Manuel Leitão-Marques, în numele Grupului S&D, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Moritz Körner, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoș Pîslaru, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță și Ramona Strugariu, în numele Grupului Renew Europe, Hannah Neumann, Anna Cavazzini, în numele Grupului Verts/ALE, Veronika Vrecionová, Raffaele Fitto, Joanna Kopcińska, Karol Karski, Elżbieta Kruk, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch și Carlo Fidanza, în numele Grupului ECR, și Fabio Massimo Castaldo referitoare la pandemia de COVID-19 în America latină (2021/2645(RSP)) (RC-B9-0239/2021);

Bolivia și arestarea fostei președinte Jeanine Añez și a altor funcționari
Propunere comună de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 144 alineatul (5) și cu articolul 132 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, înlocuind propunerile de rezoluție B9-0244/2021, B9-0248/2021 și B9-0249/2021, de Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Janina Ochojska, Ivan Štefanec, Frances Fitzgerald, Lefteris Christoforou, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Vangelis Meimarakis, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Jiří Pospíšil, Antonio López-Istúriz White, Luděk Niedermayer, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík și Gabriel Mato, în numele Grupului PPE, José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Svenja Hahn, Moritz Körner, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu și Urmas Paet, în numele Grupului Renew Europe, Anna Fotyga, Karol Karski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Elżbieta Rafalska, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch și Carlo Fidanza, în numele Grupului ECR, referitoare la Bolivia și la arestarea fostei președinte Jeanine Añez și a altor funcționari (2021/2646(RSP)) (RC-B9-0244/2021);

Legile privind blasfemia din Pakistan, în special cazul lui Shagufta Kausar și al lui Shafqat Emmanuel
Propunere comună de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 144 alineatul (5) și cu articolul 132 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, înlocuind propunerile de rezoluție B9-0254/2021, B9-0255/2021, B9-0256/2021, B9-0257/2021, B9-0258/2021 și B9-0259/2021, de Željana Zovko, Peter van Dalen, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler, Sandra Kalniete, György Hölvényi, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, Janina Ochojska, Frances Fitzgerald, Lefteris Christoforou, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Vangelis Meimarakis, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Jiří Pospíšil, Antonio López-Istúriz White, Luděk Niedermayer, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Tom Vandenkendelaere și Ivan Štefanec, în numele Grupului PPE, Marek Belka, Isabel Santos și Evin Incir, în numele Grupului S&D, Ulrike Müller, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans și Urmas Paet, în numele Grupului Renew Europe, Reinhard Bütikofer și Hannah Neumann, în numele Grupului Verts/ALE, Anna Fotyga, Karol Karski, Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Tomasz Piotr Poręba, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Bert-Jan Ruissen, Nicola Procaccini, Witold Jan Waszczykowski, Adam Bielan, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Carlo Fidanza și Valdemar Tomaševski, în numele Grupului ECR, și Emmanuel Maurel, în numele Grupului The Left, referitoare la legile privind blasfemia din Pakistan, în special cazul lui Shagufta Kausar și al lui Shafqat Emmanuel (2021/2647(RSP)) (RC-B9-0254/2021);

Estimarea Parlamentului privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022
Raport referitor la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022 - secțiunea I - Parlamentul European [2020/2264(BUI)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Damian Boeselager (A9-0145/2021);

Rusia, cazul lui Alexei Navalnîi, acumularea de forțe militare la frontiera cu Ucraina și atacurile rusești din Republica Cehă
Propunere comună de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 132 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură, înlocuind propunerile de rezoluție B9-0236/2021, B9-0237/2021, B9-0250/2021, B9-0251/2021 și B9-0252/2021, de Michael Gahler, Željana Zovko, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Andrzej Halicki, Antonio López-Istúriz White, Miriam Lexmann, David Lega, Rasa Juknevičienė, Jerzy Buzek, Riho Terras, Arba Kokalari, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Vladimír Bilčík, Traian Băsescu, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Eugen Tomac și Michaela Šojdrová, în numele Grupului PPE, Marek Belka, Włodzimierz Cimoszewicz, Tonino Picula, în numele Grupului S&D, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu și Dragoş Tudorache, în numele Grupului Renew Europe, Sergey Lagodinsky, în numele Grupului Verts/ALE, Anna Fotyga, Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Elżbieta Rafalska, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Jan Zahradil, Jacek Saryusz-Wolski, Zdzisław Krasnodębski, Adam Bielan, Elżbieta Kruk și Zbigniew Kuźmiuk, în numele Grupului ECR; referitoare la Rusia, cazul lui Alexei Navalnîi, acumularea de forțe militare la frontiera cu Ucraina și atacurile rusești din Republica Cehă (2021/2642(RSP)) (RC-B9-0236/2021);

Cea de a 5-a aniversare a Acordului de pace din Columbia
Propunere comună de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 132 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură, înlocuind propunerile de rezoluție B9-0227/2021, B9-0229/2021, B9-0230/2021 și B9-0231/2021, de Leopoldo López Gil, Sandra Kalniete, Esteban González Pons, Michael Gahler, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez, în numele Grupului PPE, Javi López, Marek Belka, Maria-Manuel Leitão-Marques și Ibán García Del Blanco, în numele Grupului S&D, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoș Pîslaru, María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache și Hilde Vautmans, în numele Grupului Renew Europe, Jordi Solé, în numele Grupului Verts/ALE, și Fabio Massimo Castaldo, referitoare la cea de a 5-a aniversare a Acordului de pace din Columbia (2021/2643(RSP)) (RC-B9-0227/2021);

Garanția europeană pentru copii
Propunere de rezoluție B9-0220/2021;

Accesibilitatea și prețul abordabil al testelor de COVID-19
Propunere de rezoluție B9-0234/2021/rev;

Drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar ***II
Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar (reformare) [12262/1/2020 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021);

Fondul european de apărare ***II
Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului european de apărare și de abrogare a Regulamentului (UE) 2018/1092 [06748/1/2020 - C9-0112/2021 - 2018/0254(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021).

Scrutinul va fi deschis până la ora 11.

S-a trecut la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate la ora 13 (punctul 10 al PV din 29.4.2021)

Ultima actualizare: 21 septembrie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate