Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2021/2646(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0244/2021

Συζήτηση :

PV 29/04/2021 - 9.2
CRE 29/04/2021 - 9.2

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2021 - 10
PV 29/04/2021 - 19

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0156

Συνοπτικά πρακτικά
XML 5k
Πέμπτη 29 Απριλίου 2021 - Βρυξέλλες

9.2. Βολιβία και η σύλληψη της τέως προέδρου Jeanine Añez και άλλων αξιωματούχων
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0244/2021, B9-0245/2021, B9-0246/2021, B9-0247/2021, B9-0248/2021 και B9-0249/2021 (2021/2646(RSP))

Οι Leopoldo López Gil, Javi López, José Ramón Bauzá Díaz, Jordi Solé, Hermann Tertsch και Manu Pineda παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria-Manuel Leitão-Marques, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Isabel Santos και Dita Charanzová.

Παρεμβαίνει ο Olivér Várhelyi (μέλος της Επιτροπής) εξ ονόματος του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτική Ασφαλείας.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2021 (τροπολογίες)˙ σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2021 (τελική ψηφοφορία).

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας:σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2021 (τροπολογίες)· σημείο 19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2021 (τελική ψηφοφορία)

Τελευταία ενημέρωση: 21 Σεπτεμβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου