Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0237(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0045/2021

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2021 - 10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0150

Συνοπτικά πρακτικά
XML 17k
Πέμπτη 29 Απριλίου 2021 - Βρυξέλλες

10. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας:

Πανδημία COVID-19 στη Λατινική Αμερική
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0239/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)155)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 39)

Βολιβία και η σύλληψη της τέως προέδρου Jeanine Añez και άλλων αξιωματούχων
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0244/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)156)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 40)

Νόμοι περί βλασφημίας στο Πακιστάν, και ιδίως η υπόθεση των Shagufta Kausar και Shafqat Emmanuel
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0254/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)157)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 41)

Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2022
Έκθεση σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2022 - Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [2020/2264(BUI)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Damian Boeselager (A9-0145/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)158)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 42)

Ρωσία, η υπόθεση του Alexei Navalny, στρατιωτική κλιμάκωση στα σύνορα της Ουκρανίας και ρωσική επίθεση στην Τσεχική Δημοκρατία
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0236/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0159)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 43)

5η επέτειος της ειρηνευτικής συμφωνίας στην Κολομβία
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0227/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0160)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 44)

Ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά
Πρόταση ψηφίσματος B9-0220/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0161)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 45)

Προσβασιμότητα και οικονομική προσιτότητα των διαγνωστικών ελέγχων Covid
Πρόταση ψηφίσματος B9-0234/2021/rev

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0162)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 46)

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών ***II
Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών (αναδιατύπωση) [12262/1/2020 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021)

(Απαιτείται πλειοψηφία των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι δεν εγκρίθηκε καμία τροπολογία και ότι δεν έλαβε προτάσεις απόρριψης σύμφωνα με το άρθρο 67 του Κανονισμού σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση.

Η θέση του Συμβουλίου θεωρείται, επομένως, εγκριθείσα.

Ως εκ τούτου, η προτεινόμενη πράξη εγκρίνεται.

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0150)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 34)

Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας ***II
Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1092 [06748/1/2020 - C9-0112/2021 - 2018/0254(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021)

(Απαιτείται πλειοψηφία των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι δεν εγκρίθηκε καμία τροπολογία και ότι δεν έλαβε προτάσεις απόρριψης σύμφωνα με το άρθρο 67 του Κανονισμού σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση.

Η θέση του Συμβουλίου θεωρείται, επομένως, εγκριθείσα.

Ως εκ τούτου, η προτεινόμενη πράξη εγκρίνεται.

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0151)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 35)

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.09.)

Τελευταία ενημέρωση: 21 Σεπτεμβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου