Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/0237(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A9-0045/2021

Arutelud :

Hääletused :

PV 29/04/2021 - 10

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2021)0150

Protokoll
XML 14k
Neljapäev, 29. aprill 2021 - Brüssel

10. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

Juhataja luges ette hääletuse tulemused:

COVID-19 pandeemia Ladina-Ameerikas
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0239/2021

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)155)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 39)

Boliivia ning endise presidendi Jeanine Añezi ja teiste ametnike vahistamine
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0244/2021

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)156)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 40)

Pühaduseteotust käsitlevad seadused Pakistanis, eelkõige seoses Shagufta Kausari ja Shafqat Emmanueli juhtumitega
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0254/2021

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)157)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 41)

Euroopa Parlamendi 2022. aasta tulude ja kulude eelarvestus
2022. aasta tulude ja kulude eelarvestus – I jagu – Euroopa Parlament [2020/2264(BUI)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Damian Boeselager (A9-0145/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)158)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 42)

Venemaa, Aleksei Navalnõi juhtum, sõjalise kohaloleku suurendamine Ukraina piiril ja Venemaa rünnak Tšehhi Vabariigis
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0236/2021

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0159)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 43)

Colombia rahulepingu viies aastapäev
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0227/2021

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0160)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 44)

Euroopa lastegarantii
Resolutsiooni ettepanek B9-0220/2021

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0161)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 45)

COVID-19 testimise kättesaadavus ja taskukohasus
Resolutsiooni ettepanek B9-0234/2021/rev

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0162)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 46)

Rongireisijate õigused ja kohustused ***II
Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta (uuesti sõnastatud) [12262/1/2020 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021)

(Nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Juhataja andis teada, et ühtegi muudatusettepanekut ei võetud vastu ning talle ei ole esitatud nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta mitte ühtegi kodukorra artikli 67 kohast tagasilükkamise taotlust.

Seega loetakse nõukogu seisukoht vastuvõetuks.

Õigusakt loetakse seega vastuvõetuks.

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0150)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 34)

Euroopa Kaitsefond ***II
Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Kaitsefond ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) 2018/1092 [06748/1/2020 - C9-0112/2021 - 2018/0254(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021)

(Nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Juhataja andis teada, et ühtegi muudatusettepanekut ei võetud vastu ning talle ei ole esitatud nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta mitte ühtegi kodukorra artikli 67 kohast tagasilükkamise taotlust.

Seega loetakse nõukogu seisukoht vastuvõetuks.

Õigusakt loetakse seega vastuvõetuks.

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0151)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 35).

(Istung katkestati kell 13.09.)

Viimane päevakajastamine: 21. september 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika