Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/0237(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A9-0045/2021

Debatten :

Stemmingen :

PV 29/04/2021 - 10

Aangenomen teksten :

P9_TA(2021)0150

Notulen
XML 14k
Donderdag 29 april 2021 - Brussel

10. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming:

De COVID-19-pandemie in Latijns-Amerika
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0239/2021

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)155)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 39)

Bolivia en de arrestatie van voormalig president Jeanine Añez en andere functionarissen
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0244/2021

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)156)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 40)

Wetgeving inzake godslastering in Pakistan, in het bijzonder de zaak Shagufta Kausar en Shafqat Emmanuel
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0254/2021

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)157)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 41)

Raming van het Parlement van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2022
Verslag over de raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2022 - Afdeling I - Europees Parlement [2020/2264(BUI)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Damian Boeselager (A9-0145/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)158)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 42)

Rusland, de zaak Aleksej Navalny, de troepenopbouw aan de Oekraïense grens en de Russische aanslag in de Tsjechische Republiek
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0236/2021

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0159)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 43)

Vijfde verjaardag van het vredesakkoord in Colombia
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0227/2021

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0160)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 44)

Europese kindergarantie
Ontwerpresolutie B9-0220/2021

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0161)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 45)

De toegankelijkheid en betaalbaarheid van COVID-tests
Ontwerpresolutie B9-0234/2021/rev

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0162)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 46)

Rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer ***II
Aanbeveling voor de tweede lezing over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer (herschikking) [12262/1/2020 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021)

(Meerderheid van de leden van het Parlement)

AMENDEMENTEN

De voorzitter deelt mee dat er geen enkel amendement is aangenomen en dat hij geen andere voorstellen tot verwerping van het standpunt van de Raad in eerste lezing heeft ontvangen overeenkomstig artikel 67 van het Reglement.

Het standpunt van de Raad wordt dan ook geacht te zijn goedgekeurd.

De voorgestelde handeling wordt aldus aangenomen.

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0150)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 34)

Europees Defensiefonds ***II
Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees Defensiefonds en tot intrekking van Verordening (EU) 2018/1092 [06748/1/2020 - C9-0112/2021 - 2018/0254(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021)

(Meerderheid van de leden van het Parlement)

AMENDEMENTEN

De voorzitter deelt mee dat er geen enkel amendement is aangenomen en dat hij geen andere voorstellen tot verwerping van het standpunt van de Raad in eerste lezing heeft ontvangen overeenkomstig artikel 67 van het Reglement.

Het standpunt van de Raad wordt dan ook geacht te zijn goedgekeurd.

De voorgestelde handeling wordt aldus aangenomen.

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0151)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 35)

(De vergadering wordt om 13.09 uur geschorst.)

Laatst bijgewerkt op: 21 september 2021Juridische mededeling - Privacybeleid