Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0237(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A9-0045/2021

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 29/04/2021 - 10

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0150

Zápisnica
XML 14k
Štvrtok, 29. apríla 2021 - Brusel

10. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predseda oznámil výsledky hlasovania:

Pandemická situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 v Latinskej Amerike
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0239/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)155)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 39)

Bolívia a zatknutie bývalej prezidentky Jeanine Añezovej a ďalších činiteľov
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0244/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)156)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 40)

Pakistanský zákon o rúhaní, najmä prípad Šagufty Kausarovej a Šafkata Emmanuela
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0254/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)157)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 41)

Odhady príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2022 – Európsky parlament
Správa o odhadoch príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2020 – Oddiel I – Európsky parlament [2020/2264(BUI)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Damian Boeselager (A9-0145/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)158)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 42)

Rusko, prípad Alexeja Navaľného, koncentrácia vojenských síl na ukrajinských hraniciach a ruský útok v Českej republike
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0236/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0159)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 43)

Piate výročie mierovej dohody v Kolumbii
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0227/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0160)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 44)

Európska záruka pre deti
Návrh uznesenia B9-0220/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0161)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 45)

Prístup k testom na COVID-19 a ich cenová dostupnosť
Návrh uznesenia B9-0234/2021/rev

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0162)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 46)

Práva a povinnosti cestujúcich v železničnej preprave ***II
Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave (prepracované znenie) [12262/1/2020 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021)

(Potrebná väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Predsedajúci oznámil, že v súvislosti s pozíciou Rady v prvom čítaní nebol prijatý žiadny pozmeňujúci návrh a nedostal návrhy na zamietnutie podľa článku 67 rokovacieho poriadku.

Pozícia Rady sa preto považuje za schválenú.

Tým je predložený akt prijatý.

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0150)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 34)

Európsky obranný fond ***II
Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky obranný fond a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) 2018/1092 [06748/1/2020 - C9-0112/2021 - 2018/0254(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021)

(Potrebná väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Predsedajúci oznámil, že v súvislosti s pozíciou Rady v prvom čítaní nebol prijatý žiadny pozmeňujúci návrh a nedostal návrhy na zamietnutie podľa článku 67 rokovacieho poriadku.

Pozícia Rady sa preto považuje za schválenú.

Tým je predložený akt prijatý.

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0151)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 35)

(Rokovanie bolo prerušené o 13.09 h.)

Posledná úprava: 21. septembra 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia