Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 70k
Donderdag 29 april 2021 - Brussel

12. Tweede stemming
CRE

Het Parlement houdt een enkele stemming over:

Administratieve samenwerking op het gebied van accijnzen: inhoud van elektronische registers *
Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 389/2012 van de Raad betreffende administratieve samenwerking op het gebied van de accijnzen wat betreft de inhoud van het elektronische register [COM(2021)0028 - C9-0016/2021 - 2021/0015(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Irene Tinagli (A9-0121/2021).

Het Parlement houdt een eindstemming over:

De COVID-19-pandemie in Latijns-Amerika
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0239/2021;

Bolivia en de arrestatie van voormalig president Jeanine Añez en andere functionarissen
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0244/2021;

Wetgeving inzake godslastering in Pakistan, in het bijzonder de zaak Shagufta Kausar en Shafqat Emmanuel
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0254/2021;

Raming van het Parlement van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2022
Verslag over de raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2022 - Afdeling I - Europees Parlement [2020/2264(BUI)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Damian Boeselager (A9-0145/2021);

Rusland, de zaak Aleksej Navalny, de troepenopbouw aan de Oekraïense grens en de Russische aanslag in de Tsjechische Republiek
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0236/2021;

Vijfde verjaardag van het vredesakkoord in Colombia
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0237/2021;

Europese kindergarantie
Ontwerpresolutie B9-0220/2021;

De toegankelijkheid en betaalbaarheid van COVID-tests
Ontwerpresolutie B9-0234/2021/rev;

De betrekkingen tussen de EU en India
Verslag over de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid betreffende de betrekkingen tussen de EU en India [2021/2023(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Alviina Alametsä (A9-0124/2021);

Het Parlement gaat over tot de eindstemming over de ontwerpresoluties over de kwijting:

Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Commissie en uitvoerende agentschappen
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen [COM(2020)0288 - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Kuhs (A9-0117/2021);

Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Europees Parlement
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, afdeling I — Europees Parlement [COM(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021);

Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Raad en Europese Raad
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, afdeling II – Europese Raad en Raad [COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Pascal Durand (A9-0056/2021);

Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Hof van Justitie van de Europese Unie
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, afdeling IV – Hof van Justitie van de Europese Unie [COM(2020)0288 - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ramona Strugariu (A9-0064/2021);

Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Rekenkamer
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, afdeling V – Rekenkamer [COM(2020)0288 - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Martina Dlabajová (A9-0059/2021);

Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Europees Economisch en Sociaal Comité
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, afdeling VI – Europees Economisch en Sociaal Comité [COM(2020)0288 - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Olivier Chastel (A9-0057/2021);

Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Comité van de Regio's
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, afdeling VII – Comité van de Regio’s [COM(2020)0288 - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Alin Mituța (A9-0055/2021);

Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Europese Ombudsman
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, afdeling VIII – Europese Ombudsman [COM(2020)0288 - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Olivier Chastel (A9-0065/2021)

Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, afdeling IX - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming [COM(2020)0288 - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Alin Mituța (A9-0067/2021);

Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Europese Dienst voor extern optreden
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, afdeling X — Europese Dienst voor extern optreden [COM(2020)0288 - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Alin Mituța (A9-0063/2021);

Kwijting 2019: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) (voor 20 februari 2019: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding) voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0230/2020 - 2020/2150(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0069/2021);

Kwijting 2019: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) (voor 20 februari 2019: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden) voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0231/2020 - 2020/2151(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0094/2021);

Kwijting 2019: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021);

Kwijting 2019: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021);

Kwijting 2019: Europees Milieuagentschap
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021);

Kwijting 2019: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (EU-OSHA) (voor 20 februari 2019: Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk) voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0235/2020 - 2020/2155(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0090/2021);

Kwijting 2019: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0236/2020 - 2020/2156(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0084/2021);

Kwijting 2019: Europees Geneesmiddelenbureau
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021);

Kwijting 2019: Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust) (voor 12 december 2019: Eurojust) voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021);

Kwijting 2019: Europese Stichting voor opleiding
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0239/2020 - 2020/2159(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0089/2021);

Kwijting 2019: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0240/2020 - 2020/2160(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0099/2021);

Kwijting 2019: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0241/2020 - 2020/2161(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0070/2021);

Kwijting 2019: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021);

Kwijting 2019: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021);

Kwijting 2019: Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging (Enisa)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van Enisa (het Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging) (tot 27 juni 2019: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa)) voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0244/2020 - 2020/2164(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0085/2021);

Kwijting 2019: Spoorwegbureau van de Europese Unie
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Spoorwegbureau van de Europese Unie (ERA) voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0245/2020 - 2020/2165(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2021);

Kwijting 2019: Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol) voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021);

Kwijting 2019: Europees Grens- en kustwachtagentschap
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Grens- en kustwachtagentschap voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021);

Kwijting 2019: Europees GNSS-Agentschap
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021);

Kwijting 2019: Europees Bureau voor visserijcontrole
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Bureau voor visserijcontrole voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0249/2020 - 2020/2169(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0092/2021);

Kwijting 2019: Europees Agentschap voor chemische stoffen
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021);

Kwijting 2019: Voorzieningsagentschap van Euratom
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0251/2020 - 2020/2171(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0088/2021);

Kwijting 2019: Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021);

Kwijting 2019: Europees Instituut voor gendergelijkheid
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor gendergelijkheid voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0253/2020 - 2020/2173(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2021);

Kwijting 2019: Europese Bankautoriteit
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Bankautoriteit voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0254/2020 - 2020/2174(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0091/2021);

Kwijting 2019: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0255/2020 - 2020/2175(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2021);

Kwijting 2019: Europese Autoriteit voor effecten en markten
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor effecten en markten voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0256/2020 - 2020/2176(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0093/2021);

Kwijting 2019: Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators (voor 4 juli 2019: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators) voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021);

Kwijting 2019: Bureau voor ondersteuning van Berec (Berec-Bureau)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau voor ondersteuning van Berec (Berec-Bureau) voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021);

Kwijting 2019: Europees Instituut voor innovatie en technologie
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor innovatie en technologie voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021);

Kwijting 2019: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021);

Kwijting 2019: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021);

Kwijting 2019: Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021);

Kwijting 2019: Gemeenschappelijke Onderneming SESAR
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming SESAR voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021);

Kwijting 2019: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021);

Kwijting 2019: Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021);

Kwijting 2019: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021);

Kwijting 2019: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2 voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021);

Kwijting 2019: Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021);

Kwijting 2019: Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021);

Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - 8e, 9e, 10e en 11e EOF
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het achtste, negende, tiende en elfde Europees Ontwikkelingsfonds voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021);

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de agentschappen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019: functioneren, financieel beheer en controle
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de agentschappen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019: functioneren, financieel beheer en controle [COM(2020)0288 - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021).

Er kan worden gestemd tot 15 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt om 16.30 uur (punt 19 van de notulen van 29.4.2021)

(De vergadering wordt om 13.47 uur geschorst.)

Laatst bijgewerkt op: 21 september 2021Juridische mededeling - Privacybeleid