Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/2141(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A9-0044/2021

Разисквания :

PV 27/04/2021 - 8
CRE 27/04/2021 - 8

Гласувания :

PV 28/04/2021 - 2
PV 28/04/2021 - 13
CRE 28/04/2021 - 13
PV 29/04/2021 - 19

Приети текстове :

P9_TA(2021)0165

Протокол
XML 140k
Четвъртък, 29 април 2021 г. - Брюксел

19. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от гласуването:

Административно сътрудничество в областта на акцизите: съдържание на електронните регистри *
Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 389/2012 на Съвета относно административното сътрудничество в областта на акцизите, що се отнася до съдържанието на електронните регистри [COM(2021)0028 - C9-0016/2021 - 2021/0015(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Irene Tinagli (A9-0121/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се с единно гласуване (P9_TA(2021)0154)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 38)

Пандемията от COVID-19 в Латинска Америка
Общо предложение за резолюция RC-B9-0239/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0155)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 39)

(Предложението за резолюция B9-0238/2021 отпада.)

Боливия и арестуването на бившия президент Янине Анес и други длъжностни лица
Общо предложение за резолюция RC-B9-0244/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0156)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 40)

(Предложението за резолюция RC-B9-0245/2021 отпада.)

Законите за богохулството в Пакистан, и по-специално случаят на Шагуфта Каусар и Шафкат Емануел
Общо предложение за резолюция RC-B9-0254/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0157)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 41)

(Предложението за резолюция B9-0253/2021 отпада.)

Бюджетна прогноза за приходите и разходите на Парламента за финансовата 2022 година
Доклад относно бюджетната прогноза за приходите и разходите за финансовата 2022 година – Раздел I – Европейски парламент [2020/2264(BUI)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Damian Boeselager (A9-0145/2021)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0158)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 42)

Русия, случаят с Алексей Навални, увеличаване на военното присъствие по границата на Украйна и руското нападение в Чешката република
Общо предложение за резолюция RC-B9-0236/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0159)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 43)

(Предложението за резолюция B9-0235/2021 отпада.)

Пета годишнина от мирното споразумение в Колумбия
Общо предложение за резолюция RC-B9-0227/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0159)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 43)

(Предложенията за резолюции B9-0228/2021 и B9-0232/2021 отпадат.)

Европейска гаранция за децата
Предложение за резолюция B9-0220/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0161)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 45)

Физическа и финансова достъпност на тестовете за COVID-19
Предложение за резолюция B9-0234/2021/rev

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0162)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 46)

(Предложението за резолюция B9-0233/2021 отпада.)

Отношенията между ЕС и Индия
Доклад относно препоръка на Европейския парламент до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно отношенията между ЕС и Индия [2021/2023(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРОЕКТОПРЕПОРЪКА

Приема се (P9_TA(2021)0163)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 47)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ бюджет на ЕС – Комисия и изпълнителни агенции
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел III ‒ Комисия и изпълнителни агенции [COM(2020)0288 - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Kuhs (A9-0117/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0164)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 48)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски парламент
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел I ‒ Европейски парламент [COM(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0165)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 49)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ бюджет на ЕС – Съвет и Европейски съвет
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет [COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Pascal Durand (A9-0056/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0166)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 50)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ бюджет на ЕС – Съд на Европейския съюз
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел IV ‒ Съд на Европейския съюз [COM(2020)0288 - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ramona Strugariu (A9-0064/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0167)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 51)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ бюджет на ЕС – Сметна палата
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел V ‒ Сметна палата [COM(2020)0288 - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Martina Dlabajová (A9-0059/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0168)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 52)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски икономически и социален комитет
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел VI – Европейски икономически и социален комитет [COM(2020)0288 - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Olivier Chastel (A9-0057/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0169)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 53)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ бюджет на ЕС – Комитет на регионите
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел VII – Комитет на регионите [COM(2020)0288 - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Alin Mituța (A9-0055/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0170)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 54)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски омбудсман
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел VIII ‒ Европейски омбудсман [COM(2020)0288 - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Olivier Chastel (A9-0065/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0171)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 55)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски надзорен орган по защита на данните
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел IX ‒ Европейски надзорен орган по защита на данните [COM(2020)0288 - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Alin Mituța (A9-0067/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0172)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 56)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска служба за външна дейност
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел X ‒ Европейска служба за външна дейност [COM(2020)0288 - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Alin Mituța (A9-0063/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0173)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 57)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) (преди 20 февруари 2019 г. – Европейски център за развитие на професионалното обучение) за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0230/2020 - 2020/2150(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0069/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0174)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 58)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) (преди 20 февруари 2019 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд) за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0231/2020 - 2020/2151(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0094/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0175)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 59)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0176)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 60)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0177)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 61)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейска агенция за околна среда
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0178)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 62)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) (преди 20 февруари 2019 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа) за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0235/2020 - 2020/2155(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0090/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0179)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 63)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Център за преводи за органите на Европейския съюз
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0236/2020 - 2020/2156(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0084/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0180)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 64)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейска агенция по лекарствата
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0181)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 65)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (до 12 декември 2019 г.: Евроюст) за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0182)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 66)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейска фондация за обучение
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0239/2020 - 2020/2159(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0089/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0183)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 67)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейска агенция по морска безопасност
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0240/2020 - 2020/2160(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0099/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0184)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 68)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0241/2020 - 2020/2161(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0070/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0185)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 69)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейски орган за безопасност на храните
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0186)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 70)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0187)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 71)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Агенция на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на ENISA (Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност) (преди 27 юни 2019 г.: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA)) за финансовата 2019 година: [COM(2020)0288 - C9-0244/2020 - 2020/2164(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0085/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0188)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 72)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA) за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0245/2020 - 2020/2165(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0189)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 73)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0190)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 74)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейска агенция за гранична и брегова охрана
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за гранична и брегова охрана за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0190)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 75)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейска агенция за ГНСС
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0192)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 76)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0249/2020 - 2020/2169(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0092/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0193)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 77)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейска агенция по химикали
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикали за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0194)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 78)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Агенция за снабдяване към Евратом
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0251/2020 - 2020/2171(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0088/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0195)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 79)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0196)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 80)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейски институт за равенство между половете
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0253/2020 - 2020/2173(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0197)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 81)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейски банков орган
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0254/2020 - 2020/2174(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0091/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0198)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 82)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0255/2020 - 2020/2175(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0199)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 83)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0256/2020 - 2020/2176(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0093/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0200)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 84)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (до 4 юли 2019 г.: Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия) за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0201)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 85)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Агенция за подкрепа на ОЕРЕС (Служба на ОЕРЕС)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за подкрепа на ОЕРЕС (Служба на ОЕРЕС) за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0202)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 86)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейски институт за иновации и технологии
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0203)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 87)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0204)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 88)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0205)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 89)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0206)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 90)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Съвместно предприятие SESAR
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0207)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 91)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Съвместно предприятие „Чисто небе 2“
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0208)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 92)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0209)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 93)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Съвместно предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“ за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0210)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 94)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0211)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 95)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Съвместно предприятие Shift2Rail
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие Shift2Rail за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0212)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 96)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Съвместно предприятие ECSEL
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0213)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 97)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ бюджет на ЕС – Oсми, Девети, Десети и Единадесети ЕФР
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2019 година [COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0214)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 98)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съю за финансовата 2019 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2019 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол [COM(2020)0288 - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0215)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 99)

Последно осъвременяване: 21 септември 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност