Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/2141(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A9-0044/2021

Debatter :

PV 27/04/2021 - 8
CRE 27/04/2021 - 8

Omröstningar :

PV 28/04/2021 - 2
PV 28/04/2021 - 13
CRE 28/04/2021 - 13
PV 29/04/2021 - 19

Antagna texter :

P9_TA(2021)0165

Protokoll
XML 112k
Torsdagen den 29 april 2021 - Bryssel

19. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

Administrativt samarbete i fråga om punktskatter – innehållet i elektroniska register *
Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EU) nr 389/2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter vad gäller innehållet i elektroniska register [COM(2021)0028 - C9-0016/2021 - 2021/0015(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Irene Tinagli (A9-0121/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes genom en enda omröstning (P9_TA(2021)0154)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 38)

Covid-19-pandemin i Latinamerika
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0239/2021

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

Antogs (P9_TA(2021)0155)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 39)

(Resolutionsförslag B9-0238/2021 bortföll.)

Bolivia och gripandet av den tidigare presidenten Jeanine Añez och andra ämbetsmän
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0244/2021

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

Antogs (P9_TA(2021)0156)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 40)

(Resolutionsförslag RC-B9-0245/2021 bortföll.)

Pakistans blasfemilagar, särskilt fallet med Shagufta Kausar och Shafqat Emmanuel
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0254/2021

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

Antogs (P9_TA(2021)0157)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 41)

(Resolutionsförslag B9-0253/2021 bortföll.)

Parlamentets beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2022
Betänkande om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2022 [2020/2264(BUI)] - Budgetutskottet. Föredragande: Damian Boeselager (A9-0145/2021)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0158)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 42)

Ryssland, fallet Aleksej Navalnyj, militär upptrappning vid den ukrainska gränsen och rysk attack i Tjeckien
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0236/2021

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

Antogs (P9_TA(2021)0159)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 43)

(Resolutionsförslag B9-0235/2021 bortföll.)

Femårsdagen av fredsavtalet i Colombia
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0227/2021

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

Antogs (P9_TA(2021)0159)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 43)

(Resolutionsförslagen B9-0228/2021 och B9-0232/2021 bortföll.)

Europeisk barngaranti
Resolutionsförslag B9-0220/2021

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0161)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 45)

Tillgång till covid-19-testning till överkomliga priser
Resolutionsförslag B9-0234/2021/rev

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0162)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 46)

(Resolutionsförslag B9-0233/2021 bortföll.)

Förbindelserna mellan EU och Indien
Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om förbindelserna mellan EU och Indien [2021/2023(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

Antogs (P9_TA(2021)0163)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 47)

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan [COM(2020)0288 - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Kuhs (A9-0117/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0164)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 48)

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt I – Europaparlamentet [COM(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0165)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 49)

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet [COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Pascal Durand (A9-0056/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0166)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 50)

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europeiska unionens domstol
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt IV – Europeiska unionens domstol [COM(2020)0288 - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ramona Strugariu (A9-0064/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0167)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 51)

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – revisionsrätten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt V – revisionsrätten [COM(2020)0288 - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Martina Dlabajová (A9-0059/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0168)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 52)

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén [COM(2020)0288 - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Olivier Chastel (A9-0057/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0169)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 53)

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Regionkommittén
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt VII – Regionkommittén [COM(2020)0288 - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Alin Mituța (A9-0055/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0170)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 54)

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen [COM(2020)0288 - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Olivier Chastel (A9-0065/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0171)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 55)

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen [COM(2020)0288 - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Alin Mituța (A9-0067/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0172)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 56)

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten [COM(2020)0288 - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Alin Mituța (A9-0063/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0173)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 57)

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) (före den 20 februari 2019: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0230/2020 - 2020/2150(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0069/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0174)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 58)

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) (före den 20 februari 2019: Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0231/2020 - 2020/2151(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0094/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0175)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 59)

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0176)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 60)

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0177)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 61)

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska miljöbyrån
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0178)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 62)

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska arbetsmiljöbyrån
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) (före den 20 februari 2019: Europeiska arbetsmiljöbyrån) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0235/2020 - 2020/2155(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0090/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0179)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 63)

Ansvarsfrihet 2019: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0236/2020 - 2020/2156(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0084/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0180)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 64)

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska läkemedelsmyndigheten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0181)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 65)

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) (före den 12 december 2019: Eurojust) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0182)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 66)

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0239/2020 - 2020/2159(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0089/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0183)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 67)

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska sjösäkerhetsbyrån
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0240/2020 - 2020/2160(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0099/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0184)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 68)

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0241/2020 - 2020/2161(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0070/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0185)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 69)

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0186)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 70)

Ansvarsfrihet 2019: Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0187)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 71)

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå (Enisa)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Enisa (Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå) (före 27 juni 2019: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0244/2020 - 2020/2164(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0085/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0188)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 72)

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska unionens järnvägsbyrå
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0245/2020 - 2020/2165(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0189)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 73)

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0190)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 74)

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0190)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 75)

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska byrån för GNSS
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för GNSS (GSA) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0192)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 76)

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska fiskerikontrollbyrån
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0249/2020 - 2020/2169(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0092/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0193)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 77)

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska kemikaliemyndigheten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0194)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 78)

Ansvarsfrihet 2019: Euratoms försörjningsbyrå
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0251/2020 - 2020/2171(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0088/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0195)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 79)

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0196)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 80)

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska jämställdhetsinstitutet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0253/2020 - 2020/2173(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0197)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 81)

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska bankmyndigheten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0254/2020 - 2020/2174(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0091/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0198)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 82)

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0255/2020 - 2020/2175(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0199)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 83)

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0256/2020 - 2020/2176(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0093/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0200)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 84)

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (före den 4 juli 2019: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0201)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 85)

Ansvarsfrihet 2019: Byrån för stöd till Berec (Berecbyrån)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Byrån för stöd till Berec (Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation) – (Berecbyrån) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0202)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 86)

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska institutet för innovation och teknik
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0203)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 87)

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska stödkontoret för asylfrågor
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0204)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 88)

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0205)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 89)

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det europeiska gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0206)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 90)

Ansvarsfrihet 2019: Det gemensamma Sesar-företaget
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma Sesar företaget för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0207)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 91)

Ansvarsfrihet 2019: Det gemensamma företaget Clean Sky 2
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky 2 för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0208)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 92)

Ansvarsfrihet 2019: Det gemensamma företaget för biobaserade industrier
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för biobaserade industrier för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0209)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 93)

Ansvarsfrihet 2019: Det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (IMI) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0210)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 94)

Ansvarsfrihet 2019: Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0211)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 95)

Ansvarsfrihet 2019: Det gemensamma företaget Shift2Rail
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Shift2Rail för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0212)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 96)

Ansvarsfrihet 2019: Det gemensamma företaget Ecsel
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Ecsel för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0213)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 97)

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – åttonde, nionde, tionde och elfte EUF
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2019 [COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0214)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 98)

Betänkande om ansvarsfriheten för genomförandet av budgeten för EU:s byråer för budgetåret 2019: verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll
Betänkande om ansvarsfriheten för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byråer för budgetåret 2019: verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll [COM(2020)0288 - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0215)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 99)

Senaste uppdatering: 27 juli 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy