Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Четвъртък, 29 април 2021 г. - Брюксел
 1.Откриване на заседанието
 2.Състав на политическите групи
 3.Състав на комисиите и делегациите
 4.Обявяване на резултатите от гласуването
 5.Програма на Съюза за борба с измамите за периода 2021-2027 г. ***II (разискване)
 6.Първо гласуване
 7.Програма на Съюза за борба с измамите за периода 2021-2027 г. ***II (продължeние на разискването)
 8.Европейски фонд за отбрана ***II (разискване)
 9.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  9.1.Пандемията от COVID-19 в Латинска Америка
  9.2.Боливия и арестуването на бившия президент Янине Анес и други длъжностни лица
  9.3.Законите за богохулството в Пакистан, и по-специално случаят на Шагуфта Каусар и Шафкат Емануел
 10.Обявяване на резултатите от гласуването
 11.Възобновяване на заседанието
 12.Второ гласуване
 13.Възобновяване на заседанието
 14.Програма „Цифрова Европа“ ***II (разискване)
 15.Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) за периода 2021-2027 г. ***II (разискване)
 16.Възобновяване на заседанието
 17.Състав на Парламента
 18.Състав на комисиите и делегациите
 19.Обявяване на резултатите от гласуването
 20.Обяснения на вот
 21.Поправки на вот и намерения за гласуване
 22.Петиции
 23.Внесени документи
 24.Асоциирани комисии (член 57 от Правилника за дейността)
 25.Решения за прилагане на процедурата на съвместни заседания на комисии (член 58 от Правилника за дейността)
 26.Решения за изготвяне на доклади по собствена инициатива
 27.Промени в сезирането на комисии (член 56 от Правилника за дейността)
 28.Одобряване на протоколите от заседанията от настоящата сесия и предаване на приетите текстове
 29.График на следващите заседания
 30.Закриване на заседанието
 31.Прекъсване на сесията
 Списък на присъствалите
Протокол (507 kb) Списък на присъствалите (44 kb) Резултати от различните гласувания (893 kb) Поименни гласувания (13104 kb) 
 
Протокол (507 kb) Списък на присъствалите (44 kb) Резултати от различните гласувания (893 kb) Поименни гласувания (13104 kb) 
 
Протокол (99 kb) Списък на присъствалите (12 kb) Резултати от различните гласувания (186 kb) Поименни гласувания (218 kb) 
 
Протокол (451 kb) Списък на присъствалите (86 kb) Резултати от различните гласувания (539 kb) Поименни гласувания (1992 kb) 
Последно осъвременяване: 21 септември 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност