Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Czwartek, 29 kwietnia 2021 r. - Bruksela
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Skład grup politycznych
 3.Skład komisji i delegacji
 4.Ogłoszenie wyników głosowania
 5.Unijny program zwalczania nadużyć finansowych na lata 2021-2027 ***II (debata)
 6.Pierwsza część głosowania
 7.Unijny program zwalczania nadużyć finansowych na lata 2021-2027 ***II (ciąg dalszy debaty)
 8.Europejski Fundusz Obronny ***II (debata)
 9.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  9.1.Sytuacja związana z pandemią COVID-19 w Ameryce Łacińskiej
  9.2.Boliwia i aresztowanie byłej prezydent Jeanine Añez i innych urzędników państwowych
  9.3.Prawo zakazujące bluźnierstwa w Pakistanie, w szczególności sprawa Shagufty Kausar i Shafqata Emmanuela
 10.Ogłoszenie wyników głosowania
 11.Wznowienie posiedzenia
 12.Druga część głosowania
 13.Wznowienie posiedzenia
 14.Program „Cyfrowa Europa” ***II (debata)
 15.Program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) na lata 2021-2027 ***II (debata)
 16.Wznowienie posiedzenia
 17.Skład Parlamentu
 18.Skład komisji i delegacji
 19.Ogłoszenie wyników głosowania
 20.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 21.Korekty i zamiary głosowania
 22.Petycje
 23.Składanie dokumentów
 24.Zaangażowane komisje (art. 57 Regulaminu)
 25.Decyzje o zastosowaniu procedury wspólnych posiedzeń komisji (art. 58 Regulaminu)
 26.Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy
 27.Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 56 Regulaminu)
 28.Zatwierdzenie protokołów posiedzeń bieżącej sesji i przekazanie przyjętych tekstów
 29.Kalendarz następnych posiedzeń
 30.Zamknięcie posiedzenia
 31.Przerwa w obradach
 Lista obecności
Protokół (422 kb) Lista obecności (44 kb) Wyniki głosowania (785 kb) Głosowanie imienne (13104 kb) 
 
Protokół (422 kb) Lista obecności (44 kb) Wyniki głosowania (785 kb) Głosowanie imienne (13104 kb) 
 
Protokół (94 kb) Lista obecności (12 kb) Wyniki głosowania (169 kb) Głosowanie imienne (239 kb) 
 
Protokół (411 kb) Lista obecności (75 kb) Wyniki głosowania (474 kb) Głosowanie imienne (1956 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 21 września 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności