Seznam 
Zápis
XML 423kPDF 398kWORD 94k
Čtvrtek, 29. dubna 2021 - Brusel
1.Zahájení denního zasedání
 2.Členství v politických skupinách
 3.Členství ve výborech a v delegacích
 4.Oznámení výsledků hlasování
 5.Program Unie pro boj proti podvodům na období 2021–2027 ***II (rozprava)
 6.První hlasování
 7.Program Unie pro boj proti podvodům na období 2021–2027 ***II (pokračování rozpravy)
 8.Evropský obranný fond ***II (rozprava)
 9.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  9.1.Pandemie COVID-19 v Latinské Americe
  9.2.Bolívie a zatčení bývalé prezidentky Jeanine Añezové a dalších činitelů
  9.3.Zákony proti rouhání v Pákistánu, zejména případ Šagufty Kausarové a Šafkata Emmanuela
 10.Oznámení výsledků hlasování
 11.Pokračování denního zasedání
 12.Druhé hlasování
 13.Pokračování denního zasedání
 14.Program Digitální Evropa ***II (rozprava)
 15.Zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) na období 2021–2027 ***II (rozprava)
 16.Pokračování denního zasedání
 17.Složení Parlamentu
 18.Členství ve výborech a v delegacích
 19.Oznámení výsledků hlasování
 20.Vysvětlení hlasování
 21.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 22.Petice
 23.Předložení dokumentů
 24.Postup s přidruženými výbory (článek 57 jednacího řádu)
 25.Rozhodnutí o uplatnění postupu společných schůzí výborů (článek 58 jednacího řádu)
 26.Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu
 27.Změny v postoupení výborům (článek 56 jednacího řádu)
 28.Schválení zápisů z tohoto dílčího zasedání a předání přijatých textů
 29.Termín příštího dílčího zasedání
 30.Ukončení denního zasedání
 31.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Pedro SILVA PEREIRA
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:04.


2. Členství v politických skupinách

Isabella Adinolfi a Andrea Caroppo již nepatří k nezařazeným poslancům a s platností od 29. dubna 2021 se stali členy skupiny PPE.

Helmut Geuking již není členem skupiny ECR a s platností od 29. dubna 2021 se stal členem skupiny PPE.


3. Členství ve výborech a v delegacích

Předsedající oznámil, že předseda Parlamentu obdržel od skupiny PPE tato rozhodnutí, kterými se mění členství ve výborech a delegacích:

výbor EMPL: Helmut Geuking, kterým je nahrazen Daniel Caspary

výbor IMCO: Andrea Caroppo, kterým je nahrazen Dan-Ştefan Motreanu

výbor FEMM: Isabella Adinolfi, kterou je nahrazena Maria da Graça Carvalho

delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ukrajina: Helmut Geuking, kterým je nahrazena Isabel Benjumea Benjumea

delegace v Parlamentním shromáždění Euronest: Helmut Geuking, kterým je nahrazen Daniel Caspary

Tato rozhodnutí nabyla účinnosti dnešním dnem.


4. Oznámení výsledků hlasování

Předsedající oznámil výsledky hlasování:

Digitální zelený certifikát – občané EU ***I
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, testování a uzdravení za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19 (digitální zelený certifikát) [COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Juan Fernando López Aguilar

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

přijat v pozměněném znění (P9_TA(2021)0145)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 29)

ŽÁDOST O VRÁCENÍ VÝBORU

schválena JH (569 pro, 95 proti, 26 zdržení se)

Digitální zelený certifikát – státní příslušníci třetích zemí ***I
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o
rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, testování a uzdravení během pandemie COVID-19 státním příslušníkům třetích zemí s oprávněným pobytem nebo oprávněným bydlištěm na území členských států (digitální zelený certifikát) [COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Juan Fernando López Aguilar

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

přijat v pozměněném znění (P9_TA(2021)0146)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 30)

ŽÁDOST O VRÁCENÍ VÝBORU

schválena JH (569 pro, 61 proti, 60 zdržení se)

Zdanění digitální ekonomiky: jednání OECD, daňové rezidentství digitálních společností a případné evropské zdanění digitální ekonomiky
Zpráva o zdanění digitální ekonomiky: jednání OECD, daňové rezidentství digitálních společností a případné evropské zdanění digitální ekonomiky [2021/2010(INI)] Zpravodajové: Andreas Schwab a Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0147)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 31)

Vražda Daphne Caruanové Galiziové a právní stát na Maltě
Návrh usnesení B9-0219/2021

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0148)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 32)

Vztahy mezi EU a Indií
Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku týkajícím se vztahů mezi EU a Indií [2021/2023(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0163)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 47)

Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr Evropské unie
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019, oddíl IV – Soudní dvůr Evropské unie [COM(2020)0288 - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Ramona Strugariu (A9-0064/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0167)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 51)

Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019, oddíl V – Účetní dvůr [COM(2020)0288 - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Martina Dlabajová (A9-0059/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0168)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 52)

Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor [COM(2020)0288 - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Olivier Chastel (A9-0057/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0169)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 53)

Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019, oddíl VII – Výbor regionů [COM(2020)0288 - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Alin Mituța (A9-0055/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0170)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 54)

Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv [COM(2020)0288 - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Olivier Chastel (A9-0065/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0171)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 55)

Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor ochrany údajů
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů [COM(2020)0288 - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Alin Mituța (A9-0067/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0172)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 56)

Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost [COM(2020)0288 - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Alin Mituța (A9-0063/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0173)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 57)

Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro základní práva
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0176)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 60)

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0177)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 61)

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro životní prostředí
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0178)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 62)

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro léčivé přípravky
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0181)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 65)

Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) (do 12. prosince 2019: Eurojust) na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0182)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 66)

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0186)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 70)

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0187)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 91)

Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0190)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 74)

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0191)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 75)

Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura pro evropský GNSS
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0192)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 76)

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro chemické látky
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0194)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 78)

Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0196)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 80)

Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů (do 4. července 2019: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů) na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0201)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 85)

Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura na podporu BEREC (Úřad BEREC)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury na podporu BEREC (Úřad BEREC) na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0202)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 86)

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropský inovační a technologický institut
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0203)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 87)

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0204)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 88)

Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0205)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 89)

Udělení absolutoria za rok 2019: společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0206)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 90)

Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik SESAR
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0207)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 91)

Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik Clean Sky 2
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky 2 na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0208)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 92)

Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0209)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 93)

Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0210)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 94)

Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik pro palivové články a vodík 2
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro palivové články a vodík 2 na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0211)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 95)

Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik Shift2Rail
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Shift2Rail na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0212)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 96)

Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik ECSEL
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ECSEL na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0213)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 97)

Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – 8., 9., 10. a 11. ERF
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu osmého, devátého, desátého a jedenáctého Evropského rozvojového fondu na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0214)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 98)

Udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur Evropské unie na rozpočtový rok 2019: výkonnost, finanční řízení a kontrola
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur Evropské unie na rozpočtový rok 2019: výkonnost, finanční řízení a kontrola [COM(2020)0288 - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0215)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 99)

Vystoupení

Damian Boeselager (zpravodaj), aby na základě čl. 159 odst. 4 jednacího řádu učnil prohlášení ke své zprávě o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2022 – oddíl I – Evropský parlament (A9-0145/2021).


5. Program Unie pro boj proti podvodům na období 2021–2027 ***II (rozprava)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program Unie pro boj proti podvodům a zrušuje nařízení (EU) č. 250/2014 [05330/1/2021 - C9-0108/2021 - 2018/0211(COD)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Monika Hohlmeier (A9-0126/2021)

Monika Hohlmeier uvedla doporučení pro druhé čtení.

Vystoupil Johannes Hahn (člen Komise).

Vystoupili: José Manuel Fernandes za skupinu PPE, Tsvetelina Penkova za skupinu S&D, Alin Mituța za skupinu Renew, Joachim Kuhs za skupinu ID, Daniel Freund za skupinu Verts/ALE, Bogdan Rzońca za skupinu ECR, a Sabrina Pignedoli – nezařazená poslankyně.

(pokračování rozpravy: bod 7 zápisu ze dne 29.4.2021)


6. První hlasování

Parlament hlasoval o pozměňovacích návrzích:

Pandemie COVID-19 v Latinské Americe
Společný návrh usnesení, který v souladu s čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu předložili Željana Zovko, José Manuel Fernandes, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler, Gabriel Mato, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Magdalena Adamowicz, Benoît Lutgen, Adam Jarubas, Janina Ochojska, Frances Fitzgerald, Lefteris Christoforou, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Vangelis Meimarakis, Stanislav Polčák, Ioan-Rareş Bogdan, Loucas Fourlas, Jiří Pospíšil, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Michaela Šojdrová a Vladimír Bilčík za skupinu PPE, Marek Belka, Isabel Santos a Maria-Manuel Leitão-Marques za skupinu S&D, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Moritz Körner, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoș Pîslaru, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță a Ramona Strugariu za skupinu Renew, Hannah Neumann, Anna Cavazzini za skupinu Verts/ALE, Veronika Vrecionová, Raffaele Fitto, Joanna Kopcińska, Karol Karski, Elżbieta Kruk, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch a Carlo Fidanza za skupinu ECR a Fabio Massimo Castaldo a kterým se nahrazují návrhy usnesení B9-0239/2021, B9-0240/2021, B9-0241/2021, B9-0242/2021 a B9-0243/2021, o pandemii COVID-19 v Latinské Americe (2021/2645(RSP)) (RC-B9-0239/2021);

Bolívie a zatčení bývalé prezidentky Jeanine Añezové a dalších činitelů
Společný návrh usnesení, který v souladu s čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu předložili Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Janina Ochojska, Ivan Štefanec, Frances Fitzgerald, Lefteris Christoforou, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Vangelis Meimarakis, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Jiří Pospíšil, Antonio López-Istúriz White, Luděk Niedermayer, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík a Gabriel Mato za skupinu PPE, José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Svenja Hahn, Moritz Körner, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu a Urmas Paet za skupinu Renew, Anna Fotyga, Karol Karski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Elżbieta Rafalska, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch a Carlo Fidanza za skupinu ECR a kterám se nahrazují návrhy usnesení B9-0244/2021, B9-0248/2021 a B9-0249/2021 o Bolívii a zatčení bývalé prezidentky Jeanine Añezové a dalších činitelů (2021/2646(RSP)) (RC-B9-0244/2021);

Zákony proti rouhání v Pákistánu, zejména případ Šagufty Kausarové a Šafkata Emmanuela
Společný návrh usnesení, který v souladu s čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu předložili Željana Zovko, Peter van Dalen, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler, Sandra Kalniete, György Hölvényi, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, Janina Ochojska, Frances Fitzgerald, Lefteris Christoforou, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Vangelis Meimarakis, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Jiří Pospíšil, Antonio López-Istúriz White, Luděk Niedermayer, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Tom Vandenkendelaere a Ivan Štefanec za skupinu PPE, Marek Belka, Isabel Santos a Evin Incir za skupinu S&D, Ulrike Müller, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans a Urmas Paet za skupinu Renew, Reinhard Bütikofer a Hannah Neumann za skupinu Verts/ALE, Anna Fotyga, Karol Karski, Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Tomasz Piotr Poręba, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Bert-Jan Ruissen, Nicola Procaccini, Witold Jan Waszczykowski, Adam Bielan, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Carlo Fidanza a Valdemar Tomaševski za skupinu ECR a Emmanuel Maurel za skupinu The Left a kterým se nahrazují návrhy usnesení B9-0254/2021, B9-0255/2021, B9-0256/2021, B9-0257/2021, B9-0258/2021 a B9-0259/2021, o zákonech proti rouhání v Pákistánu, zejména případu Šagufty Kausarové a Šafkata Emmanuela (2021/2647(RSP)) (RC-B9-0254/2021);

Odhad příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2022
Zpráva o odhadech příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2022 – oddíl I – Evropský parlament [2020/2264(BUI)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Damian Boeselager (A9-0145/2021);

Rusko: případ Alexeje Navalného, posilování vojenské přítomnosti na ukrajinských hranicích a ruský útok v České republice
Společný návrh usnesení, který v souladu s čl. 132 odst. 2 a 4 jednacího řádu předložili Michael Gahler, Željana Zovko, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Andrzej Halicki, Antonio López-Istúriz White, Miriam Lexmann, David Lega, Rasa Juknevičienė, Jerzy Buzek, Riho Terras, Arba Kokalari, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Vladimír Bilčík, Traian Băsescu, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Eugen Tomac a Michaela Šojdrová za skupinu PPE, Marek Belka, Włodzimierz Cimoszewicz, Tonino Picula za skupinu S&D, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu a Dragoş Tudorache za skupinu Renew, Sergey Lagodinsky za skupinu Verts/ALE, Anna Fotyga, Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Elżbieta Rafalska, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Jan Zahradil, Jacek Saryusz-Wolski, Zdzisław Krasnodębski, Adam Bielan, Elżbieta Kruk a Zbigniew Kuźmiuk za skupinu ECR a kterým se nahrazují návrhy usnesení B9-0236/2021, B9-0237/2021, B9-0250/2021, B9-0251/2021 a B9-0252/2021, o Rusku: případ Alexeje Navalného, posilování vojenské přítomnosti na ukrajinských hranicích a ruskám útok v České republice (2021/2642(RSP)) (RC-B9-0236/2021);

Páté výročí mírové dohody v Kolumbii
Společný návrh usnesení, který v souladu s čl. 132 odst. 2 a 4 jednacího řádu předložili Leopoldo López Gil, Sandra Kalniete, Esteban González Pons, Michael Gahler, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez za skupinu PPE, Javi López, Marek Belka, Maria-Manuel Leitão-Marques a Ibán García Del Blanco za skupinu S&D, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoș Pîslaru, María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache a Hilde Vautmans za skupinu Renew, Jordi Solé za skupinu Verts/ALE a Fabio Massimo Castaldo a kterým se nahrazují návrhy usnesení B9-0227/2021, B9-0229/2021, B9-0230/2021 a B9-0231/2021, o páteém výročí mírové dohody v Kolumbii (2021/2643(RSP)) (RC-B9-0227/2021);

Evropská záruka pro děti
Návrh usnesení B9-0220/2021;

Přístup k testům na COVID-19 a jejich cenová dostupnost
Návrh usnesení B9-0234/2021/rev;

Práva a povinnosti cestujících v železniční přepravě ***II
Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (přepracované znění) [12262/1/2020 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021);

Evropský obranný fond ***II
Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský obranný fond a zrušuje nařízení (EU) 2018/1092 [06748/1/2020 - C9-0112/2021 - 2018/0254(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021).

Hlasovat bylo možné do 11:00.

Hlasování začalo.

Oznámení výsledků hlasování bylo stanoveno na 13:00 (bod 10 zápisu ze dne 29.4.2021)


7. Program Unie pro boj proti podvodům na období 2021–2027 ***II (pokračování rozpravy)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program Unie pro boj proti podvodům a zrušuje nařízení (EU) č. 250/2014 [05330/1/2021 - C9-0108/2021 - 2018/0211(COD)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Monika Hohlmeier (A9-0126/2021)

Vystoupili: Pernille Weiss, Isabel García Muñoz, Katalin Cseh, Matteo Adinolfi, Ádám Kósa, Caterina Chinnici, Ramona Strugariu a Dorien Rookmaker.

Vystoupil Johannes Hahn (člen Komise).

Rozprava skončila.

Předsedající oznámil, že v souvislosti s postojem Rady v prvním čtení (05330/1/2021 - C9-0108/2021 - 2018/0211(COD)) nebyl v souladu s články 67 a 68 jednacího řádu předložen ani návrh na zamítnutí, ani pozměňovací návrh.

Postoj Rady byl tudíž prohlášen za schválený.

Navržený akt byl tudíž přijat (P9_TA(2021)0149).

(příloha „Výsledky hlasování“, bod 33)


8. Evropský obranný fond ***II (rozprava)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský obranný fond a zrušuje nařízení (EU) 2018/1092 [06748/1/2020 - C9-0112/2021 - 2018/0254(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021)

Zdzisław Krasnodębski uvedl doporučení pro druhé čtení.

Vystoupil Thierry Breton (člen Komise).

Vystoupil François-Xavier Bellamy za skupinu PPE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Othmar KARAS
místopředseda

Vystoupili: Patrizia Toia za skupinu S&D, Dominique Riquet za skupinu Renew, Jérôme Rivière za skupinu ID, Michael Bloss za skupinu Verts/ALE, Beata Mazurek za skupinu ECR, Marc Botenga za skupinu The Left, Fabio Massimo Castaldo – nezařazený poslanec, Cristian-Silviu Buşoi, Eero Heinäluoma, Nathalie Loiseau, Maximilian Krah, Mounir Satouri, Özlem Demirel, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Bart Groothuis, Hannah Neumann, Malin Björk, Riho Terras, Henrike Hahn, Clare Daly, Lefteris Christoforou a Željana Zovko.

Vystoupil Thierry Breton.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6 zápisu ze dne 29.4.2021 (pozměňovací návrhy).

Oznámení výsledků hlasování: bod 10 zápisu ze dne 29.4.2021 (pozměňovací návrhy).


9. Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 22 zápisu ze dne 28.4.2021.)


9.1. Pandemie COVID-19 v Latinské Americe

Návrhy usnesení B9-0238/2021, B9-0239/2021, B9-0240/2021, B9-0241/2021, B9-0242/2021 a B9-0243/2021 (2021/2645(RSP))

Maria-Manuel Leitão-Marques, Jordi Cañas, Anna Cavazzini, Ryszard Czarnecki a Miguel Urbán Crespo uvedli návrhy usnesení B9-0238/2021, B9-0240/2021, B9-0241/2021, B9-0242/2021 a B9-0243/2021.

Vystoupili: Željana Zovko za skupinu PPE, Javi López za skupinu S&D, Katalin Cseh za skupinu Renew, Tilly Metz za skupinu Verts/ALE, Joachim Stanisław Brudziński za skupinu ECR, Leila Chaibi za skupinu The Left a Fabio Massimo Castaldo – nezařazený poslanec.

José Manuel Fernandes uvedl návrh usnesení B9-0239/2021.

Vystoupili: Leopoldo López Gil, Isabel Santos a Dita Charanzová.

PŘEDSEDNICTVÍ: Marcel KOLAJA
místopředseda

Vystoupili: Marc Botenga, Paulo Rangel, Sara Cerdas, Seán Kelly, Jytte Guteland, Izaskun Bilbao Barandica, Loucas Fourlas, Mónica Silvana González, Robert Hajšel a Charles Goerens.

Vystoupil Mairead McGuinness (členka Komise) jménem místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6 zápisu ze dne 29.4.2021 (pozměňovací návrhy); bod 12 zápisu ze dne 29.4.2021 (konečné hlasování).

Oznámení výsledků hlasování: bod 10 zápisu ze dne 29.4.2021 (pozměňovací návrhy); bod 19 zápisu ze dne 29.4.2021 (konečné hlasování).


9.2. Bolívie a zatčení bývalé prezidentky Jeanine Añezové a dalších činitelů

Návrhy usnesení B9-0244/2021, B9-0245/2021, B9-0246/2021, B9-0247/2021, B9-0248/2021 a B9-0249/2021 (2021/2646(RSP))

Leopoldo López Gil, Javi López, José Ramón Bauzá Díaz, Jordi Solé, Hermann Tertsch a Manu Pineda uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Seán Kelly za skupinu PPE, Maria-Manuel Leitão-Marques za skupinu S&D, Izaskun Bilbao Barandica za skupinu Renew, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR, Isabel Santos a Dita Charanzová.

Vystoupil Olivér Várhelyi (člen Komise) jménem místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6 zápisu ze dne 29.4.2021 (pozměňovací návrhy); bod 12 zápisu ze dne 29.4.2021 (konečné hlasování).

Oznámení výsledků hlasování: bod 10 zápisu ze dne 29.4.2021 (pozměňovací návrhy); bod 19 zápisu ze dne 29.4.2021 (konečné hlasování).


9.3. Zákony proti rouhání v Pákistánu, zejména případ Šagufty Kausarové a Šafkata Emmanuela

Návrhy usnesení B9-0253/2021, B9-0254/2021, B9-0255/2021, B9-0256/2021, B9-0257/2021, B9-0258/2021 a B9-0259/2021(2021/2647(RSP))

Peter van Dalen, Evin Incir, Reinhard Bütikofer, Charlie Weimers, Emmanuel Maurel a Jaak Madison uvedli návrhy usnesení B9-0258/2021, B9-0256/2021, B9-0255/2021, B9-0259/2021, B9-0254/2021 a B9-0253/2021.

Vystoupili: Michael Gahler za skupinu PPE, Isabel Santos za skupinu S&D, Nathalie Loiseau za skupinu Renew, Joachim Kuhs za skupinu ID, Assita Kanko za skupinu ECR, Miriam Lexmann, Silvia Sardone, Bert-Jan Ruissen, Jérôme Rivière, Tomasz Piotr Poręba, Nicola Procaccini, Adam Bielan, Beata Kempa, Izabela-Helena Kloc.

Vystoupil Olivér Várhelyi (člen Komise) jménem místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6 zápisu ze dne 29.4.2021 (pozměňovací návrhy); bod 12 zápisu ze dne 29.4.2021 (konečné hlasování).

Oznámení výsledků hlasování: bod 10 zápisu ze dne 29.4.2021 (pozměňovací návrhy); bod 19 zápisu ze dne 29.4.2021 (konečné hlasování).


10. Oznámení výsledků hlasování

Předsedající oznámil výsledky hlasování:

Pandemie COVID-19 v Latinské Americe
Společný návrh usnesení RC-B9-0239/2021

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)155)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 39)

Bolívie a zatčení bývalé prezidentky Jeanine Añezové a dalších činitelů
Společný návrh usnesení RC-B9-0244/2021

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)156)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 40)

Zákony proti rouhání v Pákistánu, zejména případ Šagufty Kausarové a Šafkata Emmanuela
Společný návrh usnesení RC-B9-0254/2021

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)157)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 41)

Odhad příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2022
Zpráva o odhadech příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2022 – oddíl I – Evropský parlament [2020/2264(BUI)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Damian Boeselager (A9-0145/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)158)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 42)

Rusko: případ Alexeje Navalného, posilování vojenské přítomnosti na ukrajinských hranicích a ruský útok v České republice
Společný návrh usnesení RC-B9-0236/2021

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0159)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 43)

Páté výročí mírové dohody v Kolumbii
Společný návrh usnesení RC-B9-0227/2021

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0160)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 44)

Evropská záruka pro děti
Návrh usnesení B9-0220/2021

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0161)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 45)

Přístup k testům na COVID-19 a jejich cenová dostupnost
Návrh usnesení B9-0234/2021/rev

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0162)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 46)

Práva a povinnosti cestujících v železniční přepravě ***II
Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (přepracované znění) [12262/1/2020 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021)

(vyžaduje se většina hlasů všech poslanců Parlamentu)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Předsedající oznámil, že v souvislosti s postojem Rady v prvním čtení nebyl v souladu s článkem 67 jednacího řádu předložen ani pozměňovací návrh, ani návrh na zamítnutí.

Postoj Rady byl tudíž prohlášen za schválený.

Navržený akt byl tudíž přijat.

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0150)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 34)

Evropský obranný fond ***II
Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský obranný fond a zrušuje nařízení (EU) 2018/1092 [06748/1/2020 - C9-0112/2021 - 2018/0254(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021)

(vyžaduje se většina hlasů všech poslanců Parlamentu)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Předsedající oznámil, že v souvislosti s postojem Rady v prvním čtení nebyl v souladu s článkem 67 jednacího řádu předložen ani pozměňovací návrh, ani návrh na zamítnutí.

Postoj Rady byl tudíž prohlášen za schválený.

Navržený akt byl tudíž přijat.

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0151)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 35)

(Denní zasedání bylo přerušeno v 13:09.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Pedro SILVA PEREIRA
místopředseda

11. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 13:45.


12. Druhé hlasování

Parlament hlasoval jediným hlasováním:

Správní spolupráce v oblasti spotřebních daní, pokud jde o obsah elektronického registru *
Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 389/2012 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní, pokud jde o obsah elektronického registru [COM(2021)0028 - C9-0016/2021 - 2021/0015(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Irene Tinagli (A9-0121/2021).

Parlament hlasoval v konečných hlasováních:

Pandemie COVID-19 v Latinské Americe
Společný návrh usnesení RC-B9-0239/2021;

Bolívie a zatčení bývalé prezidentky Jeanine Añezové a dalších činitelů
Společný návrh usnesení RC-B9-0244/2021;

Zákony proti rouhání v Pákistánu, zejména případ Šagufty Kausarové a Šafkata Emmanuela
Společný návrh usnesení RC-B9-0254/2021;

Odhad příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2022
Zpráva o odhadech příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2022 – oddíl I – Evropský parlament [2020/2264(BUI)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Damian Boeselager (A9-0145/2021);

Rusko: případ Alexeje Navalného, posilování vojenské přítomnosti na ukrajinských hranicích a ruský útok v České republice
Společný návrh usnesení RC-B9-0236/2021;

Páté výročí mírové dohody v Kolumbii
Společný návrh usnesení RC-B9-0237/2021;

Evropská záruka pro děti
Návrh usnesení B9-0220/2021;

Přístup k testům na COVID-19 a jejich cenová dostupnost
Návrh usnesení B9-0234/2021/rev;

Vztahy mezi EU a Indií
Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku týkajícím se vztahů mezi EU a Indií [2021/2023(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Alviina Alametsä (A9-0124/2021);

Parlament hlasoval v konečných hlasováních o návrzích usnesení týkajících se udělení absolutoria:

Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019, oddíl III – Komise a výkonné agentury [COM(2020)0288 - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Kuhs (A9-0117/2021);

Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019, oddíl I – Evropský parlament [COM(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021);

Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019, oddíl II – Evropská rada a Rada [COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Pascal Durand (A9-0056/2021);

Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr Evropské unie
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019, oddíl IV – Soudní dvůr Evropské unie [COM(2020)0288 - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Ramona Strugariu (A9-0064/2021);

Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019, oddíl V – Účetní dvůr [COM(2020)0288 - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Martina Dlabajová (A9-0059/2021);

Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor [COM(2020)0288 - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Olivier Chastel (A9-0057/2021);

Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019, oddíl VII – Výbor regionů [COM(2020)0288 - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Alin Mituța (A9-0055/2021);

Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv [COM(2020)0288 - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Olivier Chastel (A9-0065/2021)

Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor ochrany údajů
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů [COM(2020)0288 - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Alin Mituța (A9-0067/2021);

Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost [COM(2020)0288 - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Alin Mituța (A9-0063/2021);

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) (do 20. února 2019: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání) na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0230/2020 - 2020/2150(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0069/2021);

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) (do 20. února 2019: Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek) na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0231/2020 - 2020/2151(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0094/2021);

Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro základní práva
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021);

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021);

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro životní prostředí
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021);

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) (do 20. února 2019: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci) na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0235/2020 - 2020/2155(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0090/2021);

Udělení absolutoria za rok 2019: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie (CdT) na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0236/2020 - 2020/2156(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0084/2021);

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro léčivé přípravky
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021);

Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) (do 12. prosince 2019: Eurojust) na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021);

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská nadace odborného vzdělávání
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0239/2020 - 2020/2159(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0089/2021);

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro námořní bezpečnost
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0240/2020 - 2020/2160(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0099/2021);

Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0241/2020 - 2020/2161(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0070/2021);

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021);

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021);

Udělení absolutoria za rok 2019: agentura ENISA (Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění agentury ENISA (Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost) (do 27. června 2019: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)) na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0244/2020 - 2020/2164(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0085/2021);

Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro železnice
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro železnice (ERA) na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0245/2020 - 2020/2165(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2021);

Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021);

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021);

Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura pro evropský GNSS
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021);

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0249/2020 - 2020/2169(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0092/2021);

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro chemické látky
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021);

Udělení absolutoria za rok 2019: Zásobovací agentura Euratomu
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0251/2020 - 2020/2171(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0088/2021);

Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021);

Udělení absolutoria na rok 2019: Evropský institut pro rovnost žen a mužů
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0253/2020 - 2020/2173(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2021);

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropský orgán pro bankovnictví
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro bankovnictví na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0254/2020 - 2020/2174(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0091/2021);

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0255/2020 - 2020/2175(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2021);

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0256/2020 - 2020/2176(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0093/2021);

Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů (do 4. července 2019: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů) na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021);

Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura na podporu BEREC (Úřad BEREC)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury na podporu BEREC (Úřad BEREC) na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021);

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropský inovační a technologický institut
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021);

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021);

Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021);

Udělení absolutoria za rok 2019: společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021);

Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik SESAR
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021);

Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik Clean Sky 2
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky 2 na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021);

Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021);

Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021);

Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik pro palivové články a vodík 2
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro palivové články a vodík 2 na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021);

Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik Shift2Rail
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Shift2Rail na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021);

Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik ECSEL
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ECSEL na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021);

Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – 8., 9., 10. a 11. ERF
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu osmého, devátého, desátého a jedenáctého Evropského rozvojového fondu na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021);

Udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur Evropské unie na rozpočtový rok 2019: výkonnost, finanční řízení a kontrola
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur Evropské unie na rozpočtový rok 2019: výkonnost, finanční řízení a kontrola [COM(2020)0288 - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021).

Hlasovat bylo možné do 15:00.

Hlasování začalo.

Oznámení výsledků hlasování bylo stanoveno na 16:30 (bod 19 zápisu ze dne 29.4.2021).

(Denní zasedání bylo přerušeno v 13:47.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

13. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 14:32.


14. Program Digitální Evropa ***II (rozprava)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Digitální Evropa a zrušuje rozhodnutí (EU) 2015/2240 [06789/1/2020 - C9-0109/2021 - 2018/0227(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Valter Flego (A9-0119/2021)

Valter Flego uvedl doporučení pro druhé čtení.

Vystoupil Virginijus Sinkevičius (člen Komise).

Vystoupili: Pilar del Castillo Vera za skupinu PPE, Carlos Zorrinho za skupinu S&D, Susana Solís Pérez za skupinu Renew, Isabella Tovaglieri za skupinu ID, Damian Boeselager za skupinu Verts/ALE, Jessica Stegrud za skupinu ECR, Edina Tóth – nezařazená poslankyně, Cristian-Silviu Buşoi, Lina Gálvez Muñoz, Bart Groothuis, Kosma Złotowski, Ivan Štefanec, Tsvetelina Penkova, Nicola Danti, Adam Bielan, Seán Kelly, Josianne Cutajar, Svenja Hahn, Jadwiga Wiśniewska a Miapetra Kumpula-Natri.

Vystoupil Virginijus Sinkevičius.

Rozprava skončila.

Předsedající oznámil, že v souvislosti s postojem Rady v prvním čtení (06789/1/2020 - C9-0109/2021 - 2018/0227(COD)) nebyl v souladu s články 67 a 68 jednacího řádu předložen ani návrh na zamítnutí, ani pozměňovací návrh.

Postoj Rady byl tudíž prohlášen za schválený.

Navržený akt byl tudíž přijat (P9_TA(2021)0152).

(příloha „Výsledky hlasování“, bod 36)


15. Zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) na období 2021–2027 ***II (rozprava)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (EU) č. 1293/2013 [06077/1/2020 - C9-0110/2021 - 2018/0209(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Nils Torvalds (A9-0130/2021)

Nils Torvalds uvedl doporučení pro druhé čtení.

Vystoupil Virginijus Sinkevičius (člen Komise).

Vystoupili: Michal Wiezik za skupinu PPE, Sándor Rónai za skupinu S&D, Martin Hojsík za skupinu Renew, Silvia Sardone za skupinu ID, Ville Niinistö za skupinu Verts/ALE, Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR, Petros Kokkalis za skupinu The Left, Antoni Comín i Oliveres – nezařazený poslanec, Maria Spyraki, Günther Sidl, Atidzhe Alieva-Veli, Joachim Kuhs, Jutta Paulus, Izabela-Helena Kloc, Silvia Modig, Edina Tóth, Salvatore De Meo, Christel Schaldemose, Pär Holmgren a Cyrus Engerer.

Vystoupil Virginijus Sinkevičius.

Rozprava skončila.

Předsedající oznámil, že v souvislosti s postojem Rady v prvním čtení (06077/1/2020 - C9-0110/2021 - 2018/0209(COD)) nebyl v souladu s články 67 a 68 jednacího řádu předložen ani návrh na zamítnutí, ani pozměňovací návrh.

Postoj Rady byl tudíž prohlášen za schválený.

Navržený akt byl tudíž přijat (P9_TA(2021)0153).

(příloha „Výsledky hlasování“, bod 37)

(Denní zasedání bylo přerušeno v 16:09.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Pedro SILVA PEREIRA
místopředseda

16. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 16:31.


17. Složení Parlamentu

João Ferreira písemně oznámil, že s platností od 6. července 2021 odstupuje z funkce poslance Parlamentu.

Podle článku 4 jednacího řádu Parlament oznámil uvolnění mandátu s platností od tohoto data a informoval o této skutečnosti příslušný vnitrostátní orgán.


18. Členství ve výborech a v delegacích

Předsedající oznámil, že předseda Parlamentu obdržel od skupiny ECR toto rozhodnutí, kterým se mění členství ve výborech a delegacích:

výbor EMPL: Vincenzo Sofo

Toto rozhodnutí nabylo účinnosti dnešním dnem.


19. Oznámení výsledků hlasování

Předsedající oznámil výsledky hlasování:

Správní spolupráce v oblasti spotřebních daní, pokud jde o obsah elektronického registru *
Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 389/2012 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní, pokud jde o obsah elektronického registru [COM(2021)0028 - C9-0016/2021 - 2021/0015(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Irene Tinagli (A9-0121/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

schválen jediným hlasováním (P9_TA(2021)0154)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 38)

Pandemie COVID-19 v Latinské Americe
Společný návrh usnesení RC-B9-0239/2021

(vyžaduje se prostá většina)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0155)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 39)

(Návrh usnesení B9-0238/2021 se nebere v potaz.)

Bolívie a zatčení bývalé prezidentky Jeanine Añezové a dalších činitelů
Společný návrh usnesení RC-B9-0244/2021

(vyžaduje se prostá většina)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0156)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 40)

(Návrh usnesení RC-B9-0245/2021 se nebere v potaz.)

Zákony proti rouhání v Pákistánu, zejména případ Šagufty Kausarové a Šafkata Emmanuela
Společný návrh usnesení RC-B9-0254/2021

(vyžaduje se prostá většina)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0157)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 41)

(Návrh usnesení B9-0253/2021 se nebere v potaz.)

Odhad příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2022
Zpráva o odhadech příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2022 – oddíl I – Evropský parlament [2020/2264(BUI)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Damian Boeselager (A9-0145/2021)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0158)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 42)

Rusko: případ Alexeje Navalného, posilování vojenské přítomnosti na ukrajinských hranicích a ruský útok v České republice
Společný návrh usnesení RC-B9-0236/2021

(vyžaduje se prostá většina)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0159)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 43)

(Návrh usnesení B9-0235/2021 se nebere v potaz.)

Páté výročí mírové dohody v Kolumbii
Společný návrh usnesení RC-B9-0227/2021

(vyžaduje se prostá většina)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0159)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 43)

(Návrhy usnesení B9-0228/2021 a B9-0232/2021 se neberou v potaz.)

Evropská záruka pro děti
Návrh usnesení B9-0220/2021

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0161)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 45)

Přístup k testům na COVID-19 a jejich cenová dostupnost
Návrh usnesení B9-0234/2021/rev

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0162)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 46)

(Návrh usnesení B9-0233/2021 se nebere v potaz.)

Vztahy mezi EU a Indií
Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku týkajícím se vztahů mezi EU a Indií [2021/2023(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH DOPORUČENÍ

přijat (P9_TA(2021)0163)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 47)

Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019, oddíl III – Komise a výkonné agentury [COM(2020)0288 - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Kuhs (A9-0117/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0164)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 48)

Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019, oddíl I – Evropský parlament [COM(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0165)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 49)

Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019, oddíl II – Evropská rada a Rada [COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Pascal Durand (A9-0056/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0166)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 50)

Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr Evropské unie
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019, oddíl IV – Soudní dvůr Evropské unie [COM(2020)0288 - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Ramona Strugariu (A9-0064/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0167)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 51)

Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019, oddíl V – Účetní dvůr [COM(2020)0288 - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Martina Dlabajová (A9-0059/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0168)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 52)

Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor [COM(2020)0288 - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Olivier Chastel (A9-0057/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0169)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 53)

Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019, oddíl VII – Výbor regionů [COM(2020)0288 - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Alin Mituța (A9-0055/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0170)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 54)

Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv [COM(2020)0288 - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Olivier Chastel (A9-0065/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0171)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 55)

Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor ochrany údajů
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů [COM(2020)0288 - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Alin Mituța (A9-0067/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0172)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 56)

Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost [COM(2020)0288 - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Alin Mituța (A9-0063/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0173)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 57)

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) (do 20. února 2019: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání) na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0230/2020 - 2020/2150(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0069/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0174)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 58)

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) (do 20. února 2019: Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek) na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0231/2020 - 2020/2151(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0094/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0175)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 59)

Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro základní práva
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0176)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 60)

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0177)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 61)

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro životní prostředí
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0178)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 62)

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) (do 20. února 2019: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci) na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0235/2020 - 2020/2155(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0090/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0179)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 63)

Udělení absolutoria za rok 2019: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie (CdT) na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0236/2020 - 2020/2156(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0084/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0180)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 64)

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro léčivé přípravky
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0181)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 65)

Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) (do 12. prosince 2019: Eurojust) na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0182)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 66)

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská nadace odborného vzdělávání
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0239/2020 - 2020/2159(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0089/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0183)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 67)

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro námořní bezpečnost
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0240/2020 - 2020/2160(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0099/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0184)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 68)

Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0241/2020 - 2020/2161(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0070/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0185)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 69)

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0186)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 70)

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0187)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 71)

Udělení absolutoria za rok 2019: agentura ENISA (Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění agentury ENISA (Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost) (do 27. června 2019: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)) na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0244/2020 - 2020/2164(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0085/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0188)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 72)

Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro železnice
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro železnice (ERA) na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0245/2020 - 2020/2165(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0189)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 73)

Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0190)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 74)

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0190)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 75)

Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura pro evropský GNSS
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0192)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 76)

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0249/2020 - 2020/2169(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0092/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0193)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 77)

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro chemické látky
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0194)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 78)

Udělení absolutoria za rok 2019: Zásobovací agentura Euratomu
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0251/2020 - 2020/2171(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0088/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0195)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 79)

Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0196)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 80)

Udělení absolutoria na rok 2019: Evropský institut pro rovnost žen a mužů
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0253/2020 - 2020/2173(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0197)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 81)

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropský orgán pro bankovnictví
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro bankovnictví na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0254/2020 - 2020/2174(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0091/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0198)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 82)

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0255/2020 - 2020/2175(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0199)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 83)

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0256/2020 - 2020/2176(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0093/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0200)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 84)

Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů (do 4. července 2019: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů) na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0201)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 85)

Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura na podporu BEREC (Úřad BEREC)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury na podporu BEREC (Úřad BEREC) na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0202)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 86)

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropský inovační a technologický institut
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0203)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 87)

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0204)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 88)

Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0205)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 89)

Udělení absolutoria za rok 2019: společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0206)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 90)

Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik SESAR
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0207)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 91)

Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik Clean Sky 2
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky 2 na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0208)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 92)

Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0209)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 93)

Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0210)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 94)

Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik pro palivové články a vodík 2
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro palivové články a vodík 2 na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0211)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 95)

Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik Shift2Rail
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Shift2Rail na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0212)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 96)

Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik ECSEL
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ECSEL na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0213)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 97)

Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – 8., 9., 10. a 11. ERF
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu osmého, devátého, desátého a jedenáctého Evropského rozvojového fondu na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0214)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 98)

Udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur Evropské unie na rozpočtový rok 2019: výkonnost, finanční řízení a kontrola
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur Evropské unie na rozpočtový rok 2019: výkonnost, finanční řízení a kontrola [COM(2020)0288 - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0215)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 99)


20. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 194 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Výjimečně bude možno podat písemná vysvětlení hlasování obsahující nejvýše 400 slov.


21. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny v dokumentu „Výsledky jmenovitého hlasování“, který je přílohou zápisu z denního zasedání a který je zveřejněn na internetových stránkách Parlamentu. Zveřejňují se pouze pro informaci a v žádném případě nemění výsledek hlasování, který byl oznámen na plenárním zasedání.

Dokument se pravidelně aktualizuje po dobu nejvýše dvou týdnů od posledního dne dílčího zasedání.

Po uplynutí této lhůty je seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


22. Petice

Petice č. 0236-21 až 0432-21 byly dne 29. dubna 2021 zapsány do rejstříku a předány příslušnému výboru podle čl. 226 odst. 9 a 10 jednacího řádu.

Předseda dne 26. dubna 2021 zaslal v souladu s ustanoveními čl. 226 odst. 15 jednacího řádu příslušnému výboru petice, které Evropský parlament obdržel od fyzických nebo právnických osob, které nejsou občany Evropské unie ani nemají bydliště nebo sídlo v členském státě.


23. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) jinými orgány

- Návrh opravného rozpočtu č. 2 k souhrnnému rozpočtu na rok 2021 s cílem financovat reakci na COVID-19, včetně upřesnění a aktualizací souvisejících s konečným přijetím víceletého finančního rámce: postoj Rady ze dne 23. dubna 2021 (08145/2021 - C9-0155/2021 - 2021/0078(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Německa – EGF/2020/003 DE/GMH Guss (COM(2021)0207 - C9-0156/2021 - 2021/0107(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádost Belgie – EGF/2020/005 BE/Swissport (COM(2021)0212 - C9-0159/2021 - 2021/0109(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL

2) poslanci

- Aurélia Beigneux, Dominique Bilde, Gianantonio Da Re, Jean-François Jalkh, Virginie Joron, Maximilian Krah, Jean-Lin Lacapelle, Julie Lechanteux, Thierry Mariani a Harald Vilimsky. Návrh usnesení o vraždě Chálida al-As'ada, archeologa provádějícího výzkum v syrské Palmýře (B9-0202/2021)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Laura Huhtasaari, Peter Kofod a Charlie Weimers. Návrh usnesení o odložení konference o budoucnosti Evropy do té doby, než Světová zdravotnická organizace prohlásí koronavirovou pandemii za skončenou (B9-0203/2021)

předáno

příslušný výbor :

AFCO

- Anna Bonfrisco. Návrh usnesení o zásadě nezávislosti soudců (B9-0204/2021)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Gunnar Beck. Návrh usnesení o problému změn právního základu legislativních opatření EU (B9-0205/2021)

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

AFCO

- Matteo Adinolfi, Rosanna Conte, Gianna Gancia, Fulvio Martusciello, Antonio Maria Rinaldi a Annalisa Tardino. Návrh usnesení o bankovních pravidlech pro úvěry se selháním: dopady pandemie a navrhovaná dočasná řešení (B9-0212/2021)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Simona Baldassarre, Mara Bizzotto a Paolo Borchia. Návrh usnesení o ochraně osob se zdravotním postižením (B9-0213/2021)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Alessandra Basso, Sergio Berlato, Massimo Casanova, Susanna Ceccardi, Clare Daly, Francesca Donato, Marco Dreosto, Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Joachim Kuhs, Elena Lizzi, Jaak Madison, Nicola Procaccini, Silvia Sardone, Ivan Vilibor Sinčić, Isabella Tovaglieri a Stefania Zambelli. Návrh usnesení o pořádání akcí u příležitosti připomenutí 700. výročí úmrtí Dante Alighieriho na evropské úrovni (B9-0214/2021)

předáno

příslušný výbor :

CULT


24. Postup s přidruženými výbory (článek 57 jednacího řádu)

(V návaznosti na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 22. dubna 2021)

výbor AFET

- Budoucnost vztahů mezi EU a USA (2021/2038(INI))
(stanovisko: INTA (článek 57 jednacího řádu))

- Nová strategie EU–Čína (2021/2037(INI))
(stanovisko: INTA (článek 57 jednacího řádu))

výbory JURI, LIBE

- Posílení demokracie a svobody a plurality sdělovacích prostředků v EU: Nepatřičné využívání opatření podle občanského a trestního práva k umlčení novinářů, nevládních organizací a občanské společnosti (2021/2036(INI))
(stanovisko: CULT (článek 57 jednacího řádu))

výbor LIBE

- Odolnost kritických subjektů (COM(2020)0829 - C9-0421/2020 - 2020/0365(COD))
(stanovisko: AFET, ECON, ITRE (článek 57 jednacího řádu), IMCO (článek 57 jednacího řádu), TRAN)

(V návaznosti na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 11. března 2021)

výbor LIBE

- Programy poskytování občanství a pobytu za investice (2021/2026(INL))
(stanovisko: ECON (článek 57 jednacího řádu))

- Zpráva Komise o právním státu 2020 (COM(2020)0580 - 2021/2025(INI))
(stanovisko: BUDG, CONT (článek 57 jednacího řádu), JURI (článek 57 jednacího řádu), AFCO, PETI)

výbor EMPL

- Ochrana pracovníků před azbestem (2019/2182(INL))
(stanovisko: ENVI (článek 57 jednacího řádu), IMCO (článek 57 jednacího řádu))


25. Rozhodnutí o uplatnění postupu společných schůzí výborů (článek 58 jednacího řádu)

(V návaznosti na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 22. dubna 2021)

- Posílení demokracie a svobody a plurality sdělovacích prostředků v EU: Nepatřičné využívání opatření podle občanského a trestního práva k umlčení novinářů, nevládních organizací a občanské společnosti (2021/2036(INI))
výbory: JURI, LIBE
(stanovisko: CULT (článek 57 jednacího řádu))

- Návrh rozhodnutí Rady o určení násilí na základě pohlaví jako nové oblasti trestné činnosti uvedené v čl. 83 odst. 1 SFEU (2021/2035(INL))
výbory: LIBE, FEMM

- Počítačový systém pro přeshraniční komunikaci v občanských a trestních řízeních (e-CODEX) a změna nařízení (EU) 2018/1726 (COM(2020)0712 - C9-0389/2020 - 2020/0345(COD))
výbory: JURI, LIBE
(stanovisko: BUDG)


26. Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 47 jednacího řádu)

(V návaznosti na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 22. dubna 2021)

výbory LIBE, FEMM

- Návrh rozhodnutí Rady o určení násilí na základě pohlaví jako nové oblasti trestné činnosti uvedené v čl. 83 odst. 1 SFEU (2021/2035(INL))

(V návaznosti na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 11. března 2021)

výbor LIBE

- Programy poskytování občanství a pobytu za investice (2021/2026(INL))
(stanovisko: ECON (článek 57 jednacího řádu))

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 54 jednacího řádu)

(V návaznosti na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 22. dubna 2021)

výbor IMCO

- Řešení necelních a nedaňových překážek na jednotném trhu (2021/2043(INI))
(stanovisko: AGRI)

- Provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček (směrnice o bezpečnosti hraček) (2021/2040(INI))

výbor FEMM

- Genderový mainstreaming v Evropském parlamentu – výroční zpráva za rok 2020 (2021/2039(INI))

výbor AFET

- Budoucnost vztahů mezi EU a USA (2021/2038(INI))
(stanovisko: INTA (článek 57 jednacího řádu))

- Nová strategie EU–Čína (2021/2037(INI))
(stanovisko: INTA (článek 57 jednacího řádu))

výbory JURI, LIBE

- Posílení demokracie a svobody a plurality sdělovacích prostředků v EU: Nepatřičné využívání opatření podle občanského a trestního práva k umlčení novinářů, nevládních organizací a občanské společnosti (2021/2036(INI))
(stanovisko: CULT (článek 57 jednacího řádu))

(V návaznosti na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 11. března 2021)

výbor LIBE

- Zpráva Komise o právním státu 2020 (2021/2025(INI))
(stanovisko: BUDG, CONT (článek 57 jednacího řádu), JURI (článek 57 jednacího řádu), AFCO, PETI)

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 118 jednacího řádu)

(V návaznosti na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 22. dubna 2021)

výbor AFET

- Směřování politických vztahů mezi EU a Ruskem (2021/2042(INI))

- Politické vztahy a spolupráce mezi EU a Tchaj-wanem (2021/2041(INI))


27. Změny v postoupení výborům (článek 56 jednacího řádu)

výbor EMPL

- Ochrana pracovníků před azbestem (2019/2182(INL))
předáno příslušnému výboru: EMPL
stanovisko: ENVI (článek 57 jednacího řádu), IMCO (článek 57 jednacího řádu)


28. Schválení zápisů z tohoto dílčího zasedání a předání přijatých textů

Zápis z tohoto denního zasedání a zápisy z denních zasedání konaných ve dnech 26., 27. a 28. dubna 2021 budou předloženy Parlamentu ke schválení na začátku nadcházejícího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou texty přijaté na tomto dílčím zasedání ihned předány všem příjemcům.


29. Termín příštího dílčího zasedání

Příští zasedání se bude konat od 17. května 2021 do 20. května 2021.


30. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 16:40.


31. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bielan Adam, Bilbao Barandica Izaskun, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Björk Malin, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Didier Geoffroy, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hristov Ivo, Huhtasaari Laura, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Markey Colm, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schwab Andreas, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sippel Birgit, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Omluven/a:

Beňová Monika, Berlusconi Silvio, Joveva Irena, Kokalari Arba, Maydell Eva, Skyttedal Sara

S ohledem na důvody související s pandemií COVID-19 byl zaveden alternativní systém elektronického hlasování (viz rozhodnutí předsednictva ze dne 20. března 2020, kterým se doplňuje jeho rozhodnutí ze dne 3. května 2004 o pravidlech pro hlasování). Jména poslanců, kteří se účastnili hlasování, jsou uvedena v dokumentu „Výsledky jmenovitého hlasování“, který je přílohou zápisu z denního zasedání a který je zveřejněn na internetových stránkách Parlamentu.

Poslední aktualizace: 21. září 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí