Hakemisto 
Pöytäkirja
XML 420kPDF 398kWORD 93k
Torstai 29. huhtikuuta 2021 - Bryssel
1.Istunnon avaaminen
 2.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 3.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 4.Äänestystulosten ilmoittaminen
 5.Unionin petostentorjuntaohjelma 2021 - 2027 ***II (keskustelu)
 6.Ensimmäiset äänestykset
 7.Unionin petostentorjuntaohjelma 2021 - 2027 ***II (jatkoa keskustelulle)
 8.Euroopan puolustusrahasto ***II (keskustelu)
 9.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  9.1.Covid-19-pandemia Latinalaisessa Amerikassa
  9.2.Bolivia ja entisen presidentin Jeanine Añezin ja muiden viranhaltijoiden pidättäminen
  9.3.Jumalanpilkkalait Pakistanissa, erityisesti Shagufta Kausarin ja Shafqat Emmanuelin tapaus
 10.Äänestystulosten ilmoittaminen
 11.Istunnon jatkaminen
 12.Toiset äänestykset
 13.Istunnon jatkaminen
 14.Digitaalinen Eurooppa -ohjelma ***II (keskustelu)
 15.Ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustaminen 2021 - 2027 ***II (keskustelu)
 16.Istunnon jatkaminen
 17.Parlamentin kokoonpano
 18.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 19.Äänestystulosten ilmoittaminen
 20.Äänestysselitykset
 21.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 22.Vetoomukset
 23.Vastaanotetut asiakirjat
 24.Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 57 artikla)
 25.Päätökset valiokuntien yhteiskokousmenettelyn soveltamisesta (työjärjestyksen 58 artikla)
 26.Päätökset laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä
 27.Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 56 artikla)
 28.Tämän istuntojakson pöytäkirjojen hyväksyminen ja hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 29.Seuraavien istuntojen aikataulu
 30.Istunnon päättäminen
 31.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Pedro SILVA PEREIRA

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.04.


2. Poliittisten ryhmien kokoonpano

Isabella Adinolfi ja Andrea Caroppo eivät ole enää sitoutumattomia jäseniä ja ovat liittyneet PPE-ryhmään 29. huhtikuuta 2021 alkaen.

Helmut Geuking ei ole enää ECR-ryhmän jäsen, vaan on liittynyt PPE-ryhmän jäseneksi 29. huhtikuuta 2021.


3. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies ilmoitti, että parlamentin puhemies on vastaanottanut PPE-ryhmältä seuraavat päätökset valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanon muuttamisesta:

EMPL-valiokunta: Daniel Casparyn tilalle Helmut Geuking

IMCO-valiokunta: Dan-Ştefan Motreanun tilalle Andrea Caroppo

FEMM-valiokunta: Maria da Graça Carvalhon tilalle Isabella Adinolfi

valtuuskunta EU:n ja Ukrainan parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa: Isabel Benjumea Benjumean tilalle Helmut Geuking

valtuuskunta Euronestin parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Daniel Casparyn tilalle Helmut Geuking.

Päätökset tulevat voimaan tänään.


4. Äänestystulosten ilmoittaminen

Puhemies luki ääneen äänestysten tulokset:

Digitaalinen vihreä todistus - unionin kansalaiset ***I
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteentoimivien rokotus-, testaus- ja parantumistodistusten myöntämistä, todentamista ja hyväksymistä koskevasta kehyksestä vapaan liikkuvuuden helpottamiseksi covid-19-pandemian aikana (digitaalinen vihreä todistus)

[COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Juan Fernando López Aguilar

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin muutettuna (P9_TA(2021)0145)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 29)

VALIOKUNTAKÄSITTELYYN PALAUTTAMISTA KOSKEVA PYYNTÖ

Hyväksyttiin NHÄ:ssä (569 puolesta, 95 vastaan, 26 tyhjää)

Digitaalinen vihreä todistus - kolmansien maiden kansalaiset ***I
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteentoimivien rokotus-, testaus- ja parantumistodistusten myöntämistä, todentamista ja hyväksymistä koskevasta kehyksestä covid-19-pandemian aikana jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskelevien tai asuvien kolmansien maiden kansalaisten osalta (digitaalinen vihreä todistus)
[COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Juan Fernando López Aguilar

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin muutettuna (P9_TA(2021)0146)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 30)

VALIOKUNTAKÄSITTELYYN PALAUTTAMISTA KOSKEVA PYYNTÖ

Hyväksyttiin NHÄ:ssä (569 puolesta, 61 vastaan, 60 tyhjää)

Digiverotus: OECD:n neuvottelut, digitaalialan yritysten verotuksellinen kotipaikka ja mahdollinen EU:n digitaalivero
Mietintö digiverotuksesta: OECD:n neuvottelut, digitaalialan yritysten verotuksellinen kotipaikka ja mahdollinen EU:n digitaalivero [2021/2010(INI)] Esittelijät: Andreas Schwab ja Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0147)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 31)

Daphne Caruana Galizian murha ja oikeusvaltioperiaate Maltassa
Päätöslauselmaesitys B9-0219/2021

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0148)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 32)

EU:n ja Intian suhteet
Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle EU:n ja Intian suhteista [2021/2023(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0163)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 47)

Vastuuvapaus 2019: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan unionin tuomioistuin
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019, pääluokka IV – Euroopan unionin tuomioistuin [COM(2020)0288 - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ramona Strugariu (A9-0064/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0167)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 51)

Vastuuvapaus 2019: EU:n yleinen talousarvio - Tilintarkastustuomioistuin
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019, pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin [COM(2020)0288 - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Martina Dlabajová (A9-0059/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0168)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 52)

Vastuuvapaus 2019: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea [COM(2020)0288 - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Olivier Chastel (A9-0057/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0169)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 53)

Vastuuvapaus 2019: EU:n yleinen talousarvio - Alueiden komitea
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019, pääluokka VII – Alueiden komitea [COM(2020)0288 - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Alin Mituța (A9-0055/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0170)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 54)

Vastuuvapaus 2019: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan oikeusasiamies
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies [COM(2020)0288 - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Olivier Chastel (A9-0065/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0171)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 55)

Vastuuvapaus 2019: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan tietosuojavaltuutettu
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu [COM(2020)0288 - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Alin Mituța (A9-0067/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0172)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 56)

Vastuuvapaus 2019: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan ulkosuhdehallinto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019, pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallinto [COM(2020)0288 - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Alin Mituța (A9-0063/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0173)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 57)

Vastuuvapaus 2019: Euroopan unionin perusoikeusvirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin perusoikeusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0176)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 60)

Vastuuvapaus 2019: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0177)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 61)

Vastuuvapaus 2019: Euroopan ympäristökeskus
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ympäristökeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0178)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 62)

Vastuuvapaus 2019: Euroopan lääkevirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lääkeviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0181)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 65)

Vastuuvapaus 2019: Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virasto (Eurojust)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön viraston (Eurojust) (ennen 12. joulukuuta 2019 Eurojust) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0182)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 66)

Vastuuvapaus 2019: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0186)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 70)

Vastuuvapaus 2019: Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0187)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 91)

Vastuuvapaus 2019: Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto (CEPOL)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0190)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 74)

Vastuuvapaus 2019: Euroopan raja- ja merivartiovirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan raja- ja merivartioviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0191)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 75)

Vastuuvapaus 2019: Euroopan GNSS-virasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan GNSS-viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0192)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 76)

Vastuuvapaus 2019: Euroopan kemikaalivirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kemikaaliviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0194)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 78)

Vastuuvapaus 2019: Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (Europol)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0196)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 80)

Vastuuvapaus 2019: Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston (ennen 4. heinäkuuta 2019: energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0201)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 85)

Vastuuvapaus 2019: BERECin tukivirasto (BEREC-virasto)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä BERECin tukiviraston (BEREC-virasto) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0202)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 86)

Vastuuvapaus 2019: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0203)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 87)

Vastuuvapaus 2019: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0204)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 88)

Vastuuvapaus 2019: Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava Euroopan unionin virasto (eu-LISA)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan Euroopan unionin viraston (eu-LISA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0205)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 89)

Vastuuvapaus 2019: Eurooppalainen yhteisyritys ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0206)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 90)

Vastuuvapaus 2019: SESAR-yhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä SESAR-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0207)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 91)

Vastuuvapaus 2019: Clean Sky 2 -yhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Clean Sky 2 -yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0208)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 92)

Vastuuvapaus 2019: Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0209)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 93)

Vastuuvapaus 2019: Toinen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttava yhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0210)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 94)

Vastuuvapaus 2019: Toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritysyhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0211)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 95)

Vastuuvapaus 2019: Shift2Rail-yhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Shift2Rail-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0212)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 96)

Vastuuvapaus 2019: ECSEL-yhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ECSEL-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0213)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 97)

Vastuuvapaus 2019: EU:n yleinen talousarvio – 8., 9., 10. ja 11. EKR
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä kahdeksannen, yhdeksännen, kymmenennen ja yhdennentoista Euroopan kehitysrahaston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0214)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 98)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin erillisvirastojen talousarvioiden toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019: toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin erillisvirastojen talousarvioiden toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019: toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta [COM(2020)0288 - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0215)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 99)

Puheenvuorot:

Damian Boeselager (esittelijä) käytti työjärjestyksen 159 artiklan 4 kohdan nojalla puheenvuoron ennen hänen mietinnöstään Euroopan parlamentin ennakkoarviosta tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2022 (A9-0145/2021) toimitettua äänestystä.


5. Unionin petostentorjuntaohjelma 2021 - 2027 ***II (keskustelu)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi unionin petostentorjuntaohjelman perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 250/2014 kumoamisesta [05330/1/2021 - C9-0108/2021 - 2018/0211(COD)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monika Hohlmeier (A9-0126/2021)

Monika Hohlmeier esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

Johannes Hahn (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: José Manuel Fernandes PPE-ryhmän puolesta, Tsvetelina Penkova S&D-ryhmän puolesta, Alin Mituța Renew-ryhmän puolesta, Joachim Kuhs ID-ryhmän puolesta, Daniel Freund Verts/ALE-ryhmän puolesta, Bogdan Rzońca ECR-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Sabrina Pignedoli.

(jatkoa keskustelulle: istunnon pöytäkirja 29.4.2021, kohta 7)


6. Ensimmäiset äänestykset

Parlamentin äänestettäväksi annettiin seuraaviin asiakirjoihin esitetyt tarkistukset:

Covid-19-pandemia Latinalaisessa Amerikassa
Yhteinen päätöslauselmaesitys, joka korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0239/2021, B9-0240/2021, B9-0241/2021, B9-0242/2021 ja B9-0243/2021 ja jonka ovat työjärjestyksen 144 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 4 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jättäneet Željana Zovko, José Manuel Fernandes, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler, Gabriel Mato, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Magdalena Adamowicz, Benoît Lutgen, Adam Jarubas, Janina Ochojska, Frances Fitzgerald, Lefteris Christoforou, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Vangelis Meimarakis, Stanislav Polčák, Ioan-Rareş Bogdan, Loucas Fourlas, Jiří Pospíšil, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Michaela Šojdrová ja Vladimír Bilčík PPE-ryhmän puolesta, Marek Belka, Isabel Santos ja Maria-Manuel Leitão-Marques S&D-ryhmän puolesta, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Moritz Körner, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoș Pîslaru, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță ja Ramona Strugariu Renew-ryhmän puolesta, Hannah Neumann ja Anna Cavazzini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Veronika Vrecionová, Raffaele Fitto, Joanna Kopcińska, Karol Karski, Elżbieta Kruk, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch ja Carlo Fidanza ECR-ryhmän puolesta ja Fabio Massimo Castaldo covid-19-pandemiasta Latinalaisessa Amerikassa (2021/2645(RSP)) (RC-B9-0239/2021)

Bolivia ja entisen presidentin Jeanine Añezin ja muiden viranhaltijoiden pidättäminen
Yhteinen päätöslauselmaesitys, joka korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0244/2021, B9-0248/2021 ja B9-0249/2021 ja jonka ovat työjärjestyksen 144 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 4 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jättäneet Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Janina Ochojska, Ivan Štefanec, Frances Fitzgerald, Lefteris Christoforou, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Vangelis Meimarakis, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Jiří Pospíšil, Antonio López-Istúriz White, Luděk Niedermayer, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík ja Gabriel Mato PPE-ryhmän puolesta, José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Svenja Hahn, Moritz Körner, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu ja Urmas Paet Renew-ryhmän puolesta, Anna Fotyga, Karol Karski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Elżbieta Rafalska, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch ja Carlo Fidanza ECR-ryhmän puolesta Boliviasta ja entisen presidentin Jeanine Añezin ja muiden viranhaltijoiden pidättämisestä (2021/2646(RSP)) (RC-B9-0244/2021)

Jumalanpilkkalait Pakistanissa, erityisesti Shagufta Kausarin ja Shafqat Emmanuelin tapaus
Yhteinen päätöslauselmaesitys, joka korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0254/2021, B9-0255/2021, B9-0256/2021, B9-0257/2021, B9-0258/2021 ja B9-0259/2021 ja jonka ovat työjärjestyksen 144 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 4 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jättäneet Željana Zovko, Peter van Dalen, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler, Sandra Kalniete, György Hölvényi, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, Janina Ochojska, Frances Fitzgerald, Lefteris Christoforou, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Vangelis Meimarakis, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Jiří Pospíšil, Antonio López-Istúriz White, Luděk Niedermayer, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Tom Vandenkendelaere ja Ivan Štefanec PPE-ryhmän puolesta, Marek Belka, Isabel Santos ja Evin Incir S&D-ryhmän puolesta, Ulrike Müller, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans ja Urmas Paet Renew-ryhmän puolesta, Reinhard Bütikofer ja Hannah Neumann Verts/ALE-ryhmän puolesta, Anna Fotyga, Karol Karski, Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Tomasz Piotr Poręba, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Bert-Jan Ruissen, Nicola Procaccini, Witold Jan Waszczykowski, Adam Bielan, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Carlo Fidanza ja Valdemar Tomaševski ECR-ryhmän puolesta ja Emmanuel Maurel The Left -ryhmän puolesta jumalanpilkkalaista Pakistanissa, erityisesti Shagufta Kausarin ja Shafqat Emmanuelin tapauksesta (2021/2647(RSP)) (RC-B9-0254/2021)

Parlamentin ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2022
Mietintö Euroopan parlamentin ennakkoarviosta tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2022 [2020/2264(BUI)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Damian Boeselager (A9-0145/2021);

Venäjä - Aleksei Navalnyin tapaus, sotilasjoukkojen keskittäminen Ukrainan rajalle ja Venäjän isku Tšekin tasavallassa
Yhteinen päätöslauselmaesitys, joka korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0236/2021, B9-0237/2021, B9-0250/2021, B9-0251/2021 ja B9-0252/2021 ja jonka ovat työjärjestyksen 132 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jättäneet Michael Gahler, Željana Zovko, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Andrzej Halicki, Antonio López-Istúriz White, Miriam Lexmann, David Lega, Rasa Juknevičienė, Jerzy Buzek, Riho Terras, Arba Kokalari, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Vladimír Bilčík, Traian Băsescu, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Eugen Tomac ja Michaela Šojdrová PPE-ryhmän puolesta, Marek Belka, Włodzimierz Cimoszewicz, Tonino Picula S&D-ryhmän puolesta, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu ja Dragoş Tudorache Renew-ryhmän puolesta, Sergey Lagodinsky Verts/ALE-ryhmän puolesta, Anna Fotyga, Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Elżbieta Rafalska, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Jan Zahradil, Jacek Saryusz-Wolski, Zdzisław Krasnodębski, Adam Bielan, Elżbieta Kruk ja Zbigniew Kuźmiuk ECR-ryhmän puolesta Venäjästä - Aleksei Navalnyin tapaus, sotilasjoukkojen keskittäminen Ukrainan rajalle ja Venäjän isku Tšekin tasavallassa (2021/2642(RSP)) (RC-B9-0236/2021)

Kolumbian rauhansopimuksen 5. vuosipäivä
Yhteinen päätöslauselmaesitys, joka korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0227/2021, B9-0229/2021, B9-0230/2021 ja B9-0231/2021 ja jonka ovat työjärjestyksen 132 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jättäneet Leopoldo López Gil, Sandra Kalniete, Esteban González Pons, Michael Gahler, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez PPE-ryhmän puolesta, Javi López, Marek Belka, Maria-Manuel Leitão-Marques ja Ibán García Del Blanco S&D-ryhmän puolesta, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoș Pîslaru, María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache ja Hilde Vautmans Renew-ryhmän puolesta, Jordi Solé Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Fabio Massimo Castaldo Kolumbian rauhansopimuksen 5. vuosipäivästä (2021/2643(RSP)) (RC-B9-0227/2021)

Eurooppalainen lapsitakuu
Päätöslauselmaesitys B9-0220/2021

Covid-testien saatavuus ja kohtuuhintaisuus
Päätöslauselmaesitys B9-0234/2021/rev

Rautatieliikenteen matkustajien oikeudet ja velvollisuudet ***II
Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista (uudelleenlaadittu) [12262/1/2020 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021)

Euroopan puolustusrahasto ***II
Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan puolustusrahaston perustamisesta ja asetuksen (EU) 2018/1092 kumoamisesta [06748/1/2020 - C9-0112/2021 - 2018/0254(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021).

Äänestykset olivat avoinna klo 11.00 saakka.

Äänestykset toimitettiin.

Äänestystulokset ilmoitetaan klo 13.00 (istunnon pöytäkirja 29.4.2021, kohta 10)


7. Unionin petostentorjuntaohjelma 2021 - 2027 ***II (jatkoa keskustelulle)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi unionin petostentorjuntaohjelman perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 250/2014 kumoamisesta [05330/1/2021 - C9-0108/2021 - 2018/0211(COD)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monika Hohlmeier (A9-0126/2021)

Puheenvuorot: Pernille Weiss, Isabel García Muñoz, Katalin Cseh, Matteo Adinolfi, Ádám Kósa, Caterina Chinnici, Ramona Strugariu ja Dorien Rookmaker.

Johannes Hahn (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Puhemies ilmoitti, että neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta ei ollut jätetty yhtään hylkäämisehdotusta eikä siihen ollut esitetty yhtään tarkistusta työjärjestyksen 67 ja 68 artiklan mukaisesti (05330/1/2021 - C9-0108/2021 - 2018/0211(COD)).

Neuvoston kanta katsotaan näin ollen hyväksytyksi.

Ehdotettu säädös on siten lopullisesti hyväksytty (P9_TA(2021)0149).

("Äänestyksen tulokset" -liite, kohta 33)


8. Euroopan puolustusrahasto ***II (keskustelu)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan puolustusrahaston perustamisesta ja asetuksen (EU) 2018/1092 kumoamisesta [06748/1/2020 - C9-0112/2021 - 2018/0254(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021)

Zdzisław Krasnodębski esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

Thierry Breton (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

François-Xavier Bellamy käytti puheenvuoron PPE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Othmar KARAS

Puheenvuorot: Patrizia Toia S&D-ryhmän puolesta, Dominique Riquet Renew-ryhmän puolesta, Jérôme Rivière ID-ryhmän puolesta, Michael Bloss Verts/ALE-ryhmän puolesta, Beata Mazurek ECR-ryhmän puolesta, Marc Botenga The Left -ryhmän puolesta, sitoutumaton Fabio Massimo Castaldo, Cristian-Silviu Buşoi, Eero Heinäluoma, Nathalie Loiseau, Maximilian Krah, Mounir Satouri, Özlem Demirel, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Bart Groothuis, Hannah Neumann, Malin Björk, Riho Terras, Henrike Hahn, Clare Daly, Lefteris Christoforou ja Željana Zovko.

Thierry Breton käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 29.4.2021, kohta 6 (tarkistukset).

Äänestystulosten ilmoittaminen: istunnon pöytäkirja 29.4.2021, kohta 10 (tarkistukset).


9. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 28.4.2021, kohta 22.)


9.1. Covid-19-pandemia Latinalaisessa Amerikassa

Päätöslauselmaesitykset B9-0238/2021, B9-0239/2021, B9-0240/2021, B9-0241/2021, B9-0242/2021 ja B9-0243/2021 (2021/2645(RSP))

Maria-Manuel Leitão-Marques, Jordi Cañas, Anna Cavazzini, Ryszard Czarnecki ja Miguel Urbán Crespo esittelivät päätöslauselmaesitykset B9-0238/2021, B9-0240/2021, B9-0241/2021, B9-0242/2021 ja B9-0243/2021.

Puheenvuorot: Željana Zovko PPE-ryhmän puolesta, Javi López S&D-ryhmän puolesta, Katalin Cseh Renew-ryhmän puolesta, Tilly Metz Verts/ALE-ryhmän puolesta, Joachim Stanisław Brudziński ECR-ryhmän puolesta, Leila Chaibi The Left -ryhmän puolesta ja sitoutumaton Fabio Massimo Castaldo.

José Manuel Fernandes esitteli päätöslauselmaesityksen B9-0239/2021.

Puheenvuorot: Leopoldo López Gil, Isabel Santos ja Dita Charanzová.

Puhetta johti
varapuhemies Marcel KOLAJA

Puheenvuorot: Marc Botenga, Paulo Rangel, Sara Cerdas, Seán Kelly, Jytte Guteland, Izaskun Bilbao Barandica, Loucas Fourlas, Mónica Silvana González, Robert Hajšel ja Charles Goerens.

Mairead McGuinness (komission jäsen) käytti puheenvuoron komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 29.4.2021, kohta 6 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 29.4.2021, kohta 12 (lopullinen äänestys).

Äänestystulosten ilmoittaminen: istunnon pöytäkirja 29.4.2021, kohta 10 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 29.4.2021, kohta 19 (lopullinen äänestys)


9.2. Bolivia ja entisen presidentin Jeanine Añezin ja muiden viranhaltijoiden pidättäminen

Päätöslauselmaesitykset B9-0244/2021, B9-0245/2021, B9-0246/2021, B9-0247/2021, B9-0248/2021 ja B9-0249/2021 (2021/2646(RSP))

Leopoldo López Gil, Javi López, José Ramón Bauzá Díaz, Jordi Solé, Hermann Tertsch ja Manu Pineda esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Seán Kelly PPE-ryhmän puolesta, Maria-Manuel Leitão-Marques S&D-ryhmän puolesta, Izaskun Bilbao Barandica Renew-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, Isabel Santos ja Dita Charanzová.

Olivér Várhelyi (komission jäsen) käytti puheenvuoron komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 29.4.2021, kohta 6 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 29.4.2021, kohta 12 (lopullinen äänestys).

Äänestystulosten ilmoittaminen: istunnon pöytäkirja 29.4.2021, kohta 10 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 29.4.2021, kohta 19 (lopullinen äänestys)


9.3. Jumalanpilkkalait Pakistanissa, erityisesti Shagufta Kausarin ja Shafqat Emmanuelin tapaus

Päätöslauselmaesitykset B9-0253/2021, B9-0254/2021, B9-0255/2021, B9-0256/2021, B9-0257/2021, B9-0258/2021 ja B9-0259/2021(2021/2647(RSP))

Peter van Dalen, Evin Incir, Reinhard Bütikofer, Charlie Weimers, Emmanuel Maurel ja Jaak Madison esittelivät päätöslauselmaesitykset B9-0258/2021, B9-0256/2021, B9-0255/2021, B9-0259/2021, B9-0254/2021 ja B9-0253/2021.

Puheenvuorot: Michael Gahler PPE-ryhmän puolesta, Isabel Santos S&D-ryhmän puolesta, Nathalie Loiseau Renew-ryhmän puolesta, Joachim Kuhs ID-ryhmän puolesta, Assita Kanko ECR-ryhmän puolesta, Miriam Lexmann, Silvia Sardone, Bert-Jan Ruissen, Jérôme Rivière, Tomasz Piotr Poręba, Nicola Procaccini, Adam Bielan, Beata Kempa, Izabela-Helena Kloc.

Olivér Várhelyi (komission jäsen) käytti puheenvuoron komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 29.4.2021, kohta 6 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 29.4.2021, kohta 12 (lopullinen äänestys).

Äänestystulosten ilmoittaminen: istunnon pöytäkirja 29.4.2021, kohta 10 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 29.4.2021, kohta 19 (lopullinen äänestys)


10. Äänestystulosten ilmoittaminen

Puhemies luki ääneen äänestysten tulokset:

Covid-19-pandemia Latinalaisessa Amerikassa
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0239/2021

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)155)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 39)

Bolivia ja entisen presidentin Jeanine Añezin ja muiden viranhaltijoiden pidättäminen
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0244/2021

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)156)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 40)

Jumalanpilkkalait Pakistanissa, erityisesti Shagufta Kausarin ja Shafqat Emmanuelin tapaus
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0254/2021

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)157)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 41)

Parlamentin ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2022
Mietintö Euroopan parlamentin ennakkoarviosta tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2022 [2020/2264(BUI)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Damian Boeselager (A9-0145/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)158)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 42)

Venäjä - Aleksei Navalnyin tapaus, sotilasjoukkojen keskittäminen Ukrainan rajalle ja Venäjän isku Tšekin tasavallassa
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0236/2021

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0159)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 43)

Kolumbian rauhansopimuksen 5. vuosipäivä
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0227/2021

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0160)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 44)

Eurooppalainen lapsitakuu
Päätöslauselmaesitys B9-0220/2021

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0161)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 45)

Covid-testien saatavuus ja kohtuuhintaisuus
Päätöslauselmaesitys B9-0234/2021/rev

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0162)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 46)

Rautatieliikenteen matkustajien oikeudet ja velvollisuudet ***II
Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista (uudelleenlaadittu) [12262/1/2020 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021)

(parlamentin jäsenten enemmistö)

TARKISTUKSET

Puhemies ilmoitti, että yhtään tarkistusta ei ollut hyväksytty ja että hän ei ollut vastaanottanut yhtään työjärjestyksen 67 artiklan mukaista hylkäämisehdotusta koskien neuvoston ensimmäisen käsittelyn kantaa.

Neuvoston kanta katsotaan näin ollen hyväksytyksi.

Ehdotettu säädös on siten lopullisesti hyväksytty.

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0150)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 34)

Euroopan puolustusrahasto ***II
Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan puolustusrahaston perustamisesta ja asetuksen (EU) 2018/1092 kumoamisesta [06748/1/2020 - C9-0112/2021 - 2018/0254(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021)

(parlamentin jäsenten enemmistö)

TARKISTUKSET

Puhemies ilmoitti, että yhtään tarkistusta ei ollut hyväksytty ja että hän ei ollut vastaanottanut yhtään työjärjestyksen 67 artiklan mukaista hylkäämisehdotusta koskien neuvoston ensimmäisen käsittelyn kantaa.

Neuvoston kanta katsotaan näin ollen hyväksytyksi.

Ehdotettu säädös on siten lopullisesti hyväksytty.

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0151)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 35)

(Istunto keskeytettiin klo 13.09.)


Puhetta johti
varapuhemies Pedro SILVA PEREIRA

11. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 13.45.


12. Toiset äänestykset

Parlamentin äänestettäväksi kertaäänestyksenä annettiin seuraavat asiakirjat:

Hallinnollinen yhteistyö valmisteverotuksen alalla: sähköisten rekisterien sisältö *
Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi hallinnollisesta yhteistyöstä valmisteverotuksen alalla annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 389/2012 muuttamisesta sähköisten rekisterien sisällön osalta [COM(2021)0028 - C9-0016/2021 - 2021/0015(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Irene Tinagli (A9-0121/2021).

Parlamentin äänestettäväksi annettiin lopulliset äänestykset seuraavista asiakirjoista:

Covid-19-pandemia Latinalaisessa Amerikassa
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0239/2021

Bolivia ja entisen presidentin Jeanine Añezin ja muiden viranhaltijoiden pidättäminen
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0244/2021

Jumalanpilkkalait Pakistanissa, erityisesti Shagufta Kausarin ja Shafqat Emmanuelin tapaus
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0254/2021

Parlamentin ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2022
Mietintö Euroopan parlamentin ennakkoarviosta tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2022 [2020/2264(BUI)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Damian Boeselager (A9-0145/2021)

Venäjä - Aleksei Navalnyin tapaus, sotilasjoukkojen keskittäminen Ukrainan rajalle ja Venäjän isku Tšekin tasavallassa
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0236/2021

Kolumbian rauhansopimuksen 5. vuosipäivä
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0237/2021

Eurooppalainen lapsitakuu
Päätöslauselmaesitys B9-0220/2021

Covid-testien saatavuus ja kohtuuhintaisuus
Päätöslauselmaesitys B9-0234/2021/rev

EU:n ja Intian suhteet
Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle EU:n ja Intian suhteista [2021/2023(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

Parlamentin äänestettäväksi annettiin lopulliset äänestykset seuraavista vastuuvapautta koskevista päätöslauselmaesityksistä:

Vastuuvapaus 2019: EU:n yleinen talousarvio - Komissio ja toimeenpanovirastot
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot [COM(2020)0288 - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Joachim Kuhs (A9-0117/2021)

Vastuuvapaus 2019: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan parlamentti
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019, pääluokka I – Euroopan parlamentti [COM(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021)

Vastuuvapaus 2019: EU:n yleinen talousarvio - Neuvosto ja Eurooppa-neuvosto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto [COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Pascal Durand (A9-0056/2021)

Vastuuvapaus 2019: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan unionin tuomioistuin
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019, pääluokka IV – Euroopan unionin tuomioistuin [COM(2020)0288 - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ramona Strugariu (A9-0064/2021)

Vastuuvapaus 2019: EU:n yleinen talousarvio - Tilintarkastustuomioistuin
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019, pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin [COM(2020)0288 - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Martina Dlabajová (A9-0059/2021)

Vastuuvapaus 2019: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea [COM(2020)0288 - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Olivier Chastel (A9-0057/2021)

Vastuuvapaus 2019: EU:n yleinen talousarvio - Alueiden komitea
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019, pääluokka VII – Alueiden komitea [COM(2020)0288 - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Alin Mituța (A9-0055/2021)

Vastuuvapaus 2019: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan oikeusasiamies
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies [COM(2020)0288 - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Olivier Chastel (A9-0065/2021)

Vastuuvapaus 2019: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan tietosuojavaltuutettu
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu [COM(2020)0288 - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Alin Mituța (A9-0067/2021)

Vastuuvapaus 2019: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan ulkosuhdehallinto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019, pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallinto [COM(2020)0288 - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Alin Mituța (A9-0063/2021)

Vastuuvapaus 2019: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) (ennen 20. helmikuuta 2019 Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0230/2020 - 2020/2150(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0069/2021)

Vastuuvapaus 2019: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) (ennen 20. helmikuuta 2019 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuodelta 2019 [COM(2020)0288 - C9-0231/2020 - 2020/2151(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0094/2021)

Vastuuvapaus 2019: Euroopan unionin perusoikeusvirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin perusoikeusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021)

Vastuuvapaus 2019: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021)

Vastuuvapaus 2019: Euroopan ympäristökeskus
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ympäristökeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021)

Vastuuvapaus 2019: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) (ennen 20. helmikuuta 2019 Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0235/2020 - 2020/2155(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0090/2021)

Vastuuvapaus 2019: Euroopan unionin elinten käännöskeskus
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0236/2020 - 2020/2156(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0084/2021)

Vastuuvapaus 2019: Euroopan lääkevirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lääkeviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021);

Vastuuvapaus 2019: Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virasto (Eurojust)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön viraston (Eurojust) (ennen 12. joulukuuta 2019 Eurojust) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021)

Vastuuvapaus 2019: Euroopan koulutussäätiö
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan koulutussäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0239/2020 - 2020/2159(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0089/2021);

Vastuuvapaus 2019: Euroopan meriturvallisuusvirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0240/2020 - 2020/2160(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0099/2021)

Vastuuvapaus 2019: Euroopan lentoturvallisuusvirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0241/2020 - 2020/2161(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0070/2021)

Vastuuvapaus 2019: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021)

Vastuuvapaus 2019: Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021)

Vastuuvapaus 2019: Euroopan unionin kyberturvallisuusvirasto (ENISA)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin kyberturvallisuusviraston (ENISA) (ennen 27.6.2019 Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA)) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0244/2020 - 2020/2164(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0085/2021)

Vastuuvapaus 2019: Euroopan unionin rautatievirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin rautatieviraston (ERA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0245/2020 - 2020/2165(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2021)

Vastuuvapaus 2019: Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto (CEPOL)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021)

Vastuuvapaus 2019: Euroopan raja- ja merivartiovirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan raja- ja merivartioviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021)

Vastuuvapaus 2019: Euroopan GNSS-virasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan GNSS-viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021)

Vastuuvapaus 2019: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0249/2020 - 2020/2169(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0092/2021)

Vastuuvapaus 2019: Euroopan kemikaalivirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kemikaaliviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021);

Vastuuvapaus 2019: Euratomin hankintakeskus
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0251/2020 - 2020/2171(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0088/2021)

Vastuuvapaus 2019: Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (Europol)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021)

Vastuuvapaus 2019: Euroopan tasa-arvoinstituutti
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tasa-arvoinstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0253/2020 - 2020/2173(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2021)

Vastuuvapaus 2019: Euroopan pankkiviranomainen
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan pankkiviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0254/2020 - 2020/2174(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0091/2021);

Vastuuvapaus 2019: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0255/2020 - 2020/2175(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2021)

Vastuuvapaus 2019: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0256/2020 - 2020/2176(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0093/2021)

Vastuuvapaus 2019: Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston (ennen 4. heinäkuuta 2019: energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021)

Vastuuvapaus 2019: BERECin tukivirasto (BEREC-virasto)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä BERECin tukiviraston (BEREC-virasto) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021)

Vastuuvapaus 2019: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021)

Vastuuvapaus 2019: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021)

Vastuuvapaus 2019: Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava Euroopan unionin virasto (eu-LISA)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan Euroopan unionin viraston (eu-LISA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021)

Vastuuvapaus 2019: Eurooppalainen yhteisyritys ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021)

Vastuuvapaus 2019: SESAR-yhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä SESAR-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021);Vastuuvapaus 2019: Clean Sky 2 -yhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Clean Sky 2 -yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021);Vastuuvapaus 2019: Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021)

Vastuuvapaus 2019: Toinen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttava yhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021)

Vastuuvapaus 2019: Toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritysyhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021)

Vastuuvapaus 2019: Shift2Rail-yhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Shift2Rail-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021)

Vastuuvapaus 2019: ECSEL-yhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ECSEL-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021)

Vastuuvapaus 2019: EU:n yleinen talousarvio – 8., 9., 10. ja 11. EKR
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä kahdeksannen, yhdeksännen, kymmenennen ja yhdennentoista Euroopan kehitysrahaston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin erillisvirastojen talousarvioiden toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019: toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin erillisvirastojen talousarvioiden toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019: toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta [COM(2020)0288 - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021).

Äänestykset olivat avoinna klo 15.00 saakka.

Äänestykset toimitettiin.

Äänestystulokset ilmoitetaan klo 16.30 (istunnon pöytäkirja 29.4.2021, kohta 19)

(Istunto keskeytettiin klo 13.47.)


Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

13. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 14.32.


14. Digitaalinen Eurooppa -ohjelma ***II (keskustelu)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Digitaalinen Eurooppa -ohjelman perustamisesta ja päätöksen (EU) 2015/2240 kumoamisesta [06789/1/2020 - C9-0109/2021 - 2018/0227(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Valter Flego (A9-0119/2021)

Valter Flego esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

Virginijus Sinkevičius (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Pilar del Castillo Vera PPE-ryhmän puolesta, Carlos Zorrinho S&D-ryhmän puolesta, Susana Solís Pérez Renew-ryhmän puolesta, Isabella Tovaglieri ID-ryhmän puolesta, Damian Boeselager Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jessica Stegrud ECR-ryhmän puolesta, sitoutumaton Edina Tóth, Cristian-Silviu Buşoi, Lina Gálvez Muñoz, Bart Groothuis, Kosma Złotowski, Ivan Štefanec, Tsvetelina Penkova, Nicola Danti, Adam Bielan, Seán Kelly, Josianne Cutajar, Svenja Hahn, Jadwiga Wiśniewska ja Miapetra Kumpula-Natri.

Virginijus Sinkevičius käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Puhemies ilmoitti, että neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta ei ollut jätetty yhtään hylkäämisehdotusta eikä siihen ollut esitetty yhtään tarkistusta työjärjestyksen 67 ja 68 artiklan mukaisesti (06789/1/2020 - C9-0109/2021 - 2018/0227(COD)).

Neuvoston kanta katsotaan näin ollen hyväksytyksi.

Ehdotettu säädös on siten lopullisesti hyväksytty (P9_TA(2021)0152).

("Äänestyksen tulokset" -liite, kohta 36)


15. Ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustaminen 2021 - 2027 ***II (keskustelu)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1293/2013 kumoamisesta [06077/1/2020 - C9-0110/2021 - 2018/0209(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Nils Torvalds (A9-0130/2021)

Nils Torvalds esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

Virginijus Sinkevičius (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Michal Wiezik PPE-ryhmän puolesta, Sándor Rónai S&D-ryhmän puolesta, Martin Hojsík Renew-ryhmän puolesta, Silvia Sardone ID-ryhmän puolesta, Ville Niinistö Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta, Petros Kokkalis The Left -ryhmän puolesta, sitoutumaton Antoni Comín i Oliveres, Maria Spyraki, Günther Sidl, Atidzhe Alieva-Veli, Joachim Kuhs, Jutta Paulus, Izabela-Helena Kloc, Silvia Modig, Edina Tóth, Salvatore De Meo, Christel Schaldemose, Pär Holmgren ja Cyrus Engerer.

Virginijus Sinkevičius käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Puhemies ilmoitti, että neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta ei ollut jätetty yhtään hylkäämisehdotusta eikä siihen ollut esitetty yhtään tarkistusta työjärjestyksen 67 ja 68 artiklan mukaisesti (06077/1/2020 - C9-0110/2021 - 2018/0209(COD)).

Neuvoston kanta katsotaan näin ollen hyväksytyksi.

Ehdotettu säädös on siten lopullisesti hyväksytty (P9_TA(2021)0153).

("Äänestyksen tulokset" -liite, kohta 37)

(Istunto keskeytettiin klo 16.09.)


Puhetta johti
varapuhemies Pedro SILVA PEREIRA

16. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 16.31.


17. Parlamentin kokoonpano

João Ferreira on kirjallisesti ilmoittanut luopuvansa edustajantoimestaan 6. heinäkuuta 2021 alkaen.

Työjärjestyksen 4 artiklan mukaisesti parlamentti totesi hänen edustajantoimensa vapautuneen kyseisestä päivämäärästä alkaen ja antaa siitä tiedon asianomaiselle jäsenvaltiolle.


18. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies ilmoitti, että parlamentin puhemies on vastaanottanut ECR-ryhmältä seuraavan päätöksen valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanon muuttamisesta:

EMPL-valiokunta: Vincenzo Sofo.

Päätös tulee voimaan tänään.


19. Äänestystulosten ilmoittaminen

Puhemies luki ääneen äänestysten tulokset:

Hallinnollinen yhteistyö valmisteverotuksen alalla: sähköisten rekisterien sisältö *
Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi hallinnollisesta yhteistyöstä valmisteverotuksen alalla annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 389/2012 muuttamisesta sähköisten rekisterien sisällön osalta [COM(2021)0028 - C9-0016/2021 - 2021/0015(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Irene Tinagli (A9-0121/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2021)0154)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 38)

Covid-19-pandemia Latinalaisessa Amerikassa
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0239/2021

(yksinkertainen enemmistö)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0155)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 39)

(Päätöslauselmaesitys B9-0238/2021 raukesi.)

Bolivia ja entisen presidentin Jeanine Añezin ja muiden viranhaltijoiden pidättäminen
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0244/2021

(yksinkertainen enemmistö)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0156)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 40)

(Päätöslauselmaesitys RC-B9-0245/2021 raukesi.)

Jumalanpilkkalait Pakistanissa, erityisesti Shagufta Kausarin ja Shafqat Emmanuelin tapaus
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0254/2021

(yksinkertainen enemmistö)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0157)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 41)

(Päätöslauselmaesitys B9-0253/2021 raukesi.)

Parlamentin ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2022
Mietintö Euroopan parlamentin ennakkoarviosta tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2022 [2020/2264(BUI)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Damian Boeselager (A9-0145/2021)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0158)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 42)

Venäjä - Aleksei Navalnyin tapaus, sotilasjoukkojen keskittäminen Ukrainan rajalle ja Venäjän isku Tšekin tasavallassa
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0236/2021

(yksinkertainen enemmistö)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0159)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 43)

(Päätöslauselmaesitys B9-0235/2021 raukesi.)

Kolumbian rauhansopimuksen 5. vuosipäivä
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0227/2021

(yksinkertainen enemmistö)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0159)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 43)

(Päätöslauselmaesitykset B9-0228/2021 ja B9-0232/2021 raukesivat.)

Eurooppalainen lapsitakuu
Päätöslauselmaesitys B9-0220/2021

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0161)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 45)

Covid-testien saatavuus ja kohtuuhintaisuus
Päätöslauselmaesitys B9-0234/2021/rev

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0162)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 46)

(Päätöslauselmaesitys B9-0233/2021 raukesi.)

EU:n ja Intian suhteet
Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle EU:n ja Intian suhteista [2021/2023(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

SUOSITUSLUONNOS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0163)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 47)

Vastuuvapaus 2019: EU:n yleinen talousarvio - Komissio ja toimeenpanovirastot
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot [COM(2020)0288 - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Joachim Kuhs (A9-0117/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0164)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 48)

Vastuuvapaus 2019: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan parlamentti
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019, pääluokka I – Euroopan parlamentti [COM(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0165)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 49)

Vastuuvapaus 2019: EU:n yleinen talousarvio - Neuvosto ja Eurooppa-neuvosto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto [COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Pascal Durand (A9-0056/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0166)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 50)

Vastuuvapaus 2019: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan unionin tuomioistuin
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019, pääluokka IV – Euroopan unionin tuomioistuin [COM(2020)0288 - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ramona Strugariu (A9-0064/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0167)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 51)

Vastuuvapaus 2019: EU:n yleinen talousarvio - Tilintarkastustuomioistuin
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019, pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin [COM(2020)0288 - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Martina Dlabajová (A9-0059/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0168)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 52)

Vastuuvapaus 2019: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea [COM(2020)0288 - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Olivier Chastel (A9-0057/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0169)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 53)

Vastuuvapaus 2019: EU:n yleinen talousarvio - Alueiden komitea
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019, pääluokka VII – Alueiden komitea [COM(2020)0288 - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Alin Mituța (A9-0055/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0170)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 54)

Vastuuvapaus 2019: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan oikeusasiamies
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies [COM(2020)0288 - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Olivier Chastel (A9-0065/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0171)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 55)

Vastuuvapaus 2019: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan tietosuojavaltuutettu
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu [COM(2020)0288 - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Alin Mituța (A9-0067/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0172)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 56)

Vastuuvapaus 2019: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan ulkosuhdehallinto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019, pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallinto [COM(2020)0288 - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Alin Mituța (A9-0063/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0173)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 57)

Vastuuvapaus 2019: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) (ennen 20. helmikuuta 2019 Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0230/2020 - 2020/2150(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0069/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0174)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 58)

Vastuuvapaus 2019: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) (ennen 20. helmikuuta 2019 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuodelta 2019 [COM(2020)0288 - C9-0231/2020 - 2020/2151(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0094/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0175)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 59)

Vastuuvapaus 2019: Euroopan unionin perusoikeusvirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin perusoikeusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0176)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 60)

Vastuuvapaus 2019: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0177)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 61)

Vastuuvapaus 2019: Euroopan ympäristökeskus
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ympäristökeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0178)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 62)

Vastuuvapaus 2019: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) (ennen 20. helmikuuta 2019 Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0235/2020 - 2020/2155(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0090/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0179)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 63)

Vastuuvapaus 2019: Euroopan unionin elinten käännöskeskus
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0236/2020 - 2020/2156(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0084/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0180)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 64)

Vastuuvapaus 2019: Euroopan lääkevirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lääkeviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0181)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 65)

Vastuuvapaus 2019: Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virasto (Eurojust)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön viraston (Eurojust) (ennen 12. joulukuuta 2019 Eurojust) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0182)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 66)

Vastuuvapaus 2019: Euroopan koulutussäätiö
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan koulutussäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0239/2020 - 2020/2159(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0089/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0183)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 67)

Vastuuvapaus 2019: Euroopan meriturvallisuusvirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0240/2020 - 2020/2160(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0099/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0184)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 68)

Vastuuvapaus 2019: Euroopan lentoturvallisuusvirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0241/2020 - 2020/2161(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0070/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0185)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 69)

Vastuuvapaus 2019: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0186)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 70)

Vastuuvapaus 2019: Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0187)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 71)

Vastuuvapaus 2019: Euroopan unionin kyberturvallisuusvirasto (ENISA)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin kyberturvallisuusviraston (ENISA) (ennen 27.6.2019 Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA)) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0244/2020 - 2020/2164(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0085/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0188)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 72)

Vastuuvapaus 2019: Euroopan unionin rautatievirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin rautatieviraston (ERA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0245/2020 - 2020/2165(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0189)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 73)

Vastuuvapaus 2019: Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto (CEPOL)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0190)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 74)

Vastuuvapaus 2019: Euroopan raja- ja merivartiovirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan raja- ja merivartioviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0190)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 75)

Vastuuvapaus 2019: Euroopan GNSS-virasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan GNSS-viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0192)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 76)

Vastuuvapaus 2019: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0249/2020 - 2020/2169(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0092/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0193)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 77)

Vastuuvapaus 2019: Euroopan kemikaalivirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kemikaaliviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0194)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 78)

Vastuuvapaus 2019: Euratomin hankintakeskus
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0251/2020 - 2020/2171(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0088/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0195)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 79)

Vastuuvapaus 2019: Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (Europol)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0196)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 80)

Vastuuvapaus 2019: Euroopan tasa-arvoinstituutti
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tasa-arvoinstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0253/2020 - 2020/2173(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0197)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 81)

Vastuuvapaus 2019: Euroopan pankkiviranomainen
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan pankkiviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0254/2020 - 2020/2174(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0091/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0198)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 82)

Vastuuvapaus 2019: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0255/2020 - 2020/2175(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0199)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 83)

Vastuuvapaus 2019: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0256/2020 - 2020/2176(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0093/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0200)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 84)

Vastuuvapaus 2019: Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston (ennen 4. heinäkuuta 2019: energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0201)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 85)

Vastuuvapaus 2019: BERECin tukivirasto (BEREC-virasto)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä BERECin tukiviraston (BEREC-virasto) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0202)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 86)

Vastuuvapaus 2019: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0203)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 87)

Vastuuvapaus 2019: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0204)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 88)

Vastuuvapaus 2019: Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava Euroopan unionin virasto (eu-LISA)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan Euroopan unionin viraston (eu-LISA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0205)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 89)

Vastuuvapaus 2019: Eurooppalainen yhteisyritys ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0206)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 90)

Vastuuvapaus 2019: SESAR-yhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä SESAR-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0207)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 91)

Vastuuvapaus 2019: Clean Sky 2 -yhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Clean Sky 2 -yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0208)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 92)

Vastuuvapaus 2019: Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0209)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 93)

Vastuuvapaus 2019: Toinen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttava yhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0210)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 94)

Vastuuvapaus 2019: Toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritysyhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0211)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 95)

Vastuuvapaus 2019: Shift2Rail-yhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Shift2Rail-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0212)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 96)

Vastuuvapaus 2019: ECSEL-yhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ECSEL-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0288 - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0213)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 97)

Vastuuvapaus 2019: EU:n yleinen talousarvio – 8., 9., 10. ja 11. EKR
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä kahdeksannen, yhdeksännen, kymmenennen ja yhdennentoista Euroopan kehitysrahaston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 [COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0214)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 98)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin erillisvirastojen talousarvioiden toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019: toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin erillisvirastojen talousarvioiden toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019: toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta [COM(2020)0288 - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0215)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 99)


20. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 194 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Äänestysselitysten enimmäispituus voi poikkeuksellisesti olla 400 sanaa.


21. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset kirjataan asiakirjaan ”Nimenhuutoäänestysten tulokset”, joka on istunnon pöytäkirjan liitteenä ja saatavilla parlamentin verkkosivustolla. Ne mainitaan vain tiedoksi eivätkä ne muuta täysistunnossa ilmoitettua äänestystulosta.

Asiakirjaa päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan istuntojakson jälkeen.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


22. Vetoomukset

Vetoomukset 0236-21 – 0432-21 on merkitty luetteloon 29. huhtikuuta 2021 ja lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan työjärjestyksen 226 artiklan 9 ja 10 kohdan mukaisesti.

Puhemies lähetti työjärjestyksen 226 artiklan 15 kohdan mukaisesti 26. huhtikuuta 2021 asiasta vastaavaan valiokuntaan sellaisten luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, jotka eivät ole Euroopan unionin kansalaisia ja joiden asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka ei ole missään jäsenvaltiossa, parlamentille esittämät vetoomukset.


23. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) muilta toimielimiltä:

- Lisätalousarvioesitys nro 2 varainhoitovuoden 2021 yleiseen talousarvioon – Covid-19-pandemian johdosta toteutettavien toimien rahoittaminen ja monivuotisen rahoituskehyksen lopulliseen hyväksymiseen liittyvien tarkennusten ja päivitysten ottaminen talousarvioon: Neuvoston kanta 23 päivältä huhtikuuta 2021 (08145/2021 - C9-0155/2021 - 2021/0078(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Saksan hakemuksen johdosta – EGF/2020/003 DE/GMH Guss (COM(2021)0207 - C9-0156/2021 - 2021/0107(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Belgian hakemuksen johdosta – EGF/2020/005 BE/Swissport (COM(2021)0212 - C9-0159/2021 - 2021/0109(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL

2) jäseniltä:

- Aurélia Beigneux, Dominique Bilde, Gianantonio Da Re, Jean-François Jalkh, Virginie Joron, Maximilian Krah, Jean-Lin Lacapelle, Julie Lechanteux, Thierry Mariani ja Harald Vilimsky. Päätöslauselmaesitys Syyriassa sijaitsevan Palmyran muinaiskaupungin arkeologin Khaled al-Assadin todetusta murhasta (B9-0202/2021)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Laura Huhtasaari, Peter Kofod ja Charlie Weimers. Päätöslauselmaesitys Euroopan turvallisuutta käsittelevän konferenssin lykkäämisestä siihen asti, kun Maailman terveysjärjestö julistaa covid-19-pandemian päättyneeksi (B9-0203/2021)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFCO

- Anna Bonfrisco. Päätöslauselmaesitys tuomareiden riippumattomuuden periaatteesta (B9-0204/2021)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Gunnar Beck. Päätöslauselmaesitys EU:n lainsäädäntötoimien oikeusperustaan tehtäviä muutoksia koskevasta ongelmasta (B9-0205/2021)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

AFCO

- Matteo Adinolfi, Rosanna Conte, Gianna Gancia, Fulvio Martusciello, Antonio Maria Rinaldi ja Annalisa Tardino. Päätöslauselmaesitys järjestämättömiä lainoja koskevista pankkisäännöistä: pandemian vaikutukset ja ehdotetut väliaikaiset ratkaisut (B9-0212/2021)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Simona Baldassarre, Mara Bizzotto ja Paolo Borchia. Päätöslauselmaesitys vammaisten henkilöiden suojelusta (B9-0213/2021)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Alessandra Basso, Sergio Berlato, Massimo Casanova, Susanna Ceccardi, Clare Daly, Francesca Donato, Marco Dreosto, Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Joachim Kuhs, Elena Lizzi, Jaak Madison, Nicola Procaccini, Silvia Sardone, Ivan Vilibor Sinčić, Isabella Tovaglieri ja Stefania Zambelli. Päätöslauselmaesitys Dante Alighierin kuoleman 700-vuotispäivän muistotilaisuuksien järjestämisestä Euroopan tasolla (B9-0214/2021)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT


24. Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 57 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 22. huhtikuuta 2021)

AFET-valiokunta

- EU:n ja Yhdysvaltojen suhteiden tulevaisuus (2021/2038(INI))
(lausuntoa varten: INTA (työjärjestyksen 57 artikla))

- EU:n uusi Kiina-strategia (2021/2037(INI))
(lausuntoa varten: INTA (työjärjestyksen 57 artikla))

JURI- ja LIBE-valiokunnat

- Demokratian, tiedotusvälineiden vapauden ja moniarvoisuuden vahvistaminen EU:ssa - yksityis- ja rikosoikeudellisten keinojen aiheeton käyttö toimittajien, kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan vaientamiseksi (2021/2036(INI))
(lausuntoa varten: CULT (työjärjestyksen 57 artikla))

LIBE-valiokunta

- Kriittisten toimijoiden häiriönsietokyky (COM(2020)0829 - C9-0421/2020 - 2020/0365(COD))
(lausuntoa varten: AFET, ECON, ITRE (työjärjestyksen 57 artikla), IMCO (työjärjestyksen 57 artikla), TRAN)

(puheenjohtajakokouksen päätös 11. maaliskuuta 2021)

LIBE-valiokunta

- Kansalaisuuden ja oleskeluluvan saamista investoimalla koskevat järjestelmät (2021/2026(INL))
(lausuntoa varten: ECON (työjärjestyksen 57 artikla))

- Komission oikeusvaltiokertomus 2020 (COM(2020)0580 - 2021/2025(INI))
(lausuntoa varten: BUDG, CONT (työjärjestyksen 57 artikla), JURI (työjärjestyksen 57 artikla), AFCO, PETI)

EMPL-valiokunta

- Työntekijöiden suojeleminen asbestilta (2019/2182(INL))
(lausuntoa varten: ENVI (työjärjestyksen 57 artikla), IMCO (työjärjestyksen 57 artikla))


25. Päätökset valiokuntien yhteiskokousmenettelyn soveltamisesta (työjärjestyksen 58 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 22. huhtikuuta 2021)

- Demokratian, tiedotusvälineiden vapauden ja moniarvoisuuden vahvistaminen EU:ssa - yksityis- ja rikosoikeudellisten keinojen aiheeton käyttö toimittajien, kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan vaientamiseksi (2021/2036(INI))
valiokunnat: JURI, LIBE
(lausuntoa varten: CULT (työjärjestyksen 57 artikla))

- Esitys neuvoston päätökseksi sukupuoleen perustuvan väkivallan määrittelemisestä uudeksi rikollisuuden alaksi, joka mainitaan SEUT-sopimuksen 83 artiklan 1 kohdassa (2021/2035(INL))
valiokunnat: LIBE, FEMM

- Tietokonepohjainen järjestelmä rajatylittävää tietojenvaihtoa varten siviili- ja rikosoikeudenkäynneissä (e-CODEX) ja asetuksen (EU) 2018/1726 muuttaminen (COM(2020)0712 - C9-0389/2020 - 2020/0345(COD))
valiokunnat: JURI, LIBE
(lausuntoa varten: BUDG)


26. Päätökset laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä

Päätökset laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 47 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 22. huhtikuuta 2021)

LIBE- ja FEMM-valiokunnat

- Esitys neuvoston päätökseksi sukupuoleen perustuvan väkivallan määrittelemisestä uudeksi rikollisuuden alaksi, joka mainitaan SEUT-sopimuksen 83 artiklan 1 kohdassa (2021/2035(INL))

(puheenjohtajakokouksen päätös 11. maaliskuuta 2021)

LIBE-valiokunta

- Kansalaisuuden ja oleskeluluvan saamista investoimalla koskevat järjestelmät (2021/2026(INL))
(lausuntoa varten: ECON (työjärjestyksen 57 artikla))

Päätökset laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 54 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 22. huhtikuuta 2021)

IMCO-valiokunta

- Tullien ulkopuolisten ja muiden kuin verotuksellisten esteiden torjuminen sisämarkkinoilla (2021/2043(INI))
(lausuntoa varten: AGRI)

- Lelujen turvallisuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/48/EY (leluturvallisuusdirektiivi) täytäntöönpano (2021/2040(INI))

FEMM-valiokunta

- Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen Euroopan parlamentin toiminnassa - vuosikertomus 2020 (2021/2039(INI))

AFET-valiokunta

- EU:n ja Yhdysvaltojen suhteiden tulevaisuus (2021/2038(INI))
(lausuntoa varten: INTA (työjärjestyksen 57 artikla))

- EU:n uusi Kiina-strategia (2021/2037(INI))
(lausuntoa varten: INTA (työjärjestyksen 57 artikla))

JURI- ja LIBE-valiokunnat

- Demokratian, tiedotusvälineiden vapauden ja moniarvoisuuden vahvistaminen EU:ssa - yksityis- ja rikosoikeudellisten keinojen aiheeton käyttö toimittajien, kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan vaientamiseksi (2021/2036(INI))
(lausuntoa varten: CULT (työjärjestyksen 57 artikla))

(puheenjohtajakokouksen päätös 11. maaliskuuta 2021)

LIBE-valiokunta

- Komission oikeusvaltiokertomus 2020 2021/2025(INI))
(lausuntoa varten: BUDG, CONT (työjärjestyksen 57 artikla), JURI (työjärjestyksen 57 artikla), AFCO, PETI)

Päätökset laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 118 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 22. huhtikuuta 2021)

AFET-valiokunta

- EU:n ja Venäjän välisten poliittisten suhteiden suunta (2021/2042(INI))

- EU:n ja Taiwanin suhteet ja yhteistyö (2021/2041(INI))


27. Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 56 artikla)

EMPL-valiokunta

- Työntekijöiden suojeleminen asbestilta (2019/2182(INL))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL
lausuntoa varten: ENVI (työjärjestyksen 57 artikla), IMCO (työjärjestyksen 57 artikla)


28. Tämän istuntojakson pöytäkirjojen hyväksyminen ja hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Tämän istunnon pöytäkirja sekä 26., 27. ja 28. huhtikuuta 2021 pidettyjen istuntojen pöytäkirjat annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Tämän istuntojakson aikana hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


29. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 17. toukokuuta 2021 - 20. toukokuuta 2021.


30. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 16.40.


31. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bielan Adam, Bilbao Barandica Izaskun, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Björk Malin, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Didier Geoffroy, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hristov Ivo, Huhtasaari Laura, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Markey Colm, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schwab Andreas, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sippel Birgit, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Estyneet:

Beňová Monika, Berlusconi Silvio, Joveva Irena, Kokalari Arba, Maydell Eva, Skyttedal Sara

Covid-19-pandemian vuoksi on otettu käyttöön etä-äänestysjärjestelmä (ks. 20. maaliskuuta 2020 tehty puhemiehistön päätös äänestysohjeista 3. toukokuuta 2004 tehdyn päätöksen täydentämisestä). Äänestykseen osallistuneiden jäsenten nimet ilmoitetaan asiakirjassa ”Nimenhuutoäänestysten tulokset”, joka liitetään istuntopöytäkirjaan ja on saatavilla parlamentin verkkosivustolla.

Päivitetty viimeksi: 21. syyskuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö