Index 
Jegyzőkönyv
XML 432kPDF 415kWORD 93k
2021. április 29., Csütörtök - Brüsszel
1.Az ülés megnyitása
 2.A képviselőcsoportok tagjai
 3.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 4.A szavazás eredményének bejelentése
 5.Csalás elleni uniós program 2021–2027 ***II (vita)
 6.Első szavazási kör
 7.Csalás elleni uniós program 2021–2027 ***II (a vita folytatása)
 8.Európai Védelmi Alap ***II (vita)
 9.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  9.1.A Covid19-világjárvány Latin-Amerikában
  9.2.Bolívia, valamint Jeanine Añez volt elnök és más tisztviselők letartóztatása
  9.3.Istenkáromlásról szóló törvények Pakisztánban, különösen Sagufta Kószár és Safkat Emmanuel ügye
 10.A szavazás eredményének bejelentése
 11.Az ülés folytatása
 12.Második szavazási kör
 13.Az ülés folytatása
 14.Digitális Európa program ***II (vita)
 15.A környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) 2021–2027 ***II (vita)
 16.Az ülés folytatása
 17.A Parlament tagjai
 18.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 19.A szavazás eredményének bejelentése
 20.A szavazáshoz fűzött indokolások
 21.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 22.Petíciók
 23.Dokumentumok benyújtása
 24.Társbizottságok (az eljárási szabályzat 57. cikke)
 25.Társbizottsági eljárások alkalmazásáról szóló határozatok (az eljárási szabályzat 58. cikke)
 26.Határozat saját kezdeményezésű jelentés készítéséről
 27.A bizottsági felkérések módosítása (az eljárási szabályzat 56. cikke)
 28.Az aktuális ülés jegyzőkönyveinek elfogadása és az elfogadott szövegek továbbítása
 29.A következő ülésnapok időpontja
 30.Az ülés berekesztése
 31.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Pedro SILVA PEREIRA alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.04-kor nyitják meg.


2. A képviselőcsoportok tagjai

Isabella Adinolfi és Andrea Caroppo többé nem független képviselők, 2021. április 29-től kezdődően a PPE képviselőcsoport tagjai.

Helmut Geuking már nem tagja a(z) ECR képviselőcsoportnak, és 2021. április 29-i hatállyal a PPE képviselőcsoporthoz csatlakozott.


3. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnök Bejelenti, hogy a PPE képviselőcsoport a bizottságok és küldöttségek összetételét módosító alábbi határozatokat juttatta el a Parlament elnökének:

EMPL bizottság: Daniel Caspary helyett Helmut Geuking

IMCO bizottság: Dan-Ştefan Motreanu helyett Andrea Caroppo

FEMM bizottság: Maria da Graça Carvalho helyett Isabella Adinolfi

Az EU-Ukrajna parlamenti együttműködési bizottságba delegált küldöttség: Isabel Benjumea Benjumea helyett Helmut Geuking

Az Euronest Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Daniel Caspary helyett Helmut Geuking

A határozatok a mai naptól hatályosak.


4. A szavazás eredményének bejelentése

Az elnök felolvassa a szavazás eredményeit:

A digitális zöldigazolvány – uniós polgárok ***I
Javaslat a Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az oltásra, tesztelésre és gyógyultságra vonatkozó interoperábilis igazolványok (digitális zöldigazolvány) kibocsátásának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre [COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Juan Fernando López Aguilar

(Egyszerű többség szükséges.)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított formájában elfogadják (P9_TA(2021)0145)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 29. pont)

A BIZOTTSÁGHOZ VALÓ VISSZAUTALÁSRA IRÁNYULÓ KÉRELEM

Név szerinti szavazással jóváhagyva (569 mellette, 95 ellene, 26 tartózkodás)

A digitális zöldigazolvány – harmadik országbeli állampolgárok ***I
Javaslat a Covid19-világjárvány idején a tagállamok területén jogszerűen élő és tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok számára kibocsátott interoperábilis oltási, tesztelési és gyógyultsági igazolvány (digitális zöldigazolvány) kiadásának, ellenőrzésének és elfogadásának keretrendszeréről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre
[COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Juan Fernando López Aguilar

(Egyszerű többség szükséges.)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított formájában elfogadják (P9_TA(2021)0146)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 30. pont)

A BIZOTTSÁGHOZ VALÓ VISSZAUTALÁSRA IRÁNYULÓ KÉRELEM

Név szerinti szavazással jóváhagyva (569 mellette, 61 ellene, 60 tartózkodás)

A digitális gazdaság adóztatása: OECD-tárgyalások, a digitális társaságok adóügyi illetősége és egy esetleges európai digitális adó
Jelentés a digitális gazdaság adóztatásáról: OECD-tárgyalások, a digitális vállalkozások adóügyi illetősége és egy esetleges európai digitális adó [2021/2010(INI)] Előadók: Andreas Schwab és Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0147)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 31. pont)

Daphne Caruana Galizia meggyilkolása és a jogállamiság máltai helyzete
Állásfoglalási indítvány B9-0219/2021

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0148)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 32. pont)

Az EU és India közötti kapcsolatok
Jelentés az Európai Parlamentnek a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, az Indiával való kapcsolatokra vonatkozó ajánlásáról [2021/2023(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0163)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 47. pont)

2019. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Az Európai Unió Bírósága
Jelentés az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IV. szakasz – az Európai Unió Bírósága [COM(2020)0288 - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ramona Strugariu (A9-0064/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0167)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 51. pont)

2019. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Számvevőszék
Jelentés az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, V. szakasz – Számvevőszék [COM(2020)0288 - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Martina Dlabajová (A9-0059/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0168)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 52. pont)

2019. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
Jelentés az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság [COM(2020)0288 - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Olivier Chastel (A9-0057/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0169)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 53. pont)

2019. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Régiók Bizottsága
Jelentés az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VII. szakasz – Régiók Bizottsága [COM(2020)0288 - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Alin Mituța (A9-0055/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0170)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 54. pont)

2019. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai ombudsman
Jelentés az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VIII. szakasz – Európai ombudsman [COM(2020)0288 - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Olivier Chastel (A9-0065/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0171)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 55. pont)

2019. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai adatvédelmi biztos
Jelentés az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IX. szakasz – Európai adatvédelmi biztos [COM(2020)0288 - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Alin Mituța (A9-0067/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0172)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 56. pont)

2019. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Külügyi Szolgálat
Jelentés az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat [COM(2020)0288 - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Alin Mituța (A9-0063/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0173)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 57. pont)

2019. évi mentesítés: Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége
Jelentés az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0176)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 60. pont)

2019. évi mentesítés: A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja
Jelentés a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0177)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 61. pont)

2019. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség
Jelentés az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0178)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 62. pont)

2019. évi mentesítés: Európai Gyógyszerügynökség
Jelentés az Európai Gyógyszerügynökség 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0181)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 65. pont)

2019. évi mentesítés: Az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége
Jelentés az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége (Eurojust) (2019. december 12. előtt: Eurojust) 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0182)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 66. pont)

2019. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság
Jelentés az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0186)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 70. pont)

2019. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ
Jelentés az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0187)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 91. pont)

2019. évi mentesítés: Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL)
Jelentés az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0190)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 74. pont)

2019. évi mentesítés: Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség
Jelentés az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0191)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 75. pont)

2019. évi mentesítés: Európai GNSS Ügynökség
Jelentés az Európai GNSS Ügynökség 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0192)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 76. pont)

2019. évi mentesítés: Európai Vegyianyag-ügynökség
Jelentés az Európai Vegyianyag-ügynökség 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0194)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 78. pont)

2019. évi mentesítés: A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol)
Jelentés a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0196)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 80. pont)

2019. évi mentesítés: Az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége
Jelentés az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége (2019. július 4-e előtt: az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége) 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0201)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 85. pont)

2019. évi mentesítés: A BEREC Működését Segítő Ügynökség (BEREC Hivatal)
Jelentés a BEREC Működését Segítő Ügynökség (BEREC Hivatal) 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0202)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 86. pont)

2019. évi mentesítés: Európai Innovációs és Technológiai Intézet
Jelentés az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0203)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 87. pont)

2019. évi mentesítés: Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal
Jelentés az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0204)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 88. pont)

2019. évi mentesítés: A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség (eu-LISA)
Jelentés a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökség (eu-LISA) 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0205)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 89. pont)

2019. évi mentesítés: Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás
Jelentés a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0206)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 90. pont)

2019. évi mentesítés: SESAR közös vállalkozás
Jelentés a SESAR közös vállalkozás 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0207)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 91. pont)

2019. évi mentesítés: Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás
Jelentés a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0208)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 92. pont)

2019. évi mentesítés: Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás
Jelentés a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0209)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 93. pont)

2019. évi mentesítés: Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás
Jelentés az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0210)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 94. pont)

2019. évi mentesítés: Második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás
Jelentés a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0211)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 95. pont)

2019. évi mentesítés: Shift2Rail közös vállalkozás
Jelentés a Shift2Rail közös vállalkozás 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0212)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 96. pont)

2019. évi mentesítés: ECSEL közös vállalkozás
Jelentés az ECSEL közös vállalkozás 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0213)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 97. pont)

2019. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – 8., 9., 10. és 11. EFA
Jelentés a nyolcadik, kilencedik, tizedik és tizenegyedik Európai Fejlesztési Alap 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0214)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 98. pont)

Jelentés az európai uniós ügynökségek 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről: teljesítmény, pénzgazdálkodás és ellenőrzés
Jelentés az európai uniós ügynökségek 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről: teljesítmény, pénzgazdálkodás és ellenőrzés [COM(2020)0288 - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0215)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 99. pont)

Felszólalások

Damian Boeselager (előadó) az eljárási szabályzat 159. cikke (4) bekezdése alapján nyilatkozatot tesz az Európai Parlament 2022. évi pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól szóló jelentéséről (A9-0145/2021).


5. Csalás elleni uniós program 2021–2027 ***II (vita)

Ajánlás második olvasatra a csalás elleni uniós program létrehozásáról és a 250/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [05330/1/2021 - C9-0108/2021 - 2018/0211(COD)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Monika Hohlmeier (A9-0126/2021)

Monika Hohlmeier előterjeszti az ajánlást második olvasatra.

Felszólal: Johannes Hahn (a Bizottság tagja).

Felszólal José Manuel Fernandes, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tsvetelina Penkova, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Alin Mituța, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Joachim Kuhs, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Daniel Freund, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Bogdan Rzońca, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, és Sabrina Pignedoli, független.

(A vita folytatása: 2021.4.29-i jegyzőkönyv, 7. pont )


6. Első szavazási kör

A Parlament az alábbi dokumentumokhoz benyújtott módosításokról szavaz:

A Covid19-világjárvány Latin-Amerikában
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány az eljárási szabályzat 144. cikkének (5) bekezdése és 132. cikkének (4) bekezdése alapján, amely a következő állásfoglalásra irányuló indítványok helyébe lép: B9-0239/2021, B9-0240/2021, B9-0241/2021, B9-0242/2021 és B9-0243/2021, benyújtotta Željana Zovko, José Manuel Fernandes, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler, Gabriel Mato, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Magdalena Adamowicz, Benoît Lutgen, Adam Jarubas, Janina Ochojska, Frances Fitzgerald, Lefteris Christoforou, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Vangelis Meimarakis, Stanislav Polčák, Ioan-Rareş Bogdan, Loucas Fourlas, Jiří Pospíšil, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Michaela Šojdrová és Vladimír Bilčík, a PPE képviselőcsoport nevében, Marek Belka, Isabel Santos és Maria-Manuel Leitão-Marques, az S&D képviselőcsoport nevében, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Moritz Körner, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoș Pîslaru, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță és Ramona Strugariu, a Renew képviselőcsoport nevében, Hannah Neumann és Anna Cavazzini, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Veronika Vrecionová, Raffaele Fitto, Joanna Kopcińska, Karol Karski, Elżbieta Kruk, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch és Carlo Fidanza, az ECR képviselőcsoport nevében, és Fabio Massimo Castaldo, a Covid19-világjárványról Latin-Amerikában (2021/2645(RSP)) (RC-B9-0239/2021);

Bolívia, valamint Jeanine Añez volt elnök és más tisztviselők letartóztatása
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány az eljárási szabályzat 144. cikkének (5) bekezdése és 132. cikkének (4) bekezdése alapján, amely a következő állásfoglalási indítványok helyébe lép: B9-0244/2021, B9-0248/2021 és B9-0249/2021; benyújtotta Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Janina Ochojska, Ivan Štefanec, Frances Fitzgerald, Lefteris Christoforou, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Vangelis Meimarakis, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Jiří Pospíšil, Antonio López-Istúriz White, Luděk Niedermayer, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík és Gabriel Mato, a PPE képviselőcsoport nevében, José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Svenja Hahn, Moritz Körner, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu és Urmas Paet, a Renew képviselőcsoport nevében, Anna Fotyga, Karol Karski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Elżbieta Rafalska, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch és Carlo Fidanza, az ECR képviselőcsoport nevében, Bolíviáról, valamint Jeanine Áñez volt elnök és más tisztviselők letartóztatásáról (2021/2646(RSP)) (RC-B9-0244/2021);

Istenkáromlásról szóló törvények Pakisztánban, különösen Sagufta Kószár és Safkat Emmanuel ügye
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány az eljárási szabályzat 144. cikkének (5) bekezdése és 132. cikkének (4) bekezdése alapján, amely a következő állásfoglalási indítványok helyébe lép: B9-0254/2021, B9-0255/2021, B9-0256/2021, B9-0257/2021, B9-0258/2021 és B9-0259/2021, benyújtotta Željana Zovko, Peter van Dalen, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler, Sandra Kalniete, György Hölvényi, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, Janina Ochojska, Frances Fitzgerald, Lefteris Christoforou, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Vangelis Meimarakis, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Jiří Pospíšil, Antonio López-Istúriz White, Luděk Niedermayer, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Tom Vandenkendelaere és Ivan Štefanec, a PPE képviselőcsoport nevében, Marek Belka, Isabel Santos és Evin Incir, az S&D képviselőcsoport nevében, Ulrike Müller, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans és Urmas Paet, a Renew képviselőcsoport nevében, Reinhard Bütikofer és Hannah Neumann, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Anna Fotyga, Karol Karski, Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Tomasz Piotr Poręba, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Bert-Jan Ruissen, Nicola Procaccini, Witold Jan Waszczykowski, Adam Bielan, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Carlo Fidanza és Valdemar Tomaševski, az ECR képviselőcsoport nevében, és Emmanuel Maurel, a The Left képviselőcsoport nevében, az istenkáromlásról szóló törvényekről Pakisztánban, különösen Sagufta Kószár és Safkat Emmanuel ügyéről (2021/2647(RSP)) (RC-B9-0254/2021);

A Parlament 2022. évi pénzügyi évre tervezett bevételei és kiadásai
Jelentés a 2022. évi pénzügyi évre tervezett bevételekről és kiadásokról – I. szakasz – Európai Parlament [2020/2264(BUI)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Damian Boeselager (A9-0145/2021);

Oroszország, Alekszej Navalnij ügye, csapatösszevonások az ukrán határon és orosz támadás a Cseh Köztársaságban
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) és (4) bekezdése alapján, amely a következő állásfoglalási indítványok helyébe lép: B9-0236/2021, B9-0237/2021, B9-0250/2021, B9-0251/2021 és B9-0252/2021, benyújtotta Michael Gahler, Željana Zovko, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Andrzej Halicki, Antonio López-Istúriz White, Miriam Lexmann, David Lega, Rasa Juknevičienė, Jerzy Buzek, Riho Terras, Arba Kokalari, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Vladimír Bilčík, Traian Băsescu, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Eugen Tomac és Michaela Šojdrová, a PPE képviselőcsoport nevében, Marek Belka, Włodzimierz Cimoszewicz, Tonino Picula, az S&D képviselőcsoport nevében, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu és Dragoş Tudorache, a Renew képviselőcsoport nevében, Sergey Lagodinsky, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Anna Fotyga, Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Elżbieta Rafalska, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Jan Zahradil, Jacek Saryusz-Wolski, Zdzisław Krasnodębski, Adam Bielan, Elżbieta Kruk és Zbigniew Kuźmiuk, az ECR képviselőcsoport nevében; Oroszországról, Alekszej Navalnij ügyéről, az ukrán határ menti katonai felvonulásról és a Cseh Köztársaságban elkövetett orosz támadásokról (2021/2642(RSP)) (RC-B9-0236/2021);

A kolumbiai békemegállapodás ötödik évfordulója
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) és (4) bekezdése alapján, amely a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép: B9-0227/2021, B9-0229/2021, B9-0230/2021 és B9-0231/2021, benyújtotta Leopoldo López Gil, Sandra Kalniete, Esteban González Pons, Michael Gahler, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez, a PPE képviselőcsoport nevében, Javi López, Marek Belka, Maria-Manuel Leitão-Marques és Ibán García Del Blanco, az S&D képviselőcsoport nevében, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoș Pîslaru, María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache és Hilde Vautmans, a Renew képviselőcsoport nevében, Jordi Solé, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Fabio Massimo Castaldo, a kolumbiai békemegállapodás ötödik évfordulójáról (2021/2643(RSP)) (RC-B9-0227/2021);

Európai gyermekgarancia
Állásfoglalási indítvány B9-0220/2021;

A koronavírustesztek hozzáférhetősége és megfizethetősége
Állásfoglalási indítvány B9-0234/2021/rev;

A vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogai és kötelezettségei (átdolgozás) ***II
Ajánlás második olvasatra a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjáról a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából (átdolgozás) [12262/1/2020 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021);

Európai Védelmi Alap ***II
Ajánlás második olvasatra az Európai Védelmi Alap létrehozásáról és az (EU) 2018/1092 rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [06748/1/2020 - C9-0112/2021 - 2018/0254(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021).

A szavazás vége: 11 órakor

A szavazás megkezdődik.

A szavazás eredményének bejelentése: 13 órakor (2021.4.29-i jegyzőkönyv, 10. pont )


7. Csalás elleni uniós program 2021–2027 ***II (a vita folytatása)

Ajánlás második olvasatra a csalás elleni uniós program létrehozásáról és a 250/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [05330/1/2021 - C9-0108/2021 - 2018/0211(COD)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Monika Hohlmeier (A9-0126/2021)

Felszólal Pernille Weiss, Isabel García Muñoz, Katalin Cseh, Matteo Adinolfi, Ádám Kósa, Caterina Chinnici, Ramona Strugariu és Dorien Rookmaker.

Felszólal: Johannes Hahn (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Az elnök tájékoztat, hogy az első olvasatban elfogadott tanácsi állásponthoz (05330/1/2021 - C9-0108/2021 - 2018/0211(COD)) nem nyújtottak be sem elutasításra irányuló javaslatot, sem módosítást az eljárási szabályzat 67. és 68. cikkének megfelelően.

A Tanács álláspontja tehát jóváhagyottnak tekintendő.

A javasolt jogszabályt elfogadják (P9_TA(2021)0149).

(„A szavazások eredménye” melléklet, 33. pont)


8. Európai Védelmi Alap ***II (vita)

Ajánlás második olvasatra az Európai Védelmi Alap létrehozásáról és az (EU) 2018/1092 rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [06748/1/2020 - C9-0112/2021 - 2018/0254(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021)

Zdzisław Krasnodębski előterjeszti az ajánlást második olvasatra.

Felszólal: Thierry Breton (a Bizottság tagja).

Felszólal: François-Xavier Bellamy, a(z) PPE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Othmar KARAS alelnök

Felszólal Patrizia Toia, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Dominique Riquet, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Jérôme Rivière, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Michael Bloss, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Beata Mazurek, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marc Botenga, a The Left képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, független, Cristian-Silviu Buşoi, Eero Heinäluoma, Nathalie Loiseau, Maximilian Krah, Mounir Satouri, Özlem Demirel, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Bart Groothuis, Hannah Neumann, Malin Björk, Riho Terras, Henrike Hahn, Clare Daly, Lefteris Christoforou és Željana Zovko.

Felszólal: Thierry Breton.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2021.4.29-i jegyzőkönyv, 6. pont (módosítások)

A szavazás eredményeinek bejelentése: 2021.4.29-i jegyzőkönyv, 10. pont (módosítások)


9. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2021.4.28-i jegyzőkönyv, 22. pont .)


9.1. A Covid19-világjárvány Latin-Amerikában

Állásfoglalási indítványok: B9-0238/2021, B9-0239/2021, B9-0240/2021, B9-0241/2021, B9-0242/2021 és B9-0243/2021 (2021/2645(RSP))

Maria-Manuel Leitão-Marques, Jordi Cañas, Anna Cavazzini, Ryszard Czarnecki és Miguel Urbán Crespo ismerteti a B9-0238/2021., B9-0240/2021., B9-0241/2021., B9-0242/2021. és B9-0243/2021. számú állásfoglalási indítványt.

Felszólal Željana Zovko, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Javi López, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Cseh Katalin, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Tilly Metz, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Joachim Stanisław Brudziński, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Leila Chaibi, a The Left képviselőcsoport nevében, és Fabio Massimo Castaldo, független.

José Manuel Fernandes ismerteti a B9-0239/2021. számú állásfoglalási indítványt

Felszólal Leopoldo López Gil, Isabel Santos és Dita Charanzová.

ELNÖKÖL:
Marcel KOLAJA alelnök

Felszólal Marc Botenga, Paulo Rangel, Sara Cerdas, Seán Kelly, Jytte Guteland, Izaskun Bilbao Barandica, Loucas Fourlas, Mónica Silvana González, Robert Hajšel és Charles Goerens.

Felszólal: Mairead McGuinness (a Bizottság tagja) az Európai Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2021.4.29-i jegyzőkönyv, 6. pont . (módosítások); 2021.4.29-i jegyzőkönyv, 12. pont . (zárószavazás)

A szavazás eredményeinek bejelentése: 2021.4.29-i jegyzőkönyv, 10. pont . (módosítások); 2021.4.29-i jegyzőkönyv, 19. pont . (zárószavazás)


9.2. Bolívia, valamint Jeanine Añez volt elnök és más tisztviselők letartóztatása

Állásfoglalási indítványok: B9-0244/2021, B9-0245/2021, B9-0246/2021, B9-0247/2021, B9-0248/2021 és B9-0249/2021 (2021/2646(RSP))

Leopoldo López Gil, Javi López, José Ramón Bauzá Díaz, Jordi Solé, Hermann Tertsch és Manu Pineda előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal Seán Kelly, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Maria-Manuel Leitão-Marques, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Izaskun Bilbao Barandica, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Isabel Santos és Dita Charanzová.

Felszólal: Várhelyi Olivér (a Bizottság tagja) az Európai Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2021.4.29-i jegyzőkönyv, 6. pont . (módosítások); 2021.4.29-i jegyzőkönyv, 12. pont . (zárószavazás)

A szavazás eredményeinek bejelentése: 2021.4.29-i jegyzőkönyv, 10. pont . (módosítások); 2021.4.29-i jegyzőkönyv, 19. pont . (zárószavazás)


9.3. Istenkáromlásról szóló törvények Pakisztánban, különösen Sagufta Kószár és Safkat Emmanuel ügye

Állásfoglalási indítványok: B9-0253/2021, B9-0254/2021, B9-0255/2021, B9-0256/2021, B9-0257/2021, B9-0258/2021 és B9-0259/2021(2021/2647(RSP))

Peter van Dalen, Evin Incir, Reinhard Bütikofer, Charlie Weimers, Emmanuel Maurel és Jaak Madison előterjeszti a B9-0258/2021., B9-0253/2021., B9-0254/2021., B9-0255/2021., B9-0256/2021. és B9-0259/2021. számú állásfoglalási indítványt.

Felszólal Michael Gahler, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Isabel Santos, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Nathalie Loiseau, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Joachim Kuhs, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Assita Kanko, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Miriam Lexmann, Silvia Sardone, Bert-Jan Ruissen, Jérôme Rivière, Tomasz Piotr Poręba, Nicola Procaccini, Adam Bielan, Beata Kempa, Izabela-Helena Kloc.

Felszólal: Olivér Várhelyi (a Bizottság tagja) az Európai Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2021.4.29-i jegyzőkönyv, 6. pont . (módosítások); 2021.4.29-i jegyzőkönyv, 12. pont . (zárószavazás)

A szavazás eredményeinek bejelentése: 2021.4.29-i jegyzőkönyv, 10. pont . (módosítások); 2021.4.29-i jegyzőkönyv, 19. pont . (zárószavazás)


10. A szavazás eredményének bejelentése

Az elnök felolvassa a szavazás eredményeit:

A Covid19-világjárvány Latin-Amerikában
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0239/2021

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)155)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 39. pont)

Bolívia, valamint Jeanine Añez volt elnök és más tisztviselők letartóztatása
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0244/2021

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)156)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 40. pont)

Istenkáromlásról szóló törvények Pakisztánban, különösen Sagufta Kószár és Safkat Emmanuel ügye
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0254/2021

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)157)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 41. pont)

A Parlament 2022. évi pénzügyi évre tervezett bevételei és kiadásai
Jelentés a 2022. évi pénzügyi évre tervezett bevételekről és kiadásokról – I. szakasz – Európai Parlament [2020/2264(BUI)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Damian Boeselager (A9-0145/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)158)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 42. pont)

Oroszország, Alekszej Navalnij ügye, csapatösszevonások az ukrán határon és orosz támadás a Cseh Köztársaságban
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0236/2021

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0159)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 43. pont)

A kolumbiai békemegállapodás ötödik évfordulója
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0227/2021

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0160)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 44. pont)

Európai gyermekgarancia
Állásfoglalási indítvány B9-0220/2021

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0161)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 45. pont)

A koronavírustesztek hozzáférhetősége és megfizethetősége
Állásfoglalási indítvány B9-0234/2021/rev

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0162)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 46. pont)

A vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogai és kötelezettségei (átdolgozás) ***II
Ajánlás második olvasatra a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjáról a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából (átdolgozás) [12262/1/2020 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021)

(Az összes parlamenti képviselő többsége szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Az elnök közli, hogy egyetlen módosítást sem fogadtak el, és az eljárási szabályzat 67. cikke alapján nem érkezett hozzá az első olvasaltban kialakított tanácsi álláspont elutasítására irányuló javaslat.

Következésképpen a tanácsi álláspontot jóváhagyottnak kell tekinteni.

A javasolt jogi aktust elfogadják.

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0150)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 34. pont)

Európai Védelmi Alap ***II
Ajánlás második olvasatra az Európai Védelmi Alap létrehozásáról és az (EU) 2018/1092 rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [06748/1/2020 - C9-0112/2021 - 2018/0254(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021)

(Az összes parlamenti képviselő többsége szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Az elnök közli, hogy egyetlen módosítást sem fogadtak el, és az eljárási szabályzat 67. cikke alapján nem érkezett hozzá az első olvasaltban kialakított tanácsi álláspont elutasítására irányuló javaslat.

Következésképpen a tanácsi álláspontot jóváhagyottnak kell tekinteni.

A javasolt jogi aktust elfogadják.

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0151)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 35. pont)

(Az ülést 13.09-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Pedro SILVA PEREIRA alelnök

11. Az ülés folytatása

Az ülés 13.45-kor folytatódik.


12. Második szavazási kör

A Parlament egyetlen szavazással szavazást tart az alábbi jelentésről:

Közigazgatási együttműködés a jövedéki adók területén: az elektronikus nyilvántartások tartalma *
Jelentés a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről szóló 389/2012/EU tanácsi rendeletnek az elektronikus nyilvántartások tartalma tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2021)0028 - C9-0016/2021 - 2021/0015(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Irene Tinagli (A9-0121/2021).

A Parlament zárószavazást tart a következőkről:

A Covid19-világjárvány Latin-Amerikában
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0239/2021;

Bolívia, valamint Jeanine Añez volt elnök és más tisztviselők letartóztatása
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0244/2021;

Istenkáromlásról szóló törvények Pakisztánban, különösen Sagufta Kószár és Safkat Emmanuel ügye
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0254/2021;

A Parlament 2022. évi pénzügyi évre tervezett bevételei és kiadásai
Jelentés a 2022. évi pénzügyi évre tervezett bevételekről és kiadásokról – I. szakasz – Európai Parlament [2020/2264(BUI)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Damian Boeselager (A9-0145/2021);

Oroszország, Alekszej Navalnij ügye, csapatösszevonások az ukrán határon és orosz támadás a Cseh Köztársaságban
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0236/2021;

A kolumbiai békemegállapodás ötödik évfordulója
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0237/2021;

Európai gyermekgarancia
Állásfoglalási indítvány B9-0220/2021;

A koronavírustesztek hozzáférhetősége és megfizethetősége
Állásfoglalási indítvány B9-0234/2021/rev;

Az EU és India közötti kapcsolatok
Jelentés az Európai Parlamentnek a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, az Indiával való kapcsolatokra vonatkozó ajánlásáról [2021/2023(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Alviina Alametsä (A9-0124/2021);

A Parlament zárószavazást tart a mentesítési állásfoglalási indítványokról:

2019. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bizottság és végrehajtó ügynökségek
Jelentés az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, III. szakasz – Bizottság és végrehajtó ügynökségek [COM(2020)0288 - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Joachim Kuhs (A9-0117/2021);

2019. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Parlament
Jelentés az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, I. szakasz – Európai Parlament [COM(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021);

2019. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Tanács és Európai Tanács
Jelentés az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács [COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Pascal Durand (A9-0056/2021);

2019. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Az Európai Unió Bírósága
Jelentés az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IV. szakasz – az Európai Unió Bírósága [COM(2020)0288 - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ramona Strugariu (A9-0064/2021);

2019. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Számvevőszék
Jelentés az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, V. szakasz – Számvevőszék [COM(2020)0288 - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Martina Dlabajová (A9-0059/2021);

2019. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
Jelentés az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság [COM(2020)0288 - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Olivier Chastel (A9-0057/2021);

2019. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Régiók Bizottsága
Jelentés az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VII. szakasz – Régiók Bizottsága [COM(2020)0288 - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Alin Mituța (A9-0055/2021);

2019. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai ombudsman
Jelentés az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VIII. szakasz – Európai ombudsman [COM(2020)0288 - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Olivier Chastel (A9-0065/2021)

2019. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai adatvédelmi biztos
Jelentés az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IX. szakasz – Európai adatvédelmi biztos [COM(2020)0288 - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Alin Mituța (A9-0067/2021);

2019. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Külügyi Szolgálat
Jelentés az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat [COM(2020)0288 - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Alin Mituța (A9-0063/2021);

2019. évi mentesítés: Európai Szakképzésfejlesztési Központ
Jelentés az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) (2019. február 20. előtt: Európai Szakképzésfejlesztési Központ) 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0230/2020 - 2020/2150(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0069/2021);

2019. évi mentesítés: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért
Jelentés az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) (2019. február 20. előtt: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért) 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0231/2020 - 2020/2151(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0094/2021);

2019. évi mentesítés: Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége
Jelentés az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021);

2019. évi mentesítés: A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja
Jelentés a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021);

2019. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség
Jelentés az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021);

2019. évi mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség
Jelentés az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) (2019. február 20. előtt: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség) 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0235/2020 - 2020/2155(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0090/2021);

2019. évi mentesítés: Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja
Jelentés az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0236/2020 - 2020/2156(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0084/2021);

2019. évi mentesítés: Európai Gyógyszerügynökség
Jelentés az Európai Gyógyszerügynökség 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021);

2019. évi mentesítés: Az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége
Jelentés az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége (Eurojust) (2019. december 12. előtt: Eurojust) 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021);

2019. évi mentesítés: Európai Képzési Alapítvány
Jelentés az Európai Képzési Alapítvány 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0239/2020 - 2020/2159(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0089/2021);

2019. évi mentesítés: Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség
Jelentés az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0240/2020 - 2020/2160(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0099/2021);

2019. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség
Jelentés az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0241/2020 - 2020/2161(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0070/2021);

2019. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság
Jelentés az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021);

2019. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ
Jelentés az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021);

2019. évi mentesítés: Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség (ENISA)
Jelentés az ENISA (Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség) (2019. június 27. előtt: Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA)) 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0244/2020 - 2020/2164(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0085/2021);

2019. évi mentesítés: Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége
Jelentés az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (ERA) 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0245/2020 - 2020/2165(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2021);

2019. évi mentesítés: Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL)
Jelentés az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021);

2019. évi mentesítés: Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség
Jelentés az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021);

2019. évi mentesítés: Európai GNSS Ügynökség
Jelentés az Európai GNSS Ügynökség 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021);

2019. évi mentesítés: Európai Halászati Ellenőrző Hivatal
Jelentés az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0249/2020 - 2020/2169(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0092/2021);

2019. évi mentesítés: Európai Vegyianyag-ügynökség
Jelentés az Európai Vegyianyag-ügynökség 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021);

2019. évi mentesítés: Euratom Ellátási Ügynökség
Jelentés az Euratom Ellátási Ügynökség 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0251/2020 - 2020/2171(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0088/2021);

2019. évi mentesítés: A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol)
Jelentés a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021);

2019. évi mentesítés: A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete
Jelentés a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0253/2020 - 2020/2173(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2021);

2019. évi mentesítés: Európai Bankhatóság
Jelentés az Európai Bankhatóság 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0254/2020 - 2020/2174(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0091/2021);

2019. évi mentesítés: Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság
Jelentés az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0255/2020 - 2020/2175(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2021);

2019. évi mentesítés: Európai Értékpapírpiaci Hatóság
Jelentés az Európai Értékpapírpiaci Hatóság 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0256/2020 - 2020/2176(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0093/2021);

2019. évi mentesítés: Az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége
Jelentés az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége (2019. július 4-e előtt: az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége) 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021);

2019. évi mentesítés: A BEREC Működését Segítő Ügynökség (BEREC Hivatal)
Jelentés a BEREC Működését Segítő Ügynökség (BEREC Hivatal) 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021);

2019. évi mentesítés: Európai Innovációs és Technológiai Intézet
Jelentés az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021);

2019. évi mentesítés: Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal
Jelentés az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021);

2019. évi mentesítés: A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség (eu-LISA)
Jelentés a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökség (eu-LISA) 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021);

2019. évi mentesítés: Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás
Jelentés a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021);

2019. évi mentesítés: SESAR közös vállalkozás
Jelentés a SESAR közös vállalkozás 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021);

2019. évi mentesítés: Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás
Jelentés a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021);

2019. évi mentesítés: Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás
Jelentés a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021);

2019. évi mentesítés: Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás
Jelentés az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021);

2019. évi mentesítés: Második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás
Jelentés a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021);

2019. évi mentesítés: Shift2Rail közös vállalkozás
Jelentés a Shift2Rail közös vállalkozás 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021);

2019. évi mentesítés: ECSEL közös vállalkozás
Jelentés az ECSEL közös vállalkozás 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021);

2019. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – 8., 9., 10. és 11. EFA
Jelentés a nyolcadik, kilencedik, tizedik és tizenegyedik Európai Fejlesztési Alap 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021);

Jelentés az európai uniós ügynökségek 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről: teljesítmény, pénzgazdálkodás és ellenőrzés
Jelentés az európai uniós ügynökségek 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről: teljesítmény, pénzgazdálkodás és ellenőrzés [COM(2020)0288 - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021).

A szavazás vége: 15 órakor

A szavazás megkezdődik.

A szavazás eredményének bejelentése: 16.30 (2021.4.29-i jegyzőkönyv, 19. pont )

(Az ülést 13.47-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

13. Az ülés folytatása

Az ülés 14.32-kor folytatódik.


14. Digitális Európa program ***II (vita)

Ajánlás második olvasatra a Digitális Európa program létrehozásáról és az (EU) 2015/2240 határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [06789/1/2020 - C9-0109/2021 - 2018/0227(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Valter Flego (A9-0119/2021)

Valter Flego előterjeszti az ajánlást második olvasatra.

Felszólal: Virginijus Sinkevičius (a Bizottság tagja).

Felszólal Pilar del Castillo Vera, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Carlos Zorrinho, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Susana Solís Pérez, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Isabella Tovaglieri, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Damian Boeselager, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jessica Stegrud, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Edina Tóth, független, Cristian-Silviu Buşoi, Lina Gálvez Muñoz, Bart Groothuis, Kosma Złotowski, Ivan Štefanec, Tsvetelina Penkova, Nicola Danti, Adam Bielan, Seán Kelly, Josianne Cutajar, Svenja Hahn, Jadwiga Wiśniewska és Miapetra Kumpula-Natri.

Felszólal: Virginijus Sinkevičius.

A vitát berekesztik.

Az elnök tájékoztat, hogy az első olvasatban elfogadott tanácsi állásponthoz (06789/1/2020 - C9-0109/2021 - 2018/0227(COD)) nem nyújtottak be sem elutasításra irányuló javaslatot, sem módosítást az eljárási szabályzat 67. és 68. cikkének megfelelően.

A Tanács álláspontja tehát jóváhagyottnak tekintendő.

A javasolt jogszabályt elfogadják (P9_TA(2021)0152).

(„A szavazások eredménye” melléklet, 36. pont)


15. A környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) 2021–2027 ***II (vita)

Ajánlás második olvasatra a környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozásáról és az 1293/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [06077/1/2020 - C9-0110/2021 - 2018/0209(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Nils Torvalds (A9-0130/2021)

Nils Torvalds előterjeszti az ajánlást második olvasatra.

Felszólal: Virginijus Sinkevičius (a Bizottság tagja).

Felszólal Michal Wiezik, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Rónai Sándor, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Martin Hojsík, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Silvia Sardone, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Ville Niinistö, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jadwiga Wiśniewska, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Petros Kokkalis, a The Left képviselőcsoport nevében, Antoni Comín i Oliveres, független, Maria Spyraki, Günther Sidl, Atidzhe Alieva-Veli, Joachim Kuhs, Jutta Paulus, Izabela-Helena Kloc, Silvia Modig, Tóth Edina, Salvatore De Meo, Christel Schaldemose, Pär Holmgren és Cyrus Engerer.

Felszólal: Virginijus Sinkevičius.

A vitát berekesztik.

Az elnök tájékoztat, hogy az első olvasatban elfogadott tanácsi állásponthoz (06077/1/2020 - C9-0110/2021 - 2018/0209(COD)) nem nyújtottak be sem elutasításra irányuló javaslatot, sem módosítást az eljárási szabályzat 67. és 68. cikkének megfelelően.

A Tanács álláspontja tehát jóváhagyottnak tekintendő.

A javasolt jogszabályt elfogadják (P9_TA(2021)0153).

(„A szavazások eredménye” melléklet, 37. pont)

(Az ülést 16.09-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Pedro SILVA PEREIRA alelnök

16. Az ülés folytatása

Az ülés 16.31-kor folytatódik.


17. A Parlament tagjai

João Ferreira írásban közölte, hogy 2021. július 6-i hatállyal lemond parlamenti képviselői mandátumáról.

Az eljárási szabályzat 4. cikkének megfelelően a Parlament ettől az időponttól kezdődően megállapítja a képviselői hely megüresedését, és erről tájékoztatja az érintett nemzeti hatóságot.


18. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnök bejelenti, hogy az ECR képviselőcsoport a bizottságok és küldöttségek összetételét módosító alábbi határozatot juttatta el a Parlament elnökének:

EMPL bizottság: Vincenzo Sofo

A határozat a mai naptól hatályos.


19. A szavazás eredményének bejelentése

Az elnök felolvassa a szavazás eredményeit:

Közigazgatási együttműködés a jövedéki adók területén: az elektronikus nyilvántartások tartalma *
Jelentés a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről szóló 389/2012/EU tanácsi rendeletnek az elektronikus nyilvántartások tartalma tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2021)0028 - C9-0016/2021 - 2021/0015(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Irene Tinagli (A9-0121/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Egyetlen szavazással jóváhagyva. (P9_TA(2021)0154)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 38. pont)

A Covid19-világjárvány Latin-Amerikában
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0239/2021

(Egyszerű többség szükséges.)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0155)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 39. pont)

(A B9-0238/2021 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

Bolívia, valamint Jeanine Añez volt elnök és más tisztviselők letartóztatása
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0244/2021

(Egyszerű többség szükséges.)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0156)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 40. pont)

(Az RC-B9-0245/2021 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

Istenkáromlásról szóló törvények Pakisztánban, különösen Sagufta Kószár és Safkat Emmanuel ügye
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0254/2021

(Egyszerű többség szükséges.)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0157)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 41. pont)

(A B9-0253/2021 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

A Parlament 2022. évi pénzügyi évre tervezett bevételei és kiadásai
Jelentés a 2022. évi pénzügyi évre tervezett bevételekről és kiadásokról – I. szakasz – Európai Parlament [2020/2264(BUI)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Damian Boeselager (A9-0145/2021)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0158)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 42. pont)

Oroszország, Alekszej Navalnij ügye, csapatösszevonások az ukrán határon és orosz támadás a Cseh Köztársaságban
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0236/2021

(Egyszerű többség szükséges.)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0159)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 43. pont)

(A B9-0235/2021 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

A kolumbiai békemegállapodás ötödik évfordulója
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0227/2021

(Egyszerű többség szükséges.)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0159)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 43. pont)

(A B9-0228/2021 és B9-0232/2021 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)

Európai gyermekgarancia
Állásfoglalási indítvány B9-0220/2021

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0161)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 45. pont)

A koronavírustesztek hozzáférhetősége és megfizethetősége
Állásfoglalási indítvány B9-0234/2021/rev

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0162)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 46. pont)

(A B9-0233/2021 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

Az EU és India közötti kapcsolatok
Jelentés az Európai Parlamentnek a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, az Indiával való kapcsolatokra vonatkozó ajánlásáról [2021/2023(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

AJÁNLÁSTERVEZET

Elfogadva. (P9_TA(2021)0163)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 47. pont)

2019. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bizottság és végrehajtó ügynökségek
Jelentés az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, III. szakasz – Bizottság és végrehajtó ügynökségek [COM(2020)0288 - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Joachim Kuhs (A9-0117/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0164)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 48. pont)

2019. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Parlament
Jelentés az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, I. szakasz – Európai Parlament [COM(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0165)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 49. pont)

2019. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Tanács és Európai Tanács
Jelentés az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács [COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Pascal Durand (A9-0056/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0166)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 50. pont)

2019. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Az Európai Unió Bírósága
Jelentés az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IV. szakasz – az Európai Unió Bírósága [COM(2020)0288 - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ramona Strugariu (A9-0064/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0167)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 51. pont)

2019. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Számvevőszék
Jelentés az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, V. szakasz – Számvevőszék [COM(2020)0288 - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Martina Dlabajová (A9-0059/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0168)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 52. pont)

2019. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
Jelentés az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság [COM(2020)0288 - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Olivier Chastel (A9-0057/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0169)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 53. pont)

2019. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Régiók Bizottsága
Jelentés az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VII. szakasz – Régiók Bizottsága [COM(2020)0288 - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Alin Mituța (A9-0055/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0170)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 54. pont)

2019. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai ombudsman
Jelentés az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VIII. szakasz – Európai ombudsman [COM(2020)0288 - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Olivier Chastel (A9-0065/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0171)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 55. pont)

2019. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai adatvédelmi biztos
Jelentés az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IX. szakasz – Európai adatvédelmi biztos [COM(2020)0288 - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Alin Mituța (A9-0067/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0172)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 56. pont)

2019. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Külügyi Szolgálat
Jelentés az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat [COM(2020)0288 - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Alin Mituța (A9-0063/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0173)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 57. pont)

2019. évi mentesítés: Európai Szakképzésfejlesztési Központ
Jelentés az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) (2019. február 20. előtt: Európai Szakképzésfejlesztési Központ) 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0230/2020 - 2020/2150(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0069/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0174)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 58. pont)

2019. évi mentesítés: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért
Jelentés az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) (2019. február 20. előtt: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért) 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0231/2020 - 2020/2151(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0094/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0175)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 59. pont)

2019. évi mentesítés: Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége
Jelentés az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0176)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 60. pont)

2019. évi mentesítés: A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja
Jelentés a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0177)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 61. pont)

2019. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség
Jelentés az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0178)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 62. pont)

2019. évi mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség
Jelentés az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) (2019. február 20. előtt: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség) 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0235/2020 - 2020/2155(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0090/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0179)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 63. pont)

2019. évi mentesítés: Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja
Jelentés az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0236/2020 - 2020/2156(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0084/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0180)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 64. pont)

2019. évi mentesítés: Európai Gyógyszerügynökség
Jelentés az Európai Gyógyszerügynökség 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0181)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 65. pont)

2019. évi mentesítés: Az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége
Jelentés az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége (Eurojust) (2019. december 12. előtt: Eurojust) 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0182)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 66. pont)

2019. évi mentesítés: Európai Képzési Alapítvány
Jelentés az Európai Képzési Alapítvány 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0239/2020 - 2020/2159(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0089/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0183)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 67. pont)

2019. évi mentesítés: Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség
Jelentés az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0240/2020 - 2020/2160(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0099/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0184)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 68. pont)

2019. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség
Jelentés az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0241/2020 - 2020/2161(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0070/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0185)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 69. pont)

2019. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság
Jelentés az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0186)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 70. pont)

2019. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ
Jelentés az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0187)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 71. pont)

2019. évi mentesítés: Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség (ENISA)
Jelentés az ENISA (Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség) (2019. június 27. előtt: Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA)) 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0244/2020 - 2020/2164(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0085/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0188)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 72. pont)

2019. évi mentesítés: Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége
Jelentés az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (ERA) 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0245/2020 - 2020/2165(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0189)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 73. pont)

2019. évi mentesítés: Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL)
Jelentés az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0190)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 74. pont)

2019. évi mentesítés: Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség
Jelentés az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0190)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 75. pont)

2019. évi mentesítés: Európai GNSS Ügynökség
Jelentés az Európai GNSS Ügynökség 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0192)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 76. pont)

2019. évi mentesítés: Európai Halászati Ellenőrző Hivatal
Jelentés az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0249/2020 - 2020/2169(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0092/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0193)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 77. pont)

2019. évi mentesítés: Európai Vegyianyag-ügynökség
Jelentés az Európai Vegyianyag-ügynökség 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0194)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 78. pont)

2019. évi mentesítés: Euratom Ellátási Ügynökség
Jelentés az Euratom Ellátási Ügynökség 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0251/2020 - 2020/2171(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0088/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0195)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 79. pont)

2019. évi mentesítés: A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol)
Jelentés a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0196)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 80. pont)

2019. évi mentesítés: A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete
Jelentés a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0253/2020 - 2020/2173(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0197)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 81. pont)

2019. évi mentesítés: Európai Bankhatóság
Jelentés az Európai Bankhatóság 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0254/2020 - 2020/2174(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0091/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0198)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 82. pont)

2019. évi mentesítés: Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság
Jelentés az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0255/2020 - 2020/2175(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0199)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 83. pont)

2019. évi mentesítés: Európai Értékpapírpiaci Hatóság
Jelentés az Európai Értékpapírpiaci Hatóság 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0256/2020 - 2020/2176(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0093/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0200)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 84. pont)

2019. évi mentesítés: Az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége
Jelentés az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége (2019. július 4-e előtt: az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége) 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0201)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 85. pont)

2019. évi mentesítés: A BEREC Működését Segítő Ügynökség (BEREC Hivatal)
Jelentés a BEREC Működését Segítő Ügynökség (BEREC Hivatal) 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0202)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 86. pont)

2019. évi mentesítés: Európai Innovációs és Technológiai Intézet
Jelentés az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0203)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 87. pont)

2019. évi mentesítés: Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal
Jelentés az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0204)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 88. pont)

2019. évi mentesítés: A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség (eu-LISA)
Jelentés a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökség (eu-LISA) 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0205)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 89. pont)

2019. évi mentesítés: Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás
Jelentés a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0206)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 90. pont)

2019. évi mentesítés: SESAR közös vállalkozás
Jelentés a SESAR közös vállalkozás 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0207)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 91. pont)

2019. évi mentesítés: Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás
Jelentés a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0208)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 92. pont)

2019. évi mentesítés: Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás
Jelentés a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0209)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 93. pont)

2019. évi mentesítés: Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás
Jelentés az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0210)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 94. pont)

2019. évi mentesítés: Második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás
Jelentés a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0211)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 95. pont)

2019. évi mentesítés: Shift2Rail közös vállalkozás
Jelentés a Shift2Rail közös vállalkozás 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0212)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 96. pont)

2019. évi mentesítés: ECSEL közös vállalkozás
Jelentés az ECSEL közös vállalkozás 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0288 - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0213)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 97. pont)

2019. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – 8., 9., 10. és 11. EFA
Jelentés a nyolcadik, kilencedik, tizedik és tizenegyedik Európai Fejlesztési Alap 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0214)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 98. pont)

Jelentés az európai uniós ügynökségek 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről: teljesítmény, pénzgazdálkodás és ellenőrzés
Jelentés az európai uniós ügynökségek 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről: teljesítmény, pénzgazdálkodás és ellenőrzés [COM(2020)0288 - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0215)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 99. pont)


20. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 194. cikke értelmében a Parlament weboldalán, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.

Kivételes jelleggel legfeljebb 400 szavas szavazatindokolások kerülnek elfogadásra.


21. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az ülés jegyzőkönyvéhez csatolt, és a Parlament internetes oldalán található „A név szerinti szavazás eredménye” dokumentumban szerepelnek. Csak tájékoztatási célt szolgálnak, és nem módosítják a plenáris ülésen bejelentett szavazási eredményeket.

A dokumentum a plenáris ülést követően legfeljebb két hétig rendszeresen frissül.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


22. Petíciók

A 0236-21–0432-21. számú petíciókat 2021. április 29-én nyilvántartásba vették és összhangban az eljárási szabályzat 226. cikkének (9) és (10) bekezdésével megküldték az illetékes bizottságnak.

Az elnök bejelenti, hogy az eljárási szabályzat 226. cikkének (15) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően 2021. április 26-án továbbította az illetékes bizottságnak azokat a petíciókat, amelyeket olyan természetes, illetve jogi személyek nyújtottak be az Európai Parlamentnek, akik nem az Európai Unió polgárai, és a tagállamok területén lakóhellyel, illetve létesítő okirat szerinti székhellyel sem rendelkeznek.


23. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) más intézmények

- 2. sz. költségvetés-módosítási tervezet a 2021. évi általános költségvetéshez: A Covid19-reagálás finanszírozása, valamint a többéves pénzügyi keret végleges elfogadásához kapcsolódó pontosítások és frissítések. A Tanács 2021. április 23-i álláspontja (08145/2021 - C9-0155/2021 - 2021/0078(BUD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Javaslat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak Németország EGF/2020/003 DE/GMH Guss referenciaszámú kérelme nyomán történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2021)0207 - C9-0156/2021 - 2021/0107(BUD))

utalva

illetékes:

BUDG

vélemény:

EMPL

- Javaslat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak Belgium EGF/2020/005 BE/Swissport referenciaszámú kérelme nyomán történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2021)0212 - C9-0159/2021 - 2021/0109(BUD))

utalva

illetékes:

BUDG

vélemény:

EMPL

2) a képviselők

- Aurélia Beigneux, Dominique Bilde, Gianantonio Da Re, Jean-François Jalkh, Virginie Joron, Maximilian Krah, Jean-Lin Lacapelle, Julie Lechanteux, Thierry Mariani és Harald Vilimsky. Állásfoglalási indítvány Khálid al-Asszad, a szíriai Palmüra régészének meggyilkolásáról (B9-0202/2021)

utalva

illetékes:

AFET

- Laura Huhtasaari, Peter Kofod és Charlie Weimers. Állásfoglalási indítvány az Európa jövőjéről szóló konferencia elhalasztásáról, amíg az Egészségügyi Világszervezet ki nem nyilvánítja, hogy véget ért a Covid19-világjárvány (B9-0203/2021)

utalva

illetékes:

AFCO

- Anna Bonfrisco. Állásfoglalási indítvány a bírói függetlenség elvéről (B9-0204/2021)

utalva

illetékes:

LIBE

- Gunnar Beck. Állásfoglalási indítvány az uniós jogalkotási intézkedések jogalapjának módosításával kapcsolatos problémáról (B9-0205/2021)

utalva

illetékes:

JURI

vélemény:

AFCO

- Matteo Adinolfi, Rosanna Conte, Gianna Gancia, Fulvio Martusciello, Antonio Maria Rinaldi és Annalisa Tardino. Állásfoglalási indítvány a nemteljesítő hitelekre vonatkozó banki szabályokról: a világjárvány hatásai és a javasolt ideiglenes megoldások (B9-0212/2021)

utalva

illetékes:

ECON

- Simona Baldassarre, Mara Bizzotto és Paolo Borchia. Állásfoglalási indítvány a fogyatékossággal élő személyek védelméről (B9-0213/2021)

utalva

illetékes:

EMPL

- Alessandra Basso, Sergio Berlato, Massimo Casanova, Susanna Ceccardi, Clare Daly, Francesca Donato, Marco Dreosto, Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Joachim Kuhs, Elena Lizzi, Jaak Madison, Nicola Procaccini, Silvia Sardone, Ivan Vilibor Sinčić, Isabella Tovaglieri és Stefania Zambelli. Állásfoglalási indítvány a Dante Alighieri halálának 700. évfordulója alkalmából szervezendő európai szintű rendezvényekről (B9-0214/2021)

utalva

illetékes:

CULT


24. Társbizottságok (az eljárási szabályzat 57. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2021. április 22-i határozatát követően)

AFET bizottság

- Az EU és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok jövője (2021/2038(INI))
(vélemény: INTA (az eljárási szabályzat 57. cikke))

- Az új EU-Kína stratégia (2021/2037(INI))
(vélemény: INTA (az eljárási szabályzat 57. cikke))

JURI biztottság, LIBE bizottság

- A demokrácia, a médiaszabadság és a pluralizmus megerősítése az EU-ban: a polgári és büntetőjogi intézkedések indokolatlan alkalmazása az újságírók, a nem kormányzati szervezetek és a civil társadalom elhallgattatására (2021/2036(INI))
(vélemény: CULT (az eljárási szabályzat 57. cikke))

LIBE bizottság

- A kritikus létesítmények rezilienciája (COM(2020)0829 - C9-0421/2020 - 2020/0365(COD))
(vélemény: AFET, ECON, ITRE (az eljárási szabályzat 57. cikke), IMCO (az eljárási szabályzat 57. cikke), TRAN)

(Az Elnökök Értekezletének 2021. március 11-i határozatát követően.)

LIBE bizottság

- Befektetői állampolgársági és letelepedési programok (2021/2026(INL))
(vélemény: ECON (az eljárási szabályzat 57. cikke))

- A Bizottság 2020. évi jogállamisági jelentése (COM(2020)0580 - - 2021/2025(INI))
(vélemény: BUDG, CONT (az eljárási szabályzat 57. cikke), JURI (az eljárási szabályzat 57. cikke), AFCO, PETI)

EMPL bizottság

- A munkavállalók azbeszttel szembeni védelme (2019/2182(INL))
(vélemény: ENVI (az eljárási szabályzat 57. cikke), IMCO (az eljárási szabályzat 57. cikke))


25. Társbizottsági eljárások alkalmazásáról szóló határozatok (az eljárási szabályzat 58. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2021. április 22-i határozatát követően)

- A demokrácia, a médiaszabadság és a pluralizmus megerősítése az EU-ban: a polgári és büntetőjogi intézkedések indokolatlan alkalmazása az újságírók, a nem kormányzati szervezetek és a civil társadalom elhallgattatására (2021/2036(INI))
bizottságok: JURI, LIBE
(vélemény: CULT (az eljárási szabályzat 57. cikke))

- Javaslat a nemi alapú erőszaknak az EUMSZ 83. cikke (1) bekezdésében felsorolt bűncselekmények új területeként való meghatározásáról szóló tanácsi határozatra (2021/2035(INL))
bizottságok: LIBE, FEMM

- A polgári és büntetőügyekben történő határokon átnyúló kommunikációra szolgáló számítógépes rendszer (e-CODEX) és az (EU) 2018/1726 rendelet módosítása. (COM(2020)0712 - C9-0389/2020 - 2020/0345(COD))
bizottságok: JURI, LIBE
(vélemény: BUDG)


26. Határozat saját kezdeményezésű jelentés készítéséről

Határozat saját kezdeményezésű jelentés készítéséről (az eljárási szabályzat 47. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2021. április 22-i határozatát követően)

bizottságok: LIBE, FEMM

- Javaslat a nemi alapú erőszaknak az EUMSZ 83. cikke (1) bekezdésében felsorolt bűncselekmények új területeként való meghatározásáról szóló tanácsi határozatra (2021/2035(INL))

(Az Elnökök Értekezletének 2021. március 11-i határozatát követően)

LIBE bizottság

- Befektetői állampolgársági és letelepedési programok (2021/2026(INL))
(vélemény: ECON (az eljárási szabályzat 57. cikke))

Határozat saját kezdeményezésű jelentés készítéséről (az eljárási szabályzat 54. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2021. április 22-i határozatát követően)

IMCO bizottság

- Az egységes piacon a nem vám és nem adóügyi jellegű akadályok felszámolása (2021/2043(INI))
(vélemény: AGRI)

- A játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (játékbiztonsági irányelv) végrehajtása (2021/2040(INI))

FEMM bizottság

- A nemek közötti egyenlőség általános érvényesítése az Európai Parlamentben - 2020. évi éves jelentés (2021/2039(INI))

AFET bizottság

- Az EU és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok jövője (2021/2038(INI))
(vélemény: INTA (az eljárási szabályzat 57. cikke))

- Az új EU-Kína stratégia (2021/2037(INI))
(vélemény: INTA (az eljárási szabályzat 57. cikke))

bizottságok: JURI, LIBE

- A demokrácia, a médiaszabadság és a pluralizmus megerősítése az EU-ban: a polgári és büntetőjogi intézkedések indokolatlan alkalmazása az újságírók, a nem kormányzati szervezetek és a civil társadalom elhallgattatására (2021/2036(INI))
(vélemény: CULT (az eljárási szabályzat 57. cikke))

(Az Elnökök Értekezletének 2021. március 11-i határozatát követően)

LIBE bizottság

- A Bizottság 2020. évi jogállamisági jelentése (2021/2025(INI))
(vélemény: BUDG, CONT (az eljárási szabályzat 57. cikke), JURI (az eljárási szabályzat 57. cikke), AFCO, PETI)

Határozat saját kezdeményezésű jelentés készítéséről (az eljárási szabályzat 118. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2021. április 22-i határozatát követően)

AFET bizottság

- Az EU és Oroszország közötti politikai kapcsolatok iránya (2021/2042(INI))

- Az EU és Tajvan közötti kapcsolatok és együttműködés (2021/2041(INI))


27. A bizottsági felkérések módosítása (az eljárási szabályzat 56. cikke)

EMPL bizottság

- A munkavállalók azbeszttel szembeni védelme (2019/2182(INL))
utalva az illetékes bizottsághoz: EMPL
vélemény: ENVI (az eljárási szabályzat 57. cikke), IMCO (az eljárási szabályzat 57. cikke)


28. Az aktuális ülés jegyzőkönyveinek elfogadása és az elfogadott szövegek továbbítása

Az aktuális ülésnap jegyzőkönyvét és a 2021. április 26-i, 27-i és 28-i ülésnap jegyzőkönyvét a következő ülés elején terjesztik a Parlament elé jóváhagyás céljából.

A Parlament egyetértésével a jelenlegi ülés során elfogadott szövegeket továbbítják a címzetteknek.


29. A következő ülésnapok időpontja

A következő ülésnapok időpontja: 2021. május 17. – 2021. május 20.


30. Az ülés berekesztése

Az ülést 16.40-kor berekesztik.


31. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bielan Adam, Bilbao Barandica Izaskun, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Björk Malin, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Didier Geoffroy, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hristov Ivo, Huhtasaari Laura, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Markey Colm, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schwab Andreas, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sippel Birgit, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Igazoltan távol lévők:

Beňová Monika, Berlusconi Silvio, Joveva Irena, Kokalari Arba, Maydell Eva, Skyttedal Sara

A Covid19-világjárvánnyal összefüggő okok miatt távszavazási rendszert vezettek be (lásd a szavazásra vonatkozó szabályokról szóló 2004. május 3-i elnökségi határozatot kiegészítő 2020. március 20-i elnökségi határozatot). A szavazáson részt vevő képviselők neve az ülés jegyzőkönyvéhez csatolt, „A név szerinti szavazás eredménye” dokumentumban szerepel, amely a Parlament honlapján elérhető.

Utolsó frissítés: 2021. szeptember 21.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat