Rodyklė 
Protokolas
XML 422kPDF 405kWORD 94k
Ketvirtadienis, 2021 m. balandžio 29 d. - Briuselis
1.Posėdžio pradžia
 2.Frakcijų sudėtis
 3.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 4.Balsavimo rezultatų paskelbimas
 5.2021–2027 m. Sąjungos kovos su sukčiavimu programa ***II (diskusijos)
 6.Pirmasis balsavimas
 7.2021–2027 m. Sąjungos kovos su sukčiavimu programa ***II (diskusijų tęsinys)
 8.Europos gynybos fondas ***II (diskusijos)
 9.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  
9.1.COVID-19 pandemija Lotynų Amerikoje
  
9.2.Bolivija ir buvusios prezidentės Jeanine Añez ir kitų pareigūnų suėmimas
  
9.3.Įstatymai dėl šventvagystės Pakistane, visų pirma Shaguftos Kausar ir Shafqato Emmanuelio atvejis
 10.Balsavimo rezultatų paskelbimas
 11.Posėdžio atnaujinimas
 12.Antrasis balsavimas
 13.Posėdžio atnaujinimas
 14.Skaitmeninės Europos programa ***II (diskusijos)
 15.2021–2027 m. Aplinkos ir klimato politikos programa (LIFE) ***II (diskusijos)
 16.Posėdžio atnaujinimas
 17.Parlamento sudėtis
 18.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 19.Balsavimo rezultatų paskelbimas
 20.Paaiškinimai dėl balsavimo
 21.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 22.Peticijos
 23.Gauti dokumentai
 24.Susiję komitetai (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)
 25.Sprendimai taikyti bendrą komitetų procedūrą (Darbo tvarkos taisyklių 58 straipsnis)
 26.Sprendimai rengti pranešimus savo iniciatyva
 27.Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais) (Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnis)
 28.Šios mėnesinės sesijos protokolų tvirtinimas ir priimtų tekstų perdavimas
 29.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 30.Posėdžio pabaiga
 31.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Pedro SILVA PEREIRA
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.04 val.


2. Frakcijų sudėtis

Isabella Adinolfi ir Andrea Caroppo nebėra nepriklausi Parlamento nariai, nuo 2021 m. balandžio 29 d. jie prisijungė prie PPE frakcijos.

Helmut Geuking nebepriklauso ECR frakcijai ir nuo 2021 m. balandžio 29 d. prisijungė prie PPE frakcijos.


3. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas Paskelbė, kad Parlamento Pirmininkas gavo tokius PPE frakcijos sprendimus, kuriais keičiama komitetų ir delegacijų sudėtis:

EMPL komitetas: Helmut Geuking vietoj Daniel Caspary

IMCO komitetas: Andrea Caroppo vietoj Dan-Ştefan Motreanu

FEMM komitetas: Isabella Adinolfi vietoj Maria da Graça Carvalho

Delegacija ES ir Ukrainos parlamentinio bendradarbiavimo komitete: Helmut Geuking vietoj Isabel Benjumea Benjumea

Delegacija parlamentinėje asamblėjoje EURONEST: Helmut Geuking vietoj Daniel Caspary

Šie sprendimai įsigalioja šiandien.


4. Balsavimo rezultatų paskelbimas

Pirmininkas paskelbė balsavimo rezultatus:

Skaitmeninis žaliasis pažymėjimas: Sąjungos piliečiai ***I
Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl sąveikiųjų skiepijimo, tyrimo rezultatų ir persirgimo liga pažymėjimų išdavimo, tikrinimo ir pripažinimo sistemos, kuria siekiama sudaryti palankesnes sąlygas laisvai judėti COVID-19 pandemijos metu (skaitmeninis žaliasis pažymėjimas) [COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Juan Fernando López Aguilar

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Priimta su pakeitimais (P9_TA(2021)0145)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 29)

PRAŠYMAS GRĄŽINTI KOMITETUI

Patvirtinta vardiniu balsavimu (569 balsavo už, 95 – prieš, 26 susilaikė).

Skaitmeninis žaliasis pažymėjimas: trečiųjų šalių piliečiai ***I
Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl sąveikiųjų skiepijimo, tyrimo rezultatų ir persirgimo liga pažymėjimų, skirtų trečiųjų šalių piliečiams, teisėtai esantiems arba teisėtai gyvenantiems valstybių narių teritorijose, išdavimo, tikrinimo ir pripažinimo COVID-19 pandemijos metu sistemos (skaitmeninis žaliasis pažymėjimas)
[COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Juan Fernando López Aguilar

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Priimta su pakeitimais (P9_TA(2021)0146)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 30)

PRAŠYMAS GRĄŽINTI KOMITETUI

Patvirtinta vardiniu balsavimu (569 balsavo už, 61 – prieš, 60 susilaikė).

Skaitmeninio sektoriaus apmokestinimas: EBPO derybos, skaitmeninių įmonių rezidavimo vieta mokesčių tikslais ir galimas Europos skaitmeninis mokestis
Pranešimas „Skaitmeninio sektoriaus apmokestinimas: EBPO derybos, skaitmeninių įmonių rezidavimo vieta mokesčių tikslais ir galimas Europos skaitmeninės veiklos mokestis“ [2021/2010(INI)] Pranešėjai: Andreas Schwab ir Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0147)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 31)

Daphnės Caruanos Galizios nužudymas ir teisinės valstybės padėtis Maltoje
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0219/2021

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0148)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 32)

ES ir Indijos santykiai
Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl ES ir Indijos santykių [2021/2023(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0163)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 47)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IV skirsnis – Europos Sąjungos Teisingumo Teismas [COM(2020)0288 - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Ramona Strugariu (A9-0064/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0167)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 51)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Audito Rūmai
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, V skirsnis – Audito Rūmai [COM(2020)0288 - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Martina Dlabajová (A9-0059/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0168)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 52)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas [COM(2020)0288 - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Olivier Chastel (A9-0057/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0169)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 53)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Regionų komitetas
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VII skirsnis – Regionų komitetas [COM(2020)0288 - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Alin Mituța (A9-0055/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0170)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 54)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ombudsmenas
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas [COM(2020)0288 - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Olivier Chastel (A9-0065/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0171)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 55)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas [COM(2020)0288 - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Alin Mituța (A9-0067/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0172)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 56)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos išorės veiksmų tarnyba
Pranešimas 2019 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimas, X skirsnis – Europos išorės veiksmų tarnyba [COM(2020)0288 - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Alin Mituța (A9-0063/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0173)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 57)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra
Pranešimas dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0176)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 60)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras
Pranešimas dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0177)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 61)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra
Pranešimas dėl Europos aplinkos agentūros 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0178)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 62)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra
Pranešimas dėl Europos vaistų agentūros 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0181)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 65)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra (Eurojustas)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūros (Eurojusto) (prieš 2019 m. gruodžio 12 d. – Eurojustas) 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0182)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 66)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba
Pranešimas dėl Europos maisto saugos tarnybos 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0186)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 70)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras
Pranešimas dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0187)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 91)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (CEPOL) 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0190)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 74)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra
Pranešimas dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (FRONTEX) 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0191)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 75)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos GNSS agentūra
Pranešimas dėl Europos GNSS agentūros 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0192)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 76)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra
Pranešimas dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0194)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 78)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0196)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 80)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra
Pranešimas dėl Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (iki 2019 m. liepos 4 d. – Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra) 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0201)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 85)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos paramos agentūra (BEREC biuras)
Pranešimas dėl BEREC paramos agentūros (BEREC biuro) 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0202)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 86)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos inovacijos ir technologijos institutas
Pranešimas dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0203)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 87)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras
Pranešimas dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0204)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 88)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (eu-LISA)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0205)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 89)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė
Pranešimas dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0206)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 90)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė SESAR
Pranešimas dėl bendrosios įmonės SESAR 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0207)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 91)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Švarus dangus“
Pranešimas dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0208)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 92)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė
Pranešimas dėl Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0209)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 93)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: 2 naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė
Pranešimas dėl 2 naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0210)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 94)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: 2 kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė
Pranešimas dėl 2 kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0211)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 95)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Shift2Rail“
Pranešimas dėl bendrosios įmonės „Shift2Rail“ 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0212)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 96)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ECSEL
Pranešimas dėl bendrosios įmonės ECSEL 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0213)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 97)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – 8-asis, 9-asis, 10-asis ir 11-asis Europos plėtros fondai
Pranešimas dėl aštuntojo, devintojo, dešimtojo ir vienuoliktojo Europos plėtros fondų 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0214)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 98)

Pranešimas „Europos Sąjungos agentūrų 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: veikla, finansų valdymas ir kontrolė“
Pranešimas dėl Europos Sąjungos agentūrų 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo: veikla, finansų valdymas ir kontrolė [COM(2020)0288 - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0215)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 99)

Kalbėjo:

Damian Boeselager (pranešėjas) padarė pareiškimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 159 straipsnio 4 dalį dėl savo pranešimo dėl Europos Parlamento 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatos, I skirsnis – Europos Parlamentas (A9-0145/2021).


5. 2021–2027 m. Sąjungos kovos su sukčiavimu programa ***II (diskusijos)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatoma Sąjungos kovos su sukčiavimu programa ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 250/2014 [05330/1/2021 - C9-0108/2021 - 2018/0211(COD)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monika Hohlmeier (A9-0126/2021)

Monika Hohlmeier pristatė rekomendaciją antrajam svarstymui.

Kalbėjo Johannes Hahn (Komisijos narys).

Kalbėjo José Manuel Fernandes PPE frakcijos vardu, Tsvetelina Penkova S&D frakcijos vardu, Alin Mituța Renew frakcijos vardu, Joachim Kuhs ID frakcijos vardu, Daniel Freund Verts/ALE frakcijos vardu, Bogdan Rzońca ECR frakcijos vardu ir Sabrina Pignedoli, nepriklausoma Parlamento narė.

(Diskusijų tęsinys: 2021 04 29 protokolo 7 punktas)


6. Pirmasis balsavimas

Parlamentas surengė balsavimą dėl šių dokumentų pakeitimų:

COVID-19 pandemija Lotynų Amerikoje
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnio 5 dalį ir 132 straipsnio 4 dalį, keičiantis pasiūlymus dėl rezoliucijų B9-0239/2021, B9-0240/2021, B9-0241/2021, B9-0242/2021 ir B9-0243/2021, kurį pateikė Željana Zovko, José Manuel Fernandes, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler, Gabriel Mato, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Magdalena Adamowicz, Benoît Lutgen, Adam Jarubas, Janina Ochojska, Frances Fitzgerald, Lefteris Christoforou, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Vangelis Meimarakis, Stanislav Polčák, Ioan-Rareş Bogdan, Loucas Fourlas, Jiří Pospíšil, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Michaela Šojdrová ir Vladimír Bilčík PPE frakcijos vardu, Marek Belka, Isabel Santos ir Maria-Manuel Leitão-Marques S&D frakcijos vardu, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Moritz Körner, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoș Pîslaru, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță ir Ramona Strugariu RENEW frakcijos vardu, Hannah Neumann, Anna Cavazzini Verts/ALE frakcijos vardu, Veronika Vrecionová, Raffaele Fitto, Joanna Kopcińska, Karol Karski, Elżbieta Kruk, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch ir Carlo Fidanza ECR frakcijos vardu ir Fabio Massimo Castaldo, dėl COVID-19 pandemijos Lotynų Amerikoje (2021/2645(RSP)) (RC-B9-0239/2021);

Bolivija ir buvusios prezidentės Jeanine Añez ir kitų pareigūnų suėmimas
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnio 5 dalį ir 132 straipsnio 4 dalį, keičiantis pasiūlymus dėl rezoliucijų B9-0244/2021, B9-0248/2021 ir B9-0249/2021, kurį pateikė Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Janina Ochojska, Ivan Štefanec, Frances Fitzgerald, Lefteris Christoforou, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Vangelis Meimarakis, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Jiří Pospíšil, Antonio López-Istúriz White, Luděk Niedermayer, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík ir Gabriel Mato PPE frakcijos vardu, José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Svenja Hahn, Moritz Körner, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu ir Urmas Paet RENEW frakcijos vardu, Anna Fotyga, Karol Karski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Elżbieta Rafalska, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch ir Carlo Fidanza ECR frakcijos vardu, dėl Bolivijos ir buvusios prezidentės Jeanine Añez ir kitų pareigūnų arešto (2021/2646(RSP)) (RC-B9-0244/2021);

Įstatymai dėl šventvagystės Pakistane, visų pirma Shaguftos Kausar ir Shafqato Emmanuelio atvejis
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnio 5 dalį ir 132 straipsnio 4 dalį, keičiantis pasiūlymus dėl rezoliucijų B9-0254/2021, B9-0255/2021, B9-0256/2021, B9-0257/2021, B9-0258/2021 ir B9-0259/2021, kurį pateikė Željana Zovko, Peter van Dalen, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler, Sandra Kalniete, György Hölvényi, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, Janina Ochojska, Frances Fitzgerald, Lefteris Christoforou, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Vangelis Meimarakis, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Jiří Pospíšil, Antonio López-Istúriz White, Luděk Niedermayer, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Tom Vandenkendelaere ir Ivan Štefanec PPE frakcijos vardu, Marek Belka, Isabel Santos ir Evin Incir S&D frakcijos vardu, Ulrike Müller, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans ir Urmas Paet RENEW frakcijos vardu, Reinhard Bütikofer ir Hannah Neumann Verts/ALE frakcijos vardu, Anna Fotyga, Karol Karski, Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Tomasz Piotr Poręba, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Bert-Jan Ruissen, Nicola Procaccini, Witold Jan Waszczykowski, Adam Bielan, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Carlo Fidanza ir Valdemar Tomaševski ECR frakcijos vardu ir Emmanuel Maurel The Left frakcijos vardu, dėl įstatymų dėl šventvagystės Pakistane, visų pirma Shaguftos Kausar ir Shafqato Emmanuelio atvejo (2021/2647(RSP)) (RC-B9-0254/2021);

2022 m. finansinių metų Europos Parlamento įplaukų ir išlaidų sąmata
Pranešimas dėl Europos Parlamento 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatos, I skirsnis – Europos Parlamentas [2020/2264(BUI)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Damian Boeselager (A9-0145/2021);

Rusija, Aleksejaus Navalno atvejis, kariuomenės telkimas prie Ukrainos sienos ir Rusijos išpuolis Čekijoje
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 ir 4 dalis, keičiantis pasiūlymus dėl rezoliucijų B9-0236/2021, B9-0237/2021, B9-0250/2021, B9-0251/2021 ir B9-0252/2021, kurį pateikė Michael Gahler, Željana Zovko, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Andrzej Halicki, Antonio López-Istúriz White, Miriam Lexmann, David Lega, Rasa Juknevičienė, Jerzy Buzek, Riho Terras, Arba Kokalari, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Vladimír Bilčík, Traian Băsescu, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Eugen Tomac ir Michaela Šojdrová PPE frakcijos vardu, Marek Belka, Włodzimierz Cimoszewicz, Tonino Picula S&D frakcijos vardu, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu ir Dragoş Tudorache RENEW frakcijos vardu, Sergey Lagodinsky Verts/ALE frakcijos vardu, Anna Fotyga, Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Elżbieta Rafalska, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Jan Zahradil, Jacek Saryusz-Wolski, Zdzisław Krasnodębski, Adam Bielan, Elżbieta Kruk ir Zbigniew Kuźmiuk ECR frakcijos vardu, dėl Rusijos, Aleksejaus Navalno atvejo, kariuomenės telkimo prie Ukrainos sienos ir Rusijos išpuolio Čekijoje (2021/2642(RSP)) (RC-B9-0236/2021);

Taikos susitarimo Kolumbijoje penktosios metinės
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 ir 4 dalis, keičiantis pasiūlymus dėl rezoliucijų pasiūlymai dėl rezoliucijų B9-0227/2021, B9-0229/2021, B9-0230/2021 ir B9-0231/2021, kurį pateikė Leopoldo López Gil, Sandra Kalniete, Esteban González Pons, Michael Gahler, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez PPE frakcijos vardu, Javi López, Marek Belka, Maria-Manuel Leitão-Marques ir Ibán García Del Blanco S&D frakcijos vardu, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoș Pîslaru, María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache ir Hilde Vautmans RENEW frakcijos vardu, Jordi Solé, Verts/ALE frakcijos vardu ir Fabio Massimo Castaldo, dėl Taikos susitarimo Kolumbijoje penktųjų metinių (2021/2643(RSP)) (RC-B9-0227/2021);

Europos vaiko garantijų sistema
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0220/2021;

COVID testavimo prieinamumas ir įperkamumas
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0234/2021/rev;

Geležinkelių keleivių teisės ir pareigos ***II
Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (nauja redakcija) [12262/1/2020 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021);

Europos gynybos fondas ***II
Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo įsteigiamas Europos gynybos fondas ir panaikinamas Reglamentas (ES) 2018/1092 [06748/1/2020 - C9-0112/2021 - 2018/0254(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021).

Balsavimas vyks iki 11.00 val.

Buvo balsuota.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti 13.00 val. (2021 04 29 protokolo 10 punktas)


7. 2021–2027 m. Sąjungos kovos su sukčiavimu programa ***II (diskusijų tęsinys)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatoma Sąjungos kovos su sukčiavimu programa ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 250/2014 [05330/1/2021 - C9-0108/2021 - 2018/0211(COD)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monika Hohlmeier (A9-0126/2021)

Kalbėjo Pernille Weiss, Isabel García Muñoz, Katalin Cseh, Matteo Adinolfi, Ádám Kósa, Caterina Chinnici, Ramona Strugariu ir Dorien Rookmaker.

Kalbėjo Johannes Hahn (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Pirmininkas pranešė, kad per pirmąjį svarstymą dėl Tarybos pozicijos nebuvo pateikta jokių pasiūlymų ją atmesti ir jokių pakeitimų pagal Darbo tvarkos taisyklių 67 ir 68 straipsnius (05330/1/2021 - C9-0108/2021 - 2018/0211(COD)).

Todėl Tarybos pozicija laikoma patvirtinta.

Siūlomas teisės aktas yra priimtas (P9_TA(2021)0149).

(Priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 33)


8. Europos gynybos fondas ***II (diskusijos)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo įsteigiamas Europos gynybos fondas ir panaikinamas Reglamentas (ES) 2018/1092 [06748/1/2020 - C9-0112/2021 - 2018/0254(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021)

Zdzisław Krasnodębski pristatė rekomendaciją antrajam svarstymui.

Kalbėjo Thierry Breton (Komisijos narys).

Kalbėjo François-Xavier Bellamy PPE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Othmar KARAS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Patrizia Toia S&D frakcijos vardu, Dominique Riquet Renew frakcijos vardu, Jérôme Rivière ID frakcijos vardu, Michael Bloss Verts/ALE frakcijos vardu, Beata Mazurek ECR frakcijos vardu, Marc Botenga The Left frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo, nepriklausomas Parlamento narys, Cristian-Silviu Buşoi, Eero Heinäluoma, Nathalie Loiseau, Maximilian Krah, Mounir Satouri, Özlem Demirel, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Bart Groothuis, Hannah Neumann, Malin Björk, Riho Terras, Henrike Hahn, Clare Daly, Lefteris Christoforou ir Željana Zovko.

Kalbėjo Thierry Breton.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2021 04 29 protokolo 6 punktas (pakeitimai).

Balsavimo rezultatų paskelbimas: 2021 04 29 protokolo 10 punktas (pakeitimai).


9. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2021 04 28 protokolo 22 punktas)


9.1. COVID-19 pandemija Lotynų Amerikoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B9-0238/2021, B9-0239/2021, B9-0240/2021, B9-0241/2021, B9-0242/2021 ir B9-0243/2021 (2021/2645(RSP))

Maria-Manuel Leitão-Marques, Jordi Cañas, Anna Cavazzini, Ryszard Czarnecki ir Miguel Urbán Crespo pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijos B9-0238/2021, B9-0240/2021, B9-0241/2021, B9-0242/2021 ir B9-0243/2021.

Kalbėjo Željana Zovko PPE frakcijos vardu, Javi López S&D frakcijos vardu, Katalin Cseh Renew frakcijos vardu, Tilly Metz Verts/ALE frakcijos vardu, Joachim Stanisław Brudziński ECR frakcijos vardu, Leila Chaibi The Left frakcijos vardu ir Fabio Massimo Castaldo, nepriklausomas Parlamento narys.

José Manuel Fernandes pristatė pasiūlymą dėl rezoliucijos B9-0239/2021.

Kalbėjo Leopoldo López Gil, Isabel Santos ir Dita Charanzová.

PIRMININKAVO: Marcel KOLAJA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Marc Botenga, Paulo Rangel, Sara Cerdas, Seán Kelly, Jytte Guteland, Izaskun Bilbao Barandica, Loucas Fourlas, Mónica Silvana González, Robert Hajšel ir Charles Goerens.

Kalbėjo Mairead McGuinness (Komisijos narė) Komisijos pirmininkės pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2021 04 29 protokolo 6 punktas (pakeitimai); 2021 04 29 protokolo 12 punktas (galutinis balsavimas).

Balsavimo rezultatų paskelbimas: 2021 04 29 protokolo 10 punktas (pakeitimai); 2021 04 29 protokolo 19 punktas (galutinis balsavimas).


9.2. Bolivija ir buvusios prezidentės Jeanine Añez ir kitų pareigūnų suėmimas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B9-0244/2021, B9-0245/2021, B9-0246/2021, B9-0247/2021, B9-0248/2021 ir B9-0249/2021 (2021/2646(RSP))

Leopoldo López Gil, Javi López, José Ramón Bauzá Díaz, Jordi Solé, Hermann Tertsch ir Manu Pineda pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo Seán Kelly PPE frakcijos vardu, Maria-Manuel Leitão-Marques S&D frakcijos vardu, Izaskun Bilbao Barandica Renew frakcijos vardu, Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu, Isabel Santos ir Dita Charanzová.

Kalbėjo Olivér Várhelyi (Komisijos narys) Komisijos pirmininkės pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2021 04 29 protokolo 6 punktas (pakeitimai); 2021 04 29 protokolo 12 punktas (galutinis balsavimas).

Balsavimo rezultatų paskelbimas: 2021 04 29 protokolo 10 punktas (pakeitimai); 2021 04 29 protokolo 19 punktas (galutinis balsavimas).


9.3. Įstatymai dėl šventvagystės Pakistane, visų pirma Shaguftos Kausar ir Shafqato Emmanuelio atvejis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B9-0253/2021, B9-0254/2021, B9-0255/2021, B9-0256/2021, B9-0257/2021, B9-0258/2021 ir B9-0259/2021(2021/2647(RSP))

Peter van Dalen, Evin Incir, Reinhard Bütikofer, Charlie Weimers, Emmanuel Maurel ir Jaak Madison atitinkamai pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijos B9-0258/2021, B9-0256/2021, B9-0255/2021, B9-0259/2021, B9-0254/2021 ir B9-0253/2021.

Kalbėjo Michael Gahler PPE frakcijos vardu, Isabel Santos S&D frakcijos vardu, Nathalie Loiseau Renew frakcijos vardu, Joachim Kuhs ID frakcijos vardu, Assita Kanko ECR frakcijos vardu, Miriam Lexmann, Silvia Sardone, Bert-Jan Ruissen, Jérôme Rivière, Tomasz Piotr Poręba, Nicola Procaccini, Adam Bielan, Beata Kempa, Izabela-Helena Kloc.

Kalbėjo Olivér Várhelyi (Komisijos narys) Komisijos pirmininkės pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2021 04 29 protokolo 6 punktas (pakeitimai); 2021 04 29 protokolo 12 punktas (galutinis balsavimas).

Balsavimo rezultatų paskelbimas: 2021 04 29 protokolo 10 punktas (pakeitimai); 2021 04 29 protokolo 19 punktas (galutinis balsavimas).


10. Balsavimo rezultatų paskelbimas

Pirmininkas paskelbė balsavimo rezultatus:

COVID-19 pandemija Lotynų Amerikoje
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0239/2021

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)155)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 39)

Bolivija ir buvusios prezidentės Jeanine Añez ir kitų pareigūnų suėmimas
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0244/2021

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)156)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 40)

Įstatymai dėl šventvagystės Pakistane, visų pirma Shaguftos Kausar ir Shafqato Emmanuelio atvejis
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0254/2021

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)157)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 41)

2022 m. finansinių metų Europos Parlamento įplaukų ir išlaidų sąmata
Pranešimas dėl Europos Parlamento 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatos, I skirsnis – Europos Parlamentas [2020/2264(BUI)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Damian Boeselager (A9-0145/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)158)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 42)

Rusija, Aleksejaus Navalno atvejis, kariuomenės telkimas prie Ukrainos sienos ir Rusijos išpuolis Čekijoje
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0236/2021

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0159)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 43)

Taikos susitarimo Kolumbijoje penktosios metinės
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0227/2021

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0160)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 44)

Europos vaiko garantijų sistema
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0220/2021

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0161)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 45)

COVID testavimo prieinamumas ir įperkamumas
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0234/2021/rev

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0162)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 46)

Geležinkelių keleivių teisės ir pareigos ***II
Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (nauja redakcija) [12262/1/2020 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021)

(Reikalinga visų Parlamento narių dauguma)

PAKEITIMAI

Pirmininkas pranešė, kad dėl Tarybos pozicijos per pirmąjį svarstymą nebuvo priimta jokių pakeitimų ir nebuvo pateikta jokių pasiūlymų ją atmesti pagal Darbo tvarkos taisyklių 67 staipsnį.

Todėl Tarybos pozicija laikoma patvirtinta.

Siūlomas teisės aktas yra priimtas.

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0150)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 34)

Europos gynybos fondas ***II
Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo įsteigiamas Europos gynybos fondas ir panaikinamas Reglamentas (ES) 2018/1092 [06748/1/2020 - C9-0112/2021 - 2018/0254(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021)

(Reikalinga visų Parlamento narių dauguma)

PAKEITIMAI

Pirmininkas pranešė, kad dėl Tarybos pozicijos per pirmąjį svarstymą nebuvo priimta jokių pakeitimų ir nebuvo pateikta jokių pasiūlymų ją atmesti pagal Darbo tvarkos taisyklių 67 staipsnį.

Todėl Tarybos pozicija laikoma patvirtinta.

Siūlomas teisės aktas yra priimtas.

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0151)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 35)

(Posėdis sustabdytas 13.09 val.)


PIRMININKAVO: Pedro SILVA PEREIRA
Pirmininko pavaduotojas

11. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 13.45 val.


12. Antrasis balsavimas

Parlamentas surengė vieną balsavimą dėl šių dokumentų:

Administracinis bendradarbiavimas akcizų srityje: nuostatos, susijusios su elektroninių registrų turiniu *
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos reglamento (ES) Nr. 389/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo akcizų srityje nuostatos, susijusios su elektroninių registrų turiniu [COM(2021)0028 - C9-0016/2021 - 2021/0015(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Irene Tinagli (A9-0121/2021).

Parlamentas surengė galutinį balsavimą dėl šių dokumentų:

COVID-19 pandemija Lotynų Amerikoje
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0239/2021;

Bolivija ir buvusios prezidentės Jeanine Añez ir kitų pareigūnų suėmimas
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0244/2021;

Įstatymai dėl šventvagystės Pakistane, visų pirma Shaguftos Kausar ir Shafqato Emmanuelio atvejis
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0254/2021;

2022 m. finansinių metų Europos Parlamento įplaukų ir išlaidų sąmata
Pranešimas dėl Europos Parlamento 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatos, I skirsnis – Europos Parlamentas [2020/2264(BUI)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Damian Boeselager (A9-0145/2021);

Rusija, Aleksejaus Navalno atvejis, kariuomenės telkimas prie Ukrainos sienos ir Rusijos išpuolis Čekijoje
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0236/2021;

Taikos susitarimo Kolumbijoje penktosios metinės
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0237/2021;

Europos vaiko garantijų sistema
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0220/2021;

COVID testavimo prieinamumas ir įperkamumas
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0234/2021/rev;

ES ir Indijos santykiai
Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl ES ir Indijos santykių [2021/2023(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Alviina Alametsä (A9-0124/2021);

Parlamentas syurengė galutinį balsavimą dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo:

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Komisija ir vykdomosios agentūros
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos [COM(2020)0288 - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Kuhs (A9-0117/2021);

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, I skirsnis – Europos Parlamentas [COM(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021);

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Taryba ir Europos Vadovų Taryba
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba [COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Pascal Durand (A9-0056/2021);

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IV skirsnis – Europos Sąjungos Teisingumo Teismas [COM(2020)0288 - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Ramona Strugariu (A9-0064/2021);

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Audito Rūmai
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, V skirsnis – Audito Rūmai [COM(2020)0288 - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Martina Dlabajová (A9-0059/2021);

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas [COM(2020)0288 - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Olivier Chastel (A9-0057/2021);

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Regionų komitetas
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VII skirsnis – Regionų komitetas [COM(2020)0288 - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Alin Mituța (A9-0055/2021);

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ombudsmenas
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas [COM(2020)0288 - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Olivier Chastel (A9-0065/2021)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas [COM(2020)0288 - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Alin Mituța (A9-0067/2021);

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos išorės veiksmų tarnyba
Pranešimas 2019 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimas, X skirsnis – Europos išorės veiksmų tarnyba [COM(2020)0288 - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Alin Mituța (A9-0063/2021);

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras
Pranešimas dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP) (iki 2019 m. vasario 20 d. – Europos profesinio mokymo plėtros centras) 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0230/2020 - 2020/2150(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0069/2021);

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas
Pranešimas dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (EUROFOUND) (iki 2019 m. vasario 20 d.: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas) 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0231/2020 - 2020/2151(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0094/2021);

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra
Pranešimas dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021);

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras
Pranešimas dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021);

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra
Pranešimas dėl Europos aplinkos agentūros 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021);

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra
Pranešimas dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA) (iki 2019 m. vasario 20 d. – Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra) 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0235/2020 - 2020/2155(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0090/2021);

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras
Pranešimas dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0236/2020 - 2020/2156(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0084/2021);

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra
Pranešimas dėl Europos vaistų agentūros 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021);

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra (Eurojustas)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūros (Eurojusto) (prieš 2019 m. gruodžio 12 d. – Eurojustas) 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021);

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas
Pranešimas dėl Europos mokymo fondo 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0239/2020 - 2020/2159(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0089/2021);

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra
Pranešimas dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0240/2020 - 2020/2160(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0099/2021);

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra
Pranešimas dėl Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0241/2020 - 2020/2161(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0070/2021);

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba
Pranešimas dėl Europos maisto saugos tarnybos 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021);

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras
Pranešimas dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021);

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra
Pranešimas dėl Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūros (ENISA) (iki 2019 m. birželio 27 d. – Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA)) 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0244/2020 - 2020/2164(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0085/2021);

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos geležinkelių agentūra
Pranešimas dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūros (ESGA) 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0245/2020 - 2020/2165(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2021);

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (CEPOL) 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021);

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra
Pranešimas dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (FRONTEX) 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021);

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos GNSS agentūra
Pranešimas dėl Europos GNSS agentūros 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021);

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos žuvininkystės kontrolės agentūra
Pranešimas dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0249/2020 - 2020/2169(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0092/2021);

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra
Pranešimas dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021);

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Euratomo tiekimo agentūra
Pranešimas dėl Euratomo tiekimo agentūros 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0251/2020 - 2020/2171(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0088/2021);

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021);

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos lyčių lygybės institutas
Pranešimas dėl Europos lyčių lygybės instituto 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0253/2020 - 2020/2173(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2021);

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos bankininkystės institucija
Pranešimas dėl Europos bankininkystės institucijos 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0254/2020 - 2020/2174(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0091/2021);

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija
Pranešimas dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0255/2020 - 2020/2175(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2021);

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija
Pranešimas dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0256/2020 - 2020/2176(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0093/2021);

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra
Pranešimas dėl Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (iki 2019 m. liepos 4 d. – Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra) 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021);

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos paramos agentūra (BEREC biuras)
Pranešimas dėl BEREC paramos agentūros (BEREC biuro) 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021);

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos inovacijos ir technologijos institutas
Pranešimas dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021);

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras
Pranešimas dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021);

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (eu-LISA)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021);

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė
Pranešimas dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021);

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė SESAR
Pranešimas dėl bendrosios įmonės SESAR 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021);

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Švarus dangus“
Pranešimas dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021);

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė
Pranešimas dėl Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021);

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: 2 naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė
Pranešimas dėl 2 naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021);

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: 2 kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė
Pranešimas dėl 2 kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021);

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Shift2Rail“
Pranešimas dėl bendrosios įmonės „Shift2Rail“ 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021);

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ECSEL
Pranešimas dėl bendrosios įmonės ECSEL 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021);

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – 8-asis, 9-asis, 10-asis ir 11-asis Europos plėtros fondai
Pranešimas dėl aštuntojo, devintojo, dešimtojo ir vienuoliktojo Europos plėtros fondų 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021);

Pranešimas „Europos Sąjungos agentūrų 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: veikla, finansų valdymas ir kontrolė“
Pranešimas dėl Europos Sąjungos agentūrų 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo: veikla, finansų valdymas ir kontrolė [COM(2020)0288 - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021).

Balsavimas vyks iki 15.00 val.

Buvo balsuota.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti 16.30 val. (2021 04 29 protokolo 19 punktas)

(Posėdis sustabdytas 13.47 val.)


PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

13. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 14.32 val.


14. Skaitmeninės Europos programa ***II (diskusijos)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatoma Skaitmeninės Europos programa ir panaikinamas Sprendimas (ES) 2015/2240 [06789/1/2020 - C9-0109/2021 - 2018/0227(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Valter Flego (A9-0119/2021)

Valter Flego pristatė rekomendaciją antrajam svarstymui.

Kalbėjo Virginijus Sinkevičius (Komisijos narys).

Kalbėjo Pilar del Castillo Vera PPE frakcijos vardu, Carlos Zorrinho S&D frakcijos vardu, Susana Solís Pérez Renew frakcijos vardu, Isabella Tovaglieri ID frakcijos vardu, Damian Boeselager Verts/ALE frakcijos vardu, Jessica Stegrud ECR frakcijos vardu, Edina Tóth, nepriklausoma Parlamento narė, Cristian-Silviu Buşoi, Lina Gálvez Muñoz, Bart Groothuis, Kosma Złotowski, Ivan Štefanec, Tsvetelina Penkova, Nicola Danti, Adam Bielan, Seán Kelly, Josianne Cutajar, Svenja Hahn, Jadwiga Wiśniewska ir Miapetra Kumpula-Natri.

Kalbėjo Virginijus Sinkevičius.

Diskusijos baigtos.

Pirmininkas pranešė, kad per pirmąjį svarstymą dėl Tarybos pozicijos nebuvo pateikta jokių pasiūlymų ją atmesti ir jokių pakeitimų pagal Darbo tvarkos taisyklių 67 ir 68 straipsnius (06789/1/2020 - C9-0109/2021 - 2018/0227(COD)).

Todėl Tarybos pozicija laikoma patvirtinta.

Siūlomas teisės aktas yra priimtas (P9_TA(2021)0152).

(Priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 36)


15. 2021–2027 m. Aplinkos ir klimato politikos programa (LIFE) ***II (diskusijos)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatoma Aplinkos ir klimato politikos programa (LIFE) ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1293/2013 [06077/1/2020 - C9-0110/2021 - 2018/0209(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Nils Torvalds (A9-0130/2021)

Nils Torvalds pristatė rekomendaciją antrajam svarstymui.

Kalbėjo Virginijus Sinkevičius (Komisijos narys).

Kalbėjo Michal Wiezik PPE frakcijos vardu, Sándor Rónai S&D frakcijos vardu, Martin Hojsík Renew frakcijos vardu, Silvia Sardone ID frakcijos vardu, Ville Niinistö Verts/ALE frakcijos vardu, Jadwiga Wiśniewska ECR frakcijos vardu, Petros Kokkalis The Left frakcijos vardu, Antoni Comín i Oliveres, nepriklausomas Parlamento narys, Maria Spyraki, Günther Sidl, Atidzhe Alieva-Veli, Joachim Kuhs, Jutta Paulus, Izabela-Helena Kloc, Silvia Modig, Edina Tóth, Salvatore De Meo, Christel Schaldemose, Pär Holmgren ir Cyrus Engerer.

Kalbėjo Virginijus Sinkevičius.

Diskusijos baigtos.

Pirmininkas pranešė, kad per pirmąjį svarstymą dėl Tarybos pozicijos nebuvo pateikta jokių pasiūlymų ją atmesti ir jokių pakeitimų pagal Darbo tvarkos taisyklių 67 ir 68 straipsnius (06077/1/2020 - C9-0110/2021 - 2018/0209(COD)).

Todėl Tarybos pozicija laikoma patvirtinta.

Siūlomas teisės aktas yra priimtas (P9_TA(2021)0153).

(Priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 37)

(Posėdis sustabdytas 16.09 val.)


PIRMININKAVO: Pedro SILVA PEREIRA
Pirmininko pavaduotojas

16. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 16.31 val.


17. Parlamento sudėtis

João Ferreira raštu pranešė apie savo atsistatydinimą iš Europos Parlamento nario pareigų nuo 2021 m. liepos 6 d.

Vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsniu Parlamentas konstatavo, kad nuo minėtos dienos yra laisva Parlamento nario vieta, ir apie tai informavo atitinkamą nacionalinę instituciją.


18. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas pranešė, kad Parlamento Pirmininkas gavo tokį ECR frakcijos sprendimą, kuriuo keičiama komitetų ir delegacijų sudėtis:

EMPL komitetas: Vincenzo Sofo

Šis sprendimas įsigalioja šiandien.


19. Balsavimo rezultatų paskelbimas

Pirmininkas paskelbė balsavimo rezultatus:

Administracinis bendradarbiavimas akcizų srityje: nuostatos, susijusios su elektroninių registrų turiniu *
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos reglamento (ES) Nr. 389/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo akcizų srityje nuostatos, susijusios su elektroninių registrų turiniu [COM(2021)0028 - C9-0016/2021 - 2021/0015(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Irene Tinagli (A9-0121/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtinta vienu balsavimu (P9_TA(2021)0154)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 38)

COVID-19 pandemija Lotynų Amerikoje
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0239/2021

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0155)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 39)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0238/2021 anuliuotas.)

Bolivija ir buvusios prezidentės Jeanine Añez ir kitų pareigūnų suėmimas
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0244/2021

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0156)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 40)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0245/2021 anuliuotas.)

Įstatymai dėl šventvagystės Pakistane, visų pirma Shaguftos Kausar ir Shafqato Emmanuelio atvejis
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0254/2021

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0157)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 41)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0253/2021 anuliuotas.)

2022 m. finansinių metų Europos Parlamento įplaukų ir išlaidų sąmata
Pranešimas dėl Europos Parlamento 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatos, I skirsnis – Europos Parlamentas [2020/2264(BUI)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Damian Boeselager (A9-0145/2021)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0158)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 42)

Rusija, Aleksejaus Navalno atvejis, kariuomenės telkimas prie Ukrainos sienos ir Rusijos išpuolis Čekijoje
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0236/2021

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0159)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 43)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0235/2021 anuliuotas.)

Taikos susitarimo Kolumbijoje penktosios metinės
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0227/2021

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0159)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 43)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B9-0228/2021 ir B9-0232/2021 anuliuoti.)

Europos vaiko garantijų sistema
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0220/2021

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0161)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 45)

COVID testavimo prieinamumas ir įperkamumas
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0234/2021/rev

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0162)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 46)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0233/2021 anuliuotas.)

ES ir Indijos santykiai
Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl ES ir Indijos santykių [2021/2023(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

REKOMENDACIJOS PROJEKTAS

Priimta (P9_TA(2021)0163)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 47)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Komisija ir vykdomosios agentūros
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos [COM(2020)0288 - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Kuhs (A9-0117/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0164)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 48)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, I skirsnis – Europos Parlamentas [COM(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0165)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 49)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Taryba ir Europos Vadovų Taryba
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba [COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Pascal Durand (A9-0056/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0166)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 50)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IV skirsnis – Europos Sąjungos Teisingumo Teismas [COM(2020)0288 - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Ramona Strugariu (A9-0064/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0167)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 51)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Audito Rūmai
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, V skirsnis – Audito Rūmai [COM(2020)0288 - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Martina Dlabajová (A9-0059/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0168)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 52)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas [COM(2020)0288 - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Olivier Chastel (A9-0057/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0169)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 53)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Regionų komitetas
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VII skirsnis – Regionų komitetas [COM(2020)0288 - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Alin Mituța (A9-0055/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0170)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 54)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ombudsmenas
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas [COM(2020)0288 - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Olivier Chastel (A9-0065/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0171)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 55)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas [COM(2020)0288 - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Alin Mituța (A9-0067/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0172)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 56)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos išorės veiksmų tarnyba
Pranešimas 2019 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimas, X skirsnis – Europos išorės veiksmų tarnyba [COM(2020)0288 - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Alin Mituța (A9-0063/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0173)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 57)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras
Pranešimas dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP) (iki 2019 m. vasario 20 d. – Europos profesinio mokymo plėtros centras) 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0230/2020 - 2020/2150(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0069/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0174)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 58)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas
Pranešimas dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (EUROFOUND) (iki 2019 m. vasario 20 d.: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas) 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0231/2020 - 2020/2151(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0094/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0175)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 59)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra
Pranešimas dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0176)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 60)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras
Pranešimas dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0177)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 61)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra
Pranešimas dėl Europos aplinkos agentūros 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0178)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 62)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra
Pranešimas dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA) (iki 2019 m. vasario 20 d. – Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra) 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0235/2020 - 2020/2155(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0090/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0179)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 63)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras
Pranešimas dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0236/2020 - 2020/2156(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0084/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0180)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 64)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra
Pranešimas dėl Europos vaistų agentūros 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0181)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 65)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra (Eurojustas)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūros (Eurojusto) (prieš 2019 m. gruodžio 12 d. – Eurojustas) 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0182)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 66)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas
Pranešimas dėl Europos mokymo fondo 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0239/2020 - 2020/2159(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0089/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0183)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 67)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra
Pranešimas dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0240/2020 - 2020/2160(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0099/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0184)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 68)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra
Pranešimas dėl Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0241/2020 - 2020/2161(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0070/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0185)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 69)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba
Pranešimas dėl Europos maisto saugos tarnybos 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0186)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 70)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras
Pranešimas dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0187)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 71)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra
Pranešimas dėl Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūros (ENISA) (iki 2019 m. birželio 27 d. – Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA)) 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0244/2020 - 2020/2164(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0085/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0188)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 72)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos geležinkelių agentūra
Pranešimas dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūros (ESGA) 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0245/2020 - 2020/2165(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0189)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 73)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (CEPOL) 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0190)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 74)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra
Pranešimas dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (FRONTEX) 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0190)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 75)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos GNSS agentūra
Pranešimas dėl Europos GNSS agentūros 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0192)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 76)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos žuvininkystės kontrolės agentūra
Pranešimas dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0249/2020 - 2020/2169(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0092/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0193)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 77)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra
Pranešimas dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0194)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 78)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Euratomo tiekimo agentūra
Pranešimas dėl Euratomo tiekimo agentūros 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0251/2020 - 2020/2171(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0088/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0195)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 79)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0196)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 80)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos lyčių lygybės institutas
Pranešimas dėl Europos lyčių lygybės instituto 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0253/2020 - 2020/2173(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0197)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 81)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos bankininkystės institucija
Pranešimas dėl Europos bankininkystės institucijos 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0254/2020 - 2020/2174(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0091/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0198)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 82)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija
Pranešimas dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0255/2020 - 2020/2175(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0199)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 83)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija
Pranešimas dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0256/2020 - 2020/2176(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0093/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0200)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 84)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra
Pranešimas dėl Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (iki 2019 m. liepos 4 d. – Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra) 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0201)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 85)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos paramos agentūra (BEREC biuras)
Pranešimas dėl BEREC paramos agentūros (BEREC biuro) 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0202)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 86)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos inovacijos ir technologijos institutas
Pranešimas dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0203)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 87)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras
Pranešimas dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0204)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 88)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (eu-LISA)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0205)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 89)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė
Pranešimas dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0206)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 90)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė SESAR
Pranešimas dėl bendrosios įmonės SESAR 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0207)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 91)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Švarus dangus“
Pranešimas dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0208)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 92)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė
Pranešimas dėl Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0209)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 93)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: 2 naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė
Pranešimas dėl 2 naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0210)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 94)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: 2 kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė
Pranešimas dėl 2 kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0211)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 95)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Shift2Rail“
Pranešimas dėl bendrosios įmonės „Shift2Rail“ 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0212)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 96)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ECSEL
Pranešimas dėl bendrosios įmonės ECSEL 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0288 - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0213)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 97)

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – 8-asis, 9-asis, 10-asis ir 11-asis Europos plėtros fondai
Pranešimas dėl aštuntojo, devintojo, dešimtojo ir vienuoliktojo Europos plėtros fondų 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0214)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 98)

Pranešimas „Europos Sąjungos agentūrų 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: veikla, finansų valdymas ir kontrolė“
Pranešimas dėl Europos Sąjungos agentūrų 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo: veikla, finansų valdymas ir kontrolė [COM(2020)0288 - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0215)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 99)


20. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnį pateiktus rašytinius paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Išimties tvarka bus priimami ne daugiau kaip 400 žodžių apimties paaiškinimai dėl balsavimo.


21. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami dokumente „Vardinio balsavimo rezultatai“, kuris pridedamas prie posėdžio protokolo ir skelbiamas Parlamento interneto svetainėje. Jie pateikiami tik susipažinti ir nekeičia plenariniame posėdyje paskelbtų balsavimo rezultatų.

Dokumentas bus nuolat atnaujinamas ne ilgiau kaip dvi savaites nuo plenarinės sesijos pabaigos.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


22. Peticijos

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 226 straipsnio 9 ir 10 dalis peticijos Nr. 0236-21–0432-21 buvo įtrauktos į registrą 2021 m. balandžio 29 d. ir persiųstos atsakingam komitetui.

Pirmininkas pagal Darbo tvarkos taisyklių 226 straipsnio 15 dalį 2021 m. balandžio 26 d. atsakingam komitetui perdavė Europos Parlamento gautas peticijas, pateiktas fizinių ar juridinių asmenų, kurie nėra Europos Sąjungos piliečiai ir negyvena jokioje valstybėje narėje ar neturi joje registruotos buveinės.


23. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) kitų institucijų

- 2021 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 2 projektas, kuriuo finansuojamas atsakas į COVID-19 grėsmę ir įtraukiami patikslinimai ir atnaujinimai, susiję su galutiniu daugiametės finansinės programos priėmimu. 2021 m. balandžio 23 d. Tarybos pozicija (08145/2021 - C9-0155/2021 - 2021/0078(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Vokietijos paraišką „EGF/2020/003 DE/GMH Guss“ (COM(2021)0207 - C9-0156/2021 - 2021/0107(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

Nuomonė :

EMPL

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Belgijos paraišką „EGF/2020/005 BE/Swissport“ (COM(2021)0212 - C9-0159/2021 - 2021/0109(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

Nuomonė :

EMPL

2) Parlamento narių

- Aurélia Beigneux, Dominique Bilde, Gianantonio Da Re, Jean-François Jalkh, Virginie Joron, Maximilian Krah, Jean-Lin Lacapelle, Julie Lechanteux, Thierry Mariani ir Harald Vilimsky. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl konstatuoto Palmyros archeologo Khaledo al-Assado nužudymo Sirijoje (B9-0202/2021)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Laura Huhtasaari, Peter Kofod ir Charlie Weimers. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Konferencijos dėl Europos ateities atidėjimo iki to laiko, kai Pasaulio sveikatos organizacija paskelbs COVID-19 pandemijos pabaigą (B9-0203/2021)

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO

- Anna Bonfrisco. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl teisėjų nepriklausomumo principo (B9-0204/2021)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Gunnar Beck. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl problemos, kylančios keičiant ES teisėkūros veiksmų teisinį pagrindą (B9-0205/2021)

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

Nuomonė :

AFCO

- Matteo Adinolfi, Rosanna Conte, Gianna Gancia, Fulvio Martusciello, Antonio Maria Rinaldi ir Annalisa Tardino. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl neveiksnioms paskoloms taikomų bankininkystės taisyklių: pandemijos poveikis ir siūlomi laikini sprendimai (B9-0212/2021)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Simona Baldassarre, Mara Bizzotto ir Paolo Borchia. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl neįgaliųjų apsaugos (B9-0213/2021)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Alessandra Basso, Sergio Berlato, Massimo Casanova, Susanna Ceccardi, Clare Daly, Francesca Donato, Marco Dreosto, Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Joachim Kuhs, Elena Lizzi, Jaak Madison, Nicola Procaccini, Silvia Sardone, Ivan Vilibor Sinčić, Isabella Tovaglieri ir Stefania Zambelli. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl renginių, skirtų 700-osioms Dantės Alighieri mirties metinėms paminėti Europos lygmeniu, organizavimo (B9-0214/2021)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT


24. Susiję komitetai (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2021 m. balandžio 22 d.)

AFET komitetas

- ES ir JAV santykių ateitis (2021/2038(INI))
(Nuomonė: INTA (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis))

- Nauja ES ir Kinijos strategija (2021/2037(INI))
(Nuomonė: INTA (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis))

komitetai JURI, LIBE

- Demokratijos ir žiniasklaidos laisvės bei pliuralizmo stiprinimas ES: netinkamas civilinės ir baudžiamosios teisės veiksmų naudojimas siekiant užtildyti žurnalistus, NVO ir pilietinę visuomenę (2021/2036(INI))
(Nuomonė: CULT (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis))

LIBE komitetas

- Ypatingos svarbos subjektų atsparumas (COM(2020)0829 - C9-0421/2020 - 2020/0365(COD))
(Nuomonė: AFET, ECON, ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), TRAN)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2021 m. balandžio 11 d.)

LIBE komitetas

- Leidimo nuolat gyventi ir pilietybės suteikimas investuotojams schemos (2021/2026(INL))
(Nuomonė: ECON (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis))

- Komisijos 2020 m. teisinės valstybės principo taikymo ataskaita (COM(2020)0580 - 2021/2025(INI))
(Nuomonė: BUDG, CONT (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), JURI (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), AFCO, PETI)

EMPL komitetas

- Darbuotojų apsauga nuo asbesto (2019/2182(INL))
(Nuomonė: ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis))


25. Sprendimai taikyti bendrą komitetų procedūrą (Darbo tvarkos taisyklių 58 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2021 m. balandžio 22 d.)

- Demokratijos ir žiniasklaidos laisvės bei pliuralizmo stiprinimas ES: netinkamas civilinės ir baudžiamosios teisės veiksmų naudojimas siekiant užtildyti žurnalistus, NVO ir pilietinę visuomenę (2021/2036(INI))
komitetai: JURI, LIBE
(Nuomonė: CULT (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis))

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma, kad smurtas dėl lyties yra nauja SESV 83 straipsnio 1 dalyje išvardytų nusikaltimų sritis (2021/2035(INL))
komitetai: LIBE, FEMM

- Kompiuterizuota komunikacijos sistema tarpvalstybinėse civilinėse ir baudžiamosiose bylose (e. CODEX sistema) ir dalinis Reglamento (ES) 2018/1726 keitimas (COM(2020)0712 - C9-0389/2020 - 2020/0345(COD))
komitetai: JURI, LIBE
(Nuomonė: BUDG)


26. Sprendimai rengti pranešimus savo iniciatyva

Sprendimai rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 47 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2021 m. balandžio 22 d.)

komitetai LIBE, FEMM

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma, kad smurtas dėl lyties yra nauja SESV 83 straipsnio 1 dalyje išvardytų nusikaltimų sritis (2021/2035(INL))

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2021 m. kovo 11 d.)

LIBE komitetas

- Leidimo nuolat gyventi ir pilietybės suteikimas investuotojams schemos (2021/2026(INL))
(Nuomonė: ECON (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis))

Sprendimai rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2021 m. balandžio 22 d.)

IMCO komitetas

- Netarifinių ir nemokestinių kliūčių šalinimas bendrojoje rinkoje (2021/2043(INI))
(Nuomonė: AGRI)

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/48/EB dėl žaislų saugos (Žaislų saugos direktyvos) įgyvendinimas (2021/2040(INI))

FEMM komitetas

- 2020 m. metinis pranešimas dėl lyčių aspekto integravimo Europos Parlamente (2021/2039(INI))

AFET komitetas

- ES ir JAV santykių ateitis (2021/2038(INI))
(Nuomonė: INTA (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis))

- Nauja ES ir Kinijos strategija (2021/2037(INI))
(Nuomonė: INTA (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis))

komitetai JURI, LIBE

- Demokratijos ir žiniasklaidos laisvės bei pliuralizmo stiprinimas ES: netinkamas civilinės ir baudžiamosios teisės veiksmų naudojimas siekiant užtildyti žurnalistus, NVO ir pilietinę visuomenę (2021/2036(INI))
(Nuomonė: CULT (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis))

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2021 m. kovo 11 d.)

LIBE komitetas

- Komisijos 2020 m. teisinės valstybės principo taikymo ataskaita (2021/2025(INI))
(Nuomonė: BUDG, CONT (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), JURI (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), AFCO, PETI)

Sprendimai rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 118 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2021 m. balandžio 22 d.)

AFET komitetas

- ES politikos Rusijos atžvilgiu kryptis (2021/2042(INI))

- ES ir Taivano politiniai santykiai ir bendradarbiavimas (2021/2041(INI))


27. Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais) (Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnis)

EMPL komitetas

- Darbuotojų apsauga nuo asbesto (2019/2182(INL))
Perduota atsakingam komitetui: EMPL
Nuomonė: ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)


28. Šios mėnesinės sesijos protokolų tvirtinimas ir priimtų tekstų perdavimas

Šio plenarinio posėdžio protokolas ir 2021 m. balandžio 26, 27 bei 28 d. plenarinių posėdžių protokolai bus pateikti Parlamentui tvirtinti kito plenarinio posėdžio pradžioje.

Parlamentui pritarus, per šią mėnesinę sesiją priimti tekstai bus išsiųsti adresatams.


29. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2021 m. gegužės 17 d. 2021 m. gegužės 20 d..


30. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 16.40 val.


31. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija atidėta.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bielan Adam, Bilbao Barandica Izaskun, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Björk Malin, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Didier Geoffroy, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hristov Ivo, Huhtasaari Laura, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Markey Colm, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schwab Andreas, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sippel Birgit, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Leista nedalyvauti:

Beňová Monika, Berlusconi Silvio, Joveva Irena, Kokalari Arba, Maydell Eva, Skyttedal Sara

Dėl priežasčių, susijusių su COVID-19 pandemija, buvo įdiegta nuotolinio balsavimo sistema (žr. 2020 m. kovo 20 d. Biuro sprendimą, kuriuo papildomas 2004 m. gegužės 3 d. Biuro sprendimas dėl Balsavimo taisyklių). Balsavusių Parlamento narių pavardės nurodomos dokumente „Vardinio balsavimo rezultatai“, kuris pridedamas prie plenarinio posėdžio protokolo ir skelbiamas Parlamento interneto svetainėje.

Atnaujinta: 2021 m. rugsėjo 21 d.Teisinė informacija - Privatumo politika