Indiċi 
Minuti
XML 425kPDF 418kWORD 94k
Il-Ħamis, 29 ta' April 2021 - Brussell
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi
 3.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 4.Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni
 5.Programm tal-UE kontra l-Frodi 2021-2027 ***II (dibattitu)
 6.L-ewwel sessjoni ta' votazzjonijiet
 7.Programm tal-UE kontra l-Frodi 2021-2027 ***II (tkomplija tad-dibattitu)
 8.L-istabbiliment tal-Fond Ewropew għad-Difiża ***II (dibattitu)
 9.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)
  
9.1.Is-sitwazzjoni tal-pandemija tal-COVID-19 fl-Amerka Latina
  
9.2.Il-Bolivja u l-arrest tal-ex President Jeanine Añez u ta' uffiċjali oħra
  
9.3.Il-liġijiet dwar il-blasfemija fil-Pakistan, b'mod partikolari l-każ ta' Shagufta Kausar u Shafqat Emmanuel
 10.Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni
 11.Tkomplija tas-seduta
 12.It-tieni sessjoni ta' votazzjonijiet
 13.Tkomplija tas-seduta
 14.Programm Ewropa Diġitali ***II (dibattitu)
 15.Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika (LIFE) 2021-2027 ***II (dibattitu)
 16.Tkomplija tas-seduta
 17.Kompożizzjoni tal-Parlament
 18.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 19.Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni
 20.Spjegazzjonijiet tal-vot
 21.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 22.Petizzjonijiet
 23.Dokumenti mressqa
 24.Kumitati assoċjati (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura)
 25.Deċiżjoni biex tiġi applikata l-proċedura b'kumitat konġunt (Artikolu 58 tar-Regoli ta' Proċedura)
 26.Deċiżjoni biex jitħejjew rapporti fuq inizjattiva proprja
 27.Modifiki tal-konsultazzjonijiet mal-Kumitati (Artikolu 56 tar-Regoli ta' Proċedura)
 28.Approvazzjoni tal-minuti tas-sessjoni li għaddejja u trażmissjoni tat-testi adottati
 29.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 30.Għeluq tas-seduta
 31.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Pedro SILVA PEREIRA
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.04.


2. Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi

Isabella Adinolfi u Andrea Caroppo m'għadhomx jieħdu posthom mal-Membri mhux affiljati u ngħaqdu mal-Grupp PPE b'effett li jiddekorri mid-data 29 ta' April 2021.

Helmut Geuking ma baqax membru tal-Grupp ECR u ngħaqad mal-Grupp PPE b'effett li jiddekorri mid-data 29 ta' April 2021.


3. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President ħabbar li l-President tal-Parlament irċieva mill-Grupp PPE d-deċiżjonijiet li ġejjin li jimmodifikaw il-kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet:

Kumitat EMPL: Helmut Geuking minflok Daniel Caspary

Kumitat IMCO: Andrea Caroppo minflok Dan-Ştefan Motreanu

Kumitat FEMM: Isabella Adinolfi minflok Maria da Graça Carvalho

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Kooperazzjoni UE-Ukrajna: Helmut Geuking minflok Isabel Benjumea Benjumea

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Euronest: Helmut Geuking minflok Daniel Caspary

Dawn id-deċiżjonijiet jibda jkollhom effett mid-data tal-lum.


4. Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni

Il-President qara r-riżultati tal-votazzjonijiet:

Ċertifikat Aħdar Diġitali - Ċittadini tal-Unjoni ***I
Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar qafas għall-ħruġ, għall-verifika u għall-aċċettazzjoni ta' ċertifikati interoperabbli dwar il-vaċċinazzjoni, l-ittestjar u l-irkupru għall-faċilitazzjoni tal-moviment liberu waqt il-pandemija tal-COVID-19 (Ċertifikat Diġitali Aħdar) [COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Adozzjoni kif emendat (P9_TA(2021)0145)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 29)

TALBA GĦAL RIFERIMENT LILL-KUMITAT

Approvat b'VSI (569 vot favur, 95 kontra, 26 astensjonijiet)

Ċertifikat Aħdar Diġitali - ċittadini ta' pajjiżi terzi ***I
Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar qafas għall-ħruġ, għall-verifika u għall-aċċettazzjoni ta' ċertifikati interoperabbli dwar il-vaċċinazzjoni, l-ittestjar u l-irkupru għaċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li joqogħdu legalment jew li jirrisjedu legalment fit-territorji tal-Istati Membri waqt il-pandemija tal-COVID-19 (Ċertifikat Aħdar Diġitali)
[COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Adozzjoni kif emendat (P9_TA(2021)0146)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 30)

TALBA GĦAL RIFERIMENT LILL-KUMITAT

Approvat b'VSI (569 vot favur, 61 konta, 60 astensjoni)

It-tassazzjoni diġitali: in-negozjati tal-OECD, ir-residenza tat-taxxa tal-kumpaniji diġitali u l-eventwalità ta' Taxxa Diġitali Ewropea
Rapport dwar it-tassazzjoni diġitali: in-negozjati tal-OECD, ir-residenza tat-taxxa tal-kumpaniji diġitali u l-eventwalità ta' Taxxa Diġitali Ewropea [2021/2010(INI)] Rapporteurs: Andreas Schwab u Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0147)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 31)

L-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia u l-istat tad-dritt f'Malta
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0219/2021

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0148)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 32)

Relazzjonijiet UE-Indja
Rapport dwar rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà rigward ir-relazzjonijiet UE-Indja [2021/2023(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0163)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 47)

Kwittanza 2019: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, Taqsima IV – Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea [COM(2020)0288 - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ramona Strugariu (A9-0064/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0167)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 51)

Kwittanza 2019: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Awdituri
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, Taqsima V – Il-Qorti tal-Awdituri [COM(2020)0288 - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Martina Dlabajová (A9-0059/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0168)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 52)

Kwittanza 2019: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, Taqsima VI – Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew [COM(2020)0288 - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Olivier Chastel (A9-0057/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0169)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 53)

Kwittanza 2019: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat tar-Reġjuni
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, Taqsima VII – Il-Kumitat tar-Reġjuni [COM(2020)0288 - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Alin Mituța (A9-0055/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0170)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 54)

Kwittanza 2019: Baġit ġenerali tal-UE - L-Ombudsman Ewropew
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, Taqsima VIII – L-Ombudsman Ewropew [COM(2020)0288 - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Olivier Chastel (A9-0065/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0171)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 55)

Kwittanza 2019: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, Taqsima IX – Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data [COM(2020)0288 - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Alin Mituța (A9-0067/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0172)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 56)

Kwittanza 2019: Baġit ġenerali tal-UE - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, Taqsima X – Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna [COM(2020)0288 - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Alin Mituța (A9-0063/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0173)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 57)

Kwittanza 2019: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0176)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 60)

Kwittanza 2019: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0177)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 61)

Kwittanza 2019: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0178)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 62)

Kwittanza 2019: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0181)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 65)

Kwittanza 2019: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali (Eurojust)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali (Eurojust) (qabel it-12 ta' Diċembru 2019: Eurojust) għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0182)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 66)

Kwittanza 2019: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0186)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 70)

Kwittanza 2019: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0187)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 91)

Kwittanza 2019: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (CEPOL)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (CEPOL) għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0190)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 74)

Kwittanza 2019: L-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0191)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 75)

Kwittanza 2019: L-Aġenzija Ewropea GNSS
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-GNSS Ewropea għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0192)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 76)

Kwittanza 2019: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0194)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 78)

Kwittanza 2019: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol)
Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0196)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 80)

Kwittanza 2019: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (qabel l-4 ta' Lulju 2019: l-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija) għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0201)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 85)

Kwittanza 2019: L-Aġenzija għall-Appoġġ tal-BEREC (l-Uffiċċju tal-BEREC)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għall-Appoġġ tal-BEREC (l-Uffiċċju tal-BEREC) għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0202)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 86)

Kwittanza 2019: L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0203)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 87)

Kwittanza 2019: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Ażil
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Ażil għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0204)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 88)

Kwittanza 2019: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Tmexxija Operattiva ta’ Sistemi tal-IT fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Tmexxija Operattiva ta' Sistemi tal-IT fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA) għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0205)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 89)

Kwittanza 2019: L-Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0206)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 90)

Kwittanza 2019: L-Impriża Konġunta SESAR
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta SESAR għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0207)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 91)

Kwittanza 2019: L-Impriża Konġunta Clean Sky 2
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0208)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 92)

Kwittanza 2019: L-Impriża Konġunta dwar l-Industriji b’bażi Bijoloġika
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta dwar l-Industriji b'bażi Bijoloġika għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0209)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 93)

Kwittanza 2019: L-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0210)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 94)

Kwittanza 2019: L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0211)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 95)

Kwittanza 2019: L-Impriża Konġunta Shift2Rail
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Shift2Rail għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0212)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 96)

Kwittanza 2019: L-Impriża Konġunta ECSEL
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta ECSEL għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0213)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 97)

Kwittanza 2019: Baġit ġenerali tal-UE - It-8, id-9, l-10 u l-11-il FEŻ
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tat-tmien, tad-disa', tal-għaxar u tal-ħdax-il Fond Ewropew għall-Iżvilupp għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0214)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 98)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-aġenziji tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019: prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-aġenziji tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019: prestazzjoni, ġestjoni finanzajrja u kontroll [COM(2020)0288 - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0215)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 99)

Interventi

Damian Boeselager (rapporteur) għamel dikjarazzjoni abbażi tal-Artikolu 159(4) tar-Regoli ta' Proċedura, dwar ir-rapport tiegħu dwar l-estimi tad-dħul u tan-nefqa għas-sena finanzjarja 2022 - Taqsima I - Parlament Ewropew (A9-0145/2021).


5. Programm tal-UE kontra l-Frodi 2021-2027 ***II (dibattitu)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni tar-regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Programm tal-Unjoni Kontra l-Frodi u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 250/2014 [05330/1/2021 - C9-0108/2021 - 2018/0211(COD)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monika Hohlmeier (A9-0126/2021)

Monika Hohlmeier ippreżentat ir-rakkomandazzjoni għat-tieni qari.

Intervent ta': Johannes Hahn (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': José Manuel Fernandes f'isem il-Grupp PPE, Tsvetelina Penkova f'isem il-Grupp S&D, Alin Mituța f'isem il-Grupp Renew, Joachim Kuhs f'isem il-Grupp ID, Daniel Freund f'isem il-Grupp Verts/ALE, Bogdan Rzońca f'isem il-Grupp ECR, u Sabrina Pignedoli Membru mhux affiljata.

(Tkomplija tad-dibattitu: punt 7 tal-Minuti tad-data 29.4.2021)


6. L-ewwel sessjoni ta' votazzjonijiet

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjonijiet tal-emendi rigward:

Is-sitwazzjoni tal-pandemija tal-COVID-19 fl-Amerka Latina
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta mressqa, f'konformità mal-Artikolu 144(5) u l-Artikolu 132(4) tar-Regoli ta' Proċedura, li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0239/2021, B9-0240/2021, B9-0241/2021, B9-0242/2021 u B9-0243/2021, minn Željana Zovko, José Manuel Fernandes, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler, Gabriel Mato, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Magdalena Adamowicz, Benoît Lutgen, Adam Jarubas, Janina Ochojska, Frances Fitzgerald, Lefteris Christoforou, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Vangelis Meimarakis, Stanislav Polčák, Ioan-Rareş Bogdan, Loucas Fourlas, Jiří Pospíšil, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Michaela Šojdrová u Vladimír Bilčík, f'isem il-Grupp PPE, Marek Belka, Isabel Santos u Maria-Manuel Leitão-Marques, f'isem il-Grupp S&D, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Moritz Körner, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoș Pîslaru, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță u Ramona Strugariu, f'isem il-Grupp Renew, Hannah Neumann, Anna Cavazzini, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Veronika Vrecionová, Raffaele Fitto, Joanna Kopcińska, Karol Karski, Elżbieta Kruk, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch u Carlo Fidanza, f'isem il-Grupp ECR, u Fabio Massimo Castaldo, dwar is-sitwazzjoni tal-pandemija tal-COVID-19 fl-Amerka Latina (2021/2645(RSP)) (RC-B9-0239/2021);

Il-Bolivja u l-arrest tal-ex President Jeanine Añez u ta' uffiċjali oħra
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta mressqa, f'konformità mal-Artikolu 144(5) u l-Artikolu 132(4) tar-Regoli ta' Proċedura, li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0244/2021, B9-0248/2021 u B9-0249/2021, minn Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Janina Ochojska, Ivan Štefanec, Frances Fitzgerald, Lefteris Christoforou, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Vangelis Meimarakis, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Jiří Pospíšil, Antonio López-Istúriz White, Luděk Niedermayer, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík u Gabriel Mato, f'isem il-Grupp PPE, José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Svenja Hahn, Moritz Körner, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu u Urmas Paet, f'isem il-Grupp Renew, Anna Fotyga, Karol Karski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Elżbieta Rafalska, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch u Carlo Fidanza, f'isem il-Grupp ECR, dwar il-Bolivja u l-arrest tal-ex President Jeanine Añez u ta' uffiċjali oħra (2021/2646(RSP)) (RC-B9-0244/2021);

Il-liġijiet dwar il-blasfemija fil-Pakistan, b'mod partikolari l-każ ta' Shagufta Kausar u Shafqat Emmanuel
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta mressqa, f'konformità mal-Artikolu 144(5) u l-Artikolu 132(4) tar-Regoli ta' Proċedura, li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0254/2021, B9-0255/2021, B9-0256/2021, B9-0257/2021, B9-0258/2021 u B9-0259/2021, minn Željana Zovko, Peter van Dalen, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler, Sandra Kalniete, György Hölvényi, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, Janina Ochojska, Frances Fitzgerald, Lefteris Christoforou, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Vangelis Meimarakis, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Jiří Pospíšil, Antonio López-Istúriz White, Luděk Niedermayer, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Tom Vandenkendelaere u Ivan Štefanec, f'isem il-Grupp PPE, Marek Belka, Isabel Santos u Evin Incir, f'isem il-Grupp S&D, Ulrike Müller, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans u Urmas Paet, f'isem il-Grupp Renew, Reinhard Bütikofer u Hannah Neumann, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Anna Fotyga, Karol Karski, Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Tomasz Piotr Poręba, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Bert-Jan Ruissen, Nicola Procaccini, Witold Jan Waszczykowski, Adam Bielan, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Carlo Fidanza u Valdemar Tomaševski, f'isem il-Grupp ECR, u Emmanuel Maurel, f'isem il-Grupp The Left, dwar il-liġijiet dwar il-blasfemija fil-Pakistan, b'mod partikolari l-każ ta' Shagufta Kausar u Shafqat Emmanuel (2021/2647(RSP)) (RC-B9-0254/2021);

L-estimi tad-dħul u tan-nefqa tal-Parlament għas-sena finanzjarja 2022
Rapport dwar l-estimi tad-dħul u tan-nefqa tal-Parlament għas-sena finanzjarja 2022 – Taqsima I – Il-Parlament Ewropew [2020/2264(BUI)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Damian Boeselager (A9-0145/2021);

Ir-Russja, il-każ ta' Alexei Navalny, l-iskjerament militari fil-fruntiera mal-Ukrajna u l-attakk Russu fir-Repubblika Ċeka
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta mressqa, f'konformità mal-Artikolu 144(5) u l-Artikolu 132(4) tar-Regoli ta' Proċedura, li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0236/2021, B9-0237/2021, B9-0250/2021, B9-0251/2021 u B9-0252/2021, minn Michael Gahler, Željana Zovko, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Andrzej Halicki, Antonio López-Istúriz White, Miriam Lexmann, David Lega, Rasa Juknevičienė, Jerzy Buzek, Riho Terras, Arba Kokalari, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Vladimír Bilčík, Traian Băsescu, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Eugen Tomac u Michaela Šojdrová, f'isem il-Grupp PPE, Marek Belka, Włodzimierz Cimoszewicz, Tonino Picula, f'isem il-Grupp S&D, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu u Dragoş Tudorache, f'isem il-Grupp Renew, Sergey Lagodinsky, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Anna Fotyga, Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Elżbieta Rafalska, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Jan Zahradil, Jacek Saryusz-Wolski, Zdzisław Krasnodębski, Adam Bielan, Elżbieta Kruk u Zbigniew Kuźmiuk, f'isem il-Grupp ECR; dwar ir-Russja, il-każ ta' Alexei Navalny, l-iskjerament militari fil-fruntiera mal-Ukrajna u l-attakk Russu fir-Repubblika Ċeka (2021/2642(RSP)) (RC-B9-0236/2021);

Il-ħames anniversarju tal-Ftehim ta' Paċi fil-Kolombja
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta mressqa, f'konformità mal-Artikolu 144(5) u l-Artikolu 132(4) tar-Regoli ta' Proċedura, li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0227/2021, B9-0229/2021, B9-0230/2021 u B9-0231/2021, minn Leopoldo López Gil, Sandra Kalniete, Esteban González Pons, Michael Gahler, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez, f'isem il-Grupp PPE, Javi López, Marek Belka, Maria-Manuel Leitão-Marques u Ibán García Del Blanco, f'isem il-Grupp S&D, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoș Pîslaru, María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache u Hilde Vautmans, f'isem il-Grupp Renew, Jordi Solé, f'isem il-Grupp Verts/ALE, u Fabio Massimo Castaldo, dwar il-ħames anniversarju tal-Ftehim ta' Paċi fil-Kolombja (2021/2643(RSP)) (RC-B9-0227/2021);

Garanzija għat-Tfal
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0220/2021;

L-aċċessibbiltà u l-affordabbiltà tal-ittestjar għall-COVID-19
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0234/2021/rev;

Id-drittijiet u l-obbligi tal-passiġġieri tal-ferroviji (riformulazzjoni) ***II
Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-drittijiet u l-obbligi tal-passiġġieri tal-ferroviji (riformulazzjoni) [12262/1/2020 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021);

L-istabbiliment tal-Fond Ewropew għad-Difiża ***II
Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fond Ewropew għad-Difiża u li jħassar ir-Regolament (UE) 2018/1092 [06748/1/2020 - C9-0112/2021 - 2018/0254(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021).

Il-votazzjoni se tkun miftuħa sal-11.00.

Il-Parlament għadda għall-votazzjoni.

Ħin li fih tħabbru r-riżultati tal-votazzjoni: 13.00 (punt 10 tal-Minuti tad-data 29.4.2021)


7. Programm tal-UE kontra l-Frodi 2021-2027 ***II (tkomplija tad-dibattitu)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni tar-regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Programm tal-Unjoni Kontra l-Frodi u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 250/2014 [05330/1/2021 - C9-0108/2021 - 2018/0211(COD)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monika Hohlmeier (A9-0126/2021)

Interventi ta': Pernille Weiss, Isabel García Muñoz, Katalin Cseh, Matteo Adinolfi, Ádám Kósa, Caterina Chinnici, Ramona Strugariu u Dorien Rookmaker.

Intervent ta': Johannes Hahn (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Il-President għarraf li l-ebda proposta għal ċaħda u l-ebda emenda ma tressqu skont l-Artikoli 67 u 68 tar-Regoli ta' Proċedura fir-rigward tal-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari (05330/1/2021 - C9-0108/2021 - 2018/0211(COD)).

Il-pożizzjoni tal-Kunsill b'hekk titqies approvata.

L-att propost b'hekk ġie adottat (P9_TA(2021)0149).

(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 33)


8. L-istabbiliment tal-Fond Ewropew għad-Difiża ***II (dibattitu)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fond Ewropew għad-Difiża u li jħassar ir-Regolament (UE) 2018/1092 [06748/1/2020 - C9-0112/2021 - 2018/0254(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021)

Zdzisław Krasnodębski ppreżenta r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari.

Intervent ta': Thierry Breton (Membru tal-Kummissjoni).

Intervent ta': François-Xavier Bellamy f'isem il-Grupp PPE.

PRESIDENZA: Othmar KARAS
Viċi President

Interventi ta': Patrizia Toia f'isem il-Grupp S&D, Dominique Riquet f'isem il-Grupp Renew, Jérôme Rivière f'isem il-Grupp ID, Michael Bloss f'isem il-Grupp Verts/ALE, Beata Mazurek f'isem il-Grupp ECR, Marc Botenga, f'isem il-Grupp The Left, Fabio Massimo Castaldo Membru mhux affiljat, Cristian-Silviu Buşoi, Eero Heinäluoma, Nathalie Loiseau, Maximilian Krah, Mounir Satouri, Özlem Demirel, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Bart Groothuis, Hannah Neumann, Malin Björk, Riho Terras, Henrike Hahn, Clare Daly, Lefteris Christoforou u Željana Zovko.

Intervent ta': Thierry Breton.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6 tal-Minuti tad-data 29.4.2021 (emendi)

Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni: punt 10 tal-Minuti tad-data 29.4.2021 (emendi)


9. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 22 tal-Minuti tad-data 28.4.2021.)


9.1. Is-sitwazzjoni tal-pandemija tal-COVID-19 fl-Amerka Latina

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0238/2021, B9-0239/2021, B9-0240/2021, B9-0241/2021, B9-0242/2021 u B9-0243/2021 (2021/2645(RSP))

Maria-Manuel Leitão-Marques, Jordi Cañas, Anna Cavazzini, Ryszard Czarnecki u Miguel Urbán Crespo ppreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0238/2021, B9-0240/2021, B9-0241/2021, B9-0242/2021 u B9-0243/2021.

Interventi ta': Željana Zovko f'isem il-Grupp PPE, Javi López f'isem il-Grupp S&D, Katalin Cseh f'isem il-Grupp Renew, Tilly Metz f'isem il-Grupp Verts/ALE, Joachim Stanisław Brudziński f'isem il-Grupp ECR, Leila Chaibi, f'isem il-Grupp The Left, u Fabio Massimo Castaldo Membru mhux affiljat.

José Manuel Fernandes ippreżenta l-mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0239/2021.

Interventi ta': Leopoldo López Gil, Isabel Santos u Dita Charanzová.

PRESIDENZA: Marcel KOLAJA
Viċi President

Interventi ta': Marc Botenga, Paulo Rangel, Sara Cerdas, Seán Kelly, Jytte Guteland, Izaskun Bilbao Barandica, Loucas Fourlas, Mónica Silvana González, Robert Hajšel u Charles Goerens.

Intervent ta': Mairead McGuinness (Membru tal-Kummissjoni) f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6 tal-Minuti tad-data 29.4.2021 (emendi); punt 12 tal-Minuti tad-data 29.4.2021 (votazzjoni finali).

Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni: punt 10 tal-Minuti tad-data 29.4.2021 (emendi); punt 19 tal-Minuti tad-data 29.4.2021 (votazzjoni finali).


9.2. Il-Bolivja u l-arrest tal-ex President Jeanine Añez u ta' uffiċjali oħra

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0244/2021, B9-0245/2021, B9-0246/2021, B9-0247/2021, B9-0248/2021 u B9-0249/2021 (2021/2646(RSP))

Leopoldo López Gil, Javi López, José Ramón Bauzá Díaz, Jordi Solé, Hermann Tertsch u Manu Pineda ppreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Seán Kelly f'isem il-Grupp PPE, Maria-Manuel Leitão-Marques f'isem il-Grupp S&D, Izaskun Bilbao Barandica f'isem il-Grupp Renew, Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR, Isabel Santos u Dita Charanzová.

Intervent ta': Olivér Várhelyi (Membru tal-Kummissjoni) f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6 tal-Minuti tad-data 29.4.2021 (emendi); punt 12 tal-Minuti tad-data 29.4.2021 (votazzjoni finali).

Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni: punt 10 tal-Minuti tad-data 29.4.2021 (emendi); punt 19 tal-Minuti tad-data 29.4.2021 (votazzjoni finali).


9.3. Il-liġijiet dwar il-blasfemija fil-Pakistan, b'mod partikolari l-każ ta' Shagufta Kausar u Shafqat Emmanuel

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0253/2021, B9-0254/2021, B9-0255/2021, B9-0256/2021, B9-0257/2021, B9-0258/2021 u B9-0259/2021(2021/2647(RSP))

Peter van Dalen, Evin Incir, Reinhard Bütikofer, Charlie Weimers, Emmanuel Maurel u Jaak Madison ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0258/2021, B9-0253/2021, B9-0254/2021, B9-0255/2021, B9-0256/2021, B9-0259/2021.

Interventi ta': Michael Gahler f'isem il-Grupp PPE, Isabel Santos f'isem il-Grupp S&D, Nathalie Loiseau f'isem il-Grupp Renew, Joachim Kuhs f'isem il-Grupp ID, Assita Kanko f'isem il-Grupp ECR, Miriam Lexmann, Silvia Sardone, Bert-Jan Ruissen, Jérôme Rivière, Tomasz Piotr Poręba, Nicola Procaccini, Adam Bielan, Beata Kempa, Izabela-Helena Kloc.

Intervent ta': Olivér Várhelyi (Membru tal-Kummissjoni) f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6 tal-Minuti tad-data 29.4.2021 (emendi); punt 12 tal-Minuti tad-data 29.4.2021 (votazzjoni finali).

Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni: punt 10 tal-Minuti tad-data 29.4.2021 (emendi); punt 19 tal-Minuti tad-data 29.4.2021 (votazzjoni finali).


10. Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni

Il-President qara r-riżultati tal-votazzjonijiet:

Is-sitwazzjoni tal-pandemija tal-COVID-19 fl-Amerka Latina
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0239/2021

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)155)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 39)

Il-Bolivja u l-arrest tal-ex President Jeanine Añez u ta' uffiċjali oħra
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0244/2021

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)156)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 40)

Il-liġijiet dwar il-blasfemija fil-Pakistan, b'mod partikolari l-każ ta' Shagufta Kausar u Shafqat Emmanuel
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0254/2021

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)157)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 41)

L-estimi tad-dħul u tan-nefqa tal-Parlament għas-sena finanzjarja 2022
Rapport dwar l-estimi tad-dħul u tan-nefqa tal-Parlament għas-sena finanzjarja 2022 – Taqsima I – Il-Parlament Ewropew [2020/2264(BUI)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Damian Boeselager (A9-0145/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)158)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 42)

Ir-Russja, il-każ ta' Alexei Navalny, l-iskjerament militari fil-fruntiera mal-Ukrajna u l-attakk Russu fir-Repubblika Ċeka
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0236/2021

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0159)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 43)

Il-ħames anniversarju tal-Ftehim ta' Paċi fil-Kolombja
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0227/2021

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0160)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 44)

Garanzija għat-Tfal
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0220/2021

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0161)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 45)

L-aċċessibbiltà u l-affordabbiltà tal-ittestjar għall-COVID-19
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0234/2021/rev

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0162)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 46)

Id-drittijiet u l-obbligi tal-passiġġieri tal-ferroviji (riformulazzjoni) ***II
Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-drittijiet u l-obbligi tal-passiġġieri tal-ferroviji (riformulazzjoni) [12262/1/2020 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021)

(Maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament)

EMENDI

Il-President għarraf li ma ġiet adottata ebda emenda u li ma rċieva ebda proposta ta' rifjut skont l-Artikolu 67 tar-Regoli ta' Proċedura dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari.

Il-pożizzjoni tal-Kunsill b'hekk titqies approvata.

L-att proposta huwa għalhekk adottat.

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0150)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 34)

L-istabbiliment tal-Fond Ewropew għad-Difiża ***II
Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fond Ewropew għad-Difiża u li jħassar ir-Regolament (UE) 2018/1092 [06748/1/2020 - C9-0112/2021 - 2018/0254(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021)

(Maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament)

EMENDI

Il-President għarraf li ma ġiet adottata ebda emenda u li ma rċieva ebda proposta ta' rifjut skont l-Artikolu 67 tar-Regoli ta' Proċedura dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari.

Il-pożizzjoni tal-Kunsill b'hekk titqies approvata.

L-att proposta huwa għalhekk adottat

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0151)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 35)

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.09.)


PRESIDENZA: Pedro SILVA PEREIRA
Viċi President

11. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 13.45.


12. It-tieni sessjoni ta' votazzjonijiet

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjonijiet uniċi rigward:

Kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tad-dazji tas-sisa: il-kontenut tar-reġistri elettroniċi *
Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 389/2012 dwar kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tad-dazji tas-sisa rigward il-kontenut tar-reġistri elettroniċi [COM(2021)0028 - C9-0016/2021 - 2021/0015(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Irene Tinagli (A9-0121/2021).

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjonijiet finali rigward:

Is-sitwazzjoni tal-pandemija tal-COVID-19 fl-Amerka Latina
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0239/2021;

Il-Bolivja u l-arrest tal-ex President Jeanine Añez u ta' uffiċjali oħra
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0244/2021;

Il-liġijiet dwar il-blasfemija fil-Pakistan, b'mod partikolari l-każ ta' Shagufta Kausar u Shafqat Emmanuel
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0254/2021;

L-estimi tad-dħul u tan-nefqa tal-Parlament għas-sena finanzjarja 2022
Rapport dwar l-estimi tad-dħul u tan-nefqa tal-Parlament għas-sena finanzjarja 2022 – Taqsima I – Il-Parlament Ewropew [2020/2264(BUI)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Damian Boeselager (A9-0145/2021);

Ir-Russja, il-każ ta' Alexei Navalny, l-iskjerament militari fil-fruntiera mal-Ukrajna u l-attakk Russu fir-Repubblika Ċeka
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0236/2021;

Il-ħames anniversarju tal-Ftehim ta' Paċi fil-Kolombja
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0237/2021;

Garanzija għat-Tfal
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0220/2021;

L-aċċessibbiltà u l-affordabbiltà tal-ittestjar għall-COVID-19
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0234/2021/rev;

Relazzjonijiet UE-Indja
Rapport dwar rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà rigward ir-relazzjonijiet UE-Indja [2021/2023(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Alviina Alametsä (A9-0124/2021);

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjonijiet finali dwar il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni dwar il-kwittanza:

Kwittanza 2019: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi [COM(2020)0288 - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Kuhs (A9-0117/2021);

Kwittanza 2019: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, Taqsima I - Il-Parlament Ewropew [COM(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021);

Kwittanza 2019: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill u l-Kunsill Ewropew
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, Taqsima II – Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill [COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Pascal Durand (A9-0056/2021);

Kwittanza 2019: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, Taqsima IV – Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea [COM(2020)0288 - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ramona Strugariu (A9-0064/2021);

Kwittanza 2019: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Awdituri
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, Taqsima V – Il-Qorti tal-Awdituri [COM(2020)0288 - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Martina Dlabajová (A9-0059/2021);

Kwittanza 2019: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, Taqsima VI – Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew [COM(2020)0288 - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Olivier Chastel (A9-0057/2021);

Kwittanza 2019: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat tar-Reġjuni
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, Taqsima VII – Il-Kumitat tar-Reġjuni [COM(2020)0288 - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Alin Mituța (A9-0055/2021);

Kwittanza 2019: Baġit ġenerali tal-UE - L-Ombudsman Ewropew
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, Taqsima VIII – L-Ombudsman Ewropew [COM(2020)0288 - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Olivier Chastel (A9-0065/2021)

Kwittanza 2019: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, Taqsima IX – Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data [COM(2020)0288 - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Alin Mituța (A9-0067/2021);

Kwittanza 2019: Baġit ġenerali tal-UE - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, Taqsima X – Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna [COM(2020)0288 - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Alin Mituța (A9-0063/2021);

Kwittanza 2019: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop) (qabel l-20 ta' Frar 2019: iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali) għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0230/2020 - 2020/2150(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0069/2021);

Kwittanza 2019: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound) (qabel l-20 ta' Frar 2019: Fondazzjoni Ewropea għal titjib tal-kondizzjonijiet tal-ħajja u tax-xogħol) għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0231/2020 - 2020/2151(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0094/2021);

Kwittanza 2019: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021);

Kwittanza 2019: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021);

Kwittanza 2019: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021);

Kwittanza 2019: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) (qabel l-20 ta' Frar 2019: l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol) għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0235/2020 - 2020/2155(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0090/2021);

Kwittanza 2019: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0236/2020 - 2020/2156(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0084/2021);

Kwittanza 2019: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021);

Kwittanza 2019: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali (Eurojust)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali (Eurojust) (qabel it-12 ta' Diċembru 2019: Eurojust) għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021);

Kwittanza 2019: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0239/2020 - 2020/2159(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0089/2021);

Kwittanza 2019: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0240/2020 - 2020/2160(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0099/2021);

Kwittanza 2019: L-Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0241/2020 - 2020/2161(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0070/2021);

Kwittanza 2019: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021);

Kwittanza 2019: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021);

Kwittanza 2019: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċibersigurtà (ENISA)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-ENISA (L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċibersigurtà) (qabel is-27 ta' Ġunju 2019: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Networks u l-Informazzjoni (ENISA)) għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0244/2020 - 2020/2164(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0085/2021);

Kwittanza 2019: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji (ERA) għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0245/2020 - 2020/2165(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2021);

Kwittanza 2019: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (CEPOL)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (CEPOL) għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021);

Kwittanza 2019: L-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021);

Kwittanza 2019: L-Aġenzija Ewropea GNSS
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-GNSS Ewropea għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021);

Kwittanza 2019: L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0249/2020 - 2020/2169(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0092/2021);

Kwittanza 2019: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021);

Kwittanza 2019: L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0251/2020 - 2020/2171(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0088/2021);

Kwittanza 2019: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol)
Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021);

Kwittanza 2019: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0253/2020 - 2020/2173(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2021);

Kwittanza 2019: L-Awtorità Bankarja Ewropea
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Bankarja Ewropea għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0254/2020 - 2020/2174(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0091/2021);

Kwittanza 2019: L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0255/2020 - 2020/2175(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2021);

Kwittanza 2019: L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0256/2020 - 2020/2176(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0093/2021);

Kwittanza 2019: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (qabel l-4 ta' Lulju 2019: l-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija) għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021);

Kwittanza 2019: L-Aġenzija għall-Appoġġ tal-BEREC (l-Uffiċċju tal-BEREC)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għall-Appoġġ tal-BEREC (l-Uffiċċju tal-BEREC) għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021);

Kwittanza 2019: L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021);

Kwittanza 2019: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Ażil
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Ażil għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021);

Kwittanza 2019: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Tmexxija Operattiva ta’ Sistemi tal-IT fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Tmexxija Operattiva ta' Sistemi tal-IT fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA) għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021);

Kwittanza 2019: L-Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021);

Kwittanza 2019: L-Impriża Konġunta SESAR
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta SESAR għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021);

Kwittanza 2019: L-Impriża Konġunta Clean Sky 2
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021);

Kwittanza 2019: L-Impriża Konġunta dwar l-Industriji b’bażi Bijoloġika
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta dwar l-Industriji b'bażi Bijoloġika għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021);

Kwittanza 2019: L-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021);

Kwittanza 2019: L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021);

Kwittanza 2019: L-Impriża Konġunta Shift2Rail
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Shift2Rail għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021);

Kwittanza 2019: L-Impriża Konġunta ECSEL
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta ECSEL għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021);

Kwittanza 2019: Baġit ġenerali tal-UE - It-8, id-9, l-10 u l-11-il FEŻ
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tat-tmien, tad-disa', tal-għaxar u tal-ħdax-il Fond Ewropew għall-Iżvilupp għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021);

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-aġenziji tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019: prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-aġenziji tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019: prestazzjoni, ġestjoni finanzajrja u kontroll [COM(2020)0288 - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021).

Il-votazzjoni se tkun miftuħa sat-15.00.

Il-Parlament għadda għall-votazzjoni.

Ħin li fih tħabbru r-riżultati tal-votazzjoni: 16.30 (punt 19 tal-Minuti tad-data 29.4.2021)

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.47.)


PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

13. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 14.32.


14. Programm Ewropa Diġitali ***II (dibattitu)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Programm Ewropa Diġitali u li jħassar id-Deċiżjoni (UE) 2015/2240 [06789/1/2020 - C9-0109/2021 - 2018/0227(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Valter Flego (A9-0119/2021)

Valter Flego ppreżenta r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari.

Intervent ta': Virginijus Sinkevičius (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Pilar del Castillo Vera f'isem il-Grupp PPE, Carlos Zorrinho f'isem il-Grupp S&D, Susana Solís Pérez f'isem il-Grupp Renew, Isabella Tovaglieri f'isem il-Grupp ID, Damian Boeselager f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jessica Stegrud f'isem il-Grupp ECR, Edina Tóth Membru mhux affiljata, Cristian-Silviu Buşoi, Lina Gálvez Muñoz, Bart Groothuis, Kosma Złotowski, Ivan Štefanec, Tsvetelina Penkova, Nicola Danti, Adam Bielan, Seán Kelly, Josianne Cutajar, Svenja Hahn, Jadwiga Wiśniewska u Miapetra Kumpula-Natri.

Intervent ta': Virginijus Sinkevičius.

Id-dibattitu ngħalaq.

Il-President għarraf li l-ebda proposta għal ċaħda u l-ebda emenda ma tressqu skont l-Artikoli 67 u 68 tar-Regoli ta' Proċedura fir-rigward tal-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari (06789/1/2020 - C9-0109/2021 - 2018/0227(COD)).

Il-pożizzjoni tal-Kunsill b'hekk titqies approvata.

L-att propost b'hekk ġie adottat (P9_TA(2021)0152).

(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 36)


15. Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika (LIFE) 2021-2027 ***II (dibattitu)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni tar-regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika (LIFE), u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1293/2013 [06077/1/2020 - C9-0110/2021 - 2018/0209(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Nils Torvalds (A9-0130/2021)

Nils Torvalds ippreżenta r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari.

Intervent ta': Virginijus Sinkevičius (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Michal Wiezik f'isem il-Grupp PPE, Sándor Rónai f'isem il-Grupp S&D, Martin Hojsík f'isem il-Grupp Renew, Silvia Sardone f'isem il-Grupp ID, Ville Niinistö f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jadwiga Wiśniewska f'isem il-Grupp ECR, Petros Kokkalis, f'isem il-Grupp The Left, Antoni Comín i Oliveres Membru mhux affiljat, Maria Spyraki, Günther Sidl, Atidzhe Alieva-Veli, Joachim Kuhs, Jutta Paulus, Izabela-Helena Kloc, Silvia Modig, Edina Tóth, Salvatore De Meo, Christel Schaldemose, Pär Holmgren u Cyrus Engerer.

Intervent ta': Virginijus Sinkevičius.

Id-dibattitu ngħalaq.

Il-President għarraf li l-ebda proposta għal ċaħda u l-ebda emenda ma tressqu skont l-Artikoli 67 u 68 tar-Regoli ta' Proċedura fir-rigward tal-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari (06077/1/2020 - C9-0110/2021 - 2018/0209(COD)).

Il-pożizzjoni tal-Kunsill b'hekk titqies approvata.

L-att propost b'hekk ġie adottat (P9_TA(2021)0153).

(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 37)

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 16.09.)


PRESIDENZA: Pedro SILVA PEREIRA
Viċi President

16. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 16.31.


17. Kompożizzjoni tal-Parlament

João Ferreira avża bil-miktub bir-riżenja tiegħu minn Membru tal-Parlament, li tiddekorri mid-data 6 ta' Lulju 2021.

Bi qbil mal-Artikolu 4 tar-Regoli ta' Proċedura, il-Parlament ikkonstata li l-post huwa vakanti minn din id-data u informa lill-awtorità nazzjonali kkonċernata dwar dan.


18. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President ħabbar li l-President tal-Parlament irċeviet mill-Grupp ECR id-deċiżjonijiet li ġejjin li jimmodifikaw il-kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet:

Kumitat EMPL: Vincenzo Sofo

Din id-deċiżjoni jibda jkollha effett mid-data tal-lum.


19. Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni

Il-President qara r-riżultati tal-votazzjonijiet:

Kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tad-dazji tas-sisa: il-kontenut tar-reġistri elettroniċi *
Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 389/2012 dwar kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tad-dazji tas-sisa rigward il-kontenut tar-reġistri elettroniċi [COM(2021)0028 - C9-0016/2021 - 2021/0015(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Irene Tinagli (A9-0121/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni b'votazzjoni unika (P9_TA(2021)0154)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 38)

Is-sitwazzjoni tal-pandemija tal-COVID-19 fl-Amerka Latina
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0239/2021

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA

Adozzjoni (P9_TA(2021)0155)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 39)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0238/2021 iddekadiet.)

Il-Bolivja u l-arrest tal-ex President Jeanine Añez u ta' uffiċjali oħra
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0244/2021

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA

Adozzjoni (P9_TA(2021)0156)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 40)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni RC-B9-0245/2021 iddekadiet.)

Il-liġijiet dwar il-blasfemija fil-Pakistan, b'mod partikolari l-każ ta' Shagufta Kausar u Shafqat Emmanuel
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0254/2021

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA

Adozzjoni (P9_TA(2021)0157)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 41)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0253/2021 iddekadiet.)

L-estimi tad-dħul u tan-nefqa tal-Parlament għas-sena finanzjarja 2022
Rapport dwar l-estimi tad-dħul u tan-nefqa tal-Parlament għas-sena finanzjarja 2022 – Taqsima I – Il-Parlament Ewropew [2020/2264(BUI)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Damian Boeselager (A9-0145/2021)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0158)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 42)

Ir-Russja, il-każ ta' Alexei Navalny, l-iskjerament militari fil-fruntiera mal-Ukrajna u l-attakk Russu fir-Repubblika Ċeka
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0236/2021

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA

Adozzjoni (P9_TA(2021)0159)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 43)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0235/2021 iddekadiet.)

Il-ħames anniversarju tal-Ftehim ta' Paċi fil-Kolombja
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0227/2021

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA

Adozzjoni (P9_TA(2021)0159)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 43)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0228/2021 u B9-0232/2021 iddekadew.)

Garanzija għat-Tfal
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0220/2021

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0161)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 45)

L-aċċessibbiltà u l-affordabbiltà tal-ittestjar għall-COVID-19
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0234/2021/rev

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0162)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 46)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0233/2021 iddekadiet.)

Relazzjonijiet UE-Indja
Rapport dwar rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà rigward ir-relazzjonijiet UE-Indja [2021/2023(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

ABBOZZ TA' RAKKOMANDAZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0163)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 47)

Kwittanza 2019: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi [COM(2020)0288 - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Kuhs (A9-0117/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0164)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 48)

Kwittanza 2019: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, Taqsima I - Il-Parlament Ewropew [COM(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0165)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 49)

Kwittanza 2019: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill u l-Kunsill Ewropew
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, Taqsima II – Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill [COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Pascal Durand (A9-0056/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0166)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 50)

Kwittanza 2019: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, Taqsima IV – Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea [COM(2020)0288 - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ramona Strugariu (A9-0064/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0167)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 51)

Kwittanza 2019: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Awdituri
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, Taqsima V – Il-Qorti tal-Awdituri [COM(2020)0288 - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Martina Dlabajová (A9-0059/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0168)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 52)

Kwittanza 2019: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, Taqsima VI – Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew [COM(2020)0288 - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Olivier Chastel (A9-0057/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0169)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 53)

Kwittanza 2019: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat tar-Reġjuni
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, Taqsima VII – Il-Kumitat tar-Reġjuni [COM(2020)0288 - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Alin Mituța (A9-0055/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0170)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 54)

Kwittanza 2019: Baġit ġenerali tal-UE - L-Ombudsman Ewropew
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, Taqsima VIII – L-Ombudsman Ewropew [COM(2020)0288 - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Olivier Chastel (A9-0065/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0171)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 55)

Kwittanza 2019: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, Taqsima IX – Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data [COM(2020)0288 - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Alin Mituța (A9-0067/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0172)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 56)

Kwittanza 2019: Baġit ġenerali tal-UE - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, Taqsima X – Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna [COM(2020)0288 - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Alin Mituța (A9-0063/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0173)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 57)

Kwittanza 2019: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop) (qabel l-20 ta' Frar 2019: iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali) għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0230/2020 - 2020/2150(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0069/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0174)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 58)

Kwittanza 2019: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound) (qabel l-20 ta' Frar 2019: Fondazzjoni Ewropea għal titjib tal-kondizzjonijiet tal-ħajja u tax-xogħol) għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0231/2020 - 2020/2151(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0094/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0175)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 59)

Kwittanza 2019: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0176)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 60)

Kwittanza 2019: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0177)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 61)

Kwittanza 2019: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0178)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 62)

Kwittanza 2019: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) (qabel l-20 ta' Frar 2019: l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol) għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0235/2020 - 2020/2155(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0090/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0179)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 63)

Kwittanza 2019: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0236/2020 - 2020/2156(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0084/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0180)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 64)

Kwittanza 2019: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0181)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 65)

Kwittanza 2019: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali (Eurojust)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali (Eurojust) (qabel it-12 ta' Diċembru 2019: Eurojust) għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0182)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 66)

Kwittanza 2019: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0239/2020 - 2020/2159(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0089/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0183)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 67)

Kwittanza 2019: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0240/2020 - 2020/2160(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0099/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0184)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 68)

Kwittanza 2019: L-Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0241/2020 - 2020/2161(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0070/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0185)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 69)

Kwittanza 2019: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0186)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 70)

Kwittanza 2019: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0187)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 71)

Kwittanza 2019: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċibersigurtà (ENISA)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-ENISA (L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċibersigurtà) (qabel is-27 ta' Ġunju 2019: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Networks u l-Informazzjoni (ENISA)) għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0244/2020 - 2020/2164(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0085/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0188)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 72)

Kwittanza 2019: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji (ERA) għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0245/2020 - 2020/2165(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0189)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 73)

Kwittanza 2019: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (CEPOL)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (CEPOL) għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0190)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 74)

Kwittanza 2019: L-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0190)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 75)

Kwittanza 2019: L-Aġenzija Ewropea GNSS
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-GNSS Ewropea għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0192)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 76)

Kwittanza 2019: L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0249/2020 - 2020/2169(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0092/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0193)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 77)

Kwittanza 2019: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0194)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 78)

Kwittanza 2019: L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0251/2020 - 2020/2171(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0088/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0195)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 79)

Kwittanza 2019: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol)
Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0196)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 80)

Kwittanza 2019: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0253/2020 - 2020/2173(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0197)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 81)

Kwittanza 2019: L-Awtorità Bankarja Ewropea
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Bankarja Ewropea għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0254/2020 - 2020/2174(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0091/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0198)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 82)

Kwittanza 2019: L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0255/2020 - 2020/2175(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0199)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 83)

Kwittanza 2019: L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0256/2020 - 2020/2176(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0093/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0200)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 84)

Kwittanza 2019: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (qabel l-4 ta' Lulju 2019: l-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija) għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0201)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 85)

Kwittanza 2019: L-Aġenzija għall-Appoġġ tal-BEREC (l-Uffiċċju tal-BEREC)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għall-Appoġġ tal-BEREC (l-Uffiċċju tal-BEREC) għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0202)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 86)

Kwittanza 2019: L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0203)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 87)

Kwittanza 2019: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Ażil
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Ażil għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0204)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 88)

Kwittanza 2019: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Tmexxija Operattiva ta’ Sistemi tal-IT fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Tmexxija Operattiva ta' Sistemi tal-IT fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA) għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0205)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 89)

Kwittanza 2019: L-Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0206)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 90)

Kwittanza 2019: L-Impriża Konġunta SESAR
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta SESAR għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0207)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 91)

Kwittanza 2019: L-Impriża Konġunta Clean Sky 2
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0208)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 92)

Kwittanza 2019: L-Impriża Konġunta dwar l-Industriji b’bażi Bijoloġika
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta dwar l-Industriji b'bażi Bijoloġika għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0209)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 93)

Kwittanza 2019: L-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0210)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 94)

Kwittanza 2019: L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0211)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 95)

Kwittanza 2019: L-Impriża Konġunta Shift2Rail
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Shift2Rail għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0212)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 96)

Kwittanza 2019: L-Impriża Konġunta ECSEL
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta ECSEL għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0288 - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0213)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 97)

Kwittanza 2019: Baġit ġenerali tal-UE - It-8, id-9, l-10 u l-11-il FEŻ
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tat-tmien, tad-disa', tal-għaxar u tal-ħdax-il Fond Ewropew għall-Iżvilupp għas-sena finanzjarja 2019 [COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0214)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 98)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-aġenziji tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019: prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-aġenziji tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019: prestazzjoni, ġestjoni finanzajrja u kontroll [COM(2020)0288 - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0215)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 99)


20. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-internet tal-Parlament.

B'mod eċċezzjonali ġew aċċettati spjegazzjonijiet tal-vot ta' tul massimu ta' 400 kelma.


21. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jinsabu fid-dokument “Riżultati tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet”, anness mal-Minuti tas-seduta u disponibbli fuq is-sit tal-internet tal-Parlament. Huma indikati għal skopijiet ta' informazzjoni biss u ma jbiddlu bl-ebda mod ir-riżultat tal-votazzjoni kif imħabbra fil-plenarja.

Id-dokument jiġi aġġornat regolarment tul perjodu massimu ta' ġimagħtejn wara s-sessjoni parzjali.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-lista tal-korrezzjonijiet għall-voti u tal-intenzjonijiet tal-vot tingħalaq sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.


22. Petizzjonijiet

Il-petizzjonijiet 0236-21 sa 0432-21 iddaħħlu fir-reġistru fid-data 29 ta' April 2021, u ġew riferuti għand il-kumitat responsabbli, skont l-Artikolu 226(9) u (10) tar-Regoli ta' Proċedura.

Il-President irrefera fid-data 26 ta' April 2021 , skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 226(15) tar-Regoli ta' Proċedura, lill-kumitat responsabbli l-petizzjonijiet li rċieva l-Parlament Ewropew, mibgħuta minn persuni fiżiċi jew ġuridiċi li la huma ċittadini tal-Unjoni Ewropea u lanqas huma residenti fi Stat Membru, u lanqas ma għandhom l-uffiċċju rreġistrat tagħhom fi Stat Membru.


23. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) minn istituzzjonijiet oħra

- Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 2 għall-baġit ġenerali għall-2021 li jirrigwarda l-finanzjament tar-rispons għall-COVID-19 u li jinkludi perfezzjonamenti u aġġornamenti relatati mal-adozzjoni finali tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali: pożizzjoni tal-Kunsill tat-23 ta' April 2021 (08145/2021 - C9-0155/2021 - 2021/0078(BUD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni wara applikazzjoni mill-Ġermanja – EGF/2020/003 DE/GMH Guss (COM(2021)0207 - C9-0156/2021 - 2021/0107(BUD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

EMPL

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni wara applikazzjoni mill-Belġju – EGF/2020/005 BE/Swissport (COM(2021)0212 - C9-0159/2021 - 2021/0109(BUD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

EMPL

2) mill-Membri

- Aurélia Beigneux, Dominique Bilde, Gianantonio Da Re, Jean-François Jalkh, Virginie Joron, Maximilian Krah, Jean-Lin Lacapelle, Julie Lechanteux, Thierry Mariani u Harald Vilimsky. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-qtil tas-Sur Khaled al-Assad, l-arkeologu tas-sit ta' Palmira fis-Sirja (B9-0202/2021)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Laura Huhtasaari, Peter Kofod u Charlie Weimers. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-posponiment tal-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa sakemm l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa tiddikjara t-tmiem tal-pandemija tal-COVID-19 (B9-0203/2021)

irriferut

responsabbli :

AFCO

- Anna Bonfrisco. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-prinċipju tal-indipendenza ġudizzjarja (B9-0204/2021)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Gunnar Beck. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-problema ta' modifiki għall-bażi ġuridika tal-azzjonijiet leġiżlattivi tal-UE (B9-0205/2021)

irriferut

responsabbli :

JURI

opinjoni :

AFCO

- Matteo Adinolfi, Rosanna Conte, Gianna Gancia, Fulvio Martusciello, Antonio Maria Rinaldi u Annalisa Tardino. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-regoli bankarji dwar is-self improduttiv: l-impatti tal-pandemija u s-soluzzjonijiet temporanji proposti (B9-0212/2021)

irriferut

responsabbli :

ECON

- Simona Baldassarre, Mara Bizzotto u Paolo Borchia. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħarsien tal-persuni b'diżabilità (B9-0213/2021)

irriferut

responsabbli :

EMPL

- Alessandra Basso, Sergio Berlato, Massimo Casanova, Susanna Ceccardi, Clare Daly, Francesca Donato, Marco Dreosto, Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Joachim Kuhs, Elena Lizzi, Jaak Madison, Nicola Procaccini, Silvia Sardone, Ivan Vilibor Sinčić, Isabella Tovaglieri u Stefania Zambelli. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-organizzazzjoni ta' avvenimenti biex jiġi kkommemorat fil-livell Ewropew is-700 anniversarju tal-mewt ta' Dante Alighieri (B9-0214/2021)

irriferut

responsabbli :

CULT


24. Kumitati assoċjati (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 22 ta' April 2021)

Kumitat AFET

- Il-futur tar-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Istati Uniti (2021/2038(INI))
(opinjoni: INTA (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura))

- Strateġija UE-Ċina ġdida (2021/2037(INI))
(opinjoni: INTA (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura))

Kumitati JURI, LIBE

- It-tisħiħ tad-Demokrazija u tal-Libertà u l-Pluraliżmu tal-Midja fl-UE: l-użu indebitu ta' azzjonijiet fl-ambitu tad-dritt ċivili u kriminali biex jissikktu l-ġurnalisti, l-NGOs u s-soċjetà ċivili (2021/2036(INI))
(opinjoni: CULT (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura))

Kumitat LIBE

- Ir-reżiljenza tal-entitajiet kritiċi (COM(2020)0829 - C9-0421/2020 - 2020/0365(COD))
(opinjoni: AFET, ECON, ITRE (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), IMCO (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), TRAN)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 11 ta' Marzu 2021)

Kumitat LIBE

- Skemi ta' ċittadinanza u residenza b'investiment (2021/2026(INL))
(opinjoni: ECON (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura))

- Ir-Rapport tal-2020 tal-Kummissjoni dwar l-Istat tad-Dritt (COM(2020)0580 - - 2021/2025(INI))
(opinjoni: BUDG, CONT (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), JURI (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), AFCO, PETI)

Kumitat EMPL

- Il-protezzjoni tal-ħaddiema mill-asbestos (2019/2182(INL))
(opinjoni: ENVI (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), IMCO (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura))


25. Deċiżjoni biex tiġi applikata l-proċedura b'kumitat konġunt (Artikolu 58 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 22 ta' April 2021)

- It-tisħiħ tad-Demokrazija u tal-Libertà u l-Pluraliżmu tal-Midja fl-UE: l-użu indebitu ta' azzjonijiet fl-ambitu tad-dritt ċivili u kriminali biex jissikktu l-ġurnalisti, l-NGOs u s-soċjetà ċivili (2021/2036(INI))
Kumitati: JURI, LIBE
(opinjoni: CULT (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura))

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill biex il-vjolenza abbażi tal-ġeneru tiġi identifikata bħala qasam ġdid ta' kriminalità fost dawk elenkati fl-Artikolu 83(1) tat-TFUE (2021/2035(INL))
Kumitati: LIBE, FEMM

- Sistema kompjuterizzata għall-komunikazzjoni fi proċedimenti ċivili u kriminali transfruntiera (is-sistema e-CODEX), u emenda tar-Regolament (UE) 2018/1726 (COM(2020)0712 - C9-0389/2020 - 2020/0345(COD))
Kumitati: JURI, LIBE
(opinjoni: BUDG)


26. Deċiżjoni biex jitħejjew rapporti fuq inizjattiva proprja

Deċiżjoni biex jitħejjew rapporti fuq inizjattiva proprja (Artikolu 47 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 22 ta' April 2021)

Kumitati LIBE, FEMM

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill biex il-vjolenza abbażi tal-ġeneru tiġi identifikata bħala qasam ġdid ta' kriminalità fost dawk elenkati fl-Artikolu 83(1) tat-TFUE (2021/2035(INL))

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 11 ta' Marzu 2021)

Kumitat LIBE

- Skemi ta' ċittadinanza u residenza b'investiment (2021/2026(INL))
(opinjoni: ECON (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura))

Deċiżjoni biex jitħejjew rapporti fuq inizjattiva proprja (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 22 ta' April 2021)

Kumitat IMCO

- L-indirizzar ta' ostakli mhux tariffarji u mhux fiskali fis-Suq Uniku (2021/2043(INI))
(opinjoni: AGRI)

- L-implimentazzjoni tad-Direttiva 2009/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sikurezza tal-ġugarelli (Direttiva dwar is-Sikurezza tal-Ġugarelli) (2021/2040(INI))

Kumitat FEMM

- L-Integrazzjoni ta' Kwistjonijiet ta' Ugwaljanza bejn il-Ġeneri fil-Parlament Ewropew - rapport annwali 2020 (2021/2039(INI))

Kumitat AFET

- Il-futur tar-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Istati Uniti (2021/2038(INI))
(opinjoni: INTA (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura))

- Strateġija UE-Ċina ġdida (2021/2037(INI))
(opinjoni: INTA (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura))

Kumitati JURI, LIBE

- It-tisħiħ tad-Demokrazija u tal-Libertà u l-Pluraliżmu tal-Midja fl-UE: l-użu indebitu ta' azzjonijiet fl-ambitu tad-dritt ċivili u kriminali biex jissikktu l-ġurnalisti, l-NGOs u s-soċjetà ċivili (2021/2036(INI))
(opinjoni: CULT (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura))

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 11 ta' Marzu 2021)

Kumitat LIBE

- Ir-Rapport tal-2020 tal-Kummissjoni dwar l-Istat tad-Dritt (2021/2025(INI))
(opinjoni: BUDG, CONT (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), JURI (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), AFCO, PETI)

Deċiżjoni biex jitħejjew rapporti fuq inizjattiva proprja (Artikolu 118 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 22 ta' April 2021)

Kumitat AFET

- Id-direzzjoni tar-relazzjonijiet politiċi bejn l-UE u r-Russja (2021/2042(INI))

- Ir-relazzjonijiet politiċi u l-kooperazzjoni bejn l-UE u t-Tajwan (2021/2041(INI))


27. Modifiki tal-konsultazzjonijiet mal-Kumitati (Artikolu 56 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat EMPL

- Il-protezzjoni tal-ħaddiema mill-asbestos (2019/2182(INL))
irriferut lill-kumitat responsabbli: EMPL
opinjoni: ENVI (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), IMCO (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura)


28. Approvazzjoni tal-minuti tas-sessjoni li għaddejja u trażmissjoni tat-testi adottati

Il-minuti ta' din is-seduta u l-minuti tas-seduti tad-dati 26, 27 u 28 ta' April 2021 se jitressqu għall-approvazzjoni tal-Parlament fil-bidu tas-seduta li jmiss.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi adottati waqt is-sessjoni li għaddejja se jitressqu issa quddiem id-destinatarji tagħhom.


29. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 17 ta' Mejju 2021 sad-data 20 ta' Mejju 2021.


30. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 16.40.


31. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bielan Adam, Bilbao Barandica Izaskun, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Björk Malin, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Didier Geoffroy, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hristov Ivo, Huhtasaari Laura, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Markey Colm, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schwab Andreas, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sippel Birgit, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Skużati:

Beňová Monika, Berlusconi Silvio, Joveva Irena, Kokalari Arba, Maydell Eva, Skyttedal Sara

Minħabba raġunijiet marbuta mal-pandemija tal-COVID-19, ġiet stabbilita sistema ta' votazzjoni mill-bogħod (ara d-Deċiżjoni tal-Bureau tal-20 ta' Marzu 2020 li tikkompleta d-deċiżjoni tiegħu tat-3 ta' Mejju 2004 rigward ir-regoli dwar il-votazzjonijiet). L-ismijiet tal-Membri li ħadu sehem fil-votazzjoni jinsabu fid-dokument "Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet", anness mal-Minuti tas-seduta u disponibbli fuq is-sit tal-internet tal-Parlament.

Aġġornata l-aħħar: 21 ta' Settembru 2021Avviż legali - Politika tal-privatezza