Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2020/0006(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0135/2020

Indgivne tekster :

A9-0135/2020

Forhandlinger :

PV 17/05/2021 - 15
CRE 17/05/2021 - 15

Afstemninger :

PV 16/09/2020 - 2
PV 17/09/2020 - 2
PV 18/05/2021 - 13

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0223
P9_TA(2021)0219

Protokol
XML 6k
Mandag den 17. maj 2021 - Bruxelles

15. Fonden for Retfærdig Omstilling ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Fonden for Retfærdig Omstilling [COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020)

Der havde fundet en første afstemning sted den 16. september 2020 (punkt 14 i protokollen af 16.9.2020), og sagen var i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4, blevet henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger (punkt 17 i protokollen af 17.9.2020).

Manolis Kefalogiannis forelagde betænkningen.

Talere: Siegfried Mureşan (ordfører for udtalelse fra BUDG), Henrike Hahn (ordfører for udtalelse fra ECON), Mounir Satouri (ordfører for udtalelse fra EMPL) og Jerzy Buzek (ordfører for udtalelse fra ITRE).

Taler: Nicolas Schmit (medlem af Kommissionen).

Talere: Vlad Gheorghe (ordfører for udtalelse fra TRAN), Isabel Carvalhais (ordfører for udtalelse fra AGRI), Andrey Novakov for PPE-Gruppen, Pedro Marques for S&D-Gruppen, Ondřej Knotek for Renew-Gruppen, Francesca Donato for ID-Gruppen, Niklas Nienaß for Verts/ALE-Gruppen, Raffaele Fitto for ECR-Gruppen, Martina Michels, for The Left-Gruppen, Tomislav Sokol, Rovana Plumb, Susana Solís Pérez, Mathilde Androuët, François Alfonsi, Anna Zalewska, Younous Omarjee, Salvatore De Meo, Tonino Picula, Vlad-Marius Botoş, Elena Lizzi, Bogdan Rzońca, Petros Kokkalis, Lefteris Christoforou, Cristina Maestre Martín De Almagro, Maximilian Krah, Hannes Heide, Josianne Cutajar, Vera Tax og Manuel Pizarro.

Taler: Nicolas Schmit.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5 i protokollen af 18.5.2021.

Meddelelse af afstemningsresultater: punkt 13 i protokollen af 18.5.2021.

Seneste opdatering: 22. september 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik