Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/0006(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0135/2020

Ingediende teksten :

A9-0135/2020

Debatten :

PV 17/05/2021 - 15
CRE 17/05/2021 - 15

Stemmingen :

PV 16/09/2020 - 2
PV 17/09/2020 - 2
PV 18/05/2021 - 13

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0223
P9_TA(2021)0219

Notulen
XML 5k
Maandag 17 mei 2021 - Brussel

15. Fonds voor een rechtvaardige transitie ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor een rechtvaardige transitie [COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020)

Een eerste stemming heeft plaatsgevonden op 16 september 2020 (punt 14 van de notulen van 16.9.2020) en de vraag is terugverwezen naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement (punt 17 van de notulen van 17.9.2020).

Manolis Kefalogiannis licht het verslag toe.

Het woord wordt gevoerd door Siegfried Mureşan (rapporteur voor advies van de commissie BUDG), Henrike Hahn (rapporteur voor advies van de commissie ECON), Mounir Satouri (rapporteur voor advies van de commissie EMPL) en Jerzy Buzek (rapporteur voor advies van de commissie ITRE).

Het woord wordt gevoerd door Nicolas Schmit (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Vlad Gheorghe (rapporteur voor advies van de commissie TRAN), Isabel Carvalhais (rapporteur voor advies van de commissie AGRI), Andrey Novakov, namens de PPE-Fractie, Pedro Marques, namens de S&D-Fractie, Ondřej Knotek, namens de Renew-Fractie, Francesca Donato, namens de ID-Fractie, Niklas Nienaß, namens de Verts/ALE-Fractie, Raffaele Fitto, namens de ECR-Fractie, Martina Michels, namens de Fractie The Left, Tomislav Sokol, Rovana Plumb, Susana Solís Pérez, Mathilde Androuët, François Alfonsi, Anna Zalewska, Younous Omarjee, Salvatore De Meo, Tonino Picula, Vlad-Marius Botoş, Elena Lizzi, Bogdan Rzońca, Petros Kokkalis, Lefteris Christoforou, Cristina Maestre Martín De Almagro, Maximilian Krah, Hannes Heide, Josianne Cutajar, Vera Tax en Manuel Pizarro.

Het woord wordt gevoerd door Nicolas Schmit.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5 van de notulen van 18.5.2021.

Bekendmaking van de uitslag van de stemming: punt 13 van de notulen van 18.5.2021.

Laatst bijgewerkt op: 22 september 2021Juridische mededeling - Privacybeleid