Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/0006(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0135/2020

Ingivna texter :

A9-0135/2020

Debatter :

PV 17/05/2021 - 15
CRE 17/05/2021 - 15

Omröstningar :

PV 16/09/2020 - 2
PV 17/09/2020 - 2
PV 18/05/2021 - 13

Antagna texter :

P9_TA(2020)0223
P9_TA(2021)0219

Protokoll
XML 6k
Måndagen den 17 maj 2021 - Bryssel

15. Fonden för en rättvis omställning ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för en rättvis omställning [COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020)

En första omröstning ägde rum den 16 september 2020 (punkt 14 i protokollet av den 16.9.2020), och ärendet återförvisades till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen (punkt 17 i protokollet av den 17.9.2020).

Manolis Kefalogiannis redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Siegfried Mureşan (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Henrike Hahn (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Mounir Satouri (föredragande av yttrande från utskottet EMPL) och Jerzy Buzek (föredragande av yttrande från utskottet ITRE).

Talare: Nicolas Schmit (ledamot av kommissionen).

Talare: Vlad Gheorghe (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Isabel Carvalhais (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Andrey Novakov för PPE-gruppen, Pedro Marques för S&D-gruppen, Ondřej Knotek för Renew-gruppen, Francesca Donato för ID-gruppen, Niklas Nienaß för Verts/ALE-gruppen, Raffaele Fitto för ECR-gruppen, Martina Michels för The Left-gruppen, Tomislav Sokol, Rovana Plumb, Susana Solís Pérez, Mathilde Androuët, François Alfonsi, Anna Zalewska, Younous Omarjee, Salvatore De Meo, Tonino Picula, Vlad-Marius Botoş, Elena Lizzi, Bogdan Rzońca, Petros Kokkalis, Lefteris Christoforou, Cristina Maestre Martín De Almagro, Maximilian Krah, Hannes Heide, Josianne Cutajar, Vera Tax och Manuel Pizarro.

Talare: Nicolas Schmit.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5 i protokollet av den 18.5.2021.

Tillkännagivande av omröstningsresultaten: punkt 13 i protokollet av den 18.5.2021.

Senaste uppdatering: 22 september 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy