Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/2007(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0066/2021

Ingivna texter :

A9-0066/2021

Debatter :

PV 17/05/2021 - 16
CRE 17/05/2021 - 16

Omröstningar :

PV 19/05/2021 - 12
PV 20/05/2021 - 4

Antagna texter :

P9_TA(2021)0249

Protokoll
XML 5k
Måndagen den 17 maj 2021 - Bryssel

16. Konsekvenserna av EU:s bestämmelser om fri rörlighet för arbetstagare och tjänster: arbetskraftens rörlighet inom EU som ett redskap för att matcha behov och kompetens på arbetsmarknaden (debatt)
CRE

Betänkande om konsekvenserna av EU:s bestämmelser om fri rörlighet för arbetstagare och tjänster: arbetskraftens rörlighet inom EU som ett redskap för att matcha behov och kompetens på arbetsmarknaden [2020/2007(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Radan Kanev (A9-0066/2021)

Radan Kanev redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Dita CHARANZOVÁ
Vice talman

Talare: Morten Løkkegaard (föredragande av yttrande från utskottet IMCO).

Talare: Nicolas Schmit (ledamot av kommissionen).

Talare: Cindy Franssen för PPE-gruppen, Alicia Homs Ginel för S&D-gruppen, Marie-Pierre Vedrenne för Renew-gruppen, France Jamet för ID-gruppen, Sara Matthieu för Verts/ALE-gruppen, Elżbieta Rafalska för ECR-gruppen, Marc Botenga för The Left-gruppen, Daniela Rondinelli, grupplös, Eugen Tomac, Agnes Jongerius, Atidzhe Alieva-Veli, Guido Reil, Rasmus Andresen, Margarita de la Pisa Carrión, Leila Chaibi, Ádám Kósa, Anne Sander, Johan Danielsson, Nicolaus Fest, Beata Mazurek och Lefteris Nikolaou-Alavanos.

Talare: Nicolas Schmit.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6 i protokollet av den 19.5.2021 (ändringsförslag), punkt 16 i protokollet av den 19.5.2021 (slutomröstning).

Tillkännagivande av omröstningsresultaten: punkt 12 i protokollet av den 19.5.2021 (ändringsförslag), punkt 4 i protokollet av den 20.5.2021 (slutomröstning).

Senaste uppdatering: 22 september 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy