Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Понеделник, 17 май 2021 г. - Брюксел
 1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Изявление на председателството
 4.Одобряване на протоколите от предишни заседания
 5.Състав на политическите групи
 6.Състав на комисиите и делегациите
 7.Позиции на Съвета на първо четене
 8.Делегирани актове (член 111, парагаф 6 от Правилника за дейността)
 9.Подписване на актове, приети в съответствие с обикновената законодателна процедура (член 79 от Правилника за дейността)
 10.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 11.Внесени документи
 12.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 13.Ред на работа
 14.Европейска стратегия за интеграция на енергийните системи - Европейска стратегия за водорода (разискване)
 15.Създаване на Фонда за справедлив преход ***I (разискване)
 16.Въздействие на правилата на ЕС в областта на свободното движение на работници и услуги: трудовата мобилност в рамките на ЕС като инструмент за съчетаване на нуждите и уменията на пазара на труда (разискване)
 17.Преглед на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (кратко представяне)
 18.Предизвикателствата пред организаторите на спортни прояви в рамките на цифровата среда (кратко представяне)
 19.Обръщане на демографските тенденции в регионите на ЕС чрез използване на инструментите на политиката на сближаване (кратко представяне)
 20.Осигуряване на постигането на целите на задължението за разтоварване на сушата съгласно член 15 от общата политика в областта на рибарството (кратко представяне)
 21.Възобновяване на заседанието
 22.Въздействие на изменението на климата върху уязвимото население в развиващите се страни (разискване)
 23.Ускоряване на напредъка и борба с неравенствата с цел премахване на СПИН като заплаха за общественото здраве до 2030 г. (разискване)
 24.Дневен ред на следващото заседание
 25.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (179 kb) Списък на присъствалите (49 kb) Резултати от различните гласувания (594 kb) 
 
Протокол (179 kb) Списък на присъствалите (49 kb) Резултати от различните гласувания (594 kb) 
 
Протокол (80 kb) Списък на присъствалите (13 kb) Резултати от различните гласувания (135 kb) 
 
Протокол (289 kb) Списък на присъствалите (88 kb) Резултати от различните гласувания (367 kb) 
Последно осъвременяване: 1 април 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност