Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Pondělí, 17. května 2021 - Brusel
 1.Pokračování zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Prohlášení předsednictví
 4.Schválení zápisů z předchozích denních zasedání
 5.Členství v politických skupinách
 6.Členství ve výborech a v delegacích
 7.Postoje Rady v 1. čtení
 8.Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 6 jednacího řádu)
 9.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 79 jednacího řádu)
 10.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 11.Předložení dokumentů
 12.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 13.Plán práce
 14.Evropská strategie pro integraci energetického systému – Evropská vodíková strategie (rozprava)
 15.Fond pro spravedlivou transformaci ***I (rozprava)
 16.Dopady pravidel EU o volném pohybu pracovníků a služeb: mobilita pracovních sil uvnitř EU jakožto nástroj k přizpůsobení dovedností potřebám trhu práce (rozprava)
 17.Přezkum Fondu solidarity Evropské unie (krátké přednesení)
 18.Výzvy pro pořadatele sportovních akcí v digitálním prostředí (krátké přednesení)
 19.Zvrácení demografických trendů v regionech EU využitím nástrojů politiky soudržnosti (krátké přednesení)
 20.Zajištění plnění cílů týkajících se povinnosti vykládky podle článku 15 společné rybářské politiky (krátké přednesení)
 21.Pokračování denního zasedání
 22.Dopady změny klimatu na zranitelné obyvatelstvo v rozvojových zemích (rozprava)
 23.Urychlení pokroku a odstranění nerovností, aby do roku 2030 přestalo být onemocnění AIDS hrozbou pro veřejné zdraví (rozprava)
 24.Pořad jednání příštího denního zasedání
 25.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis (155 kb) Prezenční listina (48 kb) Výsledky hlasování (520 kb) 
 
Zápis (155 kb) Prezenční listina (48 kb) Výsledky hlasování (520 kb) 
 
Zápis (76 kb) Prezenční listina (12 kb) Výsledky hlasování (124 kb) 
 
Zápis (274 kb) Prezenční listina (80 kb) Výsledky hlasování (319 kb) 
Poslední aktualizace: 22. září 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí