Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Mandag den 17. maj 2021 - Bruxelles
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Erklæring fra formanden
 4.Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder
 5.De politiske gruppers sammensætning
 6.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 7.Rådets førstebehandlingsholdninger
 8.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 111, stk. 6)
 9.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 79)
 10.Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger
 11.Modtagne dokumenter
 12.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 13.Arbejdsplan
 14.En europæisk strategi for integration af energisystemer - En europæisk strategi for brint (forhandling)
 15.Fonden for Retfærdig Omstilling ***I (forhandling)
 16.EU-reglernes indvirkning på den frie bevægelighed for arbejdstagere og tjenesteydelser: arbejdskraftens mobilitet inden for EU som et redskab til at matche behov og færdigheder på arbejdsmarkedet (forhandling)
 17.Revisionen af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (kortfattet forelæggelse)
 18.Udfordringer for arrangører af sportsbegivenheder i det digitale miljø (kortfattet forelæggelse)
 19.Vending af den demografiske udvikling i EU's regioner ved hjælp af samhørighedspolitikkens instrumenter (kortfattet forelæggelse)
 20.Gennemførelse af målene for landingsforpligtelsen, jf. artikel 15 i den fælles fiskeripolitik (kortfattet forelæggelse)
 21.Genoptagelse af mødet
 22.Virkningerne af klimaforandringer på sårbare befolkningsgrupper i udviklingslandene (forhandling)
 23.Fremskyndelse af fremskridt og bekæmpelse af uligheder med henblik på at eliminere aids som en trussel mod folkesundheden senest i 2030 (forhandling)
 24.Dagsorden for næste møde
 25.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol (155 kb) Deltagerliste (48 kb) Afstemningsresultater (516 kb) 
 
Protokol (155 kb) Deltagerliste (48 kb) Afstemningsresultater (516 kb) 
 
Protokol (75 kb) Deltagerliste (12 kb) Afstemningsresultater (129 kb) 
 
Protokol (276 kb) Deltagerliste (79 kb) Afstemningsresultater (303 kb) 
Seneste opdatering: 22. september 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik