Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Esmaspäev, 17. mai 2021 - Brüssel
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Istungi algus
 3.Juhataja avaldus
 4.Eelmiste istungite protokollide kinnitamine
 5.Fraktsioonide koosseis
 6.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 7.Nõukogu esimese lugemise seisukohad
 8.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 6)
 9.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allkirjastamine (kodukorra artikkel 79)
 10.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 11.Esitatud dokumendid
 12.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 13.Tööplaan
 14.Euroopa energiasüsteemi integreerimise strateegia - Euroopa vesinikustrateegia (arutelu)
 15.Õiglase ülemineku fond ***I (arutelu)
 16.ELi eeskirjade mõju töötajate ja teenuste vabale liikumisele: ELi-sisene tööjõu liikuvus kui vahend, mis aitab tööjõuturu vajadusi ja oskusi vastavusse viia (arutelu)
 17.Euroopa Liidu Solidaarsusfondi läbivaatamine (lühiettekanne)
 18.Spordiürituste korraldajate probleemid digikeskkonnas (lühiettekanne)
 19.ELi piirkondade demograafiliste trendide muutmine ühtekuuluvuspoliitika vahendite abil (lühiettekanne)
 20.Lossimiskohustuse eesmärkide täitmise tagamine ühise kalanduspoliitika artikli 15 alusel (lühiettekanne)
 21.Istungi jätkamine
 22.Kliimamuutuste mõju arengumaade haavatavatele elanikkonnarühmadele (arutelu)
 23.Edusammude kiirendamine ja ebavõrdsuse vähendamine, et teha 2030. aastaks lõpp AIDSile kui rahvaterviseohule (arutelu)
 24.Järgmise istungi päevakord
 25.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (154 kb) Kohalolijate nimekiri (48 kb) Hääletustulemused (513 kb) 
 
Protokoll (154 kb) Kohalolijate nimekiri (48 kb) Hääletustulemused (513 kb) 
 
Protokoll (75 kb) Kohalolijate nimekiri (12 kb) Hääletustulemused (178 kb) 
 
Protokoll (269 kb) Kohalolijate nimekiri (78 kb) Hääletustulemused (354 kb) 
Viimane päevakajastamine: 22. september 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika