Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Poniedziałek, 17 maja 2021 r. - Bruksela
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenie Przewodniczącego
 4.Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń
 5.Skład grup politycznych
 6.Skład komisji i delegacji
 7.Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu
 8.Akty delegowane (art. 111 ust. 6 Regulaminu)
 9.Podpisanie aktów przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 79 Regulaminu)
 10.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 11.Składanie dokumentów
 12.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 13.Porządek obrad
 14.Strategia UE dotycząca integracji systemu energetycznego – Europejska strategia w zakresie wodoru (debata)
 15.Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji ***I (debata)
 16.Wpływ przepisów unijnych na swobodny przepływ pracowników i usług: wewnątrzunijna mobilność zawodowa jako narzędzie dopasowania umiejętności do potrzeb rynku (debata)
 17.Przegląd funkcjonowania Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (krótka prezentacja)
 18.Wyzwania stojące przed organizatorami wydarzeń sportowych w środowisku cyfrowym (krótka prezentacja)
 19.Odwrócenie tendencji demograficznych w regionach UE za pomocą instrumentów polityki spójności (krótka prezentacja)
 20.Osiągnięcie celów obowiązku wyładunku na podstawie art. 15 rozporządzenia w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa (krótka prezentacja)
 21.Wznowienie posiedzenia
 22.Wpływ zmiany klimatu na najsłabsze grupy ludności w krajach rozwijających się (debata)
 23.Przyspieszanie postępu i zwalczanie nierówności, tak aby AIDS przestał być zagrożeniem dla zdrowia publicznego do 2030 r. (debata)
 24.Porządek obrad następnego posiedzenia
 25.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (158 kb) Lista obecności (48 kb) Wyniki głosowania (523 kb) 
 
Protokół (158 kb) Lista obecności (48 kb) Wyniki głosowania (523 kb) 
 
Protokół (76 kb) Lista obecności (12 kb) Wyniki głosowania (123 kb) 
 
Protokół (281 kb) Lista obecności (78 kb) Wyniki głosowania (328 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 22 września 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności