Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2021/2703(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0276/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0276/2021

Συζήτηση :

PV 18/05/2021 - 2
CRE 18/05/2021 - 2

Ψηφοφορία :

PV 20/05/2021 - 20

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0257

Συνοπτικά πρακτικά
XML 5k
Τρίτη 18 Μαΐου 2021 - Βρυξέλλες

2. Δικαίωμα ενημέρωσης του Κοινοβουλίου για την εν εξελίξει αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Δικαίωμα ενημέρωσης του Κοινοβουλίου για την εν εξελίξει αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (2021/2703(RSP))

Οι Augusto Santos Silva (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Valdis Dombrovskis (Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dacian Cioloş, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Jörg Meuthen, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Raffaele Fitto, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, και Mario Furore, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνουν οι Paolo Gentiloni (Μέλος της Επιτροπής) και Augusto Santos Silva.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Manfred Weber, Esther de Lange, Siegfried Mureşan, Markus Ferber, και José Manuel Fernandes, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, Jonás Fernández και Eider Gardiazabal Rubial, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dacian Cioloş, Luis Garicano, Valérie Hayer, Dragoș Pîslaru και Pascal Canfin, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Damian Boeselager, Ernest Urtasun και Jordi Solé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Raffaele Fitto, Johan Van Overtveldt και Roberts Zīle, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, José Gusmão και Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης του Κοινοβουλίου για την εν εξελίξει αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (2021/2703(RSP)) (B9-0276/2021).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.5.2021.

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: σημείο 20 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.5.2021

Τελευταία ενημέρωση: 23 Σεπτεμβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου