Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 4k
Úterý, 18. května 2021 - Brusel

3. Revidovaná průmyslová strategie pro Evropu (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Komise: Revidovaná průmyslová strategie pro Evropu (2021/2669(RSP))

Margrethe Vestager (výkonná místopředsedkyně Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Christian Ehler za skupinu PPE, Carlo Calenda za skupinu S&D, Christophe Grudler za skupinu Renew, Marco Zanni za skupinu ID, Damien Carême za skupinu Verts/ALE, Grzegorz Tobiszowski za skupinu ECR, Marc Botenga za skupinu The Left, Edina Tóth – nezařazená poslankyně, Cristian-Silviu Buşoi, Lina Gálvez Muñoz, Mauri Pekkarinen, Markus Buchheit, Henrike Hahn, Geert Bourgeois, Manuel Bompard, Tom Berendsen, Jens Geier, Morten Løkkegaard, Georg Mayer, Bas Eickhout, Dace Melbārde, Maria da Graça Carvalho, Miapetra Kumpula-Natri, Nicola Danti, Hélène Laporte, Rosa D'Amato, Zbigniew Kuźmiuk, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Nicola Beer, Jordi Solé, Zdzisław Krasnodębski, Seán Kelly, Carlos Zorrinho a Jerzy Buzek.

PŘEDSEDNICTVÍ: Roberta METSOLA
místopředsedkyně

Vystoupili: Josianne Cutajar, Henna Virkkunen, Nicolás González Casares, Ivan Štefanec, Robert Hajšel, Massimiliano Salini, Romana Jerković, Maria Spyraki, Łukasz Kohut, Pilar del Castillo Vera, Ioan-Rareş Bogdan a Othmar Karas.

Vystoupila Margrethe Vestager.

Rozprava skončila.

Poslední aktualizace: 23. září 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí