Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 4k
Teisipäev, 18. mai 2021 - Brüssel

3. Euroopa läbivaadatud tööstusstrateegia (arutelu)
CRE

Komisjoni avaldus: Euroopa läbivaadatud tööstusstrateegia (2021/2669(RSP))

Margrethe Vestager (juhtiv asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid Christian Ehler fraktsiooni PPE nimel, Carlo Calenda fraktsiooni S&D nimel, Christophe Grudler fraktsiooni Renew nimel, Marco Zanni fraktsiooni ID nimel, Damien Carême fraktsiooni Verts/ALE nimel, Grzegorz Tobiszowski fraktsiooni ECR nimel, Marc Botenga fraktsiooni The Left nimel, Edina Tóth (fraktsioonilise kuuluvuseta), Cristian-Silviu Buşoi, Lina Gálvez Muñoz, Mauri Pekkarinen, Markus Buchheit, Henrike Hahn, Geert Bourgeois, Manuel Bompard, Tom Berendsen, Jens Geier, Morten Løkkegaard, Georg Mayer, Bas Eickhout, Dace Melbārde, Maria da Graça Carvalho, Miapetra Kumpula-Natri, Nicola Danti, Hélène Laporte, Rosa D'Amato, Zbigniew Kuźmiuk, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Nicola Beer, Jordi Solé, Zdzisław Krasnodębski, Seán Kelly, Carlos Zorrinho ja Jerzy Buzek.

ISTUNGI JUHATAJA: Roberta METSOLA
asepresident

Sõna võtsid Josianne Cutajar, Henna Virkkunen, Nicolás González Casares, Ivan Štefanec, Robert Hajšel, Massimiliano Salini, Romana Jerković, Maria Spyraki, Łukasz Kohut, Pilar del Castillo Vera, Ioan-Rareş Bogdan ja Othmar Karas.

Sõna võttis Margrethe Vestager.

Arutelu lõpetati.

Viimane päevakajastamine: 23. september 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika