Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
XML 4k
2021. május 18., Kedd - Brüsszel

3. A felülvizsgált uniós iparpolitikai stratégia (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

A Bizottság nyilatkozata: A felülvizsgált uniós iparpolitikai stratégia (2021/2669(RSP))

Margrethe Vestager (a Bizottság ügyvezető alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Christian Ehler, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Carlo Calenda, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Christophe Grudler, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Marco Zanni, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Damien Carême, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Grzegorz Tobiszowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marc Botenga, a The Left képviselőcsoport nevében, Edina Tóth, független, Cristian-Silviu Buşoi, Lina Gálvez Muñoz, Mauri Pekkarinen, Markus Buchheit, Henrike Hahn, Geert Bourgeois, Manuel Bompard, Tom Berendsen, Jens Geier, Morten Løkkegaard, Georg Mayer, Bas Eickhout, Dace Melbārde, Maria da Graça Carvalho, Miapetra Kumpula-Natri, Nicola Danti, Hélène Laporte, Rosa D'Amato, Zbigniew Kuźmiuk, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Nicola Beer, Jordi Solé, Zdzisław Krasnodębski, Seán Kelly, Carlos Zorrinho és Jerzy Buzek.

ELNÖKÖL:
Roberta METSOLA alelnök

Felszólal: Josianne Cutajar, Henna Virkkunen, Nicolás González Casares, Ivan Štefanec, Robert Hajšel, Massimiliano Salini, Romana Jerković, Maria Spyraki, Łukasz Kohut, Pilar del Castillo Vera, Ioan-Rareş Bogdan és Othmar Karas.

Felszólal: Margrethe Vestager.

A vitát berekesztik.

Utolsó frissítés: 2021. szeptember 23.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat