Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
XML 4k
Antradienis, 2021 m. gegužės 18 d. - Briuselis

3. Peržiūrėta Europos pramonės strategija (diskusijos)
Stenograma

Komisijos pareiškimas: Peržiūrėta Europos pramonės strategija (2021/2669(RSP))

Margrethe Vestager (vykdomoji Komisijos pirmininkės pavaduotoja) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Christian Ehler PPE frakcijos vardu, Carlo Calenda S&D frakcijos vardu, Christophe Grudler Renew frakcijos vardu, Marco Zanni ID frakcijos vardu, Damien Carême Verts/ALE frakcijos vardu, Grzegorz Tobiszowski ECR frakcijos vardu, Marc Botenga The Left frakcijos vardu, Edina Tóth, nepriklausoma Parlamento narė, Cristian-Silviu Buşoi, Lina Gálvez Muñoz, Mauri Pekkarinen, Markus Buchheit, Henrike Hahn, Geert Bourgeois, Manuel Bompard, Tom Berendsen, Jens Geier, Morten Løkkegaard, Georg Mayer, Bas Eickhout, Dace Melbārde, Maria da Graça Carvalho, Miapetra Kumpula-Natri, Nicola Danti, Hélène Laporte, Rosa D'Amato, Zbigniew Kuźmiuk, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Nicola Beer, Jordi Solé, Zdzisław Krasnodębski, Seán Kelly, Carlos Zorrinho ir Jerzy Buzek.

PIRMININKAVO: Roberta METSOLA
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Josianne Cutajar, Henna Virkkunen, Nicolás González Casares, Ivan Štefanec, Robert Hajšel, Massimiliano Salini, Romana Jerković, Maria Spyraki, Łukasz Kohut, Pilar del Castillo Vera, Ioan-Rareş Bogdan ir Othmar Karas.

Kalbėjo Margrethe Vestager.

Diskusijos baigtos.

Atnaujinta: 2022 m. vasario 2 d.Teisinė informacija - Privatumo politika